Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 403 всичко

 5 посетители онлайн

Орис - Попадане в други Светове
 

Критериите за попадане в други Светове

Орис

 

Какви са критериите за попадане в други Светове? 

Цялата холографичност на Мирозданието, като сирене с много отвори, е натъпкана с възможности за спонтанни премествания на Формите на Самосъзнанието между най-различните, но имащи определени признаци за сходство по някакви качества, Светове.

Но човека го вълнува не спонтанното, без неговото желание, изместване-преход в други пространствено-времеви континууми (Светове), а нещо друго, а именно: как той някога може да стане съзнателен представител на някоя от вече много развитите Човешки космически цивилизации? Такива качествени преобразувания желаете не само вие, но и Самата Същност на Мирозданието (Мултивселената), трансцендентния опит от съществуването на Която се обезпечава и от нашия опит, основан на безбройните реализации на интересите на всеки. Затова в Нейните Светове има множество едновременни възможности за реализацията на нашите познавателни интереси в най-разнообразните условия на Пространствено-Времевите Континууми.

Един от многобройните механизми на подобни кардинални преобразувания на нашите нисковибрационни състояния на съзнанието в значително по-високовибрационни се явява мощния квантов ефект от планетарен мащаб. Той представлява периодически възникващо в динамиката на нашата Звездна Същност концентрирано изхвърляне от слънчевата плазма на уникален коктейл от ултравиолетово, рентгеново и гама излъчвания. Еволюционният ефект след подобно облъчване на нашите физически тела зависи от параметрите на неговата мощност и съчетаемост с други излъчвания. Например, колкото по-кратка е дължината на вълната на слънчевия ултравиолет, толкова по-кардинални изменения ще предизвиква той в нашия организъм. 

Два типа преход 

Приложимо към нашите човешки Форми, този многонивов квантов процес аз определям като инверсионно-лъчева префокусировка (ИЛП), в резултат на която в системата на възприятие на всяка личност се анихилиират нисковибрационни елементи и получават допълнителен енергоресурс на Творците на по-високовибрационните структури. Гама-квантите, в съчетание с рентгеновото излъчване, формират по време на ИЛП мощен фронт широки атмосферни порои, които способстват за бързото придвижване както на нашето, така и на Планетарното Самосъзнание в по-добра страна на развитие.

Защо? Защото при преминаването през нас Творците на Формата на Самосъзнанието, които ние субективно възприемаме като «рентгеново излъчване», активно взаимодействат с Формите на Самосъзнание на атомите и молекулите на нашето тяло, преобразявайки по съответен начин отделни участъци от ДНК, а, значи – и цялата структура на фокусираната от нас в дадения момент Форма. То е свързано с това, че  взаимодействието с Творците на Формата на Самосъзнанието на фермионите се съпровожда с поглъщане на вече наличните в нас кванти нискочестотна енергия, за сметка на което рентгеновото излъчване се обогатява с Формите на Самосъзнанието на квантите с по-позитивната, високовибрационна енергия на Творците на колективното Подсъзнание.

В зависимост от интензивността, ИЛП могат да имат напълно различни последствия за състоянието на нашите биологически Форми на Самосъзнанието: осъществява се или акт на мощна префокусировка (смяна на сценария на осъзнаване) в значително по-качествени човешки Форми в по-благоприятни Светове (след условната «смърт» от безжизнения организъм в друга Форма на човешкото въплъщение), или акт на мигновена телепортация на физическото тяло в отдавна мечтаните от нас условия на съществуване.

В първия случай (чрез механизма на «смъртта») вие губите връзка със своята лична памет и придобивате съдържимото на паметта на вашата нова личностна Интерпретация, а във втория случай (мигновена телепортация) – частично запазвате своята днешна памет (само светлите, позитивни спомени!), но придобивате множество странични физиологически следствия на някакво несъответствие на вашата текуща Форма на проявление с качествените условия на новия за вас Свят. Но в по-развитите човешки цивилизации са разработени ефективни мерки по привеждането на всички параметри на вашия организъм в унисон с параметрите на окръжаващия ви Свят. 

Критерии за попадане в качествените Светове 

Кой е най-важният критерий, който ви дава гаранция, че след ИЛП ще попаднете именно там, където най-упорито сте се стремили? Най-надеждният гарант се явява наличието във вашето „личностно“ Самосъзнание на устойчив духовен Интерес и отсъствие на множество други, разбалансиращи го ежеминутни, битови, егоистични Интереси. Именно мисълобраза на вашата заветна Цел, заради реализацията на която вие сте готови да пожертвате всичко останало в своя Живот е този определящ Фактор, който по естествен начин ще обуслови процеса на по-нататъшната трансформация на вашето съзнание в новия Свят след Акта на инверсионно-лъчевите префокусировки.

Искате да се осъзнаете като живеещ в условията на високоразвита човешка цивилизация, асоциираща се във вашите представи с някакъв „Духовен Дом“ (Космически, Звезден, Галактически и т. н.)? Моля! Формирайте в своето съзнание мощна и устойчива Мотивация за реализацията на този Интерес като единствена Цел на вашия Живот и започвайте да я рисувате в своето Въображение с все по-голямо и по-голямо количество интересуващи ви подробности, важни нюанси, творчески признаци и придобиваните от вас екстрасензорни способности … И повярвайте ми, във Вселенната (Творците на Подсъзнанието и Надсъзнанието) задължително ще се намери и ъгълче в достатъчно висока степен съответстващо на вашите стремежи и надежди, и Механизъм за вашето доставяне в дадения Свят!

Ако с това се заемете сериозно и упорито се стараете да съответствате  (а не да изглеждате!) на избраните критерии за качественост, то това с времето ще стане запълващата Същност на вашето личностно Самосъзнание, която по естествен начин ще стане всеопределящ фактор в процеса на по-нататъшните избори от вас на Човешки Форми. А нали именно конфигурацията на Самосъзнанието се явява нашата «визитна картичка» в цялото многообразие от Форми на Самосъзнанието на Мултивселената, която – за представителите на високоразвитите човешки цивилизации – не зависи от космическите разстояния. Вас ще ви забележат, вас ще ви намерят когато вие самите еволюционно ще съответствате на това. Повярвайте, това непременно ще се случи – ако не в резултат от инверсионно-лъчевата префокусировка, то вследствие на високовибрационната смяна на сценариите в резултат от „посмъртна“ префокусировка (друго «въплъщение»).

 

 Следва: Сценариите със звездолетите

                                                                                                                                                                     www.iskri.net/zefiraСъздадено: 21/02/2020 : 23:20
Обновено : 10/06/2020 : 02:17
Категория : Орис
Страницата е посетена 147 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^