Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 535 всичко

 3 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Съдбата на цивилизацията
 

Съдбата на нашата цивилизация

Орис

 

Има няколко типови конфигурации на съзнанието образуващи обширни групи във физическия глобус на нашата планета: прадаргути и коррупимпри, прадиталлиди и модусенти, капраффекти. Не всички от тях имат миролюбиви цели и се стремят към Добро. Какви са тези групи и кои цивилизации представляват?

 

Всички ние представители на някакъв хибриден тип съзнание ли сме, или се отнасяме към една от осемте цивилизации участващи в експеримента? 

Експериментът, осъществен преди 2 милиона условни години, се е провеждал под егидата на плаядиански учени. Целта на експеримента била търсене на механизъм, който при внедряване в плазмените (4-5 измерност) и лъчевите (5-6 измерност) Човешки Форми да реши сложния еволюционен проблем проблем в развитието на нашия Колективен Космически Разум във високовибрационните нива (7-8 измерност). Затова всички хора, различно еволюиращи на нашата планета, по-нататък са задействани в реализацията именно на човешкия тип съзнание – така са замислили нашите Творци.

Важно да отбележим, че независимо от това, че всички, които виждате около себе си, са задействани в човешкия тип развитие, повечето от тях (прадаргути и коррупимпри – 36-40%), изпълнили своите нисковибрационни задачи в Колективното Съзнание на човечеството, се намират на границата на деградация и конверсия в други типове съзнания. Над 25% от представителите на нашето днешно Колективно Съзнание – прадиталлидите, са носители на разнотипния ментален (логико-рационален) базис, но с достатъчно стабилна динамика по Човешките признаци (Интелект и Алтруизъм).

Приблизително също толкова, 25% от хората на Земята, модусентите – се явяват носители на разнотипната витална (емоционално-чувствена) база. Това по своята същност са просто миролюбиви, добри, отзивчиви и милосърдни хора без блестящи интелектуални способности, но винаги всички съжаляващи (хора, животни, растения и т.н.) и не търсещи каквито и да било аргументи за това. И само 8-10% от хората от общото население на Земята са капраффекти – осъзнато или неосъзнато, устойчиво ориентирани към Човешкия  тип съзнание («ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Разум»).

Но обръщам вашето внимание на това, че тези цифри важат само за нашите днешни континууми, където условията за експресия (активност) на гените, получени от представителите на двете плеядиански цивилизации – от планетарните системи на Звездата Алциона и Плейона или са отсъствали, или са били крайно неблагоприятни. В тези „изоставащи“ континууми постепенно са се изместили съзнанията на хората, които не са попаднали веднага в най-благоприятните за нашето развитие епигенетически условия (параметри на електромагнитното поле на Земята, радиация, температура, атмосферно налягане).

Най-развитата част от хората, покорявайки Космоса, вече един и половина милиона години се е разтворила в съществуващите по това време плеядиански цивилизации, а след това, продължавайки да се развива по човешкия тип, се префокусирала в плазмени и лъчеви форми. По-малко развитите хора, претърпели в своите сценарии други, не толкова благоприятни за експресията на плеядианските гени епигенетически фактори, образували други групи човешки континууми, постепенно развивайки се и попълвайки редовете не само на плеядианските, но също така и на сириусианските цивилизации.

Ние с вас, като представители на 8-10% от съвременното човечество (капраффектите), пребиваваме във «времеви примки» (отклонения от оптималния вектор на развитието на Колективното Съзнание), образували се в Самосъзнанията на хората в резултат от реализацията на най-неблагоприятните условия за експресията на плеядианските гени. Общо за всички тези хора се явява това, че те ярко съчетават в себе си интелектуалност и висока чувственост, сантименталност (рационалност и алтруистичност), неагресивност и миролюбивост (във войните и битките участват само на „светлата“ страна защитаваща справедливостта), откритост и честност, социална активност и инициативност, самосъзнателност и отговорност (макар че много нискочестотни качества в тяхната динамика също фоново, в по-голяма или по-малка степен, присъстват поради достатъчно мощната активност на нисковибрационните нива на съзнанието).

В тези 8-10% земляни влизат и хората, в чиито геноми признаците на две поредни плеядиански цивилизации (от планетарните системи на Звездите Електра и Аллгссия) мощно са усилили менталната съставляваща на нашето съзнание по Качеството «ВСЕ-Воля», а аспектите на Качеството «ВСЕ-Единство» са създали стратегически потенциал за развитието на тяхното съзнание в условията на 4-5 измерност. В най-благоприятните за това сценарии (тях ние с вас отдавна вече сме ги „прескочили“), за сметка на усилването на волевия фактор, тези хора  – прадиталлидите, наред с чувствеността са започнали мощно да развиват своя Интелект. И в своите времена са покорили Космоса и постепенно са се разтворили в плеядианските общества, съставяйки тяхната най-интелектуална част (електарс-портампл).

В най-малко благоприятните сценарии те представляват устойчив по Човешкия тип съзнание, но „неопределен“ по признаците на Интелекта и Алтруизма потенциал учени, умни и чувствено развити хора (споменатите по-горе 25%), не склонни към агресия и насилие, открито стремящи се да се борят със злото във всякакви негови проявления (корупция, мръсна политика, сенчеста икономика, бандитизъм и тероризъм и т.н.). По силата на свойствените им изключителни любопитност и познавателност, те все повече се задълбочават ту в едни, ту в други разнотипни (нечовешки) направления на развитие, но заложената в техния геном ориентация към «ВСЕ-Единство» не им позволява да забавят темпа на развитие до състояние на деградация с преход в друг тип съзнание (рептилоиден, растително-хуманоиден и други).

Това е съдбата на «посмъртните» префокусировки на основната маса на съществата на прадаргутите и коррупимприте външно много приличащи на хора (и мъжете, и жените), но проявяващи необичайно силен и устойчив интерес към злобата и жестокостта, агресията и кръвожадността, убийствата и насилието. Първите са инициатори, организатори и подбудители на всякакви човеконенавистнически планове и действия – както масови, така и индивидуални, а вторите са слепи и готови на всичко (дори на смърт и мъчения)  изпълнители.

Тези две категории скрити, завоалирани и явни, демонстративно манифестиращи своята ненавист към човешкия род нехора, днес са проникнали във всички ешелони на властовите, политически, финансови и силови структури на всяка от страните. Основната им цел и мисия е не просто да се реализират в негативния спектър (чрез най-нисковибрационните нива на хората), а даже много конкретна – унищожаване (не поробване, а именно пълно унищожение!) на цялата човешка Раса. Те на нашата планета са вече над 3 милиарда!!! И продължават ежедневно да пристигат на цели партиди от по 7-12 хиляди индивида по своите портали.

Кои са те? Това са същества от две (обикновено враждуващи, но обединили се за изпълнението на този план) технократски цивилизации не на много високо, но значително по-високо от нашето, ниво на развитие. Обикновено, коррупимприте се намират в подчинение на хитрите и коварни прадаргути. Те се намират някъде в недрата на Звездните системи на Пояса на Орион. С тях – в замисления от тях планq тясно сътрудничат драконианците,  заселващи се, както и те, към нашите «личностни» Самосъзнания чрез ВСИЧКИ енергийни канали (които общо са 12) на първата двойка ИИССИИДИ-Центъра* (психоенергийните Центрове на съзнанието на човека) по общото с нас Чисто Космическо Качество* «ВСЕ-Воля». Последният факт много ме изненада, тъй като достатъчно високата честота на 10-12 Канала трябва мощно да дисонира с техните груби вибрации (макар навярно достатъчно високия интелект може да им помогне да се справят с това чрез общата с нас Доминанта).

Какво още ми се отдаде да узная? Природата на биологическите тела на коррупимприте не е въглеродна, както при нас, а силициево-хелиева, с голяма доза азот и фосфор, издържаща на температури от 120 до 270 градуса по Целзий и на отвъдпределни за нас дози радио- и ултравиолетово излъчване. Разделение по полов признак няма, отпред и отзад телата имат кафяво-черни  ракообразни израстъци, като бронежилетки. Ръстът им е около 3-3,5 метра, кожата им е много дебела и твърда, със зеленикаво-кафяв цвят, с големи пъпки (като при жабите), покрити с дебел слой блатна слуз. Нямат шия, нито дрехи. Краката са дебели, като продължение на огромния торс. Опашка няма. В края на предните крайници имат много постоянно движещи се като на октопод, тънки пипала с дължина по 15-30 см, с които те много ловко манипулират. Черепът е много продълговат, конусовиден, гол, покрит с множество образувания с различни размери.

Заселват се не веднага – при пристигането си на Земята (нощем) се крият в горите, планините, а през нощта се трансформират в плазмени състояния, измъкват се от бърлогата и избират вибрационно по-комфортните за всеки от тях човешки форми. Включването им към нашето Самосъзнание (инкубационния период) продължава от 2-3 седмици до година, в течение на който те изпадат в анабиоза, но периодически напускат донора за някакви свои нужди (може би за зареждане). Те са добре осведомени за приближаващото се инверсионно-лъчево изхвърляне на слънчева плазма и префокусировката на хората (както добри, така и лоши) в други сценарии. Те се надяват да издържат параметрите на облъчването и температурата и да останат господари на тази планета. В противен случай, те лесно могат да устроят ядрен Апокалипсис. Но това, доколкото разбрах, ще стане само в краен случай, защото за тях е важно да запазят наличния при нас промишлено-жилищен ресурс: предприятия, заводи, кораби, домове и прочие. Макар че не е понятно как те със своя ръст ще се възползват от всичко това?

Признаци на осъществено заселване: рязко повишила се агресивност, особено в риториката, раздразнителност, обидчивост, цинизъм, склонност към жестокост и насилие, терор и убийства, грубости и бездушие.

Как да противостоим на всичко това? Мисля, че ако заселването още не е осъществено, то стабилната високовибрационна насоченост на жизнената дейност няма да спомогне за това, не напразно те така дълго избират донори! А ако вече се е случило, то да изгони тази същност след инкубационния период вече никой няма да може! Възможно е именно защото обнародването на информацията за тяхното заселване може да притисне много от ленивите хора и да ги накара най-после да пристъпят към отдавна планираното кардинално духовно усъвършенстване, на тези същества да е позволено от нашите Куратори да влизат в насилствен контакт с нас.

Може би това е начин мощно и качествено да се повиши качеството на психоменталните генерации на все още не поробените хора в навечерието на предстоящия квантов преход? Но защо толкова късно? Самият аз току-що узнах за това масово нашествие чрез дълбока Медитация! Нека не изпадаме в паника и не забравяме, че „Всичко, което съществува, вече го има и за всички нас е само за добро!“ Може би пък всичко да не е чак толкова драматично…

www.iskri.net/zefira


Създадено: 16/07/2020 : 00:26
Обновено : 16/07/2020 : 00:26
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 54 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^