Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 529 всичко

 4 посетители онлайн

Орис - Геометрия на пространството
 

Влияние на геометрията на пространството

Орис

Всички разномерностни Светове на нашата Вселена представляват единна и цялостна Формо-система функционираща в определен алгоритъм. Този алгоритъм е обусловен от унисонна активност на Законите и Принципите и всяка Форма на Самосъзнание [реализационна Форма на Информацията Б.пр.] – обемна или плоска, се проявява във всеки момент от своето инерционно съществуване строго в съответствие с тези Закони, акумулира и паралелно генерира в своята ФД само свойствени на нея излъчвания: хармоничните Форми на Самосъзнание – амплиативните [универсалност Б.пр.] проявления на алгоритъма, а нехармоничните Форми на Самосъзнание – деплиативните [«нисковибрационните» (за дадения диапазон) Нива на информационното пространство на Самосъзнанието Б.пр.], нарушаващи при това Закони и Принципи.

Всяка обемна форма – било то автомобил, чашка или картина – свилгсолират [свилгс - спин Б.пр.] около себе си пространство като камък, хвърлен в езерото и нарушаващ неговия покой и стабилност. Тя образува около себе си в пространството източник на някаква «деформация» в неговата геометрия (свилгсолация), оказвайки с това влияние не само на нашето Самосъзнание [Универсален Механизъм за субективна реализация на Енергията и Информацията, който не може да бъде локализиран в някаква определена «точка» на Пространство-Времето Б.пр.], но и на другите форми на Живот (т.нар. ефект на обемния резонанс). Свилгсолацията и структурата на материалните обекти предизвикват очевидните електромагнитни ефекти (които ние интерпретираме като гравитация, електромагнетизъм, силни и слаби взаимодействия) с образуване на десни и леви (в зависимост от свилгсолацията на обекта) торсионни полета с определена свилгс-сферационна Конфигурация.

Цялото множество сложни химически молекули също представлява в окръжаващото ги пространство специфичен обемен резонатор, който автоматически го структурира с характерни осцилации [колебания на една величина над или под нейното средно значение Б.пр.], чийто смисъл може многократно да се «перезаписва», например – на биполярните полимерни молекули вода и чрез тях опосредствано да влияе на работата на Творците на нашия главен мозък.

Всяка от геометричните форми, притежавайки уникален вид Енерго-Информация, със своята осцилация създава в пространството ефекта на свилгсолация за обезпечаване на циркулирането в него на свойствените им видове Енерго-Информация. Те създават насочено енергоинформационно въздействие (на принципа на електрическото зареждане на акумулатора) и, в зависимост от особенностите на структуриращия ги материал, излъчват или положителна Енерго-Информация, или отрицателна – деструктивна, коригирайки вътрешната структура на зареждания организъм или предмет.

Животът на всеки от нас, от раждането до края му, се заключава в това да уравновеси, колкото може повече да синхронизира, своето енергийно (психоментално) сътояние с реализационната енергоинформационна база на окръжаващата ни среда, да се избави от чувството за вътрешен дискомфорт. Именно свилгсолацията е този ендогенен фактор, който дава на всички Форми на Самосъзнание възможността да се реализират в тези егллеролифтивни [обединяващи Б.пр.] стремежи.

Можете да видите на https://www.youtube.com/watch?v=x23fwL4v0_0  видео, демонстриращо образуването на свилгсолацията на всеки участък от окръжаващото ни Пространство (планети, клетки, здания и др.), състоящи се от различни геометрични конструкции. Демонстрирано е обаче образуването на свилгсолацията само до 4-та измерност.

                                                                                                                       www.iskri.net/zefiraСъздадено: 06/09/2020 : 11:33
Обновено : 06/09/2020 : 11:33
Категория : Орис
Страницата е посетена 21 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^