Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 243 всичко

 6 посетители онлайн

Орис - Нашите други Прототипи
 

Нашите други Прототипи

Орис

(Орис ни разказа, че вече се е срещал три пъти в Астрала с други части от Съзнанието на своето „Аз“ (други фрагментирани прояви на Душата-аналог на Орис или негови Прототипи), които, макар да са били много подобни на него както външно, така и вътрешно, духовно и също като него, те съвсем съзнателно са го възприемали като поредното проявление на своето „Аз“, но в същото време те имали свой личен живот в своите светове не свързан по никакъв начин с „нашия“ Орис (Сергей Цвельов), изпълнявали собствена задача на въплъщение в своя собствен тип реалност, имали своя Съдба, Карма и т.н.

Но това изобщо не означава, че всички те – фрагментираните съзнания на Орис, съществуват самостоятелно, поотделно! Всичко, за което всеки от тях се замисля, всичко, което всеки от тях преживява, всичко, което се случва с всеки от тях – абсолютно ВСИЧКО, засягащо съществуването на тези като че ли „отделни“ фрагментирани съзнания на Душата-аналог на Орис, оказва непосредствено взаимно влияние. Всичко се свежда до вибрациите: веднага щом ума или сърцето ви са успели напълно да се отворят за проникване в тях на много точно определени конфигурации на енергия, тези вибрации веднага влизат в теб, защото те отдавна съществуват – ако не в тази, то в една от многото други видове реалност!)

"Всичко, което съществува – вече съществува!" Разбирането на това помага на човека да приведе в балансирано състояние всички аспекти на своята Душа и благодарение на това го учи да не се мята насам-натам и да не губи психическа енергия за съпротивяване на обстоятелства, а сам да създава благоприятни житейски конфликти с помощта на зряла и осъзната откритост към един или друг вид енергия. ЗНАНИЕТО НА ТОВА позволява на човека, като активен участник във всеки процес, винаги да остава само негов безпристрастен, страничен Наблюдател.

Някой постоянно действа върху всички нас като на фрагментирани същества и вие дори не можете да си представите колко силни и мотивирани са всички тези влияния! И така, в Пространство-Времето на Земята има специфични сили или енергии, одушевени от Разума, чиито прояви в началото ни се струват хаотични, но всъщност имат за своя цел пряко еволюиращо въздействие върху формата на Съзнанието в конкретната област на неговото пребиваване.

Лично аз за себе си наричам тези съзнателни енергийно-информационни полета „Архонти“, въпреки че това не е напълно вярно, но просто не искам да измислям нови „етикети“ за това, което не се нуждае от никакви определения. Те помагат на човека постепенно да усвоява, разбира и да се учи да възприема онези фини космически течения в обхвата на земните честоти, в които съществува енергията на Времето.

И така, как действат тези дестабилизиращи сили по отношение на човека? Често се улавяте, че неочаквано да правите непредсказуеми постъпки, които не са в съответствие с вашите понятия, настроения и цели в живота. По-късно вие сами се изненадвате от взетите „от вас“ решения. Всъщност именно вашият Архонт се е вклинил в живота ви, без насилствената намеса на Когото нямаше да можете да влезете в преломния момент на вашата Съдба и не бихте постигнали нещо важно в живота си. Той просто старателно е „разтърсил“ вашето фрагментирано Съзнание в нужния момент, събуждайки го от вече привичното течение на енергията.

Така че не е нужно да се укорявате силно за някои свои нелогични и неразумни действия, които „ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ“, защото те са много важни за бъдещия ви еволюционен растеж и за осъзнаване именно на дадения етап на това, без което вашето по-нататъшно израстване би било просто невъзможно. По този начин Архонтите ни „отварят очите“, за много неща, които ние в живота си или не сме забелязвали, или просто сме се старали по някакъв начин да  заобиколим.

Това е в съответствие с тезата, че „Всичко, което ни се случва, ВЕЧЕ ОТДАВНА Е НАПРАВЕНО“ ... Не бихте могли да имате този решителен момент в живота си, защото е много твърдо свързан с другите ваши съществувания в други реалности. Ако не сте предприели тази стъпка, „там“ е щяло да трябва да се „пренаписва“ за вас отново целия (съставен от самия вас) Сценарий.

Затова моят съвет към вас е: когато внезапно се сблъскате в живота си с обстоятелства, които просто ви принуждават да вземете необичайно за вас решение съдържащо елементи на разрушение или хаос, не бързайте веднага да отхвърляте този вариант, а се опитайте да изоставите предишните си позиции и логично да анализирате всички възможни бъдещи последствия от подобна стъпка. Много е възможно именно вашият Архонт упорито да ви „подтиква“ да вземете такова решение без което вашата вътрешна и духовна революция ще бъде или забавена за неопределен срок, или просто невъзможна.

Съветвам ви да анализирате, например, цялата моя духовна дейност, която, от една страна носи елементите на хаоса и унищожението, а от друга страна, е много мощен духовен стимулатор или дори реанимиращо средство, подтикващо „заспалите“ Съзнания към нови начинания, към бърза преориентация и преоценка на техните предишни ценности.

Моята информация изправя човека пред необходимостта спешно да вземе за себе си решението: или да повярва на „цялата тази глупост“ и тогава все още да има възможност да бъде спасен, или просто да плюе на всичко и да не вярва в нищо, а след това, може би още на следващия ден, ще бъде твърде късно да се направи нещо ...

Без предварителното радикално разрушаване на познатото старо е просто невъзможно да се изгради нещо по-прогресивно ново. В същото време ние с вас едновременно сме както Разрушители на старите догми и стереотипи, така и Създатели на новите Космически Съзнания, които решително са отърсили от себе си праха на Материята.

 Когато в къщата има пожар и стълбището вече гори, трябва незабавно да вземете решение и да се опитате да избягате поне през прозореца, а не да се криете страхливо под леглото с надеждата, че огънят ще ви пощади или няма да стигне до вас ...

Много неща в живота ни стават ясни само, когато ги гледаме под определен ъгъл. За това са нужни обстоятелства: време, място, психическо състояние, определена конфигурация на енергията, която съставлява нашите фини тела-обвивки и т.н.

Е, нашите Учители създават именно тези обстоятелства за нас, така че да достигаме до всяко нещо със собствения си ум, а не да чакаме Техните подсказки и помощ. За тях не е трудно да ни трансмутират. Много по-важно е този сложен духовен процес да става в нас не отвън, а изотвътре ... "

„Ако всички хора знаеха и разбираха, че те не са ограничени от това, което виждат около себе си! Колко грешки биха могли да бъдат избегнати! Представете си колко по-лесно би било за тях да живеят, ако знаеха, че еднакво успешно, активно и ползотворно, съществуват едновременно в няколко различни свята. Нашият реинкарнационен опит е неразделна и неизчезваща част не само от нас, но и от много други наши „аз“ – аспекти на многостранните реалности на нашата Душа-аналог.

Нашите женски и мъжки „аз“ не работят като противоположни една на друга сили, а тясно и заедно, те не се разделят, а се допълват взаимно. Ако в тази реалност сте проявени като мъж, то от много други реалности към вас са непрекъснато протегнати поддържащите и обогатяващите ви с опит нишки на множеството ваши проявления като жени: нечии майки, съпруги и дъщери...

В едни случаи тези характеристики на невидимото присъствие във вас на другия пол се стараят по всевъзможни пътища да се освободят и поне някак да проявят себе си, а в други случаи – при по-зрелите Души, те стигат до уравновесено състояние с вашия мъжки аспект и остават скрити. Същото се отнася и за женските въплъщения. Вашата личност до голяма степен се определя от съотношението между тези две „противоборстващи” тенденции.

При това самите многобройни личности, принадлежащи към една и съща Душа-аналог, не е необходимо да са сходни във всичко помежду си: те могат доста да се отличават помежду си както по темперамент, така и по вкусове и начини на изразяване в този тип реалност, в която Душата-аналог ги е проявила. Та нали е известно, че колкото по-високо е нивото на вибрация на енергиите, които съставляват Материята на дадена реалност, толкова по-малко ниски качества се съхраняват във фрагментираното Съзнание.

Ето защо понякога различията между различни личности на една и съща Душа-аналог, проявени в реалности с различно качество, могат да бъдат толкова резки, че между тях да възникне дори чувство на неприязън ..

Но Урокът на Живота се крие именно във факта, че онези, които на пръв поглед са много различни по развитието на Съзнанието, трябва да се научат да живеят заедно и да са „един до друг“, опитвайки се по всякакъв начин да преодолеят своите недостатъци с разкриваните в себе си достоинства. Законът за разпределянето по реалностите е достатъчно щадящ, тъй като с все по-голямото потопяване в примитивните типове реалности, въплътената в тях личност изпитва все по-голямо влияние върху себе си от останалите свои по-малко материални и поради това по-съзнателни Прототипи, които на подсъзнателно ниво помагат на по-низшите им "аз" да се справят с Уроците на Живота. "

Знанието за съществуването на паралелни реалности позволява на човека, който живее на Земята, да разбира по-правилно своите вътрешни мотиви (полови, религиозни, социални и т.н.), съответно да реагира на тях, както и да има по-спокойно и балансирано отношение към системата от ценности и приоритети. Всъщност, ако в този свят вие сте много нещастни в нещо, тогава в един от другите типове реалност – за придобиване на по-пълен опит, задължително се съхранява и варианта на противоположния процес!

Например, в този свят аз за никого, освен за вас, разбира се, не съм авторитетен човек и мен напълно ме устройва такова незабележимо положение в обществото, което все още не е дорасло до нивото на приемане на вибрациите на информацията, които нося в своите книги. Но аз достоверно зная, че един от моите Прототипи в друга, много по-висококачествена по вибрации реалност, има възможността публично и безпрепятствено да споделя своите знания и опит с много, много милиони устремени към Истината Съзнания. По време на едно от астроизлизанията си се срещнах и активно общувах с него, или по-скоро – със себе си!

Бях много доволен и развълнуван, че цветно издадените книги с неговото „Учение за Любовта и Светлината” (видях някои от тях и дори ги държах в ръце!) ТАМ, в другата реалност, може да се намерят буквално на всяка крачка, те са обект на уважение и духовно почитание във всеки дом. Множеството негови ученици и последователи там попиват всяка дума на моя Прототип; държавниците и съставителите на законите на това общество винаги прибягват до неговите съвети.

Онези чувства на пълно духовно удовлетворение и радост, които той изпитва, когато види благодатните плодове на своята духовна творческа дейност, според закона за вибрационното съответствие естествено се предават на останалите фрагментирани Съзнания на Орис и, разбира се, на мен (Сергей Цвельов, в тази загниваща реалност), което много ми помага значително по-лесно да изтърпя множество нападки и недоброжелателни отзиви от страна на неразвитите все още „млади“ Души, които не са способни да мислят по-широко от физическите величини.

Друг мой Прототип, също живеещ в една от високовибрационните реалности, заема много висок пост в нейната висша законодателна структура и може безпрепятствено, законодателно да въвежда духовни и космически Закони в морала на своя народ. Неговите вибрации аз също много добре чувствам на нивото на каузалната обвивка и те много ми помагат тук, на Земята, спокойно и с разбиране да се отнасям към яростната съпротива и пълното неприемане на моите книги от страна на църковните служители и другите властимащи, чийто разум е програмиран само за възприемане на по-нисшите типове вибрации.

Познаването и разбирането на всичко ТОВА ми позволява дори и в тази (една от най-плътните по тип вибрации) реалност да не прекъсвам постоянната духовна връзка с много от моите Души-аспекти и да оставам безпристрастен Космически Наблюдател и Изследовател, познаващ себе си и усвояващ нелекия опит на съществуването в несъвършените светове .

Надеждно знаейки, че като другите си прототипи вече съм достигнал достатъчно високи духовни и обществени висоти, аз съм напълно лишен от страха да пропусна нещо в този живот – слава, успех, богатство, материално благополучие. В няма страх и от това, че мога да загубя нещо, да се лиша от нещо в Живота, дори и от самия Живот, което за мен е само един от многото начини за безкрайно познаване на многобройните светове. Вероятно никой не разбира по-добре от мен това, че т.нар "Смърт" е само най-хуманният начин за преход на Съзнанието от един тип реалност в друг – по-съвършен неин тип.

                                                                                                                                                 www.iskri.net/zefiraСъздадено: 27/05/2020 : 12:10
Обновено : 10/06/2020 : 02:26
Категория : Орис
Страницата е посетена 64 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^