Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 532 всичко

 3 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Звездна памет
 

За понятието „Звездна Памет“
Орис

 

Какво е Звездна памет? Къде се намира и как работи? Как да възстановим достъпа до тази космическа информация?

 

– Как да комбинираме „Звездната памет“ с настоящия сценарий за развитие на определена личностна Интерпретация в условията на нашата Земя?  

Точно такава връзка не съществува. Нашите личностни Интерпретации са едновременно „разпръснати“ по всички човешки Светове, Времеви Потоци и по всички страни на всеки от Световете (принципът на Мултивселената). Гените на осемте различни цивилизации, внедрени в нашата ДНК, не се смесват помежду си (тъй като представляват различни участъци). Към конкретиката на нашето проявление в настоящия сценарий „наследената ДНК“ няма пряко отношение. Тоест, в многоизмерната природа на земното Пространство-Време не съществуват „плеядиански“, „сириусиански“ или „андромедиански“ сценарии за развитие.

 

– Как да активираме и стабилизираме „Звездната си памет“? 

Понятието "Звездна памет" има много по-дълбок смисъл и много по-сложна информационна структура, отколкото можете да си представите. Цялата работа, както обикновено, се опира на парадоксите на Времето и геометричните особености на Пространството, разбирането на които все още не е достъпно за сегашните ни системи на възприятие, чиито биологични Творци (а с тях и ние с вас, като Хора) възприемат за реалност отчасти контролираните от тях халюцинации формирани в хода на цялата ни еволюция с цел повишаване на нашите възможности за биологично оцеляване.

Това, което сега възприемаме като „окръжаващата ни действителност,“ е илюзия, халюцинация, антураж, съпътстващ нашите значими мисли и чувства. Реално е само нашето Самосъзнание, което именно ни „внедрява“ в онези точки от тази глобална самозаблуда (Живот), на които тези Мисли и Чувства максимално съответстват по своята Същност. В какъвто ракурс, в каквото качество или ипостас вие успеете по естествен начин (а не самоуговаряйки се, не самоубеждавайки се) да възприемате самите себе си, именно в тези сценарии ще ви измести (препрограмира) вашето самовъзприятие.

Ако вашите представи за себе си са като за някой, който е изпълнил своята мисия на Земята и е на път да се „върне в своя Звезден Дом, където отново ще можете да се чувствате истински щастливи“, то именно ТАКА ще се уреди всичко във вашия Живот, защото именно вие го програмирате.

Дълбоката медитация е засега единствената обещаваща възможност за нас да изживеем и почувстваме тази удивителна илюзия, тази глобална и всеобхватна вселенска Игра, в която Времето ни е „вкарало“, сформирайки условна многоизмерна „отделеност“ на единното за всички Форми Пространство.

Високите звезди на нощното небе винаги са привличали вниманието на хората, които, дори да са били много щастливи на тази Планета, интуитивно са се стремили нагоре, към безкрайните звездни простори, неспособни с нищо логично да обяснят това неудържимо желание. Годините преминават във векове, в хилядолетия, а желанието да отлетим от Земята в търсене на това, което наистина бихме могли да смятаме за своя роден Звезден Дом, остава. Хората на Земята винаги ми напомнят на цигани номади, които не знаят какво търсят, но със сигурност знаят, че нещо са загубили. Дори да попаднат в една или друга космическа цивилизация, те не се успокояват и продължават да търсят нещо „свое“, едновременно тъгувайки и за Земята, и за напуснатите преди това планети ...

Някакви смътни, едва доловими усещания за нещо неописуемо възторжено, отгласи от някакви невероятно красиви преживявания в редките моменти на душевна Радост посещават нас днешните, но тяхната дълбока Същност остава за нас вечна загадка, която ние с вас се опитваме да разгадаем помощта на Ииссидиологията и Медитациите.

–  Защо е трябвало да забравим „Звездата на паметта“, а сега – да я възкресяваме? 

Не сме я „забравили“, защото ние сегашните никога не сме я притежавали. Звездната памет – това са спонтанни проекции на мисловното и психическо творчество на онези от цялото множество от Нас (нашите биоплазмени Интерпретации), които, преминали през времевите примки, в които сме попаднали по силата на поредица неправилни избори, сега се развиват в съвършено различни условия (биоплазмени Светове). Тъй като в нашите и Техните геноми има много много важни, съвместно функциониращи участъци, то част от генерираните от Тях Полета-Съзнания, или най-простите битови мисловни образи, се синхронизират с нашата динамика на съзнанието и стават привидно наши.

Но дори и най-простите Техни представи имат много висок вибрационен потенциал и не могат да се отразят в нашето общо с Тях Самосъзнание, ако в нас са неактивни или недостатъчно качествени (за да срезонират с тяхното послание) невронни мрежи между латералните и медиални зони на префронталната кора! Как можем да помним нещо, ако в нас днешните (в главния ни мозък) отсъстват множество необходими „детайли“, които задействат функциите на механизма за декодиране на високовибрационната Енерго-Информация?

Тези, които са успели със своето стабилно позитивно психоментално жизнено творчество да активират необходимите мозъчни структури, спонтанно, макар и много смътно, възприемат много от нюансите на своето паралелно съществуване в Звездните Светове (своите биоплазмени Интерпретации), в сравнение с които всички наши настоящи условия и постижения просто бледнеят, изглеждат незначителни, особено по отношение на организацията на живота, обществото, комфорта, взаимоотношенията в обществото, творческата самореализация и т.н.

И тогава настъпва апатия, униние, усещане за безполезност и нелепост на тукашното съществуване. Но главното е това чувство за несправедливост: защо аз все още съм в това несъвършено и примитивно „тук“, а другите мои „Аз“ отдавна са „там“? Хайде да си „спомним“ как е станало така и да видим дали има някакви изходи от това.

Без да задълбаваме в много далечното минало, ще вземем за „референтна точка” датата преди 2 милиона години, когато сме започнали да еволюираме в своя сегашен вид във физическия Глобус на тази планетарна Същност. Резонансният принцип на проявление на всички Форми на Самосъзнание в Мирозданието е разпределил цялото безбройно множество на формираните биологични личностни Интерпретации на личността (на всеки от генетично редактираните и модифицирани човешки Формо-Типи* [*въплъщения Б.пр.]) в най-различни условия на екологично-климатичното съществуване, където те започнали да се размножават, оцеляват и изграждат междуличностни и социални отношения на основата на този потенциален Опит, който е бил заложен в програмите на техните изменени геноми.

Част от най-успешните резултати от този глобален генно-инженерен експеримент, от самото му начало и периодически след това, се преселвала в условията на съществуването на планети от други звездни системи, които ние наричаме „Плеяди“, „Сириус“, „Мъглявината Андромеда“. Всичко това били високо развити биологични цивилизации – далечните предци на сегашните биоплазмени.

Веднъж попаднал в тях, нашият геном е бил подложен и на някаква корекция и редактиране – главно за анихилииране на доминиращото влияние на животинското начало. В тези благоприятни условия нашите Интерпретации започнали много бързо да се развиват и към тях се добавяли други представители, които станали резултат от успешните експерименти в други условия (аналози на нашата Земя, които представляват„личностните“ интерпретации на ГРЭИЙСЛИИСС – тоест на Колективната Планетарна Същност известна ни като Земя“. Някои от тях повече приличат на нас, други – по-малко. В течение на тези два милиона години в различни условия на проявление на Мултивселената тези Форми на Самосъзнание са изградили стотици хиляди средно- и високоразвити човешки цивилизации, много от които по различни начини и пътища са преминали в биоплазмени аналози.

Част от човешките цивилизации се развивала на Земята, формирайки със своите психизми безбройно множество Светове (в различни измерения), а след това започнала да покорява близкия и далечния космос. Много от тях и досега продължават да живеят и да се развиват в своите земни колективни реалности. Още по-голям брой хора загинали от всевъзможни планетарни катаклизми, имащи както ендогенни, така и екзогенни причини.

Нашата собствена „вътрешна Вселена“, представена чрез луталното и христалното тела (христалното е висшият аналог на физическото тяло, а луталното е низшият му аналог), в зависимост от синхронизацията на динамиката на Фокуса на нашето Самосъзнание, активно взаимодейства със съответните участъци на „външната Вселена“ изпращайки в нашата система Възприятия, приемани от нейните обитатели като психоментални стимули, част от висококачественото съдържание на които аз отнасям към понятието „Звездна памет“. Но това не е наша памет! Това не е нещо, което ние сме натрупали в индивидуалното информационно пространство на Самосъзнанието през настоящия си живот.

Тези, които ще станем след година или след милион години, независимо он парсеците, се намират много близо до нас! Разделя ни само вибрационната разлика на нашите Самосъзнания. И в колкото по-голяма степен вибрациите на нашите геноми са синхронизирани помежду си, толкова по-дълбоко и по-ясно се отваря за вас другата страна на вашия Живот, проявена някъде тук, редом, но физически или във Времето – невероятно далеч, в друга космическа цивилизация.

 

– Всички събития в живота ни ли са начин да върнем Звездната  памет? 

 Знанието за това, че в настоящия момент паралелно живеете и някъде другаде, като личности в други космически цивилизации, ще започне все по-дълбоко и по-ясно да се разкрива във вас, когато с последователна и интензивна активизация в определени участъци на вашия геном на тези Програми, които са били заложени по време на генно инженерния проект.

Експресията на тези гени може самостоятелно да бъде предизвикана от два фактора:

• при повишаване на вибрационните параметри на вашето лично Самосъзнание до закодираното в тяхната Програма Ниво;

• когато вибрацията на планетарното пространство достигне до заплануваната честота.

Тогава ще си спомните всичко за вашата собствена Парадигма за своя произход и съществуване – какво в нея е било вярно и в какво сте грешили. Така че има два изхода:

• неуморно да повишавате качеството на своето съзнание,

• или да чакате настъпването на Часа „X”.

В първия случай най-голям ефект има от изучаването на иссидиологическото Знание, което по своята Природа е аналог на космическото знание ААЛЛММААЛЛАА (спомага за ефективното развитие на космическите цивилизации). Освен това, трябва по-често и по-внимателно да слушате и тихичко да си пеете Айфааровските Песни, още повече, че те са вече повече от хиляда. Можете да се увлечете от четенето на ченелинг материали, да гледате положителни филми за връзките и контактите с представителите на извънземни цивилизации (като „Бездната“, САЩ, 1989 г. https://ok.ru/video/218490735257).

– Когато възкресим нашата „Звездна памет“, това ли ще бъде връщането в „Звездния дом“? 

Не, но това ще стане основата за формирането от вас на мощен духовен Интерес към това да узнаете точните координати на точката на вашето пристигане в конкретния вариант на прекрасното бъдеще. Всичко онова, което от вас сега интуитивно се улавя спонтанно, много смътно и неуверено, ще бъде много по-конкретно и разнообразно, превръщайки се за вас в надежден източник на Информация, на която вие напълно ще се доверявате и активно ще прилагате при формирането на мисловни образи за това какво конкретно може да бъде вашето бъдеще.

Разбирането на това какво именно искате, към какво точно, към какъв конкретен вариант на вашето бъдеще се стремите, ще стане началото на процеса на вашите осъзнати и целеустремени префокусировки и избори само в тази посока на творческите реализации, които сте могли така дълбоко да разберете, почувствате и заобичате. Ще знаете: какво, защо и как трябва да правите, а какво не трябва да допускате, тъй като ще ви отдалечи от Целта.

Тоест вие ще можете по-конкретно и еднозначно да запрограмирате самите себе си на съвсем определен вариант на собствената си еволюция. Ще ви стане ясно и понятно на какви признаци трябва да обръщате повече внимание, енергия и духовна сила, за да стане по-бързо сливането именно с тази Интерпретация или биоплазмена Форма, която сами за себе си сте избрали като „бъдещите себе си“. Що се отнася до въпроса за „завръщането“ у Дома, то това връщане може да се осъществи по време на някой от актовете на ревитализация (посмъртен преход на Самосъзнанието в нов сценарий на развитие).

                                                                                                                                                 www.iskri.net/zefiraСъздадено: 16/07/2020 : 00:31
Обновено : 16/07/2020 : 00:31
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 53 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^