Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 042 всичко

 6 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Защо сме им?
 

 

За генома на човека

и неговото космическо значение

 

Орис 

 

За генетичните предпоставки за формирането на нашата цивилизация на основата на геномите на осем по-високоразвити биоплазмени цивилизации от Плеядите, Сириус и Андромеда и нашето предназначение в световете на тези цивилизации, след като преминем „квантовия скок“. 

Какво е нашето предназначение в по-висшите Светове, към които осъзнато се стремим? Защо сме им нужни там? 

Настоящият вариант на човечеството все още не принадлежи изцяло именно на Човешкия тип съзнание и в равна степен има възможността не по-малко активно да се саморазвива и еволюира като минимум още и в направленията, които са положени в основата на нашия генотип.

Във всичките осем цивилизации, представени в нашата ДНК, общо в алгоритъма на работата на съзнанието  се явява наличието на Чистото Космическо Качество* „ВСЕ-Любов“ или „ВСЕ-Разум“:

– В две плеядиански цивилизации (от планетарните системи на Звездите Алциона и Плейона) – присъстват Качествата «ВСЕ-Любов + «ВСЕ-Разум» и обратните им «ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Любов»;

 – В две плеядиански цивилизации (от планетарните системи на Звездите Електра и Аллгссийя – «ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Единство» и обратните «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Разум»;

– В две сириусиански цивилизации (Сириус-А и Сириус-В – до нейното взривяване, в α на Канис майор) – «ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Единство» и обратните «ВСЕ-Единство» + «ВСЕ-Любов»;

– В две андромедянски цивилизации (от планетарните системи на Звездите Касиопея и Алферац) – «ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Цялостност» и обратните «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум» + «ВСЕ-Същност».

Фоново влияние на нашето развитие имат също така Полетата-Съзнания и на някои други хуманоидни цивилизации на нашата Галактика, например, от планетарните системи на Лебед (цивилизацията на десиянците), другите Звезди на Орион (дзетианци, зарианци, ариеанци, ригелианци, аргони, арси, чокси, трейци, минтакци) и Плеядите (мерепи, астеропци, атласци, тайгетци), Лира (веганци), Голямата Мечка (алиоти, меракци), Алфа Кентавър (улгуни, зулмани), Дракон (шест рептилоидно-хуманоидни цивилизации). 

Формите на последните, благодарение на техните мимикриращи способности, са най-представени в нашата Слънчева система – те са около 10 милиарда. От тях в различните типове Пространствено-Времеви Континууми (ПВК) на Земята едновременно  пребивават повече от 5 милиарда души, а в нашата група ПВК – в различно време, от 1600 000 до 2 100 000 индивида (основно бели и черни рептилоидни раси; червената раса е представена в световете на Уран и Сатурн). Те са се преместили в нашата Звездна система преди повече от 300-400 хиляди условни години, откривайки увреждания в Кристалната Решетка, която защитава физическите Земни светове от агресивна инвазия. Тази Кристална Решетка е била създадена преди стотици милиони условни години от Творците-Строители. 

Някои от осемте споменати по-горе цивилизации са били непосредствено свързани с формирането на ДНК на нашите основни биологични Форми (предците на днешните шимпанзета и горили). Сега повече от 60 космически цивилизации работят активно по реализацията на около 22 съвместни генетични програми. Това са само най-мащабните и продължаващи векове и дори хилядолетия! Сред тях има няколко извънземни групи, които отвличат хора с цел внедряване на нужните им фрагменти от нашата ДНК в своите геноми, за да получат тези универсални особености, които са се формирали в нас в процеса на развитието ни. 

Три от шестте планети на Плейона (Плеяди) в 3-4-измерностния диапазон на проявление се обитават от плеядианци от много подобен на нас хуманоиден тип (ареанци, алдерони и алдерабаранци). Сред тях са формирани отделни плеядски общности едновременно пребиваващи както във физически биоплазмени (3,75–4,25 измерностния) тела, така и в светлинни (но все още не плазмени). На останалите планети обитаемите условия започват едва от 4-та измерност. Населяват ги плазмени и фино-плазмени Форми на Самосъзнание –  енергийните същества, образуващи Висшия Съвет на всички плеядиански цивилизации. В експеримента по създаването на НУУ-ВВУ-Формата (индивидуализираната форма на проявление на човешкия тип съзнания на нашата Планета), наред с останалите цивилизации, са участвали ДНК на плейонци – ареанците.

За да разберете Същността на нашето с вас раждане като хора, трябва да имате поне най-малката представа за еволюционните възможности, които притежава уникалната измерностна структура на пространство-времето на нашата Планетарна Същност формирала се „преди“ повече от половин милион условни години в резултат на мощен катаклизъм. Ако на физическите глобуси (до 4,0 измерност) на другите планети от нашата Галактика едновременно могат да съществуват стотици хиляди уникални типове Колективни Космически Разуми нечовешки форми на живот (животни, растения, минерали, микроорганизми, вируси), то на ГРЭИЙСЛИИСС (Звуковия Космически Код на планетата Земя ) те са просто невероятно разнообразие – повече от 10 милиона! Имайки предвид, че всички тези форми на живот образуват в Пространствено-Времевия Континуум (ПВК) своя уникална хипервълнова структура на измерност (групи ПВК), то можем да си представим огромното разнообразие от творчески възможности за реализиране на най-грандиозните планове на генното инженерство.

Ако поне по някакъв начин сте осъзнали собствената си уникалност, ще можете да разберете ценността, която всички хора, достигнали високо ниво в развитието на човешките качества (Интелект и Алтруизъм, иммунитантна, безусловна, Отговорност), представляват за другите цивилизации. Всички онези от нас, чието ниво на съзнанието вече отговаря на изискванията на квантовия Преход или лъчевата телепортация, съумели по естествен начин, в непоносими и абсолютно нетърпими условия за другите хора условия да синтезират устойчиви образни и мисловно-чувствени представи за позитивизма и съпротивляемостта на мощните влияния на крайно деструктивните Същности. 

Това ни е позволило да култивираме в своето съзнание много редки и крайно ценни черти на характера, които бих определил като дипломатически суперспособности и навици за реализиране на социални и междуличностни отношения. Ние сме свикнали с тях и не забелязваме този уникален дар на високата духовна стабилност, който отсъства или е по-слабо развит сред представителите на другите цивилизации. 

Какво е нашето предназначение в „тези“ светове? 

Преобразените земляни (след квантовия Преход, който в различните сценарии на Земята се извършва различно) достатъчно бързо придобивайки свръхспособностите свойствени за плеядианците (тъй като в нашия геном вече има неактивизирани гени, които инициират тяхното развитие!), са основно заети във важни дипломатически мисии за уреждане на отношения с представителите на хиляди други цивилизации, където се изискват изключителна издръжливост и уравновесеност, толерантност и принципност, предвидливост и трезвост, дълбока чувственост (разбиране) и интелектуалност (анализ на ситуацията и самоанализ), преданост към Интересите на своята цивилизация (аналог на патриотизма), милосърдие и безпристрастност, както и много други неща, стойността на които ние не сме в състояние да разберем.

Те се нуждаят от нас и за да разрешим техните демографски и генетични проблеми, свързани с крайно ниската активност на половата система. Има раси, при които жените (и дори мъжете!) по специален начин (в изменено състояние на съзнанието) образуват вече готова зигота и износват плода, а има и раси, при които потомството се получава по изкуствени методи и след това го развиват в специални центрове, като от най-ранна възраст определят по генома неговата предразположеност към някакви видове творчество. 

Дали бъдещият ни живот в Плеядите и в други звездни системи е някак свързан с опита, който трупаме сега? 

От земляните се получават опитни ръководители на най-различни подразделения – от културно-образователни и научно-изследователски до командири на екипажи на космически звездолети. Нашата своеобразна способност да изграждаме логически вериги и да избираме нетрадиционни начини за реализация на едни или други задачи води някои цивилизации до състояние на ступор, абсолютно неразбиране за последователността и обосноваността на вземаните от нас решения, които се оказват по-ефективни, отколкото вариантите, които те биха избрали във всеки конкретен случай. Това особено важи за вземането на бързи и спонтанни решения.

Не знам как да обясня това явление, но наистина е така: хората на Земята, съумели самостоятелно, осъзнато да посветят своя Живот на Пътя на Служенето на всички останали хора, освободили се от механизмите на мощното влияние върху тяхното съзнание от страна на негативните Същности (нисковибрационните съзнания, вижте разделите „айфаарските практики“ и „работата над себе си“) стават много ценни участници в различни Космически Програми по хармонизиране на Вселените и духовно-хуманитарната помощ за по-слабо развитите цивилизации в тяхното развитие. Тайната явно се крие именно в нюансите на осъществявания в нашето съзнание Синтез въз основа на този уникален по състав „коктейл“ принадлежащ на различните типове съзнания, който се е формирал в нашия геном в резултат на експеримента.

Но същият ефект на уникалност се получава и в случаите, когато „личността“ се развива в т.нар. „гений на злото“ – няма по-изтънчени мъчители, фанатици и привърженици на това да се любуват, наслаждавайки се, на най-страшните мъчения на живи същества, отколкото онези нехора, които се получават от земляните посветили своя Живот на пълно служене на любимия себе си или осъзнато посветили се на робското поклонение на персонифицираното зло (на сатаната, дявола, луцифер, призраците и т. н.).

Съзнанията на такива хора се явяват страничен ефект при формирането в генома на плода в периода на неговото вътреутробно развитие на доминантната експресия на гени от две категории. Първите осигуряват в съзнанието синтез на качествата «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум», вторите – гените на аборигенната за тази планета форма на живот – горилите, обезпечават синтез на Качеството „ВСЕ-Празнота“, които практически напълно потискат активността на гените, отговарящи за важните Човешки Качества: “ „ВСЕ-Любов-ВСЕ-Мъдрост“, „ВСЕ-Единство“, „ВСЕ-Цялостност“ и „ВСЕ-Същност“. Такива индивиди са особено ценени, обучавани в навици и защитавани от представителите на рептилоидите (особено, от червената раса). След като са намерили и възпитали на Земята такъв нечовек до нужното им нивото на хитрост, ненавист, подлост и агресивност, те го отвеждат до една от своите бази за прилагане на тези разрушителни качества в значително по-големи мащаби.

Нито плеядианците, нито сириусианците, нито другите цивилизации, еони от време развиващи се по Пътя на духовната хармонизация, не са в състояние дълбоко да разберат мотивите на подобни безсмислени разрушителни действия, а, не знаейки корените на пораждането на подобно зло, те понякога не са в състояние бързо да определят методите за неговото анихилииране без прилагане на радикалните мерки, с които разполагат – глобално анихилииране на подобни Форми.

В това отношение духовно развитите представители на земляните са просто незаменими като психолози и опитни интуити. Опитът от принудителното физическо съвместно съществуване с подобни хищници в човешки облик, получен в множеството паралелни земни Животи, на нивото на Интуицията им позволява бързо да разгадават психическите причини и стратегическите цели на демонстрираната агресия и да предвиждат възможните варианти за последващите действия на агресора, което помага бързо да се предотврати тяхната реализация без да се прибягва до унищожение.

Тук е важно да се отбележи, че биоплазмените Форми притежават способността за така наречените „преглеждания“ на паралелните сценарии на настоящето, миналото или бъдещето. Това се извършва в особено изменено състояние на съзнанието достъпно само на биоплазмените Форми. По време на такива „преглеждания“ тяхното съзнание е в състояние да прочете най-малките подробности от нашите животи и като че ли да „преживяват“ нашите животи. Това обаче не им позволява пълноценно да получат нашия жизнен опит. Без непосредственото преживяване на Земята е невъзможно да се осъществят същите тези процеси на синтез, които се случват в нас тук и да се закрепят в своето съзнание под формата на опит.

Така нашите по-качествени Интерпретации (биоплазмените Форми) не са в състояние дълбоко да обхванат много от причините за постъпките и изборите на тези нехора. Затова нашето земно съзнание винаги психоментално по нещо ще се различава от биоплазменото съзнание. За получаването на опит трябва реално и последователно да преминеш през всички етапи на неговия уникален Синтез на Земята. „Преглежданията“ на биоплазмените форми могат да бъдат сравнени с посещение на много оригиналната земна „библиотека“ за получаване на отговори на множеството морално-нравствени, научни, исторически и други въпроси, възникващи в Тях в процеса на развитие. Отново трябва да се има предвид, че към тези „преглеждания“ прибягваме именно Ние с Вас като биоплазмени Форми-Интерпретации, а не представителите на другите космически цивилизации! 

Може ли сегашният ни живот да се охарактеризира като кураторство над процеса на развитието на другите хора? 

Да, именно така трябва да се възприема Главната Задача на своето въплъщение на Земята и още в по-голяма степен – след преображението в биоплазмена Форма. Разбира се, в Колективните Съзнания на човечеството се развиват милиарди „странични ефекти“ – същности външно много приличащи на хората, но с абсолютно и непоправимо деформирана структура на съзнанието. Но редом с тях живеят и милиарди хора, чиято ДНК съдържа макар и слабо развиващ се, но еволюционен потенциал за жизнено творчество, свойствен на високоразвитите плеядианска, сириусианска и андромедянска цивилизации.

Ние с вас тук, на Земята, влизаме в ролята на физически Канали за Връзка за тези хора, които самостоятелно не са способни да приемат и оценят исиидиологическите представи генерирани от Нас като биоплазмени куратори. Да им донесем този еволюционен Мироглед чрез новото универсално Знание (Ииссидиологията) и да положим максимални усилия, за да постигнем неговото дълбоко разбиране – именно в това се състои нашето с вас духовно Служене. Успоредно с процеса на решаването на тази задача ние също така последователно решаваме и своята еволюционна задача – постоянно и целеустремено коригираме степента на еволюционна зрялост на съдържанието на нашето собствено съзнание, довеждайки го до качествени параметри все повече и повече съответстващи на постигането на нашата Цел. 

* Чистите Космически Качества представляват еталоннит фрагменти Информация, лежащи в основата на всички формообразователни процеси на Мирозданието. В Ииссиидиологията се разглеждат 12 Чисти Космически Качества, организиращи т.нар. Третична Илюзия (от 0 до 12 измерност): «ВСЕ-Любов», «ВСЕ-Цялостност», «ВСЕ-Същност», «ВСЕ-Обилност», «ВСЕ-Празнота», «ВСЕ-Разум», «ВСЕ-Изходност», «ВСЕ-Мобилност», «ВСЕ-Знание», «ВСЕ-Устременост», «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивост». Два от тях – «ВСЕ-Любов», «ВСЕ-Разум» – се явяват базови Качества за Човешкия тип Самосъзнание, докато останалите играят ролята на фонови «катализатори». Важно е да разберете, че Чистите Космически Качества нямат преки аналогии с такива психически качества като преданост, алчност, любвеобилност, избухливост, интелектуалност, ерудираност и т.н.. Последните се явяват много сложна комбинация, състояща се от множество фрагменти на 12-те Качества.

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:47
Обновено : 15/07/2020 : 23:47
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 59 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^