Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 404 всичко

 6 посетители онлайн

Орис - Животът е Поток от Радост
 

Животът е Поток от Радост

Орис

 

Когато преглеждам вашите така наречени „лоши дела“, извършени в този живот, в минал живот, или няколко живота „назад“, аз не ги възприемам като лоши. Да, самата постъпка се оценява като негативна, но задължително следва разбирането защо се е случило така. Може би такова разбиране присъства именно защото всяка постъпка се вижда като сумиращ фактор от някакви предишни действия и техните последици, проецирани на тази постъпка под формата на тежки жизнени обстоятелства, чрез които човекът е преминал, които е преживял и изстрадал. И тези причинно-следствени връзки се проследяват винаги.

Благодарение наличието на тези взаимовръзки се нивелира възприемането на самата постъпка и аз забелязах, че преглеждайки другите, аз нито веднъж никого за нищо не осъдих, макар че постъпките бяха на моменти много жестоки. При все това осъждане няма. Възприема се всичко като даденост (на принципа: чайника има такава форма, вазата – друга, и т.н.), и ни най-малко осъждане на хората като личностите, извършили някога такава простъпка, няма.

Някой ме е убивал, някой даже е допринесъл за моето излизане от живота, но все едно тези събития се възприемат абсолютно позитивно. И това е страхотно! Ще ви кажа, че ако ставаше дума за Твореца, то именно така Той трябва да възприема всички нас – с някакво Знание и вътрешно Разбиране на това, което ние тук правим и което сме принудени да търпим във връзка с това, което правим. И се появява разбиране колко прекрасна е тази система, когато гледаш на всички деяния от позицията на това, че всичко е вече назад, всичко вече се е случило, станало е, всички избори са направени, всички неприятни моменти от живота са преживени и всичко се е препокрило от позитивизма на опита и се възприема напълно различно. 

Някой някого ударил, оскърбил, изоставил, не обичал, издевателствал, тиранизирал, някой хиляди хора унищожил, а това се възприема съвсем нивелирано, равно, позитивно. Но всички подобни постъпки в резултат водят до мощен изблик на разбиране на необходимостта да правиш добро. И след това виждаш как този тиранин или убиец взема съвсем изключителни решения жертвайки себе си, жертвайки своите вътрешни състояния и обществено положение. И тези хора, които в един сценарий са били негови жертви, в други сценарии вече имат съвсем различни взаимоотношения с него и получават от него в нужните моменти от своя живот огромна помощ (не само материална, но и духовна).

Ако вие поне веднъж можехте да видите и прочувствате тези моменти, щяхте да можете всекиго да разбирате и да не осъждате. Винаги си мисля, но защо на всеки от хората поне веднъж в живота да не се даде възможност да види останалите под такъв ъгъл? Колко лесно би било тогава всички да обичаш и така трудно – да ненавиждаш! Само веднъж да «преминеш» по животите, да видиш причинно-следствените взаимовръзки и да разбереш, че живота е прекрасен и всички са прекрасни каквото и да правят сега.

Например, никакво негативно отношение към мен няма да ме накара да повярвам във вашата озлобеност, във вашия негативизъм, в това, че вие сте лоши, че вие сте „такива-онакива“ – каквото и да правите (ако щете на части ме разкъсвайте!), все едно пред очите ми ще се появява само това добро, което аз знам, което стои зад вашите привидно „негативни“ образи. Така и се получава: човекът прави зло, а ти виждаш огромната «буца» Добро, Светлина, прекрасни постъпки, които зад него се влачат. Да, някъде се проследяват някакви трохички някакво зло, но те се покриват от тази Светлина, която във всеки от нас задължително е присъствала в нашите животи и налага на общия фон на всеки живот ореол от сияние, Светлина и Любов. Колко лесно е тогава да се отнасяш към всичко! И отново, ако можехте по такъв начин да погледнете на всички, тогава нямаше да има никакви негативни моменти между вас.

Сега всеки от вас прилича на слепец, който много се бои за своя живот и отхвърля всичко, така че, не дай Боже, някой да го удари. А може този, който се приближава, да иска да го нахрани или да му донесе дрехи, или да го измие, или още някак да му помогне: та той е сляп, той е безпомощен. И не само че единия е сляп, но и другия е сляп и той не знае, че първия е сляп. И се получава така, че първият сляп се опитва от нещо да се защити, при това вторият мисли, че той го напада. И започва между тях свада, един вид, «по-добре аз пръв да ударя». И никой не разбира защо се е получила тази свада. Единият помислил едно, другият помислил друго, а в действителност нито едното, нито другото има отношение към реалността – просто някой нещо за себе си си изпонанамислил. И ето той седи гладен в самота, никой не може да се приближи към него, не може нито храна да му даде, нито добра дума да му каже, нито по главата да го погали, защото той от всички се брани, мисли, че всички искат да го обидят. Вие приличате на тези слепци.

Ако аз бях Творца, щях да дам на всеки от вас – особено в най-трудния момент от живота ви – възможност да видите всички в поредицата от техните въплъщения и да видите колко те са направили зло и колко по отношение на тях вие сте направили добро. Та нали, когато гледате на миналите жизнени събития, злото не се помни, а целия живот става някакъв общ позитивен поток, моменти на получаване на опит. Негативните переживвявания на всички тези моменти, когато вас са ви били, ругали, когато несправедливо са постъпвали по отношение на вас, като че ли са си отишли. Вие просто знаете за наличието на подобни събития, помните ги, но в дълбините на Душата си ги приемате вече не така, както сте се отнасяли към тях в миговете, когато сте ги преживявали, тоест като към трагедиите на целия ви живот, когато от вашите очи са се леели сълзи поради несправедливостта от това, че са ви изоставили, че са ви обичали по-малко, отколкото някого другиго, че са ви мамили или унижавали.

На вас цял живот ви дават да се гледате в кривите огледала, поставени край вас и само в моментите на излизането от тази реалност и прехода в другата пред вас поставят нормално огледало, в което вие виждате всичко  истински. И тогава вашите болки и обиди не се възприемат от вас като болки и обиди, а вие, като Наблюдател, вече безпристрастно гледате и оценявате как, защо и заради какво. Повярвайте, винаги, във всяка ситуация, колкото и болезнено да са те обиждали, се оказва правилно, че именно така са постъпили. Тоест всичко се помни в позитивна светлина.

Но на мен ми се е случвало да се натъквам на „умиращи“, които са били толкова зли, с толкова мощно активни ниски Нива на АРГЛЛААМУНИ в техните съзнания, че даже, когато са им показвали тези взаимовръзки, те все едно, са оставали при своите негативизми. Да, в такъв случай, за да се очисти дълбоко от подобно световъзприемане, личността преминава през много негативни, много тежки жизнени ситуации, които наистина могат да се сравнят с «пълен ад». Не са завиждане.

Но не са за завиждане от гледна точка на страничния Наблюдател, защото от гледна точка на личността всичко стои точно обратно. Мислиш си: „Боже мой, какво прави този човек? Как той сам себе си натиква в такива ситуации?“, а човекът се чувства великолепно в тази злоба, в цялото това противоборство, във всички тези гадости. За нас това е такова мъчение, а за него отново това е – кеф, това е «рай». Той е попаднал в своя негативен «рай». Но щом започне да възприема това не като кеф, вибрациите на неговия интерес се изменят, тези обстоятелства си отиват и той се префокусира в следващите сценарии. Ако в следващите сценарии той, например, проработва страх, то щом се насити на него, щом започне да възприема обстоятелствата, предизвикващи в него страха като мъчение, той веднага се префокусира в други сценарии.

Наблюдавайки понякога негативните оношения на хората един към друг и виждайки колко сили те влагат в този негативизъм, в тази озлобеност, в желанието си да ненавиждат, да правят напук и напротив, на мен определено ми става жал за тях.

Виждаш, че човекът живее „в ада“ и не разбира, че всеки миг отминава край него и заедно с този миг си отива радостта. Отива си възможността да се радва простичко, да се радва на принципа „Господи, колко е страхотно, че живея!“ – това е възможност да твориш, да живееш за другите и да въплъщаваш грандиозни планове. Та нали Животът всички методи за това ви дава, а вие в това време се ядосвате и „ръмжите“ като притиснат в ъгъла звяр. И за вас тези мигове си отиват от живота, вече не можете да ги върнете.
              И така, от живот на живот, от живот на живот… Десетки животи минават, а вие все „ръмжите“, а вие все вървите като тълпа слепци размахващи ръце, така че не дай Бог някой нещо да ви направи лошо. Но опитайте се да не размахвате ръце – та нали е възможно в този момент някой да иска да ви притисне към себе си, да ви погали по главата, да ви прегърне, да ви целуне, да ви обича. Ако всички размахващи ръце и крака слепци в един момент биха опитали да изпитат Любов, а не да причиняват за всеки случай на другите болка, колко светът би се изменил, колко тихо и любвеобилно би станало! И към тях веднага биха се приближили тези, които искат да ги прегърнат и да им предадат своята Любов.

Но нима можете да предадете душевност, радост и покой, когато, защитавайки се, размахвате ръце? Не, вие не можете, нито на вас могат да предадат. Но някой трябва да спре да размахва ръце, някой трябва да събере кураж, да отпусне ръце и да се опита да възприема живота не от позицията на агресията, насилието и желанието да се защитава от всички негови предложения и възможности, а да му даде шанс да ви поднесе и нещо добро. А това зависи само от самите вас. Животът винаги носи само добро и няма никакво отношение към вашето „размахване“. Той е само Поток от Радост.   

Трябва най-после да се успокоите и да престанете да се защитавате непонятно от какво, да прекратите опитите да нанасяте вреда непонятно кому и да почувствате, че никой не иска да ви причини зло. Да спрете да се защитавате от живота и да се „сражвате на бойното поле“, да спреде да мислите за това, което в действителност не ви е нужно.

Ако сте извън Идеята да възпитавате в себе си високоинтелектуалния алтруизъм и високочувствения интелект, всеки ден ще ви се струва труден. Едва когато тази Идея напълно завладее вашето сърце, всичките ви мисли, то всеки ден ще бъде изпълнен с радост, приближавайки ви към въплъщаването на вашата Мечта на Физически План и към получаването на някакви дуовни перспективи. Колкото по-малко „размахвате“ ръце, толкова по-близо сте до покоя и хармонията. Ако след дълго пребиваване в това състояние човек се връща в своя градски живот, той става по-малко опасен за другите и започва да вижда повече радост, повече възможности и започва повече да вижда хората като слепи и да им помага.

                                                                                                             www.iskri.net/zefiraСъздадено: 09/04/2020 : 15:26
Обновено : 10/06/2020 : 02:23
Категория : Орис
Страницата е посетена 101 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^