Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 534 всичко

 4 посетители онлайн

ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС - ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС
 

ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Кобра

http://2012portal.blogspot.com/

 

Настоящият Кодекс се нарича Галактически и представлява законодателната основа за всички действия на Конфедерацията в тази и други галактики. Настоящият Кодекс не е строг набор от външни правила, а само систематизиран набор от вътрешни етични принципи на всички Светлинни души,  които всички Светлинни същества спазват чрез доброволното им приемане, тъй като те отразяват тяхната вътрешна истина.

Що се отнася до това как да се свържете с Галактическата Конфедерация, има два начина: първият е да се обърнете мислено и ясно да изложите молбата си; вторият - да напишете писмо до Галактическата Конфедерация на лист хартия и ясно да изложите своята молба или да зададете въпрос и след това да изгорите писмото – то ще бъде изпратено по огнената поща до точния адресат.

Сега ще изложим Галактическия Кодекс във форма понятна за всяка пробудена същност в човешкото общество.

Раздел 1

Закон за Божествената Добродетел

Всяка Същност, надарена със съзнание, има неотменимото и безусловно право на позитивен жизнен опит.

За да обясним раздел 1 трябва да разберем, че страданието и болката не представляват никаква ценност в просветленото Галактическо общество свободно от влиянието на Тъмните Сили и други аспекти на космическата аномалия.

Ценността на болката, страданията и жертването са част от опита на развитието програмирана от Тъмните Сили, за да поробват по-лесно населението на окупираните планети.

Безусловният позитивен и жизнен опит на всяко разумно същество в свободната вселена е гарантиран от вътрешната връзка на всяка жива същност с Източника и се скрепява от властта на Възнесените Учители над материята, която им позволява да помагат на всички живи същества в техния стремеж към Източника, както и да им гарантира всичко необходимо за живота.

 Животът никога не е бил планиран да бъде тежък труд и борба, а напротив – радостно пътешествие и творчество.

Различните подпунктове на раздел 1 определят целия живот в освободената вселена, а също така взаимоотношенията между Същностите на Светлината така, че да няма място за никакви конфликти.

Раздел 1/1:

Всяко разумно същество притежава неотменно и безусловно право на физическо и духовно изобилие.

Този подраздел гарантира позитивния жизнен опит на всички живи същества в освободената вселена.

Възнесените Учители обезпечават всичко необходимо за живота, както и физическото и духовно изобилие и красота посредством употребата на наличната в тях власт над отвоюваната материя в освободената вселена.

Раздел 1/2:

Всяка разумна същност притежава неотменимо и безусловно право на Възнесение.

Този подраздел обяснява как възнесените Учители използват своето дълбоко разбиране на духовната техника на Възнесението и прилагането на Електрическия Огън за изкупление за помощ на всички същности, които доброволно са избрали пътя на Възнесението.

Раздел 1/3:

Всяка разумна същност притежава неотменимото и безусловно право за сливане с други същности в съответствие с неговото/нейното положение в Единното Духовно Семейство.

Този подраздел се явява инструмент за регулирането на всички взаимоотношения вътре в Единното Духовно Семейство.

Той гарантира сливането на същностите от противоположни полярности (души близнак, родствени души) и сънастройка на всички други същности независимо от техните нива на развитие и външните условия.

Раздел 1/4:

Всяка разумна същност притежава неотменимото и безусловно право на достъп до цялата информация.

Този подраздел гарантира, че всички същности ще получат достъп до всяка част от информацията, от която се нуждаят за разбиране на своята роля във вселената, на перспективите за своето развитие в нея, както и за вземането на своите решения, за своя растеж и благосъстояние.

Цялата тази информация се предоставя от Възнесените Учители или от другите същности наблюдаващи еволюцията на различните раси и цивилизации.

Раздел 1/5:

Всяка разумна същност притежава неотменимото и безусловно право на свобода.

Този подраздел определя, че всяка същност има неограничен потенциал за растеж и жизнен опит. Доколкото всички същности в освободената вселена създават само позитивни изменения, тяхната лична свобода никога не трябва да бъде ограничаване на свободата на други същности.

Раздел 2.

Закон за разделящите и конфликтуващи страни

Всяка разумна същност притежава неотменимото и безусловно право да бъде разделена и защитена от негативните действия на другите разумни същности.

Настоящият раздел регулира условията в тези области на вселената, които са били неотдавна освободени от влиянието на Тъмните Сили, но които все още не са били приети в състава на Конфедерацията.

Той постановява, че всички Сили на Светлината трябва да съдействат за разделянето на конфликтуващите страни така, че да ги защитят от причиняването на вреда една на друга. Освен това, Силите на Светлината трябва да бъдат посредници до момента на разрешаването на самия конфликт.

Този раздел често се прилага в случаите, когато е необходимо да се сложи край на войни и други въоръжени конфликти.

Раздел 3:

Закон за равновесието

Всяка разумна същност, която е направила избора да живее и да действа против принципите на Галактическия Кодекс, или е отказала да ги следва, или е неспособна да ги приеме и да балансира последиците от миналите си действия в настоящия момент, ще бъде доставена на Централното Слънце, реструктурирана в елементарна същност и ще започне нов цикъл от еволюционния си процес.

Настоящият раздел регулира отношенията между Силите на Светлината и Силите на Тъмнината. Претърпелите поражение същности, принадлежащи към Силите на Тъмнината, получават възможността да приемат Галактическия Кодекс, да направят всичко зависещо от тях, за да поправят своите грешки и да живеят впоследствие по позитивен начин.

Ако те го приемат, ще им бъде простено и ще могат да се присъединят към Конфедерацията. Ако не поискат да го приемат или не могат, те ще бъдат доставени на Централното Слънце, техните личности и души ще бъдат реструктурирани с Електрически Огън и тяхната божествена искра ще започне нов цикъл на еволюция.

Раздел 4:

Закон за нахлуването

Галактическата Конфедерация притежава неотменимото и безусловно право на нахлуване при всякакви обстоятелства в това място, където се нарушава Галактическия кодекс извън зависимостта от местните закони.

Настоящият раздел описва правилата на Силите на Светлината по отношение на окупираните планети. Конфедерацията запазва за себе си правото на нахлуване във всички региони, цивилизации, планети или слънчеви системи, в които се нарушава Галактическия Кодекс.

Тя има правото да прави това независимо от отношението на местната цивилизация към това нахлуване. Тя винаги има правото да използва всички мирни средства за образование и управление. Ако критичната маса на нарушаването на принципите на Галактическия Кодекс е достигната, тя има правото да използва военна сила.

Особен случай представляват планетите намиращи се под пряка окупация на Тъмните Сили. Тъмните Сили обикновено вземат за заложници местното население, за да попречат на напредъка на Силите на Светлината.

На Земята Тъмните Сили са заплашвали с прилагането на атомното оръжие докато не настъпило вмешателството на Светлите Сили. Това е единствената причина, поради която Светлите Сили все още не са освободили тази планета (причини от рода на тази, че „ние не желаем да се намесваме уважавайки свободния избор или че „ние просто ще понаблюдаваме как се извършват мъчения, са просто абсурдни).

Както във всяка ситуация със заложници, се изискват внимателни грамотни преговори и премерен подход. Тази ситуация е вече разрешена и планетата Земя ще бъде скоро освободена.

Раздел 4/1:

Всяка разумна същност притежава неотменимото и безусловно право да се обръща за помощ към Галактическата Конфедерация, когато това е необходимо, а Галактическата Конфедерация има правото да оказва помощ извън зависимостта от местните закони.

Този подраздел представлява основание за нахлуване и поддръжка на всички заложници на Тъмните Сили. Силите на Светлината са длъжни да направят всичко възможно с цел помощ и подобряване на условията на живот на разумните същества, в това число и на самата Земя.

 Ситуацията на планетата Земя красноречиво показва доколко тъмнината е преобладавала над Светлината. За щастие, тази ситуация сега се изменя.

Раздел 4/2:

Галактическата Конфедерация притежава неотменимото и безусловно право да прилага Галактическия Кодекс с използване на военна сила и завземане на териториите, където Галактическия Кодекс е бил нарушен.

Този подраздел дава законно право за освобождаване на окупираните планети с използване на военна сила. Военните сили на Конфедерацията отстраняват или помагат за отстраняване на представителите на Тъмните Сили с цел освобождаване на заложниците.

По-нататък силите на Конфедерацията ръководят процеса на приемането на планетата в Конфедерацията посредством обучаване на местното население.

Може би някои хора предполагат, че Конфедерацията няма право на вмешателство и че човечеството има право само да решава своите проблеми. В действителност това не е истина.

Множеството войни по цялата планета и постоянната злоупотреба с човешките права показаха, че човечеството не е способно да управлява своята ситуация.

Затова за него е значително по-добре да се възползва от помощта  и ръководството на мъдри защитници.

Конфедерацията ще предостави помощ в заменянето на днешните кукловоди (Тъмните Сили), които човечеството е поканило много отдавна във времената на Атлантида.

След това Галактическия Кодекс ще стане универсален кодекс на моралните принципи по цялата вселена и тъмнина повече няма да има.

С почит Кобра.

[https://www.youtube.com/watch?v=Fi-6rgSIJuY

Галактический Кодекс Galactic Codex Russian

144 views

Dec 19, 2017] 
                                                                                                                                                            www.iskri.net/zefiraСъздадено: 12/07/2020 : 05:15
Обновено : 22/07/2020 : 19:38
Категория : ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС
Страницата е посетена 79 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^