Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 530 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Какво е Формо-Тип?
 

Какво е Формо-Тип?

Орис

 

Тези Формо-Типи, които имат възможност да се реализират чрез моята форма, това са същите Формо-Типи, както съм и аз – със свое Самосъзнание, със своя творческа активност, такива хора.

– Да, такива хора, аз разбирам – хора отнасящи към това, което наричаме наше минало, наше настояще ..

– Не, ти използваш само тези хора, които се намират извън динамиката на индивидуалния  ротационен Цикъл, към който ротационен Цикъл на дадения времеви континуум още не е дошъл; това не са просто някакви – това са точно такива по форма, по възраст, това, което е останало за теб напред – ти ги използваш

– Тогава защо казваш, че муладхара ..

– Ти не бъркай „личност“ с „чакрамна личност“ – това са съвсем различни неща. Формо-Тип е – ето, пред нас сега седи цяла смяна – ето, аз гледам теб и виждам – върви смяна на Формо-Типи, а вътре всеки от тези Формо-Типи има собствена чакрамна система и чрез тази чакрамна система се реализират формите на СЛУИ-СЛУУ [чакрамни личности Б.пр.], които имат такива качества, такива качества, това и това, а това е свойствено и за вашите ЛЛУУ-ВВУ [междупространствена реализационна Форма на Колективния Разум на човечеството, представляваща цялата динамика на низшите Нива на Творческа Активност на Колективното Съзнание на «Душата-Аспект»; (програмата, задействаща НУУ-ВВУ; форма на колективния разум на човечеството; Б.пр.), която агрегира в себе си целия човешки опит Б.пр.], които в дадения момент се реализират като инквизитори, като съдии, като това, това и това, защото дадената личност е само част от една ЛЛУУ-ВВУ, а в това време едномоментно (само че в различни проекции на ротационните Цикли в различни Формо-системи на световете, в различни структури на световете, тоест в паметта-на-света-за-миналото, текущото съдържание на света), се реализират други ЛЛУУ-ВВУ, които по принцип също са ти – в конкретиката на изборите и върви взаимовръзка, защото фяакторните оси на всички ЛЛУУ-ВВУ на една ГООЛГАМАА-А [Душа-аспект Б.пр.], са много мощно взаимосвързани със силовите взаимодействия, а това означава, че не играе роля това, да речем, чия е СФУУРММ-Формата [шаблон, стереотип Б.пр.], защото това, което наричаме „чакрамни личности“, това по принцип е отражение на творчеството на СФУУРММ-Формата; и чия е тази СФУУРММ-Форма – или е твоя, или е на човека, който е редом с теб – ти си побеседвал с Орис, той нещо е изменил в твоето съзнание; ето аз, чрез факторните оси – на твоите факторни оси, а не на Главната Времева Ос (защото по Главната Времева Ос само ти самият можеш да се движиш в своето Самосъзнание по своите ЛЛУУ-ВВУ форми) така да се каже, съм активизирал твоите факторни оси с някаква дувуийллертна група твои Формо-Типи със собствените си  СФУУРММ-Форми, със собствените си понятия. Ти, ако ги приемаш, това действа по някакъв начин, или няма да ги приемеш, но още преди това е определено какви от твоите Формо-Типи ще приемат това – по общия сценарий, някои няма да ги приемат – нещо ще бъде взето, нещо няма да бъде взето и ти – в зависимост от твоя Фокус на Съсредоточеното Внимание, изменяш това къде – където вече съществуват тези Формо-Типи, които са приели това по сценария, а ако нещо не съответства, то значи твоя Фокус на Съсредоточеното Внимание търси тези Формо-Типи, които не са го приели. Но ги има и тези, които са го приели и тези, които не са го приели.

И така е във всеки факт на взаимоотношения с когото и да било – върви общ сценарий и в този общ сценарий са разписани всички реакции – всички възможни реакции. По принцип това изглежда толкова невероятно – целият сценарий да е разбит на такива милиарди детайли във взаимоотношенията, а това всъщност е много просто. В действителност такова нещо няма. Има само Формо-Типи и НУУ-ВВУ [Физическа Прото-Форма Б.пр.] по съответен начин – и толкова. А по-нататък  вече, като киноапарата – движи лентата и повече нищо, и повече нищо по принцип не става.

– Всеки друг Формо-Тип, реализиращ се чрез мен, за мен представлява подчакрамна личност.

– Не.

Но ако той се реализира

– Не той се реализира чрез теб – ти бъркаш. Чрез теб се реализират чакрамните личности, а ти – като личност, използваш Формо-Типи, реализираш се чрез Формо-Типи, тоест твоят Фокус на Съсредоточеното Внимание се движи по Формо-Типи, всеки от които е склонен или към такава дейност – към такъв тип творчество, или просто към такъв. Ти – като личност, се движиш, изменяш се, в зависимост от това къде Фокуса на твоето Съсредоточено Внимание ще падне, на коя личност – всички останали са също личности, всички, които ние наричаме Формо-Типи,  НУУ-ВВУ-форми, това са личности. Просто в пространството става проециране, наслоение на тези личности – това, което ние виждаме.

Ние се движим с такава огромна скорост – пространството, ние, Формо-системите, ние просто не забелязваме това. Ние не забелязваме сега, че летим с огромна скорост – Земята лети с цялата наша звездна система – ние не забелязваме това, на нас ни се струва, че стоим на място.  Планетите, Слънцето – всичко това се движи заедно и то в добавка към това движение, което извършва Земята по своята орбита и около собствената си ос. Вижте колко движения, а ние нищо от това не виждаме. Ако всички застинем – покажете ми какво се движи. Нищо не се движи – учените са ни излъгали – нищо не се движи. Та нали ако се движеше щяхме да го усещаме?

Точно така става и с Формо-Типите. Ние бързо се движим по Формо-системата и не забелязваме как сменяме – една личност сменя друга, друга, друга – но сменят се благодарение на Фокуса, всеки миг се сменят благодарение на Фокуса, защото твоя Фокус се измества тук и хоп – и всички ние седящите тук и реагиращи на някакви неща, там, там, там, се изместваме, защото това е минимум там стотици хиляди в дадената ситуация – по сценарий, нали? Стотици хиляди Формо-системи на един свят. Пум, пум, пум – там сме се изместили, някой иначе реагирал –  пум, пум, пум пум, пум, пум – там сме се изместили, разговорът отишъл на друга страна – пум, пум, пум пум, пум, пум – там сме се изместили, и навсякъде ние осъзнаваме себе си там, там, там, там – навсякъде върви нормален разговор, ние дори не си помисляме, че още някъде има такъв разговор, седнали сме на масата, ти си задал въпрос, и разговорът е тръгнал съвсем по друг сценарий, аз съм отговорил и са тръгнали в друга посока, друг въпрос е довел до ето този разговор, който сега върви. „А-а, да“ – казал си ти – „всичко е ясно“, а в това време още някой е задал още един въпрос, ноа за нас това го няма, защото сме се изместили – всичките. Всичките сме се изместили там – в дадения случай под твоето разбиране, а на друго място ние се изместваме под разбирането на, да речем друг, който е задал въпрос, или на още нещо.

Ето, вие тук относително мен съществувате – вие не разбирате, не помните себе си като тези себе си, които живеят там, където Орис вече го няма, или там, където някой от вас вече го няма. Вие сега не възприемате себе си там, а вас там ви има и не знаете за това, че вие сега седите тук, до тази маса, и слушате някакви отговори, нещо размишлявате и прочие – понятие нямате. И всичко това – цялата динамика (не бих казал, че това е струпване – това е динамика) – всичко това се носи със свръхсветлинни скорости, защото ако скоростта беше по-ниска, то ние щяхме да възприемаме това. Ние не можем да възприемаме това по силата на това, че то няма форми, за да се отрази в структурите на дадения свят, в това, което ние наричаме Пространство. Сложно е, аз разбирам, но поне чакрамните личности отделете от Формо-Типа.

Всеки съществува под формата на личности – не само ти си личност, но всички тези, където ти изместваш своя Фокус на Съсредоточеното Внимание, са точно такива личности; нещо повече – ти можеш да се изместваш само в определена зона – тази зона, която е отишла в Паметта-на-Света-За-Миналото, на теб вече не ти е достъпна. Ти можеш само да си спомняш за това и то като образ стои за теб и когато този образ стои – защото ние се движим с различни скорости: Паметта-на-Света-За-Миналото – с една скорост, ние се движим с друга скорост – оттук и възможността за влиянието на ротационния Цикъл.

Но когато ти за нещо си спомняш, ти психически се съединяваш с него – на това е основан момента на подхранването, да речем, когато човекът се спомня нещо за себе си, отъждествявайки се с нещо, което някога е бил.

Например болен човек на легло и внезапно идва при него някой и му казва: „Слушай, а помниш ли тогава как ритахме, какъв гол вкара ти?“ И той започва да си спомня: „Да, този подаде на този и аз поех топката и право в десетката! Помниш ли как целия стадион викаше!“ – това болен ли е? – край, той с този Формо-Тип се е слял, но от Паметта-на-Света-За-Миналото – от този свят, който е бил преди 20, преди 30 години – разлика няма – той моментално се е съвместил с образа психически и веднага черпи от него всичко това, този ентусиазъм. Край – свършват разговора и пак немощ: „Да, „ето сега аз лежа болен“. А ако се беше зафиксирал на този ентусиазъм, щеше да стане: „Да, мен вече нищо не ме боли – край – взел е оттам сила, взел е енергия – допълнителен резерв – него винаги го има и взаимовръзка съществува.

Да речем, фино чувстващата натура. Вземам китарата и започвам да свиря, представлявам си себе си като 17 годишен младеж на улицата, наоколо девойки, младежи, седим – аз свиря, те слушат, след това пеят и ушите на този младеж горят – например там на мен ушите ми горят и си казвам: „Сигурно някой ме споменава, защото ушите ми парят“ – напълно възможно е това да е точно този момент, когато аз сегашния, 52-годишният, се обръщам към него за енергия. Ето този момент психически – така да се каже, вземането на енергия, може да се прояви при него, но той по принцип може и да не забележи това, но то може някак да се отрази на някои чувствителни зони – бузите горят, ушите. А ние си мислим, че непременно трябва да е някой от тези, които се намират редом с нас, които с нас живеят, намират се на няколко километра; в действителност, даже след 30 и нещо години аз си спомням за него, той ме чувства – той чувства тази взаимовръзка, но я чувства тогава, в своето време, на своите 17 години, той дори не предполага че именно аз, 52-годишния, мисля за него.

Чувствате взаимовръзката – и така е навсякъде, така е и с Формотипите, с тези личности – всичко се държи на тези неща. Всичко е едновременно, всичко е толкова завързано; това, което ние наричаме Факторни оси – именно това са всъщност личностите, но просто в своето Самосъзнание те са задействани на Главната Времева Ос на съвкупното съзнание на ЛЛУУ-ВВУ – всяка от тези личности. И всяка се има система ииссииди, и всичко, което трябва, а не просто някаква си там конфигурация и толкова.

– Ако всички личности са свързани с Факторни оси – нека всяка Факторна ос представлява условно отделна личност, то всяка моя реакция, това е условната реакция на друга личност – такава като мен, или така нареченото минало. Или аз прекалено умнича.

– Не умничиш прекалено – единственото, което пропусна, е Фокуса на Съсредоточеното Внимание, тоест собствения си интерес, защото ти казваш: „влияние на някаква личност“. Няма никакво влияние – ти просто ставаш тази личност, за която ти сега каза, че тя е повлияла на твоя избор, например,

– Аз просто търсех някаква зависимост между тези реакции, характерни за други формо-системи, за други ЛЛУУ-ВВУ форми, и тяхното минало или бъдеще.

– Да, това го има, но не трябва да бъркаш. Ти попита: „влияят ли тези Формо-Типи“, а това е голяма разлика, защото и тези Формо-Типи, и теб, те напълват едни същи чакрамни личности в зависимост от активността на ииссииди центровете – в зависимост от това какви центрове са активизирани в теб, или кои нива на тези центрове – само по това се отличават, а всичко останало е съвместно и всичко е толкова урегулирано, че изместването на Фокуса на твоето Съсредоточено Внимание в по-груби Формо-Типи веднага се уравновесява от Фокуса на Съсредоточеното Внимание на друга личност на теб – на друго ниво в, така да се каже – в по-качествена сфера. И никога няма моменти на пропуски. Просто всичко това го има – цялата тази хармония – представи си плоскост, но това не е плоскост, защото всички вектори нагоре, надолу, надясно, наляво, по диагонал – навсякъде са изпонатикани тези личности по най-плътния начин и ние можем просто сегменти да измъкваме, а не само да разполагаме тези личности на една плоскост, и толкова. Но ако чисто схематично вземаме общата едновременна хармония, то ти просто избираш в зависимост от това доколко твоите СФУУРММ-Форми са способни да творят и какво са способни да творят. Ти избираш: „а, ето това ми е интересно“ – и ставаш това; по-нататък, намирайки се в това състояние, в твоето съзнание възниква: „на мен това не ми е интересно, ето това ми е интересно“ – и ставаш именно тази личност, на която именно в тази степен това ѝ е интересно. Но има и личности, на които това е в по-голяма степен интересно, както и личности, на които това е в по-малка степен интересно, и в зависимост от това в каква степен ти е интересно, ти веднага, по резонационния принцип – хоп, и ставаш тази личност.  Всичко съществува, защото има огромно количество много, много сходни светове  – десетки милиарди.

– Значи има само реакции, а не взаимодействия между тези личности.

– Ами реакцията е тип взаимодействие и във всяка конкретна точка на ноовремевия континуум, който представлява някаква зона на енергоплазмени диапазони, ти имаш ограничен избор – той е ограничен от структурата на твоето Самосъзнание.

Какво е структура на Самосъзнанието – ти сега заемаш някакъв Формо-Тип. При теб ЛААНГХ-КРУУМ [Съюз на космическите цивилизации-творци в Кундалини; Б.пр.] е активизирал някакви определени центрове, но има такава личност, в която  ЛААНГХ-КРУУМ е активизирал в по-малка степен тези ииссииди центрове, а тук ги е активизирал в значително по-голяма степен. И така, твоят избор е строго ограничен от тези възможности. Ти ще можеш да избереш само това, което – както когато се намираш в негативно състояние, то е активизираната основно зона на ИНГЛИМИЛИССА [2-ра чакра; Б.пр.] и АРГЛЛААМУНИ [1-ва чакра; Б.пр.]. Може да е много слабо активизирана, в зависимост от нивото – колкото по-високо е нивото на АРГЛЛААМУНИ, например, толкова по-голяма е вероятността първите нива на ОРЛААКТОР [3-та чакра; Б.пр.] да бъдат задействани в дадена ситуация в дадения избор. Но ти ще се ръководиш само от това – ти ще забравиш какво има още в твоето Самосъзнание.

По-точно, в Самосъзнанието на тази личност нищо няма – няма по-високо нито УЛГЛУУ [5-та чакра; Б.пр.], нито ССААССФАТИ [6-та чакра; Б.пр.], нито ОЛГООЛЛОНИ [7-ма чакра; Б.пр.] – няма. Точно така, както във вас сега – при вас активизирани нива на ССААССФАТИ няма, а ако има – те са толкова пасивни, толкова незадействани, че вие до тези структури просто не се докосвате, нито пък – ОЛГООЛЛОНИ.

Даже УЛГЛУУ във вас не е активизирана, защото УЛГЛУУ, това е мощна потребност за алтруистично предаване на някакъв собствен мироглед, тоест мощно желание да споделяш, споделяш себе си – ето това, което аз сега правя:  откъсвам от себе си  късчета от своите СФУУРММ-Форми и ги давам на вас – някой приема, някой – не, – вземайте, вземайте – на когото по резонационния принцип това му подхожда – той взема, в когото върви мощна деструкция – той не взема. Но аз през цялото време имам потребност да давам, давам – това е просто УЛГЛУУ и толкова. Но УЛГЛУУ активизира ССААССФАТИ.

Вие все още с тези неща не сте се сблъскали. Но такива Формо-Типи във вас има и там има избор и зоната на избор, сегмента, в който се осъществява вашия избор, много се отличава от този, който вие имате сега, използвайки тези Формо-Типи, в които вие сега себе си осъзнавате. Затова вашият избор е строго определен още и от конкретиката на тази форма, с която вие себе си отъждествявате. Тя много мощно резонира в пространство-времето, а това означава (независимо от Паметта-на-Света-За-Миналото, нито от Текущото-Съдържание-на-Света), чe мощно резонира с вашите ЛУУ-ВВУ форми, творчеството на които се реализира именно чрез подобни Формо-Типи, но това може да е жител на 15 век, може да е жител на Атлантида, това може да е войник от втората световна война – всичките те са ваши.

Ако говорим общо, то никакви ЛЛУУ-ВВУ няма – има само една ЛЛУУ-ВВУ, но това не е правилно. Защо? Защото толкова голямо количество ЛЛУУ-ВВУ има в ГООЛГАМАА-А именно, за да запълни изцяло цялата енергоплазмена структура на третичното състояние на Енерго-плазмата. Цялата. А там дувуийллертността изменя качеството и да обхване една ЛЛУУ-ВВУ не може. Не може – това е.

Какво е ЛЛУУ-ВВУ? Това е родило се е момченце в тази и тази година и в тази и тази година е умрял дядо. Ето ви ЛЛУУ-ВВУ. Но в действителност останалите ЛЛУУ-ВВУ, които ние наричаме „ваши“ – в действителност, това е ГООЛГАМАА-А, те практически са едно цяло. И всичко това, което, да речем, вие правите в 17ти век – вашата ЛЛУУ-ВВУ – мъж или някаква жена, или дете, именно този Формо-Тип има най-голям резонанс с вашия Формо-Тип, който вие сега заемате. Тези действия и събития, които стават там, ще влияят по определен начин  на вашето състояние. По-точно, те вече влияят, на самия сценарий влияят. Не трябва да казваме, че те ще влияят – ако това е зафиксирано в сценария, то това влияние ще го има и него го има.

Тези силови взаимоотношения са като магнитно поле – то винаги съществува. Винаги го има, но ние сме разделени от Ротационни измествания. Затова тези ние и днешните ние – това е точно както това 17-годишно момче и аз – ние сме разделени само от Ротационно изместване; в действителност, по силови въздействия, по силови влияния, ние оставаме – просто аз заемам (ако искам да получа нещо от него – само че това вече е на моето ниво на Самосъзнание – аз знам, че това е възможно, а той не е знаел) – аз вземам и го използвам – например, за физическо подхранване, или за нещо друго. Аз знам, че това е възможно – нивото на моето съмосъзнание ми разкрива това, защото аз няма да злоупотребя с него. Аз няма да се възползвам от това, защото съвестта ми няма да ми даде, на мен моето Самосъзнание няма да ми даде – затова се разкриват такива възможности – можеш да вземеш, но с мярка, за да не навредиш, да не навредиш, да не навредиш.

И точно така, както вървят взаимодействия между него, практически няма никаква разлика между мен и моята личностна интерпретация Шата Руставели, но тогава, когато аз заема този Формо-Тип, в който ЛААНГХ-КРУУМ е активизирал съответстващите ииссииди-центрове. Ако аз се намирам по-високо по състояние, то практически той за мен не съществува. Аз съм вече съвършено друг човек, друга личност, друга структура на Самосъзнание. Ние не можем да бъдем взаимосвързани – той със своето творчество не може да повлияе на мен, когато моят Фокус на Творческата Активност или Внимание много силно се отличава по качество от неговия фокус. Затова на теб могат да ти въздействат само онези, които са ти равни по творческа активност.  

                                                                                                                                           www.iskri.net/zefira

 


Създадено: 30/07/2020 : 14:22
Обновено : 30/07/2020 : 14:25
Категория : Орис
Страницата е посетена 32 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^