Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 498 всичко

 8 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Хуманоидните форми
 

За създаването и развитието на хуманоидните форми от космическите  цивилизации

Орис

 

Как в резултат от космическите генетични експерименти са се получили хора и полухора (кентаври, менотаври и т.н.)?

 

От един и същи „базов“ примат, или от различен генетичен материал е бил създаден „човек“ на различните планети? 

Въпросът не е така еднозначен от гледна точка на съществуването на множеството паралелни сценарии на развитие. Да започнем от „древните“ плеядианци. Преди 28-30 условни години една от космическите Раси на Генетическите Строители е положила началото на процеса на генетичното усъвършенстване на биологичните Форми на най-първите плеядиански раси. Исторически това събитие може да се привърже към версията на нашата Днешна Земя, макар че и на другите Версии на Физическите Глобуси на

ГРЭИЙСЛИИСС (Звуковия Космически Код на планетата Земя) също са извършвани подобни експерименти, но в различни хронологически за всяка от Планетите периоди и с различни Форми на Живот.

В различните сценарии на развитие на Земята този експеримент е имал различни резултати. Най-удачните варианти, развиващи се по нужните на Строителите признаци (явното наличие в съзнанието на високочувствен Интелект и високоинтелектуален Алтруизъм, Отговорност, Честност, Инициативност, Откритост),екстрадирали се на другите физически Версии на ГРЭИЙСЛИИСС, заселени с плеядиански Раси, а също и на други планети, заселени с различни Форми на Живот (бикове, кучета, котки и други). На всяка от тях проектът продължавал в ново направление, в резултат на което в космоса се появило огромно количество варианти на селекцията на човека и животните, в зависимост от доминантността или рецесивността на отделните участъци на човешкия и животинския геноми.

Така са се появявали същества:

·  с човешко тяло и глава на друга нечовешка Форма;

·  с човешка глава и тяло на животно или на птица;

·  същите варианти с криле на различни птици или млекопитаещи, с ципи и без;

·  космати и без косми;

·  с различни форми на главата и тялото,

·  както и Раси повече или по-малко смесени по различни признаци.

Често няколко Раси се заселвали на една Планета с цел естествен отбор или за усилване на някакви конкретни прицнаци, като например: интелекта, чувствеността, силата, издържливостта на различни фактори (студ, топлина, радиация, налягане, способност за плаване, летене и т.н.).

Най-често съответстващите условия се подбирали на различните Версии на Земята, макар че и на другите Планети също се провеждали експерименти, включително даже на Планетите от Галактиката Мъглявината Андромеда (за разпространяването на „заземени“ с хора плеядианци в Големия или Малкия Магеланови Облаци няма никаква Информация). Някъде хората оцелявали за сметка на голямата степен на разумност и постепенно подчинявали останалите раси, някъде сработвали гените за оцеляемост, наследени от човекообразните.

В повечето плеядиански цивилизации попаднали най-бързо еволюиращите представители на най-древните земни цивилизации, геномите на които легнали в основатана модификацият на плеядианските раси, които, развивайки се и усъвършенствайки се, постепенно се заселили по целия Млечен път. За 15-25 млн. години човешката биологична Формана  плеядианците добре показала себе си именно в тънкостите на развитието на нашия тип съзнание (интелекта, чувствеността, алтруизма), придобила популярност и станала най-разпространена в Космоса.

Когато, по силата на особеностите на еволюирането на плазмените Форми при плеядианците се появили проблеми от генетичен характер (с прехода в биоплазмените Форми всичко било наред), то преди повече от 2 млн. години бил осъществен повторен експеримент. Това историческо събитие, разтегнато в различните режими на Пространството и Времето, не трябва еднозначно и категорично да се свързва само с «нашата» Земя. Цялата работа е в това, че разноизмерностните и разнокачествените сценарии на развитие на всяка от физическите Версии на ГРЭИЙСЛИИСС в Пространство-Времето се намират не под формата на огромния глобус, който си представяме (от типа на земното кълбо), а холографично и взаимопроницаемо обединени помежду си по резонационния Принцип, синхронизирайки се при това със сценариите на всички останали Версии.

Грубо казано, представете си много-много сложен «куб на Рубик», всеки куб-сценарий на който резонационно взаимодейства с милиои съседни кубчета-сценарии. Всеки от сценариите също е «разбит» на множество вътрешни, преминаващи един в друг пространствено-времеви «клетки» – всевъзможните варианти на различните закодирани в нея събития. Всяка от «клетките» е структурирана от безбройно множество взаимосвързани сегменти – Конфигураците на нашите решения, които също са структурирани от каузалните взаимовръзки, които се «простират» в предишния за нас сценарий…

Това, което току-що се опитах да опиша, е крайно условен и примитивен модел, тъй като отразява гледната точка на субективния Наблюдател, на когото му се струва, че той се намира в центъра на Вселената. По-достоверен ще бъде опита да си представим цялата тази безкрайна вибрационна Конструкция на Мултивселената под формата на безкрайна многонивова „Супер-сфера на Мьобиус“, но това е възможно само за особено надарените!

По аналогия с кубчето на Рубик безкрайната „Супер-сфера на Мьобиус“ се състои от зилиони „дъщерни сфери“, всяка от които представлява наше конкретно решение, обусловено от наличието в Самосъзнанието на пакет каузални взаимовръзки с нашите решения в множество съседни сценарии. Вътре всяка от зилионите „мьобиусни сфери-решения“ е структурирана от безбройно множество „мьобиусни сфери-събития“. Вътре във всяка от „сферите-събития“ има множество „сфери-сценарии“, всеки от които отново извежда на множество други съседни „сфери-решения“, структурирани от своите „сфери-събития“, които через множество други „сфери-сценарии“ ни извеждат на все нови и нови „мьобиусни сфери-решения“

Във всяка точка на този «лабиринт» на Мултивселената може да се извърши резонационна префокусировка на съзнанието в „мьобиусна сфера-сценарий“, която принадлежи вече не нашата Земя, а на „сферите-събития“, намиращи се в „сферите-решения“ на базата на друга ГРЭИЙСЛИИСС-Версия. Затова в момента на реализация на някакво събитие (например, момента на избора на място за генетичния експеримент) може да настъпи паритет на Мотивациите и по-нататъшно превалиране във вземането на някакво важно решение по даденото събитие във връзка с друга Планетарна Същност.

Така че напълно са възможни и паралелни варианти за провеждане на този генетичен експеримент и на други Версии на Земята. Но имало ли е там такъв набор от ДНК-донори, както и на Земята, никой не може да отговори. На мен ми е известно само това, че плеядианците, сириусианците и андромедяните са получили и продължават да получават от различните сценарии хора с най-изразените за всяка от тези зцивилизации признаци, „разреждайки“ с геномите на земляните свойствените им генотипове в съответствие с техните представи за своите фенотипове

Земляните, наред с всички останали, имат правото да променят на генно ниво своята външност както желаят. Повечето пристигащи от различните сценарии на Земята предпочитат да не променят своята външност. Лицата на абсолютно всички хора след отключването на Самосъзнанието от влиянията на злобните и деструктивни фрагментирани съзнания (унги и ссвооуни) по чудодеен начин се преобразяват: стават правилни, хармонични, ясни, красиви, вдъхновени, бих казал – лъчезарни.

Всички уродливо несиметрични и деформиращи черти представляват отражение на натрупаните от нашите предци и от нас пороци: злоба и ненавист, похот и ревност, алчност и лъживост… Всеки от тези пагубни страсти съответства на определени групи реализационни мимически мускули, налагащи на външния вид на човека на свой уникален отпечатък, своя деформация. За много поколения на нивото на геномите са се образували най-ужасните, отблъскващи съчетания развалящи външния вид. След преминаването през таиррлидацията (фотонното преформатиране) или инверсионно-лъчевите префокусировки (квантовия Преход) всичкото това от хилядолетия формирало се безобразие веднага безследно и завинаги изчезва от вашия Живот.

По отношение на принадлежността на нашия тип Самосъзнание към различните Вектори на развитие ще кажа, че строга и еднозначна привързаност именно към Човешкия Колективен Космически Разум (ЛЛУУ-ВВУ-Същност) в нашите Форми (НУУ-ВВУ-Формо-Тип) няма. На сегашния етап на развитие ние със своето личностно Самосъзнание „обслужваме“ реализационните потребности на огромната Общност от Колективни Космически Разуми на разнотипните цивилизации, допълващи със своите признаци един друг и, на базата на съвместно получавания Опит изпълняващи възложените на тях еволюционни Мисии. Просто реализацията, чрез нашите Форми, на именно човешките признаци (високочувствен Интелект и високоинтелектуален Алтруизъм), а не някакви други, ни обезпечава най-благоприятните условия за префокусировки в Човешкия Вектор.

Но вибрационния диапазон на нашия човешки геном е толкова широк, че до определени предели чрез нашите Форми едновременно могат да се реализират най-разнообразните нечовешки Колективни Космически Разуми (и, съответстно, техните цивилизации). Всички те имат свои базови Форми (Формо-Типи), които в своите Пространствено-Времеви Континууми живеят свой живот, но за сметка на наличието в нас и в тях на общи елементи на генома, те (така, както и ние) получават възможност един вид дистанционно да се реализират чрез нашето Самосъзнание.

Приблизително така и ние с вас взаимодействаме с нашите „фини“ Същности (нашите симплиспарентивни Интерпретации), транслиращи на нас набор от такава интуитивна Информация, без която би било невъзможно да се обезпечи работата на нашето Самосъзнание. Приблизително към същите цели се стремят и биоплазмените Интерпретации, използвайки нас като пряк източник на недостъпната за тях Информация и Опит.

Затова, щом на сириусианците и андромедяните са им трябвали биологическите носители на човешкия тип съзнание, значи това действително им е нужно за решаването на някакви еволюционни въпроси. Мога само да кажа, че както и при нас, на Земята, така и при тези, и при другите, и при третите има толкова много намесени неща както привични, така и непривични за нас, че по няколко представители не трябва да се съди за фенотипа на цивилизацията като цяло. Макар че дали си землянин или представител на някоя друга планета, на тях им е все едно и към всяко същество всички се отнасят като към равно на себе си, със същото уважение, внимание и разбиране. И не защото към това ги задължава един от параграфите на 28-те Постулата на Хуманитарна Свобода, а защото други да бъдат те вече просто не могат.

В различните сириусиански Раси има много членове, в една или друга степен подобни на различните човешки раси – негроидна, европеоидна, монголоидна. Но абсолютно сходство няма нито в една. Винаги ако не във външния вид, то в характера, маниерите, поведението, придвижването, общуването, мисленето и чувствеността има нещо свое, което ще подскаже: не, това не е землянин. Макар че в различните сценарии на Земята за 2 милиона години са се формирали огромно количество всевъзможни генетични съчетания, земляните нещо неуловимо ги отличава още от пръв поглед.

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 16/07/2020 : 01:18
Обновено : 16/07/2020 : 01:18
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 51 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^