Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 530 всичко

 2 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Внедряванията 002
 

За механизма на внедряването 002 

Орис

 

Ти наричаш някаква част от хората прадаргути и коррупимпри, защото в тях се „заселват“ другопланетни цивилизации, които се наричат така. Излиза, че и в останалите хора се осъществяват „заселвания“, само че от други извънземни цивилизации? 

Имате твърде примитивна представа за механизма на „заселванията“ (за внедряването на различни същности в съзнанието ни чрез нашите „фини“ тела: луталното и христалното). Никакво физическо «влизане», «пропълзяване» или някакво друго естествено завладяване на нашето физическо тяло, както го показват във филмите за злите чудовищни пришълци, в действителност, в дадения случай, не става! «Заселване» – това е синхронно дистанционно включване към енергийните канали на генома на отделни участъци от мозъка на донора (тоест към нас) на нивото на функциониране на нашите и техните лутални (низшия етерен аналог на физическото тяло) или христални (висшия етерен аналог на физическото тяло) тела.

Думата «заселване» ли ви смущава? Та и дистанционното взаимодействие с нас на Творците-куратори (нивото на колективното Подсъзнание – на тези, които ние наричаме възнесени Учители или висш „Аз“) на всяка от нашите биоплазмени Интерпретации, по своята същност, се явява „заселване“! Но ако прадаргутите и коррупимприте (две цивилизации от Пояса на Орион) се включват към нас чрез амигдално-хипоталамическия комплекс (участъците на главния мозък) и съответстващите ендокринни мрежи, то Творците на колективното подсъзнание използват за „внедряването“ само високовибрационните зони на префронталната кора и подкорието и съответстващите им невромедиатори (допамин, ендорфини, енкефалини и други).

В генетически сходните или имащите висока степен на съвместимост помежду си (имащи общи предци или по съответен начин модифицирани) Форми на Самосъзнание лутални (низшия етерен аналог на физическото тяло) съставляващи могат, в по-голяма или по-малка степен, да се синхронизират по отделните нива на активност на енергийните Канали на ИИССИИДИ-Центровете (чакрите). Това създава в реципиента усещане за неговото реално присъствие във физическото тяло на донора или даже на няколко донора («заселванията» към едно лутално тяло също могат да бъдат няколко). Но визуалните и звукови аспекти на възприемането при това се възприемат от реципиента не във видимия от нас оптически диапазон, а в инфрачервения и инфразвуковия.

Прадаргутите и коррупимприте (хуманоидните нечовешки цивилизации от Пояса на Орион) се явяват творци и родители в различните нива на дадения 3-4-измерен диапазон на стотици примитивни околочовешки цивилизации, които, исторически имайки обща генетическа база, едновременно са задействани не само в нашия, но и в другите типове съзнания. Външно те могат да бъдат много подобни на съвременните хора, но по своето вътрешно съдържание и реализационни тенденции те имат животинска, звероподобна, античовешка основа. Именно към този клас полухора-полуживотни се отнасят нисковибрационните същности от ментално разсъдъчния и емоционално-чувствен тип, реализиращи се чрез низшите Нива (1-4) на нашето съзнание (унги и ссвооуни) – основните форми на реализация на прадаргутите и коррупимприте.

Особена опасност представляват за нас такива видове нехора като парргите, ммуундите и аргоррите, а също така аллите, миммите и оггулите. Например, те представляват основата, боевия авангард и най-кръвожадната част от бойците на армията на ИГИЛ (забранена в Русия). Те са най-яростните и непримирими неофашисти и неонацисти, куклуксклановци и шовинисти, манияци-убийци и любители на зверски мъчения.

Прадаргутите и коррупимприте се явяват днешните потомци на оолкортите и флууркиирите, които продължават паралелно да съществуват в своите реалности. Тези реалности ние субективно отнасяме към историческите епохи с 30-милионна давност. И със своите лутални тела те енертгийно са тясно свързани не само с нас, но и с тях, както и ние с вас сме дистанционно свързани не само с нашите далечни предци, едновременно с нас живеещи в своите реалности, но и с тези оолкорти и флууркиири, хранещи се – и в буквалния смисъл, и в енергийния – с жизнените сили на нашите предци.

Именно в това тежко наследство се заключава низшата част на нашата така наричана „родова Карма“ с човекоподобните същества, сътворени от оолкортите и флууркиирите, която продължава 2 милиона години. Висшата част на тази Карма с преядианците, сириусианците и андромедяните отива на десетки милиони години в „бъдещето“. Да се прекъсне нейната деструктивна част не може, но да се остслаби, може – чрез устойчивото излизане на своя фокус на по-качествени нива на личностното Самосъзнание, във високовибрационните енергоструктури на христалното (висшия етерен аналог на физическото тяло) тела, които за слаборазвитите същества се явяват дискомфортни.

Затова, когато човека започне да се самоусъвършенства и да повишава своята честота на своето съзнание, те не издържат и се изключват, „връщайки се“, когато той започва да се обижда, ядосва или някак негативно да се проявява. В колкото по-благодушно състояние се проявявате, толкова по-непоносими условия създавате за своите „съседи“.

Когато казвам, че «те продължават ежедневно да пристигат на цели партиди от по 7-12 хиляди индивида през своите портали», трябва да възприемате това буквално: настъпил е поредния период на миграция на тези същности на Земята. Както изясних, приблизително толкова, даже малко повече (14-16 хиляди) индивида през същите междупространствено-времеви тунели ежедневно се отправят на своята базова планета. Порталът се отваря два пъти в годината – в средата на есента (за 7 денонощия, в северо-източната част на Алпите) и в края на пролетта (4 дни, в юго-западен Тибет).

Веднъж на пет години за няколко дни се отварят двата плаващи (не привързани към постоянни места, но винаги някъде в Мексико и на север от Андите) портала, което прави тяхното местонахождение непредсказуемо. Ние не ги виждаме, защото през този тунел може да преминава само плазмената част от техните биоплазмени тела.

Това съвсем не е тази степен на «студеноплазмено» състояние, което притежават нашите бъдещи биоплазмени Форми. Свойствата на плазмената част на тези индивиди е много по-ограничена, отколкото в нашите биоплазмени Интерпретации и даже при тези от нас, които, преминавайки през инверсионно-лъчеви префокусировки, или ядерни войни, или други катаклизми, свързани с мощни радиационни излъчвания, претърпяват множествени качествени изменения на своето съзнание и, продължавайки всячески да подобряват и развиват своята родова Карма, започват да осъзнават себе си в междинните, низши биоплазмени човешки цивилизации.

Съществуват минимум осем основни (изначални) човешки биоплазмени цивилизации изпълняващи водеща роля в постоянната реализация на дистанционните взаимовръзки (посредством висшия етерен аналог на физическото – христалното – тяло) между биологическите и биоплазмените Форми на Хората. Техните образни и мисле-чувствени представи се реализират чрез долното ниво на нашето колективно Подсъзнание (третия и четвъртия ИИССИИДИ-Центрове).

Да започнем с вече известните ви биоплазмени Хора-прадиталлиди, в голяма степен отразяващи в своя геном предразположеността към реализацията на сумарното качествено наследство на представителите на двете плеядиански цивилизации (Електра и Аллгссийя) с представителите на две андромедянски цивилизации (Кассиопея и Алферац). В свойствения за прадиталлидите човешки тип съзнание в по-голяма степен е отразена склонността към ментална дейност.

Биоплазмените Хора-модусенти (гллууссмини, гллааллини, ииммлини) в различна степен отразяват в своите Фокусни Динамики интегралните генетически свойства и наклонности наследени от тях от представителите на същите тези плеядиански цивилизации (Електра и Аллгссийя) и две сириусиански цивилизации (Сириус А и Сириус В). По силата на създалата се в техните геноми експресионна картина, те в по-голяма степен реализират чрез функциите на медиалната и вентролатералната области на дясното полукълбо на мозъка жизненоважни, чувствени, емоционални аспекти на нашата с вас жизнена дейност.

Биоплазмените Хора-капраффекти най-хармонично отразяват в своите динамики интегралните генетически свойства, наследени от тях от двете плеядиански цивилизации – Алциона и Плейона. Най-цялостно и дълбоко синтезират човешките признаци чрез структурата на висшите Канали на първите два ИИССИИДИ-Центъра, в равна степен използвайки за това експресията на съответстващите участъци на ДНК на невроните на дорсо- и вентролатералните области на префронталната кора на двете полукълба на мозъка. Съставляват 8-10% от общото население на планетата.

Поради наличието в нас и в тях на общи структури на христалното (висшия етерен аналог на физическото тяло) тела, биоплазмените Хора просто са принудени постоянно да «утежняват» своето съзнание с фоновото въздействие на тях на нашите конструктивни мисли, дълбоки чувства, позитивни емоции, желания и стремежи. Деструктивната, негативна част на нашето съществуване, не намира отражение в тяхното съзнание. Но ако слаборазвитите същества обичат да се вписват в личния живот на своите донори и да вземат вместо тях важни решения (например, да натиснат червеното копче на ядреното президентско куфарче или да не го натиснат …), то високоразвитите Форми на Самосъзнанието просто нямат правото да правят това, тъй като ще нарушат някои от 28-те Принципа на Хуманитарна Свобода (неприкосновеност на чуждото съзнание, ненасилие над чуждите избори, невмешателство в чуждите дела).

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:22
Обновено : 15/07/2020 : 23:22
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 49 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^