Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 534 всичко

 4 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - На Плеядите 002
 

На Плеядите 002

Орис

 

Какво става със земляните и в частност с Айфааровците след евакуацията със звездолетите? Как живеят? Защо към земляните, изучаващи Ииссиидиологията, има особено отношение? Можеш ли да срещнеш своя «двойник»? Корените на Ииссиидиологията датират от десетки милиони години в историята на развитието на цивилизацията на Плеядите! 

 

 – Казваш, че към тези от земляните, които старателно са изучавали Ииссиидиологията и са култивирали Айфааровски тип отношения, при пристигането им на Плеядите или на Сириус, се отнасят някак по-особено. Би ли ни обяснил този момент по-подробно?

 Да, такъв момент съществува. Във всеки случай, от петте проведени от мен Дълбинни Медитации на тема евакуацията на земляните със специалните звездолети-репонери, винаги към такива хора се отнасят с повишено внимание и  относятся с повишено внимание и почит. На всички Айфааровци, както и на участниците от другите градове от Русия (и даже от други страни) след преминаването през специалните скенери (дономер и дараппеллатор) уважително ви предлагат да минете на платформа, плаваща по въздуха, в отделна зала.

Реших да разбера какво става с нас по-нататък. Обръщам ви внимание на това, че звездолетите пристигат в Кампадволар – спътник на планетата Юуй-Ийллссм – постоянно и в огромно количество: прелитайки под прозрачния купол се вижда, как те отгоре се приземяват на десетки гигантски кръгли платформи. И така – по цели дни, които, между другото, на планетата ЮУЙ-ИЙЛЛССМ (превежда се като «тюркоазена Мечта») от системата АЛЛГС-СИЙЯ от фотонния пояс на Звездата Алциона, денят трае 33 часа. В планетарните системи КОЛЛ-РАККСТ и ООРДЛ-ИЙИ-РЛИ, от пояса на Звездата Плейона, където също се осъществяват евакуации на земляни със звездолети, параметрите на хронологическото време и названията са други – това са осми, фукруми и исмилути.

И така, на два пъти, при различни обстоятелства, се натъквах на “самия себе си“, пристигнал от паралелните Светове. В единия случай аз първи видях „самия себе си“ стоящ на плуваща край нас прозрачна платформа (в друго облекло) и, не издържайки, силно го повиках: «Орис!» – след което той също ме погледна, усмихна се и помаха с ръка. Нашите платформи летяха в различни посоки. А в другия случай се срещнах с друг Орис вече в Града на Светлината, докато отиваше от своя дом на занятия по уллт-тау-туу (нещо като популярна информатика по културите на различните цивилизации).

Оказа се, че ние с него сме се „разслоили“ в някой от периодите след завършване на института, когато аз, вземайки бележка за отчисляване, заминах да работя в Ялта, а той след работата по разпределение в град Сума, заминал при брат ми в Москва, устроил се като лаборант в Тимирязевската академия, станал аспирант, доцент, зав. катедрата по производството на вино. На някакъв етап той станал контактьор с няколко плеядиански цивилизации, написал няколко книги за тяхната култура и мироглед, а след това внезапно, през нощта, по някакъв начин се оказал на на звездолета заедно с няколко стотин от своите последователи, които, забележете, живеели в различни райони на Москва и също не помнели как са попаднали на звездолет-репонер и как са преминали фотонното преформатиране (таиррлидацията).

Ние изглеждахме като еднояйчни близнаци с изключение на няколко мимически особености и няколко бръчици. Той трябваше да лети до медицинския Център  за сеанс по генетично подмладяване и обща хармонизация. Уговорихме се да се срещаме, а след това не започнах да „проследявам“.  

С двамата други да се срещна не ми се отдаде. Видях всеки от тях поотделно плувайки над разни зали. Това изглежда потресаващо. Сред хилядите хора, седящи в четири огромни амфитеатъра, моето внимание се спря именно на тях, различно облечени, но като две капки вода приличащи на мен…В добавка имаше мощно интуитивно чувство на родство, на духовна близост с всеки от тях. Мислех, че още някъде ще се засека с тях, но засега в медитациите си такива варианти не съм открил.

Забравих да кажа, что след фотонното преформатиране на звездолета очилата, коригиращи зрението, стават абсолютно ненужни (аз и не зная къде се дянаха, до евакуацията бяха на мен…), зрението приодобива фантастичните способности много пъти да приближава наблюдавания обект и на голямо разстояние да го разглежда в най-малки подробности! Скоро се появява и способност напълно да се отъждествяваш с психоменталното състояние на събеседника или което и да е друго същество даже на голямо разстояние! А след седмица се проявяват първите признаци на способността да четеш чуждите мисли и кой знае защо това никак не ме удиви.

И така, отчитайки по-универсалните свойства на измерносттта на пространство-времето (от 3,5 до 4,25) в тези цивилизации, в Кампадволар-Центъра събират земляни едновременно живеещи в различните сценарии на развитие. Земните си имена вие можете да си оставите по ваше желание. Те нямат никакво понятие за удостоверяване на личността освен нейната ННААССММ – индивидуалната спектрограма на съзнанието, която лесно се прочита от вашия фотонен Корпус с миниатюрни прибори. Но най-често хората предпочитат да адаптират получените от тях Звукови Кодове и да ги използват като свой идентификатор вместо старото си земно име.

Тоест както вие самите предпочетете да се наречете, така и ще ви възприемат всички окръжаващи, независимо от буквите във вашата индивидуална фотонна конфигурация. Между другото, аз предпочетох да си остана Орис… В биоплазмените цивилизации ваши личностни Интерпретации може да има колкото щете и външно може да си приличат като две капки вода, или да не си приличат много, но по своя творчески потенциал и индивидуална спектрограма всички ще бъдат различни.

Те могат да се срещат една с друга, да общуват, да си помагат. Работата е в това, че при таиррлидацията (фотонното преформатиране при преместването на Плеядите) във всяка от тях «са орязани» нискочестотните съставляващи личностното Самосъзнание, а тези части от фотонната конструкция, които във всеки от тях са се оказали «в остатък», са се оказали много разнообразни с оглед тяхната геномна активност. Така че, по принцип, всички биологически Интерпретации, така или иначе, преминавайки в биоплазмена Форма, стават различни хора, със своите характер, вкус, предпочитания, спомени и други атрибути на «личността».

И така, след преминаването през два специални фотонни скенера (дономер и дараппеллатор – определят вашата пълна спектрограма) нашата група (над 400-450 човека, от които аз можах да позная само половината) я насочиха към отделна зала, до която ние 20 минути плувахме по въздуха на две платформи. Там ни предадоха на трима типични плеядианци и четирима помощника, един от които беше землянин. Ние седнахме в една от долните части на амфитеатъра, а те се разположиха в центъра край апаратурата. Представителят на Плеядианците (беше девойка) ни разказа приблизително следното.

В мнго далечен вариант на тяхното «сега» (както аз разбрах, няколко десетки милиона от нашите години), чрез представителите на много развитата раса на Коолкксмууллите (т. нар. «Космически Строители») на една от плеядианските цивилизации било предадено изключително важно, сакрално Знание за синхронното Единство на абсолютно всичко в Мирозданието – ААЛЛММААЛЛАА. На това Знание започнали да обучават всички плеядианци и скоро тяхната раса влязла в състава на АССВААТ (Висшия Разум на нашия Галактически Сектор) и станала една от най-развитите цивилизации на УЛГРУУ (Висшия Космически Разум на Галактика «Млечен Път»).

Оттогава това Знание станало за тях задължително, на него се строят всички научни трудове, достижения и успехи, то лежи в основата на формирането и култивирането, в Колективните Съзнания на плеядианските раси, на абсолютно всички взаимоотношения със себе си и окръжаващите Светове. Това Знание, в един или друг вид, но принципно цялостно, макар и с известни нюанси, се прилага от много високоразвити цивилизации и служи като основен механизъм за еволюцията на Самосъзнанието на всяка Форма в по-качествени състояния (предадох ви това в общи черти – там имаше и много примери и всякакви исторически факти).

Във всички вас, продължаваше да телепатира тя, във фотония ви корпус (най-фина мрежа от материя) има известно количество (във всеки различно) уникални алттабсори – сложноаранжирани високовибрационни взаимовръзки, проницаващи практически всички реализационни нива на Самосъзнанието на всеки от вас. Самият характер на квантовата конструкция на вашите алттабсори, това, в каква последователност се образуват и след това преобразяват в уникални невронни мрежи, самия състав на тези мрежи – всичко това много прилича на психоменталните формации, които ги има само в генома на летящите плеядианци от планетата ЛЛУ-ВВУ-ЙЮЛ-ТТ от системата на Звездата Алциона [централната Звезда на Съзвездието Плеяди Б.пр.].

Освен това, вашето интуитивно и устойчиво желание да разберете и усвоите това най-сложно за изследване Знание (в земните континууми – Ииссиидиологията) свидетелства за това, че във вашите геноми вече се е образувала и консолидирала за творческа реализация стабилна група нуклеотидни последователности от чисто плеядиански характер, тоест налице е факта на синхронизация на генния материал на плеядианските двойки и вие дори не можете да си представите каква ценност представлявате за всички нас, плеядианците.

Това, с което сте се занимавали на Земята, постоянно пребивавайки в условията на глобален натиск на Самосъзнанието от негативни същности, при това не само запазвайки, но и усилено култивиайки в себе си достъпните аспекти на Човешките качества (Интелект и Алтруизъм) – всичко това ще даде на нашите учени безценен материал за анализ и изводи. При това (тя показа голяма холограма на някаква таблица) ние записваме това къде и кога (от какви сценарии и хронологична дата) са били евакуирани хора, за да съпоставим различните фактори на външното въздействие върху интензивността на формирането на човешките признаци.

Така че на нас с вас ни предстои много работа!  След това тя някак рязко се въодушеви, говорѝ много за заслугите на плаапсиите на Орис (така нарече тя моите биологически Интерпретации в различните паралелни светове) в този експеримент на протежение много времеви цикли (което много ме смути – та нали не можех да я прекъсна!), всички ме гледаха така, сякаш ме виждаха за пръв път… Освен това подчерта, че за няколко склаббитора (аналог на нашата година, но няколко пъти по-дълга) това вече е петстотин петдесет и шестия рейс със земни последователи на аналозите на ААЛЛММААЛЛАА (в нашите континууми – Ииссидиологията) от различните сценарии.

На мен ми стана интересно какво количество такива хора пристигат от различните Светове, на което тя веднага телепатира: «Има групи до 500 човека, а има и по 10-12 и 35-40 хиляди. Три рейса имаше по 124, 180 и 325 хиляди. Сега хората с такава уникална конфигурация, пристигнали от различните сценарии, са над 18,5 милиона. Но те постоянно продължават да пристигат, почти всеки ден». Мислено попитах: «А с какво е свързано това?», на което тя веднага отговори: «Този процес може да се сравни със събирането на реколтата от сеяча: каквото си посял, както си се потрудил, такава ще бъде и реколтата ».

Някой от присъстващите ѝ телепатира: «А какво ще стане с нас по-нататък?» – Сега ще преминете неголямо медицинско освидетелстване, всички първични и последващи резултати свързани с вашето здраве ще бъдат записани във вашия индивидуален сиптуум (холографо-квантов комптър), който вие винаги ще носите със себе си (тя показа малък красив аметистов медальон на верижка). След това ще ви разведат по вашите квартири, ще ви научат и покажат всичко, което не ви е ясно. Няколко месеца ще са необходими за адаптация в Центъра: ще ви обследват, ще отделят от генома ви онова, което вече не ви е нужно, ще ви подмладяват, ще привеждат в хармония плътното тяло с вашите плазмени съставляващи.

Ще ви учат на много неща, за да не се отличавате по нищо от останалите обитатели и да можете да си изберете за себе си вида дейност, който най-много ви притегли. За това вие имате всичко – вашето желание и прилежание, а от наша страна – грижи, комфорт, обслужване от най-добрите специалисти. Между другото, някои от тях точно така, както и вие, преди не повече от година, пристигнаха от Земята и решиха да останат в Центъра Кампадволар – това е един от осемте спътника на Юуй-Ийллссм – седемнадесетата планета от орбитата на Звездата Аллгссийя от фотонния пояс на Звездата Алциона.

Всички спътници са заселени, а на два от четирите планетоида се намират икономически зони. След завършването на карантината и обучаването на всичко онова, което задължително трябва да знаете и умеете, вас заедно с останалите последователи на ААЛЛММААЛЛАА, кото по някакви причини не искат да живеят в микансорбисите (Градовете на Светлината) на Юуй-Ийллссм, ги доставят на един от спътниците, където ще се съберат всички предишни земляни обединени от една Идея, за да може, най-после, да въплътят в живота своята главна мечта и съвместно да построят 144 хиляди Айфаара. За целта много от вас ще трябва да овладеят съвършено нови за вас професии. Построяването, основно, ще се извършва от супеллексикаторите, вашата задача ще бъде да си представяте как, какво и къде трябва да изглежда и да съставяте специални програми за тези роботи.

След това тя стана и ни даде да разберем, че беседата е завършила. 

www.iskri.net/zefira

 Създадено: 16/07/2020 : 00:21
Обновено : 16/07/2020 : 00:21
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 47 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^