Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 040 всичко

 8 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Генома на човека
 

Допълнение за генома на човека

Орис

 

 «Ние все още не принадлежим изцяло към човешкия тип съзнания и в равна степен имаме възможност не по-малко активно да еволюираме, като минимум, още и в Направлението на тези цивилизации, които са положени в основата на нашия генотип. В осемте цивилизации, представени в нашата ДНК, общо се явява наличието в алгоритъма на работата на техните съзнания на преобладаващата активност на признаците на определено Качество* или «ВСЕ-Любов», или «ВСЕ-Разум»…»  

Можем ли да твърдим, че осемте споменати цивилизации се отнасят към Колективния Космически Разум на Човечеството? 

Инициатори на този експеримент са били именно четирите плеядиански цивилизации, затова в основата на нашия ядрен геном са били по нуклеотиден път „записани“ именно тези последователности, които в най-голяма степен и най-лесно от всичко се експресират на признаците на двете наши Човешки Качества* («ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Разум»). А, значи, и цялата конструкция на клетката, включително регулиращите структури на нуклеолите, генетическата информация, ориентираща съзнанието в Човешкото направление и вътрешните структури, обезпечаващи непосредствената координация на процесите в клетката, е стабилно закодирана  именно на високоприоритетния Синтез на Човешките Качества (в тези континууми се проявяват като аспекти на Интелекта и Алтруизма).

При това ще напомня, че работата на гените не е някаква „смодейност“ (като искам това или искам онова!), а резултат от унисонното влияние на особен тип (офферретурбални) Полета-Съзнания. Затова, фокусирайки се със своето Самосъзнание в човешките биологически и биоплазмени Форми, ние с вас се подчиняваме в своите избори на Принципите и Законите на развитието на именно Човешкия тип съзнание, в основата на образуването на което лежи преобладаващата активност на двете Чисти Космически Качества *: «ВСЕ-Любов» и «ВСЕ-Разум».

Геномите на сириусианците, с преобладаващата активност на Качествата «ВСЕ-Любов» и «ВСЕ-Единство», мощно са закрепили преобладаване над всички останали признаци в процесите на нашия Синтез на засега фоновото за нас Качество «ВСЕ-Единство». Но това – в перспектива, а засега гените, отговарящи за развитието на тези зони на мозъка в днешните хора, се намират в зачатъчно състояние и започват да се активизират и експресират едва в развитите биоплазмени Форми.

Геномите на андромедяните са легнали в основата на протеиновите структури на нашите  митохондриални геноми с цел коригиране на функциите на всички групи гени, които сме наследили от донорите. Затова на тях е възложена много важна мисия – осигуряване с различни видове енергия (АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ) на дейността на всички гени на ядрения геном, които ориентират съзнанието в Човешкото направление.

Както геномите на сириусианците, така и геномите на андромедяните, употребени за създаването на днешния човек, не принадлежат към Човешкия тип съзнание. Първите се отнасят към увроммуическия, Звуков Космически Код — УВР-ОММ-У; а вторите – към алкссаксмаическия, Звуков Космически Код – АЛКС-САКС-МА. В тези цивилизации имат своята преобладаваща активност признаците на две определени Качества в съзнанието (макар че в планетарните системи и Сириус-А, и Сириус-В, и Касиопея, и Алферац, обитават и се развиват в по-голяма степен или много повече развити, отколкото нашата, цивилизации от човешки тип: Клирза, Труеллкс, Натар, Ресеррс, Мелстинг, Кро, Корот, Малл-Фус и др).

Но Чистите Космически Качества*, посредством които сега се развиват сириусианците и андромедяните, влизат в развитието на човешкия тип съзнания като трето («Все-Единство»), четвърто («Все-Цялостност») и шесто («Все-Същност») доминиращо Качество, което изобщо не говори за тяхната (конкретно именно тези цивилизации!) причастност към нашия тип съзнание. Те са били поканени само като носители на нужните за експеримента преобладаващи признаци на определените Качества. Причината, поради която към експеримента не са били привлечени преставители с петото наше Качество («ВСЕ-Устременост») ми е неизвестна.

Фоновите (недоминантни) признаци на Качествата могат да бъдат в различна степен активизирани в съзнанията на хората, но само дотогава, докато не са превишили допустимата активност на едно от нашите Качества (или «ВСЕ-Любов», или «ВСЕ-Разум»), човекът автоматически ще продължава да се фокусира в човешки Форми. Моментът на деградация на съзнанието няма за нас никакво значение, защото „самите ние“ кардиналното изменение в своя външен вид просто не осъзнаваме – изцяло се изменя информационното пространство на съзнанието на личността и ние напълно се отъждествяваме с новата слаборазвита Форма.

Всички варианти на нечовешкото поведение и животинските избори на днешните хора отразяват не само наличието в нашия геном на мощното влияние на разнообразните типове съзнания (програми за развитието на животните и растенията), но, основно, на ниската степен на проработеност на низшите нива на нашето личностно самосъзнание, а значи, и на слабата развитост на неговите средни нива. Това е свързано с факта, че принадлежащите на различните типове съзнания признаци на нечовешките Качества, които се проявяват в нашето съзнание по силата на наличието на лоша наследственост (активността на гените за оцеляемост, които сме наследили от шимпанзето + орангутана + горилата), много лошо и по много сложни схеми взаимодействат в дадените режими на проявление с двете Човешки Чисти Космически Качества («ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Разум»).

Нашите Творци-плеядианци са се опитвали да преодолеят този деструктивен фактор и са усилили нашия геном с последователности повишаващи влиянието на Качеството «ВСЕ-Същност» (реализира се через рентгеново-ултравиолетово излъчване), но то се оказало твърде недостатъчно. А по-същественото повишаване на дадения фактор действа разрушително на нашите въглеродни Форми. Затова в момента на инверсионно-лъчевата префокусировка, за сметка на високото налягане и температура, проявени вследствие на мощния изблик на слънчева плазма, на високите дози рентгеново и ултравиолетово излъчвания («ВСЕ-Същност»), се извършва стремителен Синтез на недосинтезираните Нива на Самосъзнанието, иницииращ безбройно множество последователни посмъртни смени на сценариите и резонационна префокусировка в съответстващата биоплазмена Форма.

                                                                                                                 www.iskri.net/zefira


Създадено: 15/07/2020 : 23:44
Обновено : 15/07/2020 : 23:44
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 48 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^