Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 693 всичко

 6 посетители онлайн

Орис - Айфааровските песни
 

 

АЙФААРОВСКИТЕ ПЕСНИ

Орис

(автор на текстовете)

Тайната на функционирането на Космическия механизъм, която обезпечава вечното Съществуване на всяка Форма на Самосъзнание, независимо дали става дума за атом или молекула, микроорганизъм или човек, Планетарна или Звездна същност се крие във факта, че на всеки етап от непрекъснатия Процес на своето индивидуално самоосъзнаване, дълбоко да Познае и Разбере КОЯ  тя (Формата) е „сега“ и КОЙ избира да бъде в „бъдещето“

Именно тези две основни позиции, структурирани от цялото множество от конкретни Представи на всяка Форма на Самоосъзнаване за „самата себе си“ и окръжаващата я субективна Реалност, определят във всеки момент от нейното Съществуване всички основни тенденции на процеса на нейната индивидуална еволюция в една или друга посока на развитие.

Но за да можем ние с вас по някакъв начин да съумеем да разберем и познаем присъщата на нас, хората, еволюционната Същност, първо трябва да „си спомним“ и да разберем, че ние не сме тези ограничени и несъвършени същества, които ни гледат от огледалото, а високо развитите Космически Същности, сътворили ВСИЧКИ Светове във Вселената, за да може чрез безкрайното множество Форми на вечното Космическо Съществуване напълно да реализира Себе си в абсолютно всички творчески възможности, които ни предоставя Нашето собствено Творение. Вие сте БОГОВЕ!  

Тази висша Истина вече беше разкрита на хората, така че ние с вас най-накрая да престанем да възприемаме самите себе си на унизителното и непристойно животинско ниво като недоразвити „маймунски потомци“ и да се опитаме в несъвършенството на своите днешни Форми да видим скриващата се зад тях творческа перспективност и безгранична Космическа Грандиозност. Вие сте БОГОВЕ! (тоест безсмъртни и високо развити Космически Същности) – напомням ви отново и отново в моите песни, така че всички вие, сред дълбоко вкоренилите се във вашето сегашно Самосъзнание дремещи дебри на окръжаващата ви материалност, постепенно и интуитивно да можете да си „спомняте” и Самите Себе си и Нашия общ Космически Дом и тази Вселенска Духовна Мисия, в името на която всички Ние съзнателно сме се облекли в тези крехки и ненадеждни материални тела. Вие сте БОГОВЕ! 

Ние винаги сме били, сме и никога няма да можем да не бъдем Тях, Истинските Творци на Галактиките, Звездните Системи, Планетите и Световете, формиращи цялото неизброимо разнообразие от реализационни възможности на Вселенския Разум.

С всяка следваща песен тази всепоглъщаща Мисъл, съединяваща се с най-дълбокото сърдечно Чувство и извечното Желание за всецялостно Единение с ВСИЧКО, ще пробужда Вашата Звезда Памет, последователно пресъздавайки във вашето Самосъзнание скъпоценните зрънца на някога изгубените и забравени от вас най-висши Представи и Знания за Самите Себе си като за високоразвити Космически Същности, чийто Дом не е тясното пространство на Земята, станало вече много тясно за нас, а цялата Вселена.

Появивила се сега, тази доминираща Мисъл отново и отново ще възражда във вас неразрушимото желание за Служене на всички хора в името на Светлината на Истината, Светлината на Знанието, в името на Любовта и вечното духовно развитие на всеки чрез непрекъснато интелектуално-алтруистично усъвършенстване и дълбоко познаване на всички останали Форми, на заобикалящия ви Живот.

Предлаганите ви за песенна Медитация Айфааровски песни, представляват неизчерпаем Източник на сърдечна Радост, безкористна Любов към всички и ВСИЧКО и тази най-дълбока Вяра в нашето общо – най-прекрасно и хармонично! – Бъдеще, което ще дари на уморените човешки Сърца Надежда и Оптимизъм, за да преодолеят всички житейски трудности и вътрешни препятствия по този труден Път на Самоусъвършенстване.

Съдържанието на всяка Песен мощно и надеждно ви настройва на дълбока Медитация на Самите Себе Си, осъзнато преобразяващи се в Светлината на най-висшите Чувства и Мисли, разтварящи се в несвойствените за нашето ежедневие преживявания на безкрайна Любов, искрено желаещи да отдадем на хората всичко най-чисто и светло, което съставлява най-добрата част вас самите. Всяка Песен ще ви вдъхнови и уверено ще Ви поведе към Познаването на вашата собствена Същност чрез Пътя на сърдечната Любов и Светлината на Знанието – най-трудният, но и най-надеждният, най-ефективен Път към Себе си, към най-високото духовно-интелектуално Единение с ВСИЧКО и осъзнато качествено Преображение във ВСИЧКО.

Разпознавайки най-съкровените си Мисли и Чувства във всяка Айфааровска песен, проецирайки ги на най-високите нива на собственото ви Самовъзприятие, вие все повече и все по-дълбоко ще се утвърждавате в правилността и истинността на избрания то вас Пътя на Духовното Служене на хората, всеки нов път намирайки във всяка Песен тези духовни критерии и цели, на които ще започнете да се ориентирате не само в своя собствен Живот, но и на този на своите приятели, роднини, познати и просто срещани хора.

Именно с това вече започва Вашето Служене, вашето истинско Призвание: да обедините всички хора на Планетата около най-висшата Идея за съвместно интелектуално-алтруистично творчество, в резултат от което на Земята скоро ще бъдат създадени стотици хиляди нови Градове на Светлината на Знанието.

Както и всяка медитативна практика, разчетена на ефективното разширяване на Самосъзнанието на личността, Айфааровските песни ще могат да изпълняват своята одухотворяваща роля едва когато започнете да се отнасяте към всеки текст като своя собствена Житейска Програма, само успешно формулирана от автора и точно отразяваща вашите собствени Мисли, Чувства, Желания, вашата главна жизнена позиция и духовни стремежи.

За разлика от общоприетите медитативни методи, предполагащи уединено състояние, ефективността на духовното въздействие на „песенната Медитация“ на окръжаващото пространство и на Самосъзнанието значително нараства, когато Песните се пеят от няколко души наведнъж, обединени от едни и същи духовни стремежи и искрено желаещи да донесат полза със своето Служене не само за себе си, но и и целия свят.

В резултат от естественото обединяване на подобни психоментални усилия между пеещите хора (а също и в информационното пространство, което ги заобикаля), се образува мощен енергиен поток  активиращ висшите духовни центрове не само на пеещите хора, но и на всички, които се намират в пределите на тяхното одухотворяващо влияние, на разстояние от 20-50 м до 300-400 м и дори повече. Ако този невидим, но съзнателно организиран от вас високочестотен Поток на вашите висококачествени Мисли и Чувства съвместно се изпраща на конкретен човек, който се нуждае от вашата помощ (или на конкретно място с деструкционни тенденции: земетресения, наводнения, пожари, суша, снеговалежи, урагани, бури и др. и т.н.), то, постепенно преструктурирайки вашата собствена Фокусна Динамика с по-благоприятни Представи за състоянието на дадената личност (или ситуация), този поток може да окаже своето мощно реорганизиращо влияние на процеса на вашите префокусировки в по-благоприятни сценарии, където дадената личност (или ситуация, обстоятелства) вече не се нуждаят от помощ или от конструктивна корекция.

Колкото по-продължително и по-устойчиво самите вие можете да пребивавате в състояние на доброжелателност, търпимост, разбиране и Любов към всички, толкова по-високи и по-чисти ще бъдат вашите собствени Мисли и Чувства, толкова по-хармонични, по-светли и по-одухотворени ще стават хората край вас и заедно вие много по-бързо ще можете да се Настроите на много по-съвършените Интерпретации на „самите себе си“, за да трансформирате ефективно и качествено самата субективна Реалност, непрекъснато създавана от вашите вътрешни състояния.

Имаше и много случаи на бързо изцеление от остри и хронични заболявания, не само сред пеещите Айфааровските песни, но дори и сред онези, които само пасивно пребиваваха в зоната на енергийното въздействие на Песните, без да участват в пеенето или които изобщо да не ги чуваха: в съседни стаи и болнични отделения, в други входове и дори на други улици.

Включването на записи на Песните преди лягане разкри изключително полезниото им въздействие не само върху съня и последвалото бодърстващо състояние на възрастните, но и върху психическото и физическото състояние на децата, особено на кърмачетата и децата от предучилищна възраст: ускоряваха заспиването им и нормализираха съня, забеляза се значително снижаване на раздразнителността, капризността, склонността към заболявания и повишаване на имунитета, както и бързото разкриване на скрити таланти и склонности към различни видове изкуство и т.н.

Това не е моя лична заслуга: аз просто се постарах да изразя ясно и кратко в стихове това, което самите вие мислите, но все още не сте успели да го изразите, това, към което вие самите в дълбините на вашата Душа вече се стремите, но все още не сте могли да намерите думи за пълно и точно самоизразяване в това качество. Аз само предлагам на всеки от вас възможността да почувства себе си в това прекрасно човешко качество – да бъде Човек, да се опита дълбоко да преживее всеки ред от Песента, която пее.

Нека тези задушевни Представи станат за вас тази отправна точка, от която бихте могли с пълна увереност и убеденост да заявите и на света, и на хората, и на самите себе си за това Кой вие вече сте и Кой искрено избирате да бъдете в близко бъдеще.

Принципът на изцеляващото действие на Айфааровските песни е много прост: дългосрочното излизане на Съзнанието на пеещия човек на по-високо ниво на мислене и чувстване, състоянието на активен алтруизъм, позитивизъм и просветление, на което вдъхновява и последователно настройва дълбокия Смисъл на всяка от Песните, значително активизира всички подсъзнателни процеси на психо-менталното изравняване, спомага за анихилииране във Фокусната Динамиката на пеещия егоистичните и негативните Представи, именно постепенната концентрация и кристализация на които всъщност се явява основната причина за възникване в организма не само на хронични, но и на най-тежки и остри заболявания. Но благодарение на високопозитивното чувствено-интуитивно настроение, не само докато пеете песните, но и за дълъг период след това, вие продължавате да формирате своята Фокусна Динамика с дълбоки и искрени състояния на доброжелателност, търпимост и разбиране към всичко това, което вече, само по себе си, изпълва вашия Живот само с благоприятни обстоятелства, идентични по качество на тези дълбоки и светли преживявания. След пеенето вашите избори стават по-малко егоистични и по-добронамерени, което също позитивно се отразява на вашето благосъстояние и здраве.

Сега искам да внеса яснота и определеност относно достатъчно често използваните в текстовете думи като "Душа", "Дух", "Господ", "Бог", "Сърце" и други, наличието на които дава повод за всевъзможни "ценители" и "съдии" да наричат Айфаар „секта“, а Айфааровските Песни - „сектантски“. Всеки, докоснал се поне до малко Ииссиидиологията, веднага може да разбере и почувства, че това е най-антирелигиозното от цялото Знание, проявено в Колективното Съзнание на човечеството през последните хилядолетия, защото изоснови разрушава и развенчава догмите на всякакви религиозни вероизповедания за картината на Творението, за произхода на всички същества и на самата „материалност“, за взаимовръзките между Всичко и във Всичко. Функционалната му същност се свежда до необходимостта от постоянен и съвместен Синтез в системата на Възприемане на всеки човек (на базата на всепоглъщащото интелектуално-алтруистично Единство с Всичко и във Всичко!) на все повече и по-висококачествени, високоразумни и високочувствени Представи, което обезпечава процеса на безкрайната еволюция на всяка личност именно в Човешкото направление.

Но ако първата част от този процес е обезпечена с най-новите Представи на Ииссиидиологическото Знание (които поне някак могат да бъдат логично и аналитично обосновани от вече съществуващите научни понятия), то мотивацията за висока чувственост и духовно стимулиране на всяка личност към алтруистично творчество, за съжаление, досега се налагаше да се извлича само от мощната основа на съществуващите религиозни Представи, по съвсем нов начин разкривайки техния по-дълбок Смисъл.

Всъщност, абсолютно никаква основа за формирането на тази степен на чувственост, която е вече свойствена за всички хора в много по-качествените варианти на нашето с вас Бъдеще, „в нашето“ с вас „сега“ просто няма! То трябва да се създава последователно буквално от нулата, от самото начало! И въпреки че при съставянето на съдържанието на Песните – за радикалното повишаване на качеството на преживяваните от нас състояния – трябва да се задоволявам с такива понятия като „Бог”, „Господ”, „Дух”, но постепенно и неотклонно познатите ви сега религиозни Представи все по-интензивно и задълбочено се оцветяват от напълно нови за тях признаци, които нямат нищо общо с религията. Например, всички горепосочени понятия, с изучаването на Ииссиидиологията, все по-дълбоко и по-ясно започват да се асоциират във вас не с монотеистичната персонификация на някакво Абсолютно Същество – „Твореца на Всичко“, а с онези много по-качествени състояния на безбройните варианти на „вас самите“ (личностните Интерпретации, НУУ-ВВУ-Формо-Типите), които вие вече сте в паралелните сценарии на най-благоприятното Бъдеще.

Тоест, ако Представите за Душата може в по-голяма степен да се интерпретират като всевъзможни реализационни прояви на Вашите Формо-Типи на нивото на колективното Подсъзнание, то функциите на „Духа“ може условно да се сравнят с Вашето Творчество на нивата на Надсъзнанието, а на Бога – с Вашето Творчество на висшите нива на Формо-Творците на ГООЛГАМАА-А (Имманентния Г-Ингредиент)… Разбира се, с все по-дълбоката реализация на процеса на качественото преосъзнаване от вас както на по-обективната Същност на Вас Самите, така и на Причините, обезпечаващи вашето едновременно присъствие наведнъж в много части на Вселената, ще се изменят не само Представите, но и самите методи за въвеждането ви във високочувствени, интелектуално-алтруистични състояния. Именно в такова радикално преструктуриране на съществуващите религиозни Представи ще се заключава главната задача и ценността на бъдещите Айфааровски песни.

 Обобщавайки, подчертавам още веднъж най-важното, което трябва да спазвате, докато пеете Айфааровските Песни:

 – трябва дълбоко да вниквате в смисъла на стиховете и в процеса на пеенето да го изразявайте не като "думи на автора", а като собствено мнение и отношение към нещо, като свое разбиране, съгласие и виждане за това, за което се говори в Песента;

 не пейте машинално, мислейки за нещо друго, което не е свързано със смисъла на Песента, а се настройвайте на всичко най-добро, което го има във вас, което не можете все още да дарявате и казвате на окръжаващите ви хора;

 не се опитвайте с всички сили да пеете красиво, силно и правилно, стремейки се само някой да забележи вашите вокални способности – по този начин вие се фокусирате само върху външни действия и се лишавате от главното: отдалечавате се от Смисъла, от дълбокото душевно самопреживяване, от искрено утвърждаване на Себе Си в алтруизма, безусловната Любов и Мъдрост, които естествено се реализират чрез вашата психика в процеса на всестранното осъзнаване на Значението;

старайте се да не се отвличате от външни обстоятелства, хора, звуци и дори самата мелодия, ако това ви пречи дълбоко да фиксирате в своето Съзнание съдържанието на песента;

 – не правете дълги промеждутъци между Песните, за да не се отвличате по външни мисли и да не губите душевната нагласа, зададена от предишната Песен;

 да пеете винаги и навсякъде, тихо и „на себе си“, сами и в компания, в радост и скръб, когато ви се предоставя всяка възможност за това и особено тогава, когато нямате такава възможност, но - „Душата моли“ ... .

Ако Айфааровските Песни заемат достойно място във вашия живот съставлявайки мощната духовна основа на всички ваши избори и начинания, то именно това ще бъде вашият конкретен принос в делото по Духовното Преобразяване на цялото човечество и планетата. И, разбира се, по-дълбоко да разбирате Смисъла на Песните вие ще можете само ако паралелно с пеенето започнете да изучавате Ииссиидиологията – Знанието, което е фундаменталната научна основа на нашето с вас прекрасно Бъдеще.

 

Песенен сайтhttps://ayfaarpesni.org/songs/) 

Ютуб-каналhttps://www.youtube.com/channel/UCnvOKyKx86JPJnn6IX_Ffeg) 

Най-новата песен на Орис "Молитвена за помощ" в негово изпълнениеhttps://ayfaarpesni.org/songs/1187/

 

www.iskri.net/zefira


Създадено: 01/05/2020 : 13:35
Обновено : 10/06/2020 : 02:26
Категория : Орис
Страницата е посетена 87 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^