Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 695 всичко

 2 посетители онлайн

Орис - Когато се съпротивлявате
 

Това, на което се съпротивлявате, в още по-голяма степен упорства

Орис

 

11.12845 Запомнете: това, на което упорито се съпротивлявате, продължава в още по-голяма степен да упорства. Затова се учете да живеете мъдро, повече доверявайки се на Живота, без да се опитвате – ако нещо неприятно или драматично да се случи, изплашено да „бягате“ от него – със своето отрицание, със своето мощно нежелание да признавате нещо, вече по своему проявено в информационното „пространство“ на вашето Самосъзнание, вие демонстрирате своята слабост и несъстоятелност в даденото Направление на развития. Всичко, което вие, както ви се струва, отричате, вие, обратно, утвърждавате, а това, което започнете интензивно да утвърждавате, автоматически се създаваот самите вас – в субективната Реалност на вашия Живот! Затова посрещайте всеки от вариантите на моделираното от вас „бъдеще“ без страх и съжаление, без упрек и отчаяние, стараейки се да вникнете в скритата Същност на ставащите процеси и възприемайки ги като специфично начало на някакви „бъдещи“ дела във вашето Вечно Развитие. Защото отрицанието на нещо ставащо с вас или около вас – това е реална възможност за възсъздаване на подобен Опит в собствения си „ротационен Цикъл“, та нали самият акт на неприемането на нещо се явява свидетелство за отсъствието във вашето Самосъзнание на подобен синтезиран Опит, а това неизбежно препроецира вашия „УФС“ в тези „сценарии“, където този Опит вие просто ще бъдете длъжни да придобиете, тъй като само по такъв начин ще можете да се препроецирате във все по-качествени и по-качествените Варианти на НУУ-ВВУ-Конфигурацията. 

11.12846 Приемането и дълбокото, аналитично отношение към нещо, ставащо от позицията на възможната целесъобразност на неговото проявление във вашия Живот и засега не вижданата от вас значимост, ви позволява да контролирате ситуацията, да вземате максимално осъзнати, претеглени и разумни решения, с отчитане на възможността за присъствие на някакъв скрит смисъл във всичко ставащо. И обратно – ако започнете да отричате очевидното, да се паникьосвате, отчайвате или ядосвате на някого или нещо, казвайки „това не може да бъде“, „аз не искам това“, то вие ще изгубите всяка възможност за контрол над обстоятелствата от ваша страна само по силата на вашето твърдение, че това го няма и вие не го искате. И тогава тези СФУУРММ-Форми, реално проявяваната динамика на които вие се опитвате отчаяно и безуспешно да отхвърляте, започват (за сметка на психически генерираната Енергия на вашето упорство и елементарна глупост) мощно да се активизира във вашата «индивидуална» ОДС и строго да контролира всякакви ваши Желания, Стремежи и действия! 

11.12847 Във всяка от «скррууллерртните системи», в които непрекъснато се осъществяват всички ваши избори, винаги – запомнете – ВИНАГИ!!! – ги има най-благоприятните за вас варианти на Направленията на по-нататъшното развитие на възникналата ситуация! Никога не съществуват безизходни обстоятелства и нерешими конфликтни ситуации, а ги има само вашия мързел, отчаяние, негативизъм, страх, невежество, нетърпение, високомерие, честолюбие и много-много друго, което ви пречи в създалите се обстоятелства да направите най-правилния Избор, който може би не винаги ще бъде обичайния или очаквания от тези от вашето окръжение, чиято позиция създава за вас проблем. Тук е важно друго: съвпадат ли изобщо изповядваните от вас жизнени принципи със самата възможност да осъществите именно този вариант на Избора? Готови ли сте вие нещо от споменатото по-горе още сега, без да се замисляте, да принесете в Жертва на олтара на тази Цел, към която се стремите? И изобщо, струва ли вашата Цел подобна Жертва или тази Жертва-избор ще бъде твърде висока, твърде скъпа като цена и за вашите принципи, и за вашата Цел? Ето в какво е въпроса! И него вие трябва колкото може по-рано за себе си да решите! 

11.12848 Всяка жизнена ситуация може да стане най-обикновения момент от вашия Живот или може да се превърне в трудно, а може би и в психически непреодолимо изпитание в зависимост от това доколко реално вашите Мисли, Чувства и Действия се намират в съгласие с демонстрираните от вас Идеи, доколко висока и доколко скъпа ви е вашата Цел. За да бъдете готови да пожертвате заради постигането на своята висока Цел целия този фалшив външен блясък, всички тези «достойнства» (мързел, отчаяние, негативност, страх, нетърпение, високомерие, честолюбие, а също благополучие и богатство, поклонение и власт, слава и успех), с които ви е обградил земния Живот, трябва само да се проникнете от дълбокото разбиране, че вие се явявате такива, каквито се познавате, само по отношение на онова, което не е такова като вас. Едва тогава, когато вие това осъзнаете и не се държите така усърдно за всички тези външни „аксесоари“ на своята измислена «маска», а започнете да възприемате непонятните ви ситуации като конструктивни – на по-високите Нива на вашето Самосъзнание – само тогава вие ще можете да бъдете интуитивно благодарни на Живота за всеки «негативен» Опит (Урок), за всяка среща с «неприятни» обстоятелства или «зъл» «човек», а също за всяко отношение на когото и да било към вас «лично». 

11.12849 Вие встъпвате в «личностни» енергоинформационни взаимоотношения с каквото и да е и с когото и да е само за това, за да решите за себе си  КОЙ се явявате и КОЙ искате да станете в своя Живот. Само за това и за нищо повече! Запомнете: вие можете да бъдете и да станете само тези, които вие сами създавате себе си в отношенията си с окръжаващия ви Свят! Целият ваш «личен» Живот – това е непрекъснатият Процес на осъществяването на някакви ваши творчески възможности, принудително или с благодарност реализирайки се в които вие постепенно си спомняте и последователно все повече и по-дълбоко откривате (сллоогрентно «разопаковате-развивате» от «ВЕН»-динамиката на Подсъзнанието, а след това и Надсъзнанието) за себе си, а след това и осъзнато се префокусирате в НУУ-ВВУ-Конфигурацииге на този, Който Вие още изначално се Явявате. 

11.12850 Вие честотно се проявявате със своите «Фокуси» във всяка от Формо-системите на Световете не за да творите или да изменяте нещо (всичко още изначално е сътворено от Вас, като Формо-Творци, в най-висшата степен на Хармония и Равновесие!), а само, за да си Спомните, Познаете и Възсъздадете в конкретните обстоятелства на Живота най-реалния Образ на Самите Себе си, осъществявайки това чрез непрекъснатите реализации на вашите „текущи“ Идеи и най-висши Престави за Себе си. Вашият илюзорен „текущ“ Живот – това е само «Един Вечен Момент на сътворение-реализация на Себе си» чрез инерционните синтетични процеси на творческото изражение на Себе си в различни ракурси и ипостаси. Всяко събитие от вашия Живот още изначално е включено и избирано във вашия «ротационен Цикъл» само, за да бъде по един или друг начин използвано от вас за последователното възсъздаване във вашата «времева етерна напълваща» на висококачествения Образ на Този, Който Вие в действителност се Явявате, Който Вие сте във Всичко. 

11.12851 Сега вие знаете, че никаква Смърт за вас просто не съществува, че няма от какво да се боите! Затова правете всичко, за да можете колкото може по-бързо и по-реално да успеете действително да започнете да преживявате и дълбоко да почувствате Самите Себе си! Превръщайте всяка неприятност от нещо, което сте принудени да търпите и преодолявате, в нещо, което привличате като инструмент за създаването и последователната реализация на най-величествената от всички ваши Интерпретации на Себе си! Във всички ваши взаимоотношения се старайте повече да се грижите за «задълбочаването», утвърждаването и съхраняването във вашето Самосознание на този Образ на Себе си, стараейки се винаги да следите не това как се държат другите, какво им харесва, какво не им харесва, какво приемат и какво не приемат – научете се винаги да оставате Такива, КАКВИТО вие самите искате да станете, какво вие самите смятате за нужно да правите или да не правите, за кое вие самите желаете да молите и какво вие самите искате да дадете, какво вие самите търсите, създавате или изпитвате.
                                                                                        ИИССИИДИОЛОГИЯ,
                                                                                       "Безсмъртието е достъпно всекиму", том. 11

                                                                                                                       www.iskri.net/zefiraСъздадено: 12/04/2020 : 13:13
Обновено : 10/06/2020 : 02:24
Категория : Орис
Страницата е посетена 102 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^