Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 511 всичко

 9 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Качеството на прехода
 

За качеството на „квантовия преход“

Орис

 

– Какво става с нашето съзнание в процеса на „квантовия Преход“? Влияе ли изучаването на Ииссидиологията на качеството на този преход?

– При всеки вид посмъртна смяна на сценария (ревитализация) се извършва  само съединяване на резонационно сходни части на вашето съзнание със съзнанието на някоя от вече съществуващите ваши личностни Интерпретации, намиращи се в другите континууми.

Посмъртните префокусировки (ревитализации) биват:

– междувъзрастова – префокусировка в някой възрастов период на вашите други Интерпретации,

– междуформотипна – префокусировка във ваши личностни Интерпретации от други времеви Потоци (напр. в 14 век, в 27 век, в Антлантида и др.),

– междупротоформна – префокусировка в нечовешки тип съзнание (осъществява се като многоетапен процес на деградация),

– вътреутробна – префокусировка в ембрион (особеностите на вътреутробната ревитализация са описани в 5 том).

Нашето безкрайно Съществуване като личност се изразява чрез плътно преплитане на множество сценарии на развитие, тоест чрез субективни привързаности към различните континууми (Светове). В Ииссидиологията такова преплитане на индивидуалните сценарии се нарича „ротационен Цикъл“. Той може да се сравни със схемата на линиите на метрото:

  ако трябва да се придвижите от станция «Планерна», до станция «Щелковска», ще ви се наложи да се качите на влак (да формирате насъщен/духовен Интерес, да си зададете Цел, Мечта);

– да преминете край ненужни ви спирки (паралелни, неосъзнавани от вас ревитализации);

– да слезете на станция «Октомврийско Поле» (да се ревитализирате);

– да преминете на станция «Панфиловска» (да се въплътите в личността, която вече се намира на тази станция);

– да се качите в друг влак (да се вклините в нейния ротационен Цикъл);

– по кръга да стигнете (да преживеете известно време) през множество станции (паралелни ревитализации) до станция «Измайлово»;

– да слезете от влака (да се ревитализирате);

– да преминете на станция «Партизанска» (да се въплътите във вече съществуващата там Интерпретация);

– да се качите в нов влак (да се отъждествите с нейния ротационен Цикъл);

– да пристигнете (да поживеете известно време) по синьото разклонение до края, до местоназначението;

– да напуснете вагона (отново да се ревитализирате);

– да излезете на повърхността на станцията (да се отъждествите с вече живеещата тук Интерпретация).

Това ще бъде условната картина на малкия по своите мащаби пространствено-времеви отрязък от вашия личностен ротационен Цикъл. Но при това, едновременно с вас, до станция «Щелковска», буквално от всички останали станции на метрото, искат да достигнат множество други ваши личностни Интерпретации. Благодарение на надежността на «Вселенския Метрополитен», абсолютно всички те ще се доберат до желаната от тях Цел (Мечта), но всяка в своето време.

За целта на всеки ще се наложи да премине през множество сценарии на развитие, да се отъждестви с множество личности, по пътя много да загуби и много неща да закупи… И така, на местоназначението ще пристигне съвсем друг човек (личностна Интерпретация) – този, за когото целия негов насъщен (духовен) Интерес се заключава в самата възможност да бъде именно на тази станция. Намерение да се върне на предишната своя станция «Планерна», или на някоя от всички междинни станции той няма, затова всичко, което някога го е свързвало с нея (спомени, бивши интереси), е станало за него неактуално, загубило е смисъл, тъй като той изцяло е бил погълнат именно от това, за което е мечтал …

Разказвам това, за да разберете цялата сложност на процеса на индивидуалните префокусировки. Когато оформяме своя духовен Интерес в мисловен образ на главната Цел на своя живот, то ние създаваме на атомарното ниво на своето Самосъзнание своеобразна схема (тип метро). В нея са обединени всички възможни версии на нашето едновременно колективно Съществуване в биологически, биоплазмени и плазмени човешки тела. Тази схема ни помага по най-благоприятен начин да се префокусираме за постигането от нас на замисленото. Това е много сложен процес, който никога не се осъществява „по-пряко“ или „по пътя на най-малкото съпротивление“, а отчитайки многообразието на нашите текущи (битови, егоистични) интереси, се осъществява съобразно Целта и разнообразните пътища.

В зависимост от това какви от категориите електрони (слабо-, средно- или високовибрационни – това съответства на нивото на осъзнатост) ще бъдат задействани в атомите на нашето физическо тяло в хода на създаването на този мисловен образ, ще бъдат избрани и пътищата за постигането на тази Цел (тъй като до Целта можеш да се добереш и по едни сценарии, и по други, и по десети).

Колкото по-висококачествени (по критериите на Човечността = Интелекта и Алтруизма), усъвършенствани Мотивации легнат в основата на вашата Цел, толкова по-благоприятни Пътища ще бъдат избрани за нейната реализация.

Ние имаме достатъчно голям избор за осъществяване на целенасочени осъзнати префокусировки, сред които еррапталната еппиллсцерация (квантовия Преход) ще бъде само една от множеството необходими фази.

Всичко, абсолютно всичко във вашата Съдба, зависи от самите вас и от никого освен вас! За да попаднем на ускорения Път към постигането на нашата Цел, от нас се изискват по-кардинални решения при реализацията на текущите ни (егоистични) интереси и подчиняването им на нашия насъщен (духовен) Интерес. В живота ние можем субективно да възприемаме това като поредица беди, загуби, страдания, невзгоди, лишения, болки, наранявания, разочарования и т. н.

И ако в някои участъци от «бурното море» на вашето движение към Целта вземете неправилно решение, то с всеки такъв избор Творците на колективното Подсъзнание ще внасят корекции в изначално избрания от нас „маршрут“. Всяко ваше непозитивно решение ще увеличава разстоянието отделящо ви от Целта. Именно това ще е показателя за това доколко силно вашата днешна конфигурация на Самосъзнанието (качествено и вибрационно) все още не съответства на «поръчаното» от вас бъдещо състояние.

Работата е там, че при „внедряване“ на Полета-Съзнания в Самосъзнанието съществуват вибрационни ограничения (да се осъществи то по-ниско или по-високо от тях е просто невъзможно). Например, вие не можете по свое желание да активизирате в съзнанието високовибрационна програма за саморазвитие, ако все още не сте преминали предишните етапи и не сте съзрели за това. Точно както не можете да извършите престъпление, защото това противоречи на вашите ценности.

Ако такова внедряване все пак се случи, то става само чрез сценарии със сложни изпитания, където личността може с различна степен на тежест да заболее, да премине това изпитание успешно, или да не го премине, да се ревитализира (посмъртно да се префокусира) в свои по-качествени Интерпретации.

Сега общият за всички хора на Земята проблем, свързан с осъзнатите измествания (префокусировки) в по-качествените Светове, е влиянието на нашите решения и поведение, на вкусовете и привичките, характера и потребностите, желанията и Интересите на нисковибрационните същности (унги и ссвооуни). Еррапталната Еппиллсцерация (квантовия Преход) само намалява възможностите за различното деструктивно влияние на вашето Самосъзнание.

В кой от сценариите ще започнете субективно да осъзнавате себе си ще зависи основно от това с какви мисловно-чувствени-образи е наситено вашето съзнание, доколко вашия днешен мироглед съвпада със светоразбирането на някоя от вашите биоплазмени Форми.

За тези добри, интелектуални, честни, алтруистични и като цяло много човечни хора, в които отсъстват или са много слабо изразени ииссиидиологическите Представи, възможността за инверсионно-лъчеви префокусировки в плеядианските, или повечето сириусиански цивилизации, се стреми към нула, защото Ииссиидиологическото Знание формира в Самосъзнанието на човека толкова уникална и специфична конфигурация, която по никакъв друг начин (напр. за сметка на култивирането на други езотерични, сакрални, религиозни и прочие представи) не е възможно да се формира. Затова да влязат в допустимите вибрационни предели за тях също ще бъде невъзможно.

Ако по време на масовата евакуация със звездолетите смяната  на вашата биоплазмена Форма се извърши посредством таиррлидация (фотонно преформатиране) на биологичната ви Форма, то в Кампадволаре (Центъра на пристигане на звездолетите), при преминаването през дономер и дараппеллатор, този «дефект» на вашето Самосъзнание ще бъде незабавно идентифициран.

Тогава вас ще ви заселят на една от Планетите-Училища (ААГ-СТР, МОР-ТРР, О-О). Там вас, преди да ви „направят хора“ и да ви дадат възможност свободно да посещавате други цивилизации, ще ви обучават не само на много комуникационни методи (където речевият стои далеч не на първо място), правила на поведение, на принципите на иммунитантната (безусловна) Отговорност и Хуманитарна Свобода, но най-главното и сложното за много хора – на Универсалното Знание ААЛЛММААЛЛАА, плеядианския аналог на Ииссиидиологията.

Докато не преминете целия процес на обучение и крайна идентификация в съответствие със стандартния фотонен Скелет, вас извън планетата няма да ви пуснат. (Условията на обитание и живот там по нищо не се отличават от най-развитите планети, но са ориентирани на максималния ефект от обучението).

Повярвайте, приятността и притегателността на тамошния Живот дотолкова увличат пристигналите там за обучение, че даже най-светлите и добри спомени за миналия им земен Живот много бързо  биват затъмнени от новите впечатления, знания, възможности и новопридобивани способности. Вашата бивша „личност“ вече по никакъв начин няма да ви привлича или вълнува вашите спомени.

Що се отнася до вариантите на инверсионно-лъчевите префокусировки, то без значение с биоплазмената форма на коя от цивилизациите ще синхронизирате (прихлупите) високовибрационните «останки» на своето съзнание, вие няма да изпитвате никакъв дискомфорт със собствената си памет. Имайки съответните психични способности, ще започнете адекватно да възприемате всички подробности на своите паралелни въплъщения като част от собствения си Опит.

www.iskri.net/zefira


Създадено: 15/07/2020 : 23:53
Обновено : 15/07/2020 : 23:53
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 51 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^