Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 535 всичко

 3 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Слънчевата активност
 

Влияние на слънчевата активност на човека

Орис

 

Може ли «инверсионно-лъчевата префокусировка» да се смята за акт на разделяне на континуума? Това разделение по принадлежността към определена цивилизация ли става, или на друг принцип? 

Короналното изхвърляне на слънчева плазма – това са потоци частици (протони, електрони, йонизирани атоми на леки елементи…) възникващи от гигантски изригвания в нашето светило и имат собствено магнитно поле. Те се случват непрекъснато. Много от тях, насочени към нашата планета, доста често могат да достигат впечатляващи параметри. Така Dst-индексът на геомагнитната активност (от англ. Disturbance Storm Time Index) на слънчевата буря, станала в края на август 1859 година, е достигал 1760 нТ; Dst-индексът на геомагнитната буря от 13 март 1989 года е достигал 640 нТ.; слънчеви бури с по-малка сила са ставали през 1921 и 1960 години.

Изхвърлянията на слънчева плазма представляват изхвърляне на високоенергийни частици и често са придружени от интензивно рентгеново излъчване. Те възникват поради промени в магнитното поле на звездата при сравнително малки мащаби на хиляди километри и представляват гигантски магнитни мехури с диаметър около милион километра. Тези мехури изхвърлят в пространството на облака плазма с маса милиарди тонове със скорост няколко милиона километра в час. За времето, докато тези „мехури“ достигат земната орбита, те се раздуват до 50 милиона километра, което в хиляди пъти превишава размерите на нашата планета.

Но тяхната плътност не е голяма и в повечето случаи атмосферата и магнитното поле ефективно защитават нашата планета. Това става за сметка на съществуването на земната магнитосфера – област от пространството, напомняща формата на капка, която отклонява слънчевите заредени частици. От страната на Слънцето на границата на областта на магнитосферата, на разстояние около 60 хиляди километра от нашата планета, се образува така наричаната «магнитопауза». Собственото постоянно поле на Земята съставлява 300-500 нТ, при това горната честота на геомагнитните пулсации в магнитосферата на земната повърхност е около 3-5 Hz.
 

Процесите на Слънцето, съпровождащи
инверсионно-лъчевата префокусировка

 

Защо привеждам тези сведения? За да можете подробно да си представите картината, при която може да се осъществи масова инверсионно-лъчева префокусировка (ИЛП)* на хората на планетата. Тук трябва да се отбележи, че когато междупланетното магнитно поле е ориентирано паралелно на земното, но в обратно направление, то в областта на съприкосновение на противоположно насочените междупланетно и земно магнитни полета се получава ерозия на магнитното поле. В резултат от ерозията в магнитосферата попадат плазмата на слънчевия вятър и пренасяната от него енергия. Така се изменя токовата система на магнитосферата и йоносферата на Земята.

Магнитното поле на слънчевата плазма, която ще бъде изхвърлена при квантовия скок, ще притежава специфичен спирален профил. Изригванията ще се състоят от 17 свръхмощни изхвърляния с различна величина, с интервали от 20-40 минути до 2-6 часа: първите осем ще са най-силни (особено 5-то и 6-то), а останалите – по-слаби. Когато първата спирална вълна удари магнитното поле на Земята, то ще бъде ориентирано на юг и поради това незабавно ще се отслаби и разруши. Но даже ако този удар е станал при северна ориентация, то все едно полето на планетата би било буквално «разкъсано на парченца».

Първата вълна ще се окаже толкова мощна, че ще компресира магнитосферата на Земята, която обикновено се простира на 60 хил. км, до долната граница на стратосферата. Радиационните пояси на излъчване на Ван Алън, окръжаващи нашата планета, ще бъдат напълно разкъсани и разрушени, пропускайки на повърхността огромно количество протони и електрони. Освен светлината на видимия диапазон, първата вълна, след осем и половина минути (времето необходимо на светлината, за да стигне до нашата планета), ще донесе със себе си също така и смъртоносни за всичко живо дози рентгеново и гама-излъчвания.

Рентгеновото излъчване мигновено ще нагрее горната част на атмосферата. Това ще я разтегне на хиляди километри и ще породи огромно количество скрита енергия, потенциалът на която ще превишава 100-200 млн. пъти мощността на атомна бомба. На Земята ще се излеят протонни дъждове. Скоростта на протоните след 5-6 вълни ще се увеличи до 300 ГЕв, а след 11-тата – още по-висока. Високоенергийните протони с енергии над 10 ГЕв ще влязат във взаимодействие с ядрата на атомите на азота и кислорода в атмосферата, пораждайки неутрони. По силата на това, количеството озон и азот в земната стратосфера за кратко време ще се понижи до ниво 10-15%. За възстановяване на сегашните пропорции на газовете в състава на атмосферата ще са необходими милиони години.

Гигантските мехури плазма ще индуцират интензивни йоносферни и аврорални електрически токове. Тези токове, на свой ред, ще създават интензивен, съединяващ континентите, многоамперен високоволтов електрическии ток на цялата повърхност на Земята. Ще се възпламенят не само всички трансформаторни устройства и батерии, но и всичкия метал ще се нажежи до червено, а цялата флора и фауна, дървените и пластмасовите предмети, домове и прочие, ще бъдат изгорени. От четирите океана вода ще остане само в два – останалите океани, морета и реки ще се изпарят, образувайки в атмосферата мощна мощна парна баня. И едва след завършването на 17-тата вълна изхвърляния, парната баня ще започне да изстива и да се излива на повърхността като безкраен архипороен дъжд.

Започвайки с 8-та вълна спиралата на междупланетната вълна ще се превключи на северния полюс. Това значително ще понижи нейната интензивност и разрушително влияние, макар че по принцип към това време на планетата няма да остане нищо живо, освен микроорганизмите във водата на океана, а и съществата, обитаващи в самите дълбини на океаните. Именно те ще дадат началото на новите форми на Живот както във водата, така и на сушата. След известно време Галактическите Сеячи, включително и Нас с Вас, преобразили се след инверсионно-лъчевата посмъртна смяна на сценария, ще пристигнем на възстановената планета. От образувалия се по естествен път биоматериал ние ще сътворим нови Форми на Самосъзнание за различни нужди.

Но тази картина е само един от милионите възможни варианти на това събитие от планетарен мащаб от тези, които едновременно могат да се осъществят в различните сценарии на нашето развитие. А могат и да не станат изобщо, или да не са толкова мощни, както беше, например короналното изхвърляне през 1859 или 1989 години. Малцина от вас за тях изобщо са чували нещо и знаят.

 

Влияние на инверсионно-лъчевата префокусировка
върху човешкото съзнание

 

Сега да разгледаме принципа на влиянието на такива катаклизми на нашата биологическа и «полева» (етерни) съставляващи. С биологията всичко е ясно: в първата секунда всички хора ще загубят съзнание. Това ще бъде свързано с анихилиирането на нискочестотните (от 1-ви по 9-ти) Канали на ИИССИИДИ-Центровете (енергийни центрове, чакри) на личностното Самосъзнание под въздействието на смъртоносните дози радиационно, ултравиолетово и гама-излъчвания. А това означава, че и връзката с етерните компоненти на нашето съзнание с био-Творците на нашите физически тела, едновременно проявени в тези сценарии, където даденото събитие е имало толкова пагубно влияние, ще бъде напълно разрушена без възможност за възстановяване.

В тези сценарии, в зависимост от интензивността и продължителността на станалите коронални изхвърляния, от нашите тела ще останат или шепи пепел, или овъглени останки. Има още и вариант, където заселилите се в множество хора прадаргути и коррупимпри все пак ще оцелеят и ще създадат своя цивилизация. Връзката между етерните компоненти на съзнанието и био-Творците ще започне да се възстановява по няколко потенциално възможни  за всеки от нас пътища.

1. В едни сценарии дозата на облъчването е невисока и не смъртоносна за работата на организма, а само за кратко време изключва съзнанието, тоест просто ви става лошо. В такива случаи никакви инверсионно-лъчеви префокусировки просто не стават, тъй като всички Канали на ИИССИИДИ-Центровете не пострадват.

           2. В други сценарии дозата на облъчването е достатъчно интензивна, за да анихилиира в хората само 1-3 канала на ИИССИИДИ-Центровете. В този случай, преминавайки през поредица посмъртни смени на сценариите, вие ще се осъзнаете в това човечество, което в по-малка степен ще бъде склонно към водене на войни, а хората – към извършване на убийства. Това ще послужи като определен стимул за по-ускореното развитие на всеки човек. Но негодници, подлеци, насилници и прочие все още ще останат. Вие ще се префокусирате в тази от своите личностни Интерпретации, която е достигнала този етап в своето развитие по естествен начин, без катаклизми, но чрез сериозни биологични войни и пандемии със стотици милиони загинали хора. Количеството хора в тази цивилизация е малко по-малко, отколкото сме сега (5-6 милиарда).

          3. В трети сценарии ще се извърши анихилииране на 1-6 Канала на ИИССИИДИ-Центровете. Обществото, в което ще дойдете на себе си, ще бъде забележимо по-човечно и развито по естествен начин. Но там ще има и много  всякаква сган, некръвожадна и жестока, но все пак далеч от съвършенството. Тамошното човечество също е дошло до този етап на своето развитие чрез войни, включително и ядрена и планетарни пандемии. Количеството на хората може да не превишава 3-4 милиарда човека.

            4. В четвърти сценарии ще се извърши анихилииране на 1-8 Канали на ИИССИИДИ-Центровете. Вие ще се осъзнаете в Колективното Съзнание на хора, които се опитват да построят общество на справедливостта и добротолюбието. Те също са преминали през много разрушителни войни и епидемии и са останали живи разбирайки пагубността на агресията. Но сред тях има и немалко от тези, които биха искали да получат за себе си благо за сметка на чуждия труд. Количеството на населението на планетата в тези сценарии е 2-3 милиарда човека.

         5. В пети сценарии ще се извърши анихилииране на 1-9 Канали на ИИССИИДИ-Центровете. Обществото, в което ще се окажете, вече в голяма степен прилича на Човешкото.  Голяма част от членовете на това общество или се приближава към трансформацията в биоплазмени Форми на Самосознанието, или вече е започнала да ги усвоява. Тези видове цивилизации също са се появили в резултат от въздействието на външни фактори: повишена слънчева активност, включвайки нашия с вас случай на квантов Преход, ядрени войни, падане на огромни метеорити със сериозни, но не смъртоносни увреждания на стратосферата и биосферата на Земята, довели до повишаване на радиацията и до масовата гибел на голямата част от човечеството и животинския свят.

В края на краищата, 1-9 Канали на ИИССИИДИ-Центровете са изгубили своята функционалност. Това е отнело на нисковибрационните фрагментирани съзнания от ментално-разсъдъчния и емоционално-чувствения типове реалната възможност деструктивно да влияят на жизненото творчество на хората. Поради повишения радиационен фон, организмът на хората много силно се е изменил. Той се е превърнал от днешния въглеродно-водороден в по-функционалните и съвършени въглеродно-водородно-силициеви и водородно-въглеродно-фосфорните видове биоплазмени Форми. Степента на развитие на такива цивилизации е значително по-висока в сравнение с нашата днешна. Количеството население – 1,5–2,0 миллиарда хора от различни раси, не губещи напразно сили и време за деструктивни реализации и изпълнени с решимост да построят истинско Човешко общество. Те активно сътрудничат с плаядианците, сириусианците и другите високоразвити космически цивилизации.

Как и къде се извършва инверсионно-лъчева префокусировка 

В едни случаи това става под формата на периодичен процес на сливане на останалата цяла и невредима след инверсионно-лъчевата префокусировка част от вашето съзнание със съответстващата част на съзнанието на вашата биоплазмена Форма. Обикновено това е привързано към състоянието на сън или Медитация, или особено изменено състояние на съзнанието на биоплазмената Форма. По принцип това няма значение и може да стане в абсолютно всеки момент от нейния Живот. В нейното Самосъзнание това може да се отрази като някакви смътни спомени от нечий чужд, тоест вашия текущ Живот. Да се отрази може само най-яркото позитивно и приятно впечатление за момента на вашата инверсионно-лъчева префокусировка, под формата на причудлив сън, непознато преживяване и т.н.

В тези случаи, когато заработения от вас към момента на инверсионно-лъчевата префокусировка високовибрационен потенциал на 5-7 Нива на Самосъзнанието се явява крайно незначителен, има голяма вероятност  запазилия се обем на самосъзнанието да може да се синхронизира само с мозъка на биоплазмената Форма на дете или със съзнанието на вашата по-малко развита биоплазмена Интерпретация. Затова е много важно към момента на инверсионно-лъчевата префокусировка да заработите колкото може по-голям потенциал от високовибрационни психизми (мисли и чувства).

Работата е там, че високочестотните невронни мрежи в кората на вашия главен мозък се базират на работата на високочестотните Канали на ИИССИИДИ-Центровете и в значително по-малка степен са подложени на вълнова деформация, отколкото синаптичните вериги на лимбическата система. Разбира се, сега всички кортикални невронни мрежи са неразривно свързани с подкортикалните мрежи, които по време на акта на инверсионно-лъчевата префокусировка почти изцяло се анихилиират заедно със съответстващата част от вашата памет. Но по-универсалните неврони на биоплазмените Форми са способни да възстановят от информационното пространство на съзнанието на личността недостигащите Формо-Образи и да създадат отново много от вашите днешни най-качествени спомени.

Колкото сериозно, отговорно и системно вие подходите сега към повишаването на качествеността на своето съзнание буквално във всички сфери на своето жизнено творчество, дотолкова добре ще можете да осъзнавате по-добрата част от вас днешните и след инверсионно-лъчевата префокусировка. В противен случай вие просто ще се задоволите с тази памет, която ще съществува във вашата биоплазмена версия. Освен това, неуморната духовна работа в тези Светове ще ви позволи още сега като че ли да „забронирате“ за себе си „място“ в най-качествените и високоразвити цивилизации на вашето възможно персонално „бъдеще“.

И накрая ще се спра на това какво става в момента на квантовия Преход със Самосъзнанието на прадаргутите и коррупимприте – най-примитивните представители на днешното Колективно Съзнание на човечеството, в които практически не са синтезирани 10-12 Канали на ИИССИИДИ-Центровете. Нищо страшно с тях, разбира се, не става, но аз не бих искал такава участ. По своята същност, техният квантов Преход може да се сравни със стремително падение на Самосъзнанието в дълбока времева (историческа) примка – с хиляди и стотици години „назад“.

Обяснявам: когато главните Канали на ИИССИИДИ-Центровете, обезпечаващи цялата им жизнена дейност, се анихилиират, те резонационно се проявяват в телата на тези от своите Интерпретации, които принадлежат към значително по-слабо развити, отколкото нашата, цивилизации – или хора, или човекоподобни маймуни. Критерий за разпределянето се явява тясноспецифичния характер, субективната насоченост на Представите за себе си като за личност, в запазилата се след инверсионно-лъчевата префокусировка основна част от тяхното съзнание. Най-често тяхната префокусировка става в зачатъчно състояние на малки деца и юноши от неразвити цивилизации. Но това също така могат да бъдат и деца от тези паралелни съвременни сценарии, където квантовия скок или изобщо не се  е осъществил, или е бил на ниско ниво на короналните изхвърляния. 

www.iskri.net/zefira

 

 

 

 

 


Създадено: 16/07/2020 : 01:11
Обновено : 16/07/2020 : 01:11
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 48 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^