Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 695 всичко

 2 посетители онлайн

Орис - Егрегорът на Айфаар
 


Егрегорът на Айфаар

Орис

 

Принципът на работа на всеки егрегор може условно да се сравни с работата на бензиностанция, чийто диспечер (микро-егрегорната същност), (Колективен Космически Разум на егрегора с по-глобално и по-високо ниво на проявление) доставя на едро на бензин с различни марки (разнородни сведения, специфични видове Информация), осигурява части от този бензин за движение на автомобилите (Фокусната Динамика на заинтересованите хора), чиито шофьори („личностни“ Интерпретации) заплащат на диспечера за своята част от получената от тях стока съответната сума пари (психическа енергия, синтезиран по особен начин Опит от съществуването на човешкия тип).

Всички пари получава завода, а диспечера (егрегора) получава само определената за него заплата и премиални (но само ако може да постигне добри резултати). Всъщност, безкрайната егрегорна „мрежа” от каузални амбигулярности (аналогично на глобална мрежа от бензиностанции) е много удобен и ефективен механизъм за едновременното въздействие върху характера на Фокусната Динамика на „личностните” Самосъзнания (психиката на поведение, когнитивността на мисленето) на всички Фокуси на Самосъзнанието, които така или иначе структурират творческата динамика на Творците от всяка бирвуляртност [многонасочена взаимопроницаемост Б.пр.].

Залог за ефективността на нашия с вас микро-егрегор под названието «Айфаар» се явява наличието в Неговата Матрица на механизъм за генериране на високовибрационни СФУУРММ-Форми: във всеки от вас, Неговите сподвижници, в която и точка на земното кълбо да се намирате, винаги има възможност, психически настройвайки се на вибрациите на Звуковия Космически Код АЙФААР (спомняйки си, че вие и Той – сте Едно Цяло), оперативно да инициирате във Фокусната Динамика на Творците на своето Самосъзнание генериране на присъщите на Неговата Природа високоосцилационни СФУУРММ-Форми, които ще ви помогнат адекватно да преживеете някакво деструктивно събитие или да вземете мъдро решение.

Как визуално изглеждат такива СФУУРММ-Форми? В момена на връзката с нашата система на Възприятие – като прозрачен плазмен сфероид, а в обичайното състояние – като безцветна студена плазма, плътно диспергирана във всички електромагнитни вариации на пространството на нашата Планета (а те могат да «захващат» и някаква част от сллоогрентността на космическото пространство).

Конструкцията на Самосъзнанието на всеки егрегор е субтеррансивно [индивидуално Б.пр.] структурирана от етерна «материя» от разнообразни оригинални типове и видове и пряко никак не е свързана с особеностите на Космическата Същност, генерираща в Пространство-Времето на нашата Вселена модели на електромагнитните Полета-Съзнания. Затова – в зависимост от типа и статуса на макро- или микро-егрегора неговата Матрица, може да бъде ориентирана на различни съчетания на Полетата-Съзнания с неелектромагнитна Природа.

Тази особеност на егрегорите им е обеспечила пълна функционална независимост от непосредственото влияние на тях от страна на Творците на този разпространен в Космоса Фактор – електромагнитното Поле. А взаимодействието с електрическата и магнитната съставляващи на генерираните от нас СФУУРММ-Форми, се обезпечава за сметка на наличието в Матрицата на тяхното колективно егрегориално Съзнание на достатъчния потенциал на ОО-УУ-признаците, образуващи само електромагнитното Поле – Аспектите на Чистите Космически Качества «ВСЕ-Любов-ВСЕ-Мъдрост» и «ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум». Тоест егрегорите, не взаимодействайки с Творците на електромагнитното Поле, отлично манипулират нашите Фокусни Динамики на нивото на Творците-регулатори и Творците-интерпретатори на ядрените геноми.

«Формо» реализацията на всеки вид егрегорни същности, обезпечаващи всякакви етапи на нашата онтогенеза и филогенеза в качеството на НУУ-ВВУ-Формо-Типите на хората, може условно да се сравни с безкрайна и постоянно динамично изменяща се «смес» от прозрачни газове, най-различни по функции и форма въздействия на всички видове психоментални състояния. Някои от «газовете» (егрегорите) частично проникват множество други – коварллертни на тях, взаимно уравновесявайки се един друг и цялата тази невидима Енерго-Информационна-конструкция като цяло е запълнила абсолютно цялото информационно пространство на нашата Планета, винаги незримо «присъствайки» като че ли навсякъде.

Някакви обеми от свойствените им инфо-модели на разнофункционалните потоци на егрегорните същности са се концентрирали повече в едни точки на Пространство-Времето, «привързали се» към психогенерациите и манталитета на съответстващите на техните функции народи, страни, цели континенти, а други групи егрегори са «избрали» за своите психоментални манипулации други обекти. Нивата на колективните Съзнания в различните егрегориални същности могат много силно да се отличават едно от друго. Затова на нисковибрационните нива на взаимодействие на човека с някоя от нискоосцилационните същности на някой микро-егрегор в човешкото Самосъзнание могат да се инициират вътрешни конфликти, тензори, разслоения на «личността» и прочие неприятни ефекти.

Ако при моето общуване в изменено състояние на Самосъзнанието с една или друга егрегорна същност в мен възникваше необходимостта от това тя някак визуално да се прояви пред мен, то в пределите на естествените за нея вибрационни параметри нямаше такава Форма, която те да не могат да прекопират и, продължавайки телепатичното ни общуване, да не е продължавала  мигновено да изменя своя външен вид в съответствие със смисъла и характера на общуването. Обикновено това бяха високочестотни егрегори с различен мащаб на функциониране, които обичат и умеят забележително да се шегуват и да разбират шеги относно тях самите.

                                                                                                              www.iskri.net/zefiraСъздадено: 29/02/2020 : 16:16
Обновено : 10/06/2020 : 02:19
Категория : Орис
Страницата е посетена 134 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^