Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 534 всичко

 4 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Полза от Ииссиидиологията
 

За възможностите за здраво интелектуално-духовно развитие на човечеството

Орис

 

– Правилно ли е да смятаме, че за читателите на Ииссидиологията най-краткия път в човешкото направление остава съзнателното фокусиране в сценариите с минимално количество катаклизми и с едновременно заработване в себе си на духовен потенциал за „квантовия Преход“? 

 В дадените групи човешки континууми, по силата на тяхната мощна разнонасоченост по различните вектори на развитието, съществува ярко изразено противостояние на Колективните Разуми на всички тези форми на живот за овладяване на хранителните, водните и енергийните ресурси. От страна на нисковибрационните същности (унги и ссвооуни), въплътени (стабилно включени към нашите лутални тела) в човешките биологични Форми на Колективното Съзнание на човечеството, се води масирано психическо, физическо, икономическо и мръсно-политическо въздействие. Този натиск се инициира и поддържа от военно-промишлените комплекси и властимащите чиновници с цел на всяка цена да не се допусне по-нататъшно развитие и популяризация на Човешките морално-нравствени и духовни ценности.

Действително, истинската същност на тези ценности отдавна вече е подменена с различни нечовешки аналози, с концепции и учения мощно експлоатиращи егоистичната съставляваща на всеки индивид. Та нали всеки се стреми не просто да оцелее, а да живее «с резерв», повече от другите, от гледна точка на материалното благополучие. За морално-нравствената страна вече не става дума, защото никой не знае признаците на истинското Човешко съществуване и отношение. Също така никой нищо не знае за това, че човешкото съзнание синтезира в себе си двете истински Човешки Качества «ВСЕ-Любов» и «ВСЕ-Разум» и за това как този процес на синтез влияе на качеството на нашия Живот…

Още никой не знае за наличието в нашите системи на възприятие на ротационния механизъм, който обезпечава смяната на сценариите ни на развитие. Този механизъм функционира съвместно с пространствено-времевите структури на резонационна основа и обезпечава нашето непрекъснато вечно Съществуване. Не знаейки тези най-важни принципи, хората строят своя Живот и отношения в него спонтанно, на сляпо, не разбирайки  какъв може да се окаже всеки избор. А и общата картина на интелектуалните способности, в днешния вариант на Колективното Съзнание на човечеството, е много потискаща и катастрофална.

Затова за никакво мащабно разпространяване на ииссидиологическото Знание в тази група пространствено-времеви континууми не може и дума да става:

– 60% от населението просто няма да могат да разберат за какво става дума;

– 30% ще сметнат това за измислица;

  5% ще се заинтересуват (на чисто интуитивно ниво), могат периодически да четат, но никакви инициативи по разпространението на това Знание няма да предприемат;

  5,5-те оставащи процента ще разберат неговата дълбочина, уникалност и насъщност на разпространението му, но само 0,5% от тях могат да се опитат да направят поне нещо в това направление…

Дадените типове континууми са твърде „раздути“ по скалата на качеството. В повечето от хората почти напълно отсъстват Човешките признаци: високоинтелектуалната Чувственост, високочувствения Интелект и имунитантната (безусловна) Отговорност. Висока степен на разумност, алтруистичност и социална съзнателност има в малцина. Освен това, нашите Пространствено-Времеви Континууми са просто катастрофално «размити» по скалата на благосъстоянието. На непълния милион свръхбогати, богати и много добре финансово обезпечени хора противостоят седем милиарда среднообезпечени, бедни, крайно бедни и сиромаси.

Тези 99,9% бедни хора прекрасно осъзнават и разбират, че т.нар. «елит», «каймака на обществото» – това не са някакви високообразовани, високосъзнателни и високодуховни хора, а просто нагли крадци, цинични убийци, жестоки грабители и хитри мошеници. Те, възползвайки се от случая, са откраднали – всеки в своето време или техните предци, от обществото това, което трябва да принадлежи на всички, включително природните ресурси.

40-50% от тази маса отчаяли се бедни хора и потенциално, и морално, и психически са готови да вземат в ръце оръжие и да тръгнат сами да убиват, грабят и изнасилват, мотивирайки това с отсъствие на нормални условия за Живот. Такива хора са „Златния резерв“ на дилърите от военно-промишлените комплекси, мръсните политици и авантюристите. Всички тези бизнесмени живеят за сметка на масовите войни и революции поради наличието в тези реалности на огромен и динамичен потенциал на неудържима омраза към всичко и всеки и на сформиралата се на нейната основа безгранична жестокост и агресивност.

Затова нито в тези, нито в подобни примитивни групи континууми няма никакви предпоставки, преди всичко морално-нравствени, за постепенен качествен преход към много по-развито и хуманно човешко общество. Вярно е, че има сценарии, при които жизненият стандарт, културата, образованието се издигат до по-значими позиции. В тези сценарии около десет хиляди от най-богатите хора в света и милионерите са се събрали и създали Световен Социален Фонд (ССФ). В него са влезли всички най-големи и средни корпорации, компании, консорциуми в света. Всеки от тях се е задължил ежемесечно да отчислява по 25% от своите приходи във Фонда. Някои не са се включили в началото, а след това.

Уставният фонд е бил над един трилион долара. Включили са се много страни. Неговият оборот е нараснал до няколко трилиона годишно. Държавите са се консолидирали на основата на съвместната реализация на тази завладяваща Идея и са се помирили. В Интернет, в достъпна за всекиго форма, се водело в онлайн-режим цялото счетоводство по прихода и разхода на средствата. Задачата, която са поставили пред ССФ, била да се ликвидират бедността и безработицата на цялата планета, да се обезпечи на хората безплатно образование и медицина. Всички основни страни в света са отдали на Фонда своите правомощия. Та нали за постигането на тази цел е трябвало да се унищожи цялата престъпност: нарко-, алкохолен- и прочие сенчест бизнес, да се прекратят войните.

Именно тук всичко се свело до нулата. Започнало такова мощно противопоставяне от страна на престъпниците, всевъзможните мафии, работниците в сянка, военните… Чиновниците на ССФ били убивани и нападани, похищавани и публично изгаряни, шантажирани, в зданията правели терористични актове… При това, в повечето държави на страната на противниците на ССФ се намирали най-бедните слоеве на населението, заради чието благоденствие, здраве и развитие било започнато всичко това. Така че скоро никой не искал да работи там. Световните правителства признали своето поражение и проекта бил закрит. А в някои паралелни сценарии, също свързани със създаването на ССФ, последствия станали две ядрени войни и множество терористични актове в атомни станции.

И така, всичко в тези Светове: така добре започнатите и полезни мероприятия, отлично организиранате инициатива, креативното мислене, неизбежно се натъкват на непреодолими препятствия. Тези препятствия се явяват крайно ниското ниво на развитие на населението на планетата в морално-нравствен, духовен, интелектуален и психически смисъл, а също така най-чудовищните и диви проявления на егоистичния интелект, несинтезирал високонравствените аспекти на жизненото творчество. Имам предвид принципите на работа на чиновническия бюрократичен апарат – корупция, шмекеруване, шантаж, шуробаджанащина, прикриване.

Затова е крайно наивно да се предполага, че от тази взривно възпламеняваща се маса крайно противоположни интереси и цели може постепенно, спокойно и мирно да изкристализира нещо съвършено и хармонично. Докато нисковибрационните същности имат възможност да се намесват в нашия с вас живот чрез техните „законни“ 9 кармични Канала, за никакъв конструктивен Свят не може и дума да става, защото самите тези същества са синоним на деструкцията, хаоса и разрушението.

От обективна гледна точка без тях не би могъл да се формира нито един биологичен Свят. А от субективна гледна точка, те са най-големия проблем на Човешкия Път на развитие.  В континуумите, подобни на нашия, аз виждам само три възможни и най-ефективни варианта за изход в по-висококачествени сценарии:

1. духовно  (психическо) и интелектуално самоусъвършенстване с паралелно осъществявани осъзнати префокусировки в по-качествени Светове;

2. ерраптална еппиллсцерация – „квантов скок“;

3. доброволна аррбайлинация (евакуация със специални звездолети) и таиррлидация (фотонно преформатиране) на нашите Форми на Самосъзнание.

Останалите варианти са свързани с продължителни (на базата на обикновеното оръжие) и бързи (ядрени, неутронни, бактериологични, климатични) войни. В процеса на войните пропускателните възможности на низшите Канали на ИИССИИДИ-Центровете (чакрите) също могат постепенно да се понижават, т.е. в хората все по-малко и по-малко ще присъстват нисковибрационни Нива на Самосъзнанието. Това ще помогне да се създадат благоприятни условия за бързото развитие на Интелекта и психиката. 

                                                                                                                www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:29
Обновено : 15/07/2020 : 23:30
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 91 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^