Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 046 всичко

 6 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Левитационният лъч
 

За възможностите на „левитационния лъч“
на звездолетите
Орис 

Един от начините да бъдете взет на някой от звездолетите е с левитационен лъч.  

- Левитационният лъч по никакъв начин не въздейства на структурата на физическия обект – на клетките или на кристалната решетка на атомите на неговото тяло. Лъчът просто придава на обекта антигравитационни свойства и го транспортира в нужното направление. Другопланетяните използват лъч вместо товарни кранове. При това величината на теглото и обема на премествания обект не играят роля.

- С такъв лъч може да се захване цяла планета, или астероид, или друг космически обект. В практиката на плеядианците е имало случаи на преместване на 950 ккууйгсаасс (3,8 парсека) тялото на избледняващата Звезда, бяло джудже. За броени секунди такъв лъч може да левитира било автомобил, било десетки „боинги“ и с едно замахване да ги достави на звездолет, намиращ се на разстояние няколко хиляди километра от повърхността на Земята.

- При квантовия скок, който се осъществява чрез Инверсионно-Лъчеви Префокусировки*, основни влияещии фактори са радиационното излъчване и температурата.

Работата на ирстеллколлка – полирепликатора на биологическите организми (устройството, което може да разпадне на фотони и след това да възстанови физическия организъм) – засега е неподвластна на описание в нашите представи. Макар че да се ирстеллира (раздели на фотони) и коллкалира (възстанови от фотони) физическия организъм е значително по-сложно, отколкото христалното и луталното тяло (висшето и низшето „фини“ етерни аналози на нашето биологическо тяло). Като цяло, процеса на разпадане на фотони и последващото възстановяване се нарича таиррлидация.

Командирът на екипажа на плеядианския звездолет «Сириус А» охотно се съгласи да демонстрира и коментира всички основни етапи на дадената процедура като приложи таиррлидация на инженер-биолога на кораба – Рамасанта. Принципът на разпадането-събирането на физическото тяло на човека с паралелна модификация на генно ниво се оказа следния:

– човека го слагат в много мощно магнитно-малсоново поле и го включват към мекроброса – свръхмощен фотонен компютър на фалхатно-малсонова основа (фалхатите и малсоните са елементарни частици на 4-5 измерностния диапазон на Пространствено-Времевия Континуум);

– мощното силово фалхатно поле захваща целия фотонно-глюонен корпус на физическото тяло, моделира от него сампарита – редом стоящо фотонно копие, което веднага се коригира от специална компютърна програма в съответствие с поставената задача; след това сампарита започва да генерира много сложен по състав електромагнитен импулс с тези вълнови параметри, които следва да се получат в крайния резултат;

– малсоновата съставляваща на силовото поле се понижава до определена величина, което води до неутрализация, дезактивация на глюонната основа, а заедно с това – до «разпадане», анихилииране на кварк-адронния и барион-мюонния състав на всички атоми и молекули на физическото тяло; в действителност, никъде нищо не отива, а като че ли за миг се поставя в отделна компютърна «папка», от която определена част в края на сеанса отново се извлича и «влага» в новата конфигурация на биологическата Форма;

– в удържания от фалхатите фотонен корпус, посредством синхронизация с излъчванията на сампаритата, се извършва предислокация и пресортировка на нужните места на фразулертните (нисковибрационни) и ернилгманентните (високовибрационни) фотони;

– с увеличаването на количеството високовибрационни фотони напрегнатостта на малсоновото поле рязко се повишава, индуцирайки мощно електрическо поле от порядъка на 2,5-3,5 МеВ, възстановявайки (от «папката») глюонната част от обновения фотонен корпус, а с нея и цялата кварк-адронно-барион-мюонна част от атомите, която формира вибрационната нуклонна (протонно-неутронна) картина на ядрата на всички атоми;

– паралелно, при взаимодействието на новите високовибрационни кванти с електромагнитните полета на новообразуваните ядра, се пораждат съответстващите по съдържание електрон-позитронните двойки, които веднага се анихилиират с отделянето на гама-излъчванията (радиацията), интензивността на които е достатъчно висока (над 10 МеВ) за блокирането на инфопроводящите функции в структурите на бъдещите низши (от 1 до 9) каузални Канали на двата първи ИИССИИДИ-Центъра (да се унищожат тези Канали не може, те могат само да бъдат блокирани)…

– електроните, освободени от позитроните, формират с нуклоните нови атоми с нови атомарни и молекулярни взаимовръзки, изменя се геометрията на кристалните решетки, което привнася в новото тяло «плазмени» свойства и особености, опиращи се само на функцията на 9 (частично), 10, 11 и 12 (частично) каузални Канали;

– сампарита остава в базата данни на компютъра и винаги може да бъде възстановена както за материализация на лаккварта – точния микстумно-плазмен клон на дадената личност, така и за създаването на нейна индивидуална бред-форма – неунищожимия аналог, който може дистанционно да се управлява и психически да се взаимодейства с него на всякакви разстояния. В края сампаритата изчезва и на платформата остава само току-що модифицираната личност.

Цялата операция отнема 10-12 секунди. При това самият човек нищо не помни, а смята, че просто е постоял няколко секунди в лъчите на дълбока и наситена виолетова светлина. Така, с виолетова светлина, се отразяват фалхатно-малсоновитее силови полета.

Отново проявилата се зад стъклото на ирстеллколлка Рамасанта ни се усмихна и слезе от платформата. Имах възможността да се убедя, че след таиррлидацията (фотонното преформатиране на Формата на Самосъзнанието) в Рамасанта абсолютно нищо не се беше променило – нито психически, нито биологически.

www.iskri.net/zefira

 


Създадено: 16/07/2020 : 00:06
Обновено : 16/07/2020 : 00:06
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 46 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^