Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 535 всичко

 3 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Внедряванията 001
 

За «внедряванията» и влиянието
на другите цивилизации върху човека
 

Орис

 

– Какви същности имат право да се „заселват“ („внедряват“) в нашите тела? Има ли мощен противовес на дейността на рептилоидите на нашата планета? 

Ние едновременно осъзнаваме себе си в безкрайно множество варианти на нашето вечно съществуване. Да, сега ние с вас субективно се отъждествяваме далеч не с най-добрите (но и не и с най-лошите!) варианти на Световете на нашето проявление! Но ние не сме нашите тела и даже не сме нашето личностно Самосъзнание! Ние сме Същността на интересите на вечното познаване на Живота чрез непрекъснато отъждествяване с Него в цялата многоизмерност и разнонивовост на Самосъзнанието. Ние не сме жалки жертви, натикани в „клетката“ на определена телесна обвивка и принудени вечно да влачат в нея своето жалко съществуване!

Всеки от нас винаги има правото да избира този сценарий от последващото свое развитие, който в най-голяма степен съответства на неговите творчески потребности и духовни стремежи. Именно, за да знаят хората за това и да се научат да прилагат тези наши възможности на практика, на тях им е дадено сакралното ииссиидиологическо Знание. То се дава от плеядианските цивилизации в една или друга форма на всички човешки поколения достигнали определено ниво на развитие на Колективното Съзнание. Ииссидиологията е ръководство за най-ефективното самоусъвършенстване в противовес на деструктивно-егоистичните тенденции, които започват да се проявяват във всяка от младите цивилизации на този  «тийнейджърски» етап, изпълнен с измислено високомерие и самоувереност, глупост и упорство, максимализъм и популизъм, спонтанност и безразсъдство, безотговорност и непредсказуемост.

В огромното множество сценарии държавите и народите приемат тази Блага Вест с дължимото ѝ внимание, разбиране, почит и уважение, правейки я крайъгълен камък на своето развитие. Но има и такива типове Колективни Съзнания на човечеството, където нечовешките тенденции се оказват много по-мощни, следователно всичко, което има изразени признаци на Човечност (Алтруизъм и Интелект), се намира в немилост, в пренебрежение, в забрана, всячески се игнорира или жестоко се потиска, клевети и дискредитира, извращава и унищожава. Такава участ е очаквала и ще очаква занапред (в тези човешки континууми, фино граничещи с всевъзможните нечовешки типове) всяко еволюционно значимо за хората послание, всяка възможност да опознаете себе си на Човешкия път на развитие на своето Самосъзнание.

Трябва да отбележа, че прадаргутите и коррупимприте са започнали да се „заселват“ във физическите тела на хората не вчера и даже не преди сто или сто хиляди години, а преди 28-30 милиона условни години. Тогава с помощта на подобни експерименти над най-първите човекообразни летящи животни една от космическите раси на генетичните строители (и все още активно устройващи низшите Планетарни Глобуси на нашата Галактика), е положила началото на процеса на генетичното усъвършенстване на биологичните Форми на Самосъзнание на представителите на най-първите плеядиански раси. Това е било необходимо, за да закрепи в тях способността за по-устойчив начин на живот с изправено придвижване и умението да летят без крила. Представителите на днешните цивилизации на плеядианците от планетните системи “Звездата на Алциона» и досега умеят да летят – едни с крила, други – без тях.

Като основен гръбнак на всички плеядиански раси на “Звездата Алциона” – ддаууийтите – се явяват представители на три цивилизации: еллектйюлите, арспорйюллсите и йюуссампллите. В сформирания от тях Сиддл-Фоттддаулс-Център, ръководещ реализацията на стратегическите програми за развитие на ддаууийтите, влизат 434 високоразвити човешки цивилизации, излезли от капрафектите – разнотипните човешки Форми, преминали в различни условия на проявление чрез принудително високочестотно импулсно преобразувание. Тук попадат само най-развитите от нашите с вас биоплазмени Форми.

Като организиращо начало на всички плеядиански раси на двойната Звезда «Плейона» (ЛЛАА-ДУХС-СВ – ллаадухссви и ОО-ММ-ОЛЛМ – ооммоллми) – служат шест от най-развитите биоплазмени цивилизации, базиращи се едновременно на множество планетарни системи (планети и спътници, планетоиди и даже на огромни астероиди, комети), включително и други Звезди (например, ССОР-ЛЛ-СМ – ссорллсмите в съзвездието Телец). Това са цивилизациите: АППУУРСС, ЛЛААВВСС и ССИИЛЛТТСС; а също РРЕЛЛООИЛЛСС, ФИЫЙЙХСС и УЮЛЛХЙЙСС. От тях е сформиран свой Тррастлл-Кооррнфордус, включващ над 280 развити цивилизации.

Всички тези цивилизации са задействовани в Човешкия вектор на развитие и различните околочовешки направления. Тяхното многообразие е такова, че е много по-просто засега да ги наричаме както ни е по-удобно – плеядианци. Същото се отнася и за останалите цивилизации, взели участие в създаването на нашия днешен геном.

И така, когато преди 28-30 милиона години генетическите строители решили да модифицират някои от плеядианските раси и избрали за това определени същества, обитаващи на Земята, те се натъкнали на отпор от страна на стопаните на тези животни. Работата е в това, че взетите за опита образци били генетически създадени за храна и за технически нужди от две други технологически достатъчно развити биоплазмени цивилизации ООЛК-ОРТ (оолкорти) и ФЛУУРК-ИИР (флууркиири). Но, подчинявайки се на Працитурролле УЛГРУУ (Кодекс за Съвместното съществуване на Расите в Галактика „Млечен Път“), те били принудени да се съгласят, но при условие, че неотдалата се и никому ненужна част от експеримента те ще могат да използват за други нужди.

Затова още преди 30 милиона години, хората най-удачно и бързо развиващи се от човекоподобните същества, започнали да попълват и генетически да разреждат плеядианските раси. А целият брак, колективно сформирал със своите примитивни интереси безкрайно множество «времеви примки» (отклонение от оптималния вектор на Човешкото развитие), започнал различно да се използва от стопаните на подопитните същества. Голяма част от тези подопитни полухора-полуживотни в неблагоприятните сценарии измряла, а далечните потомци на някои от тях се превърнали в шимпанзета, орангутани, гибони, горили и други.

Предците на древните плеядианци (външно и по способности) съществено се отличавали от днешните раси, генетически модифицирали своите Форми на Самосъзнание на по-съвършени и удобни под влиянието на потока сливащите се с тях земляни от най-благоприятните сценарии на развитие. Когато преди 2 милиона години Селсийс-Ссималтийсс (Висшият Съвет на плеядианските раси) взел решение за допълнителна модификация на някои от израждащите се биоплазмени човешки цивилизации, то за генетична основа били взети именно предците на тези същества, които са послужили за родоначалници на ранните плеядиански раси.

След описаните от мен манипулации с ДНК на шимпанзето, орангутана и горилите, най-успешно развиващите се земляни станали база за генетично обновление на плеядианците, а останалата, бракувана по интелектуално-чувствени параметри част, съгласно новото съглашение, също продължава да се използва от прадаргутите и коррупимприте – днешните потомци на оолкортите и флууркиирите – за различни реализационни цели. Доколкото те си имат свои „закони“, то много милиони хора те продават в робство за използване като груба работна сила в различните добиващи производства на астероидите.

Оказва се, че в съглашението с тях са указани параметрите на достатъчно широкия диапазон на активността на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове (психоенергийни Центрове на съзнанието на човека, чакри): хора, при които активността на средно-горните (от 4 до 7) Нива на Самосъзнанието превишава активността на ниските (1-3) Нива, не трябва да се подлагат нито на селлссумация (заселване), нито на насилствено актумиране (поробване). На това трябва да се подчиняват всички цивилизации, включително драконианците.

Тоест нашите създатели изначално отчитат възможността за попълване на своите цивилизации с достатъчно развити хора от дълбоките «времеви примки» (отклонение от оптималния вектор на Човешкото развитие) через периодически осъществяваната от тях инициация на слънчева активност, която обезпечава инверсионно-лъчеви префокусировки на хората, чието Самосъзнание даже в най-неблагоприятните за развитие условия на съществуването е успяло да достигне изискваните от тях параметри.

Аз знам, че един от ключовите моменти за коригиране на Самосъзнанието в направление на ефективното повишаване на нивото на Самосъзнанието се явява ииссидиологическото Знание. Това е своеобразен тест за готовността на човека и за предстоящия квантов Преход в по-високовибрационните Светове.  Без това Знание е много сложно или просто невъзможно да се намерят действени мотивации за вземането на по-качествени решения и поведенчески реакции.

Без това Знание да се живее сред огромното, преобладаващо количество непълноценни в морално-нравствено отношение същества скриващи своите маски под външността на хора, би било просто непоносимо. А какво ли пък - да се стараеш даже да ги заобичаш! Никакви логически доводи за това просто няма! По-точно, нямаше да има, ако не беше Ииссидиологията, която преобърна всичко и внесе яснота, постави всичко на своите места и го разположи по рафтовете!

И така, има ли начин за Противодействие на дейността на рептилоидите на нашата Планета? – съветвам ви да намерите отговора на този въпрос сами в моите книги, по-точно, в принципите на осъществяването на процеса на нашите постоянни префокусировки по съдържанието на духовния (насъщен) интерес. Ние осъзнаваме себе си именно в тези сценарии не затова, защото някакъв „лош чичко“ ни е довел и затворил тук, а защото именно в тези адски условия на обитание има най-благоприятни условия за реализацията от всеки от нас на своите духовни (насъщни) интереси. Като повишаваме тяхното качество, ние последователно изместваме своето съзнание във все по-хармонични сценарии. Този процес е абсолютно индивидуален и зависи само от нас самите: между нас днешните и нашите бъдещи биоплазмени форми няма НИКОГО другиго!

А Световете действително стават все по-добри и по-добри. Това е особено забележимо, ако се сравнява наблюдаваната от нас реалност  с тези от паралелните сценарии, където нашите бивши Светове, които ние неосъзнато „прескочихме“, вече горят в тигела на ядрени войни, планетарни катаклизми, нашествия на злобни раси извънземни и други ужаси, които ние с вас не преживяхме само защото периодически правим по-правилни, Човешки избори.

                                                                                                                                                www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:19
Обновено : 15/07/2020 : 23:19
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 49 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^