Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 695 всичко

 4 посетители онлайн

Орис - Кое е ваше „лично“ дело?

 

Кое е „лично“ ваше дело?

Орис

  

Далеч не всичко, което вие така безразсъдно отнасяте към неуспехите и проблемите, които се случват с вас в Живота, е резултат само от вашия собствен избор. По-точно, не винаги именно вие осъзнато избирате точно онези последствия от някакви събития, които от вас след това се интерпретират като «неуспех», «беда» или «неприятност». Да, стихийните бедствия или катаклизми, в които попадате, ураганите и наводненията, от които страдате, войните, революциите, стачките и кризите, които засягат вашите интереси – всичко това не може направо да се отнесе към вашите «лични» творения. Но при все това, именно вие – с активната «безсъзнателна» нискокачествена динамика на своето Самосъзнание – образувате степента на влиянието на всяко от тези събития върху вашия «личен» Живот.

11.12825 Вие, заедно с всички останали «хора», сте самосъзнателни творчески Елементи на «колективното Съзнание» на това «човечество», именно в Сферата на Творческата Активност на Което се пресъздават или последователно се възпроизвеждат – съгласно изначалните «сценарии на развитие» – всички тези събития. И заедно с вас цялото Земно кълбо, със своето съвместно творчество, активно участва в образуването на този всеобщ Опит. Но все пак степента на участие на всеки от вас във всяко от конкретните проявления на дадения Опит осъществява съвсем индивидуално, на основание решенията, които вие вземате за себе си, оценявайки какво точно този Опит може да означава за вас, а също и как «лично» вие решавате да се отнасяте към този конкретен Опит. Макар че всичко това във всеки случай и при всеки изход действително може да се явява «страничен» резултат от това, което вие самите, не знаейки това, сте създали. Наблюдавайки тези последствия от неосъзнатите избори, във вас се появява реалната възможност – но този път осъзната, да избирате и решавате КОЙ да продължавате да оставате по отношение на подобни резултати.

11.12826 Целта на всички ставащи с вас събития е да се създават възможностите, в които именно да се изливат конкретните ваши преживявания. Всичко, което точно вие мислите за тези свои състояния, как точно вие се отнасяте към тях и какви реакции проявявате в отговор на тяхето в какво е заключена истинската Същност на всяко ваше преживяване. Няма нито случайности, нито съвпадения, а всичко във вашия Живот – «хора», неща, явления, събития и даже от някого «случайно» изтървана фраза – по принципа на качественото съответствие и честотния резонанс, се притегля към динамиката на НУУ-ВВУ[физически тела Б.пр.]-Конфигурациите  на вашето сллоогрентно Самосъзнание за придобиване от вас на по-благоприятни възможности за осъществяването на вашите (макар и неосъзнати!) Цели.

11.12827  Качественото състояние на вашето Самосъзнание ето главната Причина за всички ваши честотни префокусировки, защото само в него във вашия «Универсален Фокус на Самосъзнание» се поражда целият Опит на вашите едновременни Съществувания. Но вие винаги се намирате под влиянието на някакъв Колективен Разум от определен тип (започвайки от «колективното Съзнание» на група единомишленици до «колективното Съзнание на човечеството»), който може мощно да влияе на процесите на субективното «формиране» в информационното «пространство» на вашето Самосъзнание както на хармонични и прекрасни отношения, така и на всевъзможни нискокачествени проявления. Изборът винаги се прави именно от вас. Чрез всевъзможните събития (ваши или колективно – с ваше участие формирани) и вашето «лично» тяхно преживяване, Формо-Творците на вашето Самосъзнание реално придобиват в своята «индивидуална» ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система [памет Б.пр.], УУ-ВВУ-конгломератите с безценния Опит на Съществуването. Във всяка от «скррууллерртните системи» всяко от вашите решения може да се «притегли» от своята НУУ-ВВУ-Конфигурация само към онази ВВУ-Информация [непреживяна информация Б.пр.], която не ви достига за завършването на Синтеза на някакви Аспекти, а именно – към тези варианти на изборите, които префокусират текущите НУУ-ВВУ-Конфигурации на вашата „личност» към някакви конкретни ситуации, които ще станат причина за някакви ваши психически реакции и преживявания, в резултат от които вие (вашето Самосъзнание) ще станете притежател на поредния допълнителен жизнен Опит.

11.12828 Така, чрез своето субективно отношение към някое от проявленията на колективния (общочовешки) Опит, вие инерционно формирате в своето Самосъзнание индивидуално преживяваните от вас «ротационни Цикли» и самите вие избирате точно този Времеви Поток, чрез динамиката на който ще можете да се опитате да постигнете своите Цели представляващи (във всеки конкретен «сценарий за развитие») субективно изражение на различните степени на осъществяването на вашата индивидуална Еволюция. Разбира се, има и по-малко «страдалчески» Път за преминаването на този еволюционен Процес, макар че при това, в течение на достатъчно дълъг период, от вашия външен Опит няма да изчезне нищо от гореописаните «неприятни ситуации» – никъде няма да се дене и съществено няма да се измени – такъв е закона за Инерцията на Формо-системите на нашето с вас «днешно» фокусиране. Единствен начин за префокусировите в по-качествени Направления на развитие на «колективното Съзнание на човечестото» се явява изменението на своето остро негативно и осъждащо отношение към всякакви «опасни» или сложни жизнени ситуации и даже към такива факти като наличието на огромно количество гладуващи деца на всички континенти на планетата, ширещото се насилие и несправедливости, всякакви глобални или регионални стихийни, икономически, политически и други бедствия.

11.12829 Но, за да достигнете до толкова дълбоко Разбиране на истинските Причини за АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, което става във вашия Живот и да не се плъзнете надолу, да не се спуснете до проявяване на обикновено бездушие и цинизъм, трябва да притежавате Универсално Знание, което би ви помогнало да не си измисляте някакви «умопотресаващи» концепции и «универсални» мотивации «за всички случаи в Живота», а би ви позволило самите вие да се научите как да виждате самата Същност на ставащото не просто виждайки при това потенциалната полезност на всяка ситуация, обстоятелства и събития (включително и «най-негативните»), но и аргументирано обяснявайки защо във всеки конкретен случай друг изход просто не би могло да има. Именно ИИССИИДИОЛОГИЯТА е едно от тези високочестотни Знания на настъпващата епоха, което потенциално погълнало в себе си целия синтезиран Опит на по-примитивните Нива на Съществуването, открива за «днешното човечество» невъобразимо по-обширни възможности и перспективи за «бъдещи» творчески реализации като високоразвита Космическа Цивилизация, съумяла в края на краищата да отърси себе си от тежките вериги на предишните стрехове, невежество и предубеждения и по естествен начин да се влее (а не да завоюва!) в единното Космическо Семейство на също такива, както и на още по-развити Цивилизации.

11.12830 За да не изпадате в самозаблуждения и да не жънете тежките плодове на собственото си невежество, опитайте се поне, като за начало, за никого и нищо да не съдите с негативен и още повече – с агресивен оттенък, опитайте се никого да не обвинявате в нещо, колкото и чудовищно и безчовечно да ви изглежда от някого извършеното престъпление, защото на вас не ви е дадено да знаете истинската Причина за ставащото и вие не знаете необходимо звено в какви от изначалните «сценарии» то се явява и към какви именно последствия то трябва да доведе всеки (в буквалния смисъл на думата!) участник в едно или друго събитие. Вие сте способни да виждате само това, което с очите си виждате, макар че в действителност всичко, във всеки отделен случай, стои съвсем не така, като вие си представяте това. За всяко обстоятелство винаги има безбройно множество непостижими за вашето Разбиране и Възприемане Причини, енергоинформационните взаимвръзки на които «отиват» в невидимите от вас «векове» и даже «хилядолетия». Затова доколкото вие в нито един случай не можете да бъдете обективни, постарайте се поне да намалите негативните последствия от вашите собствени предварителни представи и субективност.

11.12831 Между другото Закона, безусловното изпълнение на който ви предлагам, е прост и обективен: каквито Енергии самите вие генерирате «сега», такива Енергии ще структурират и «бъдещите» обстоятелства на вашия собствен Живот. Това е, нищо повече да се измисля и добавя към това не е нужно! Всичко това или всички тези, които вие сега обвинявате и осъждате, някога (или сами, или чрез трети лица) ще обвинят и осъдят вас, инициирайки към проявление във вашия «ротационен Цикъл» крайно нехармонични ситуации! Доколкото никой от вас «лично» просто не е в състояние да измени някакви външни събития, явяващи се резултат от колективното творчество на множество «хора», то трябва да се постараете да измените своя вътрешен Опит и да се научите да мислите по-мащабно и перспективно по отношение на това, истинската Същност на което вие все още не разбирате. Направете го!  А пък Разбирането на случилото се ще дойде при вас по-късно, заедно с придобития Опитименно Това е и Главния Механизъм за по-качествените префокусировки.

11.12832 Когато казвам, че много често по-качествения Избор не трябва да се съпровожда с твърде големи трудности, то аз нямам предвид, что в своите избори трябва да се стараете да избягвате каквито и да било изпитания, усложнения или трудни времена – тях все едно ще ги има, доколкото се генерират в обстоятелствата на вашия Живот от качествената динамика на вашите собствени психизми. Просто трябва да осъзнавате, разбирате и помните, че някакви трудности, «противоречия» и прегради на вашия Път винаги може да има; и когато те действително ви се появят, трябва да не се отчайвате и да не изпадате в паника, трескаво спомняйки си в кой от своите избори сте допуснали грешка, а да се научите с вътрешна готовност и искрена благодарност да ги приемате като щедри Значи на Внимание Свише, като тестове за активността на някакви необходими на вас Аспекти на Качествата, като поредните творчески възможности отговорно да изпълните «днес» това, което някога ще ви съедини с Главната Цел на вашия Живот.

11.12833 Всяка болка, всяко нещастие, всяко бедствие – като се започне от вашето здраве и кариера и се стигне до разрушителните пожари, наводнения, цунами и земестресения, е резултат от неправилните избрани от вас СФУУРММ-Форми [шаблони, стереотипи Б.пр.]; това не е грешка на «жестокия» и «коварен» Бог, а грешка във вашето собствено мислене, която се заключава не в това, че вие самите сте избрали да бъдете част от именно такива бедствия, а в това, че вие все още сте способни да оценявате ставащото само като «лошо», «чудовищно», «бездушно» и «несправедливо». Всичко – «лично» за вас! – стои именно по такъв начин само затова, защото точно по този начин вие самите всичко, имащо поне някакво отношение към вас, категорично възприемате, оценявате и определяте!!!

11.12834 Най-дълбоката Истина, която всеки от вас трябва да се опита да Разбере и осъзнае е това, че никой от вас, даже в най-«трагичните и драматични» обстоятелства във вашия Живот, не се явява ничия жертва или роб на обстоятелствата, нито натикан в ъгъла бездомник, нито бездушен злодей. От нито един от вашите, или от чиито и да било други избори, няма последствия под формата на жертви, колкото и правдоподобно да звучи за вас убеждението в обратното! Също така и самите вие, в най-трудните от вашите жизненни сблъсъци, не се явявате жертва на нечий «погрешен» избор, защото нито миг от вашия «индивидуален» Живот не е организиран случайно, а изцяло се базира само на вашите собствени решения! Ах, ама вие не сте знаели, че със своите егоистични действия някому сериозно ще навредите?! Вие сте мислели, че, в противния случай, някой ще навреди на вас! Но какво гласи Закона? Пак ще повторя: каквито Енергии самите вие генерирате «сега», такива Енергии ще структурират и «бъдещите» обстоятелства на вашия собствен Живот. Генерирайки преживяването на извършената от вас преднамерена вреда на някого (каквито и самооправдателни мотивации да изтъквате!), с това вие автоматически сте включили «брояча», който в обратен режим отмерва времето, оставащо до момента на изпълнението на вашата собствена присъда.

11.12835 С определени Мисли, Чувства, Действия, така или иначе демонстриращи вашето истинско непозитивно отношение към нещо или към някого, вие дълго и последователно сами сте формирали във всяка «скррууллерртна система [набор от всички възможни сценарии Б.пр.]» и в своя «ротационен Цикъл [съвкупността от ротационните Измествания на Формата на Самосъзнание в някое от множеството възможни Направления на развитие Б.пр.]» именно тези обстоятелства, които сега сте принудени да преживявате. Не винете никого –самите вие (макар и неосъзнато!) сте избрали именно това, което – както преди, продължавате да обвинявате и ненавиждате, да се боите и избягвате. Все някога трябва да започнете да носите отговорност за всичко, което някога е било «разопаковано-разгънато» и «сгънато» във вашето Самосъзнаниекакто за «доброто», така и за «лошото». Направете гопоемете, най-после, на себе си осъзнато и без да хитрувате, персонална отговорност за това, което е създадено с всеобщите усилия – вашите и общочовешките – и вие по съществен начин ще поправите своите дела. Само ако знаехте до какви най-големи постижения и до какви най-дълбоки падения са способни да ви доведат вашия ум, вашите Мисли и Чувства, то вие щяхте по-внимателно и по-щателно да прибягвате към тези чудодейни Сили! 

ИИССИИДИОЛОГИЯ, том. 11

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 29/03/2020 : 18:10
Обновено : 10/06/2020 : 02:23
Категория : Орис
Страницата е посетена 105 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^