Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 512 всичко

 10 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Марс и марсианците
 

МАРС И МАРСИАНЦИТЕ 

Орис 


 [Едно уточнение: Планетата Марс не е червена, освен когато ни я показват през червен филтър, за да се скрие от нас, че там небето е синьо и има облаци и всичко е сходно със Земята. Въздухът на повърхността е леко разреден, но се диша нормално, без никакви приспособления. Животът е под повърхността, където от много години работят и живеят вече трето поколение хора. Нашето тайно правителство има споразумения с местните жители, но е имало и конфликти, доколкото живеещите там марсианци са много агресивни - още по темата предстои  рубриката Галактическият кодекс. Б.пр.]

Както и на Земята, в далечното минало на Марс имало същите пълноводни реки, изригвали вулкани и климата бил умерен. Обилна растителност покривала бреговете на моретата и океаните, а животинският свят бил представен от повече форми, отколкото на Земята. Най-развити и адаптирани били няколко вида Насекомообразни, сред които огромните "мравки" и "богомолки" заемат безспорно първенство. 

Съвременният Марс се отличава от Земята по плътността и състава на своята атмосфера: състояща се главно от въглероден диоксид, атмосферата на Марс осъществява на планетата около 100 пъти по-слаб натиск от земната и не я предпазва от смъртоносната радиация на Слънцето (между другото, натискът на атмосферата на Венера е 100 пъти по-силен от този на земната). 

Въглеродният диоксид в състава на атмосферата на нашата планета е не по-малко, отколкото на Марс, но е в свързано състояние − под формата на варовикови отлагания, така че, ако се увеличи малко температурата на въздуха, от Земята може да се получи втора Венера, а бавното охлаждане на Земята (в резултат на силното замърсяване) може да превърне условията на нашата планета в такива, които няма да отстъпват с нищо на марсианските. Сега дори на екватора на Марс температура през деня не надвишава +15-16 градуса по Целзий, нощем е около -60 градуса по Целзий, а при полюсите − около минус 20 градуса. 

Вечно замръзналите полюси не са покрити с мек сняг, а със "сух лед" − замразен въглероден диоксид. При ниското налягане на почти изчезналата атмосфера на Марс чаша вода на повърхността на планетата ще кипне и ще се изпари при температура от само +10 градуса. Това означава, че даже с помощта на мощни микровълнови инсталации е възможно да се разтопи постоянното замръзване на Марс и да се извлече вода. 

Има ли живот на Марс?" − цивилизацията на "марсианците" преди милиони години достигнала много по-напреднало еволюционно и космическо ниво от нас − сегашната човешка цивилизация. Разумът или духът на марсианеца, завършил своя цикъл на съществуване в триизмерното пространство и усвоил всички качества на такъв еволюционен опит, вече няма нужда от материално тяло, както това  е необходимо за нас за проучване и усвояване на физическия план. На Духовните Същности на марсианците Сега са нужни по-динамични от физическата системи, развиващи видове дейности доста по-различни от нашите с вас. 

Затова обитателите на Марс са невидими за нашите средства за наблюдение, въпреки че движението на техния живот се проявява в много по-интензивна форма, отколкото при нас, на Земята. Затова нашата официална наука и не признава съществуване на Марс не само на интелигентни форми на живот, но дори и на елементарни живи организми. 

Марс породил два основни вида разумни същества, различаващи се значително както външно, така и духовно и развили противоположни качества в хода на своята дълга еволюция. Ето защо, под "марсианци" не трябва да разбираме и едните  и другите. Едните са развъплътени Съзнания − наши приятели и искрено искат да ни помогнат да не допуснем грешките, направени някога от самите тях. Другите са въплътени във физическата материя и са настроени много враждебно към нас. 

За нея, както и за някои части на нашата планета, също е характерно наличието на твърдо каменно ядро,атмосфера и вода под формата на лед. 

И за Земята, и за Марс, са характерни сравнително умерени разлики в сезоните и в колебанията на температурния режим. В онази епоха, преди милиарди земни години, Земята и Марс били планети-двойници − и двете достатъчно топли, с множество активни вулкани, обдухвани от топли въздушни потоци и обилно наситени с влага. 

Ето защо и на Земята, и на Марс, интензивно се развивала растителност и огромно разнообразие от всевъзможни видове Съзнания от различни части на Вселената интензивно се въплъщавали и бързо еволюирали в тези благодатни условия. В онези невъобразимо далечни времена на нашия слънчев пръстен имало само три планети, на които било възможно да се "засеят" разумни форми на физически живот − Земята, Марс и отдавна изчезналата планета Малдек, която, в резултат от провокирана от нейните обитатели катастрофа, впоследствие се превърнала в пояс от астероиди. 

На други планети, като Венера, Меркурий, Юпитер и Сатурн, имало само форми на финоматериален живот с различно ниво на еволюционно развитие на Разума или Съзнанието. Разбира се, за никакви хора не можело да става дума тогава  всички тези и други планети  били територия в по-голяма или по-малка степен усвоявана от различните космически цивилизации на този Галактически Сектор. 

Когато за Галактическите Творци, засели семената на Разума на всяка от тези три планети, дошло времето за първото събиране на реколтата от най-интелигентните и най-приспособени форми на живот на Марс, Те вече имали от какво да избират. Но, поради някои обстоятелства, обусловени от действието на т.нар. "синдром на Луцифер", техният Избор паднал не на един, както на Земята, а на два най-прогресивни вида живи същества от НЕЧОВЕКООБРАЗЕН ТИП, които показали равни и необикновени способности за интелектуално развитие. 

Многото космически цивилизации, взаимодействащи си в нашия Галактически сектор, обикновено били в конфликт помежду си − затова една от целите на генетичното "засяване" на разум на планетите от нашия слънчев пръстен, била да се създаде по-съвършена разумна Форма на Съзнание, способна да интегрира енергията на космоса по най-различни начини, но такива, които позволяват да се преодоляват по мирен път всякакви конфликтни ситуации възникващи в Космоса. Историята на Марс е богата с всевъзможни еволюционни перипетии и не по-малко от нашата Земя също е наситена с различни трагични и противоречиви моменти, оказали огромно влияние върху хода на еволюцията и развитието на Самосъзнанието на обитателите на тази планета. 

По волята на Творците-Наставници, сред които бил Луцифер, уникалната ситуация на междувидово противоборство довела до това, че всички сили на еволюцията били изразходвани от една от воюващите раси в борбата за завладяването на жизненото пространство на планетата. Много епохи отнело да се развият в представителите на двете раси високи умствени способности с цел усвояване от тях на окръжаващата ги среда. 

Една от расите, по силата на много, включително и чисто генетични  причини, избрала за себе си пътя на развитие в условията на високоорганизирана комуна с формиране на единно групово Съзнание, притежаващо всички признаци на авторитаризъм. Това силно възпрепятствало индивидуалния растеж на всеки отделен член на това общество. Редът във всяка от тези комуни се поддържал посредством най-строга дисциплина и безусловно подчинение на някои от нейните членове − на други, а на по-младите − на по-възрастните. 

И тъй като за никакво самостоятелно мислене или чувстване не можело и дума да става, с времето всички представители на тази раса напълно забравили за възможността за развиване в себе си на други аспекти на Съзнанието освен интелекта. На фанатичната привързаност към колективната организация на Живота било подчинено абсолютно всичко. Всеки член на такова общество развивал само конкретно-логическо, присъщо на лявото полукълбо, агресивно, чисто "мъжко" мислене,  напълно лишено от творчески и духовни, тоест чувствени аспекти. 

Затова при решаването на всякакви конфликти в отделните членове на тази войнстваща раса дори Мисъл не можело и не трябвало да възниква за възможност за правене на компромиси при решаването на териториални спорове или за решаване на всички проблеми чрез преговори. Главният девиз на цялото им съществуване бил: "Победи или умри". На Земята имаме някои видове мравки, чийто "комунален" строй и завоевателни инстинкти много напомнят за начина на съществуване и мислене на тази раса марсианци. 

Както и за тези мравки, за марсианците от комуните нямало значение колко живота ще потрябват, за да се постигне поставената пред тяхното общество цел: за най-важно се смятало "всеобщото благо", което не било всеобщо, а служело на користните, грубоегоистични цели на управляващата върхушка на най-древните марсиански йерарси. Затова те започнали стремително да завладяват обширни територии на своята планета и подчинили множество други видове Живот. 

Това ги принудило да се размножават безконтролно, използвайки еволюционната енергия не за хармонично развитие на триединството на главните Сили на Живота: Силата на Волята, Силата на Любовта-Мъдрост и Силата на Духа – а за интензивно възпроизводство на себеподобните си и за развиване на интелекта за сметка на индивидуалните творчески способности. Този процес безконтролно продължавал, докато не достигнал прага на самоунищожението. 

Имало само три такива момента в богатата на трагедии история на Марс  след всяка катастрофа историята отново се повтаряла. Но на Марс имало и друга разумна раса, която, опирайки се на своя опит от завинаги отишлите си цивилизации, решила да съсредоточи енергията си не за завоюване на космоса, а за решаване на духовните проблеми чрез развитие във всеки един от своите членове на вътрешната сила на сърцето и ума. 

Те навреме осъзнали, че няма Сила по-мощна от Силата на Любовта-Мъдрост и няма Сила по-мощна от Силата на Духа. Когато настъпвало времето за поредната битка с агресора, те винаги се стараели да вземат мъдро решение и с всички средства се опитвали да избегнат военен конфликт, в който могат да загинат всички, с това позволявайки на войнствената раса все повече да се вкоренява в самомнението, че тя е най-първата и най-добрата. 

И докато последните интензивно се групирали в мощни колонии, тази раса, пожертвала ценностите от външния план, все повече и повече започнала да отделя внимание на развитието на вътрешната Сила на Духа на всеки от своите членове, обучавайки се да твори в хармония между Сърцето и Разума. В тяхното общество всички решения се вземали не от волевото усилие на Ума, а в зависимост от възприятието и интуицията излизащи от самите дълбини на Душата, черпеща своето вдъхновение не в умствени търсения, а във Висшите Планове на Битието. 

Докато агресивната раса използвала целия свой енерго-информационен потенциал за усилване на своето технократско и интелектуално могъщество на планетата, за урбанизация и милитаризация на своето общество, расата от духовни същества строяла религиозни храмове и съсредоточавала своето внимание върху изпълнението на главните задачи свързани с въплъщаването на Духа в Материята. Те постигали универсалните принципи на духовно-чувствено съзидание, при осъществяването на своите творчески замисли опознавали действието на Единните Космически Закони и така постепенно се учели на основите на съжителство с агресивната раса в едно Пространство с нея, но на по-високи енерго-информационни нива. 

Затова, в резултат на многобройните териториални и политически отстъпки, те се оказали притиснати от войнствения агресор в плътен пръстен. Когато дошло време за най-решаващата от всички битки за съществуване, те решили да отстъпят на противника цялото физическо Пространство на Марс и избрали за себе си форма на съществуване в Сфери с по-високи честоти на Битието − в четвърто и пето измерение. Към това време те вече знаели, че външната физическа форма е само преходна и че тя е абсолютно несравнима по своята еволюционна ценност с Духа, който е вечен. 

Използвайки различни технологични постижения за физическо самоусъвършенстване, те довели процеса на своето усъвършенстване до точката на практически преход към нефизическо съществуване. След това, като помолили за помощ Висшите Космически Същности, те преди няколко милиона години осъществили масово Посвещение или Възнесение с едновременно Преображение, която е на път да стане особено актуално и за цялото човечество на Земята. 

Тяхното по-нататъшно развитие съвсем не било гладко и безметежно, защото новата реалност  поставила пред тях и нови проблеми, свързани в голяма степен с необходимостта от вътрешна адаптация към новите вибрации. С цел да се постигне известно хармонично състояние на Съзнанието и привеждане на целия организъм в пълно и рационално съответствие с новите форми на съществуване била необходима напрегнатата работа на множество поколения. 

Техният проблем бил и в това, че много от тях не искали напълно да напуснат физическия Свят, в който  все още имали какво да научат, но с времето се справили с тази задача. В пълна безопасност от войнстващи събратя, използвайки всичките три главни Сили на Живота, те все пак построили в многослойното Пространство на Марс своите финоматериални Светове, където продължават да се развиват духовно, мирно общувайки и продуктивно сътрудничейки си с други високодуховни цивилизации на Космоса. 

В същото време, оставайки пълни господари на планетата, агресивната раса, ръководена от ненаситно и изключително хищническо групово Съзнание, не могла да преодолее в себе си завоевателния инстинкт и преминала към най-тежката по своята кръвожадност и жестокост вътревидова междуособна борба. В неудържима жажда за еднолично господство над Марс, в безкрайните войни те не само унищожили самите себе си. Освен това биологичните и химически средства за унищожение дотолкова нарушили динамичното равновесие на околната среда, че те били принудени да строят подземни градове и убежища, за да се махнат от повърхността на станалата негодна за Живот планета. 

В подготвителната работа за подземния начин на съществуване участвали много поколения от тази разкъсвана от ожесточена междуособна борба войнстваща раса. В резултат от силното замърсяване и много високото ниво на радиация, подсилено от използването на ядрено оръжие с огромна мощност, атмосферата започнала силно да се изменя, растителността вече не била в състояние да възстановява кислорода в нужното количество и на планетата се разразил катаклизъм, който разрушил множество подземни градове. 

Поради силната радиация репродуктивните способности на оцелелите подземни обитатели на Марс рязко се снижили и затова те започнали интензивно да усвояват методи за изкуствено клониране, възпроизвеждайки себеподобните си в лабораторни условия, тоест без полов акт акт, зачеване и раждане. След прекратяване на прилагането на естествения начин за размножаване, техните детеродни органи постепенно напълно атрофирали. 

 Новите особи се получавали точно такива, каквито и самите създатели − безчувствени интелектуалци с развито ляво полукълбо, с конкретно-логическо мислене, много приличащи на биороботи и неспособни за възпроизводство. Те започнали да се заселват в новите подземни градове, за да не видят никога вече слънчева светлина, защото на мъртвата повърхност на планетата ги очаквали страшни болести. Поради това техните зеници се увеличили до размера на очите им. 

Следващите поколения марсианци ставали все по-приспособени към подземен живот, защото техният организъм вече не можел да възприема честотата на светлинните колебания в невидимата честота на спектъра преобразувайки тези колебания в топлина. Ето защо всички те са толкова слаби и бледи на вид: за да се придвижват по-лесно в затвореното пространство на пещерите и убежищата, те преднамерено намалили своите първоначални размери. 

Чрез генното инженерство те така променили устройството на своите тела, че започнали да минават без храносмилателни органи, всмуквайки хранителните вещества чрез цялата повърхност на кожата. Но нито външните, нито вътрешните изменения никак не повлияли на степента на тяхната агресивност и те продължавали все повече и повече да унищожават себеподобните си, за да завладяват техните градове и убежища. 

Тази ожесточена борба продължила още стотици хиляди години, докато след една от най-страшните планетарни катастрофи част от тази агресивна раса не взела решение (чрез построяване на специфични пространствено-информационни структури − външни Меркаби), да окупира една съседна планета, на която, след глобална катастрофа, едва започвала да се заражда нова цивилизация − Атлантида. 

Наред със Съзнанията на агресивната раса към Земята доброволно се устремили и някои от Съзнанията на високодуховната марсианска раса, за да споделят със земляните придобитата с голям труд Мъдрост, както и ценните знания и хилядолетен опит от борбата с хитър и умен агресор, който, макар и не заинтересован от гибелта на човешката цивилизация, но се стреми да обезличи и духовно да спре земляните. Войнстващите марсианци и някои други агресивни цивилизации от Тъмния Пръстен с всички сили се опитват да преструктурират цялото човечество в едни или други удобни за тях Форми, в които максимално лесно биха могли да ни използват за своите користни цели. 

И още: активната дейност в 3-то и 4-то измерение на Пространството на Земята от страна на марсианците и на някои твърде агресивни раси от други космически цивилизации е призната за несанкционирана от Галактическия Съвет и са взети всички мерки, за да може те да не усложняват и без това сложния процес на духовното съзряване на човечеството. 

През последните години десетки извънземни цивилизации буквално запълниха със своите летателни апарати цялото Пространство, което ни заобикаля, и едва ли не под микроскоп изследват и човека и цялото човечество, при това  всяка за собствените си цели. Много от тези цивилизации идват при нас от много точки на времевата линия, а също и от т.нар. "бъдеще", тъй като и миналото, и настоящето, и бъдещето в извънвремевия континуум съществуват и протичат едновременно. 

Този засилен интерес към земните жители до голяма степен се дължи на резултатите от експеримента, провеждан на планетата от плеядианците в съдружество с още няколко космически цивилизации, включително и със Сириус. Сириус също са имали огромно влияние (по време на създаването в древността на прототипи на съвременния човек) и първите генни инженери били сириусианци. 

Целта на този експеримент е създаването на синтетична хуманоидна раса, която, благодарение  на личното самоусъвършенстване на всеки, ще бъде интегрирана не само на физическо и астрално, но и на ментално и духовно нива. Вече има много обнадеждаващи предпоставки за положителна оценка на резултатите от този експеримент: в гъстосмесената, активно бродеща генетична маса на земното човечество успешно се развиват и самовъзпроизвеждат (без да губят постигнатото високо ниво на вибрации), стотици хиляди съзнания с устойчиви очаквани признаци на новата – универсална − космическа раса. 

За да отделят  "плевелите" на човешката Еволюция от пълноценните елитни "семена", тоест за да отделят нискоразвитите и еволюционно провалили се Съзнания и вибрационно и пространствено да ги изолират от генетично съвършените Съзнания, съумели да изработят в себе си необходимите качества, Нашите духовни Учители решили в близките години много внимателно да проработят Физическия План на Земята, поради което те вече активно използват "импрегниране" на грубата материя на Пространството на нашата планета с високочестотни излъчвания, излъчвани от Висши Космически Същности и Съзвездия. 

Експериментът ще достигне своя пик, когато Земята напълно ще се потопи в определена вибрационна честота. Сега тези „потопявания“  се правят частично, иначе ние нито физически, нито емоционално просто не бихме могли да издържим такова продължително и високо напрежение на Енергията. Преображението не е точката на завършване на експеримента, а само кулминационен момент във физическото проявление на земното човечество. 

Квантовият скок на Земята ще даде възможност за духовна интеграция на най-ценните Съзнания и за по-нататъшното им съществуване в нефизическо състояние. Физическата интеграция на човечеството, по своята същност, е връщане на Нашите Учители-Творци към Идеята за глобални генетични експерименти с цел създаване на съвършени хибриди на базата на генетичен материал от Земята и различни космически раси. Човечеството представлява уникален генофонд, защото съчетава в себе си генетиката на цялото наше Галактическо Семейство – по малко от всяка от расите. 

Сега само на едно място  на Земята, е съсредоточен практически целия генетичен материал на Галактиката, което дава възможност на Творците за провеждане на уникални по своите мащаби еволюционни експерименти. Еволюцията в нашата Вселена може конфигурално да се сравни с примки: Нашите Учители-Творци в своето време съзнателно претърпели крайна степен на фрагментация, а след това - крайна степен на разделение, отправяйки се навън и стигайки в своето разделение до най-далечната точка на Тяхната еволюционна примка. 

След това Енергията, на ниво самоусъвършенстващото се Съзнание и общокосмическа генетика, отново започнала да се събира заедно, във връзка с което на другата страна на еволюционната примка започнала интензивна интеграция, позволяваща на Висшия Разум да формира най-съвършените версии на разумни космически раси от хуманоиден и нехуманоиден тип. Преобразеното човечество, преминало след Акта на Преображението на Земята във вибрациите на четвърто и пето измерения на Пространството, макар да е на една степен по-ниско от своите Учители-Творци по нивото на своето развитие, но затова пък в новото хилядолетие ще стане основната раса или точка за еволюционен скок, която ще може постепенно да поеме в себе си множество други космически раси на нашето Галактическо Семейство, за да трансмутира техните качества в по-съвършени. 

Така наричаните Шеста и Седма (синтетическа) човешки Раси, в съвкупност с еволюционно ценните качества на другите хуманоидни космически раси, ще станат по-интегрирана версия на еволюционните разклонения на различни галактически семейства и основа на хуманоидния генофонд на нашата Вселена. От хората на днешното човечество излизат множество светци, Учители, най-добрите от които остават в Пространството на Земята и изпълняват за въплъщаващите се Души ролята на Ангели или Водачи. 

Основната цел на човешките същества е духовна, генетична, ментална и емоционална интеграция. Към това всички Ние трябва да се стремим, защото всеки от Нас потенциално може да стане Човеко-бог едва тогава, когато стане достоен да бъде такъв. Божественността се дарява само от Светия Дух и само на такъв човешки Дух, Който се явява Негово въплъщение.

                                                                                                                             www.iskri.net/zefiraСъздадено: 16/07/2020 : 00:15
Обновено : 16/07/2020 : 00:15
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 52 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^