Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 536 всичко

 2 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Нашите "двойници"
 

Подробности за нашите „двойници“ 

Орис

 

В основата на механизма на проявление на човешките Форми в различните сценарии на развитие лежи наличието в нашето съзнание на такива свойства като многонивовост, взаимопроницаемост и резонационност. Благодарение на тези свойства ние със своите тела (биологическо и две «фини») сме хармонично «вписани» в общата картина на Мирозданието. Но в нашия тип континууми ние не сме в състояние нито да проследим, нито да зафиксираме практическите следствия от наличието на тези свойства. Ние не можем да усетим нито непрекъснатите ротационни квантови «измествания», помигово обновяващи както нас самите, така и детайлите на окръжаващата ни действителност; нито моментите на нашите постоянни префокусировки в паралелните сценарии, всяка от които се осъществява чрез акт на ревитализация (условна „смърт“). По Същността си, ние използваме максимум 5% от тази информационна динамика, част от която се явяваме.

Низшето ниво на нашето личностно Самосъзнание се обезпечава от съвкупния вектор на съзнанията на всички молекули на нашия биологически организъм. За сметка на това се извършва субективно привързване на феномена на Нашето безкрайно Съществуване към Формата на една конкретна личност всеки миг. Висшето Ниво на самовъзприятие на биологическите Форми е обусловено от наличието на ефекта квантово „заплитане“ на нивото на атомите на всички наши биологически Форми (в различните Светове на Мултивселената).

Щом престанем реално да се отъждествяваме със своето физическо тяло, молекулярното Ниво на нашето Самосъзнание се отключва. Тогава ние „изскачаме“ на атомарно Ниво и от общата квантова „заплетеност“  на атомите на «биоекрана» на нашата епифиза се разопаковат най-синхронните на нашето текущо състояние мислеобрази, които едновременно принадлежат и на други наши Интерпретации (в други Светове). Но, доколкото електроните биват разнонивови: високо и ниско вибрационни, то и получаваната на атомарното ниво на невроните на кората на главния мозък Информация може да бъде по-качествена и по-малко качествена.

От колкото повече късовълнови фотони са структурирани атомите на невроните (включително генома) на специализираните микрозони на вентролатералните и дорсолатералните области на префронталната кора на всяко полукълбо на мозъка, толкова по-свободна и активна е висококачествената Информация от паралелните сценарии на вашето всеобщо безкрайно Съществуване ще се разопакова във вашето Самосъзнание.

Важно е да разберете, че всеки атом обединява всички ваши Интерпретации в някакъв принципно цялостен, биоплазмен колективен Модел, Конструкция, Конгломерат. При това всеки атом притежава собствена памет и собствени реализационни възможности (например, манипулиране с Пространството и Времето, с гравитацията). Именно това атомарно, а не молекулярно ниво на самовъзприятието се явява «низшето» Ниво на колективното Подсъзнание на нашите биоплазмени Форми.

Всяка от тези биоплазмени Форми представлява «самата себе си» не като отделна личност, както ние с вас, а като някаква обединяваща Форма на огромния колектив от човешки същества. Тя едновременно осъзнава себе си в различните условия на съществуването (сценарии) на всяко биологическо човешко същество и дистанционно психоментално е свързана с тях с общи интереси, представи, мироглед, характер и даже със сходна картина на невронните мрежи на мозъка.

Мутационните различия в геномите на такива биологически личности имат неголеми различия и в процеса на сливането («прихлупването» в биоплазмената Форма) на техните съзнания от няколко времеви Потока, обединени от общия сценарий на инверсионно-лъчевото излъчване, се изместват в усреднени за техния тип биологическа или биоплазмена Форма. При това изместването може да се осъществи не в биоплазмена Форма, а в биологическа, но, безспорно – в качествено по-висока.

Но в процеса на нашето високочестотно резонационно „сливане“ могат да възникнат различни ситуации. В зависимост от реализирания набор от интереси (духовни и егоистични) нашите земни биологически личностни Интерпретации могат да се «сливат» с различни биоплазмени Форми. Това е обусловено от влиянието на различни епигенетически фактори (социални, климатически, екологически, културни, физиологически, психически и т. н.). Затова интересите, свойствени на всяка от биоплазмените Форми (с която ние се сливаме със съзнанието си), могат достатъчно силно да се отличават помежду си.

На основата на наличието на тази качествена разлика в интересите се реализира принципа  на резонационното проявление на цялото множество наши биоплазмени Форми в различните сценарии (Светове). В едни сценарии могат да се срещат и контактуват помежду си групи от вашите биоплазмени Форми взаимодопълващи се една друга в реализацията на някакво интересно за всички тях направление на жизненото творчество. Докато в други сценарии се създават групи за взаимното противодействие една на друга.

Искам тук особено да подчертая (за формирането на позитивното възприятие), че подобни конфликтни ситуации особено често се използват от Нас (от висшите биоплазмени Форми) за изпълнението на най-глобалните и дълбоки задачи по еволюцията (развитието) на съзнанието, подлежащи на решаване на преходния етап от биоплазмените Форми към плазмената Форма. В такива случаи, в един сценарий лице в лице могат заедно да се «съберат» ваши личностни Интерпретации, едновременно намиращи се в ролята на инициатора на някаква Идея или проект и на неговия непримирим опонент, а също политически съперници, родители и деца, мъж и жена, тиранин и жертва, лидери на враждуващи страни, и т. н.

А това, че се «срещнах» в биоплазмената реальност с другите свои Интерпретации не е нещо удивително за Нас, а се възприема напълно привично! Към това значително по-универсалните възможности на биоплазмените пространствено-времеви континууми и способностите на биоплазмените Форми към екваллстизъм (отъждествяване) и фуунклаппия (четене на Мисли) правят възприемането от Тях на отношенията с другите хора съвършено не такива, както ние това сега можем да си представим изхождайки от свойствените сега за нас нискочестотни привързаности и неестествености.

Моите спонтанни емоции (възторг, удивление), когато внезапно се натъкнах на свои други версии (Интерпретации) се обяснява с това, че в състояние на Дълбока Медитация аз сам, като Самосъзнание на атомарно Ниво, като че ли шпионирах чрез системата на възприятие своята биоплазмена Интерпретация – всичко, което ставаше с нея, оставайки при това висококачествената част от своето сегашно личностно Самосъзнание. Ако не беше това, аз просто нямаше да мога да опиша всичко „видяно“ от мен в Дълбоката Медитация, в понятна за вас форма.

Единственото, в което ми помагат моите преки връзки с биоплазмените Форми, паралелно развиващи се не само в различните сценарии, но и в различните плеядиански, сириусиански цивилизации, то това е в адаптацията и възпроизвеждането на руски език на множеството понятия и названията на различните обекти (например, Звуковите Космически Кодове), които от плеядианците се употребяват при деллиркопсическото (телепатично) общуване. Отражения на тях в писмен вид просто никъде няма, а всеки клаадуллин (конкретен мислеобраз) се възприема веднага и цялостно, без интерпретация, но точно така, както го преживява вашия събеседник.

Плеядианците нямат собствена писменост, доколкото те вече милиони години общуват с помощта на клаадуллиновия превод (за сметка на много голямата си епифиза) и необходимост да се фиксира нещо в писмен вид при тях много отдавна няма. Всичко се фиксира, дублира и демонстрира само с помощта на фактически от нищо не унищожимите квантово-фалхатни холограми. На всяка от тях се слага индивидуален Код, да измени който не е в състояние нито един хакер, освен този, който е създал въпросната холограма. Някакви типове писменост, напомняща съчетанията от числа с китайски йероглифи и арабски букви, има при биологическите плеядиански и друти „слаборазвити“ цивилизации не достигнали биоплазменото Ниво на развитието на Самосъзнанието.

За сметка на екваллстизма (отъждествяването) и фуунклаппията (четенето на мисли) те лесно прочитат вида на речта на този, с когото общуват и по време на общуването са способни да отговарят на родния език на събеседника. Извън беседата те нито един земен или другопланетен език не знаят, освен официално приетия от всички цивилизации на УЛГРУУ-Силгллууммона (типа «метод за общуване за всички»), а както и по-малко разпространените АССВААТ-Ксиллниллс и АРГЛААМ-Моллустра. 

И така, как и за сметка на какво различните Интерпретации в някакъв момент започват да осъзнават себе си в един континуум и след това продължават да съществуват „редом“? 

След инверсионно-лъчевата префокусировка (квантовия Преход по време на слънчево изригване) или таиррлидацията (на звездолета), всички видове психическа енергия по-ниски от допустимите за биоплазмените Форми, се анихилиират от вашето Самосъзнание. А това, което е заработено от вас над този праг (високочестотната част) в процеса на ревитализация (посмъртна префокусировка) автоматически се «слива» (обединява) с една от личностните Интерпретации от паралелните реалности, набора от интереси на която в най-голяма степен е синхронизиран с тази по-добра част от вас самите. Като ключов фактор при това се явяват синхронните вибрации на ядрения геном на невроните на префронталната кора, в която именно се формират всички наши интереси.

Тоест, във всеки случай, след отсичането на нискочестотните Канали на двата долни ИИССИИДИ-Центъра (чакри), ние започваме да осъзнаваме самите себе си като по-качествена «личност» без да имаме ни най-малка представа за това, че „ние“ днешните – вече не сме предишните „ние“.Такова непрекъснато «преотъждествяване» става с всички нас постоянно и повсеместно. Доброволната таиррлидация (фотонно преформатиране) е изключение от правилата, но тя не е нито нарушение на Постулатите на Хуманитарната Свобода, нито на Космическите Закони или техните Принципи.

Таиррлидацията е необходима, за да могат хората нормално да понесат преместването по хиперпространствения тунел със скорост сто и повече пъти превишаваща скоростта на светлината. Нито един биологически организъм просто не е в състояние да издържи това. А и на мястото на пристигането ви  вас, с вашите нисковибрационни Канали в съзнанието, просто никъде не биха ви допуснали. Таиррлидацията се смята за най-хуманния и ефективен метод за еволюиране (след целенасочения генетически метод, широко прилаган на Плеядите вече милиони години).

Но тя се прилага само в екстрени случаи и напълно гарантира постигането на очаквания резултат. При акта на инверсионно-лъчевата префокусировка има много странични (лично за нас!) ефекти. Техният характер зависи от «обема» на висококачествената част от вашето съзнание останало след безбройното множество ревитализации (посмъртни префокусировки в резултат от най-мощните слънчеви изригвания). Без наличието на духовен интерес под формата на ииссиидиологическото Знание, което ясно задава и стабилизира на съответната перспектива вектора на развитие на вашето съзнание, може да се изместите в множество сценарии на деструктивното минало или бъдеще, където ви окръжават всевъзможни некачествени обстоятелства.

Тези от хората, които осъзнато или подсъзнателно не желаят да преминат през процедурата на таиррлидация, които са формирали в своето Самосъзнание тясноспецифически мислеобраз на страх пред нея (или пред какъвто и да било друг акт на насилие над тях). Този страх няма да позволи на програмата на евакуационния или левитационния Лъч да осъществи контакт с дадената личност. Между другото, толкова подробна информация за това какво може да стане с всеки от вас в бъдеще, спомага за своевременното вземане на такова решение – или «да», или «не», или с някакви уговорки: да речем, в зависимост от типа цивилизация, или само с вашите деца, или не по-рано от някаква възраст …

Във всеки от сценариите количеството на нашите Интерпретации е ограничено, тъй като при достигането на определена степен на синхронизация на техните съзнания (например, по някакви общи за тях интереси), по-малко развитата Интерпретация се ревитализира и «слива» (обединява) с резониращата част от своето Самосъзнание с по-развитата. Не синхронизиралите се Нива на Самосъзнанието на «умрелия» се «сливат» с идентичните Нива на другата Интерпретация. Така във всеки сценарий остават само силно отличаващите се помежду си както по интереси, така и външно биоплазмени Интерпретации. Качествената частна вашето личностно Самосъзнание ще се „слее“ с една от тях.

В повечето случаи на инверсионно-лъчеви префокусировки личностната памет не се запазва само поради това, че човекът, по време на Живота си, не е могъл да активизира работата на 11-12-ти Канали на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове до тази степен на активност, която съответства на преживяванията и представите на биоплазмените Форми. Тоест в тяхната личностна памет отсъстват установени взаимовръзки с високовибрационните мислеобрази. По-просто казано, този човек повече е живял с материални интереси, преживявания, представи, емоции и желания, които са били формирани от 1-9 Канала на първата двойка Ииссииди-Центрове. А те при инверсионно-лъчевите префокусировки се анихилиират. Ще остане само всичко най-добро. В този план на ииссиидиологическите мисле-чувство-образи просто няма алтернатива.

www.iskri.net/zefira


Създадено: 16/07/2020 : 00:29
Обновено : 16/07/2020 : 00:29
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 79 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^