Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 427 всичко

 4 посетители онлайн

Орис - Цивилизациите, в които
 

Цивилизациите, в които земните хора намират приют след квантовия Преход

                                                                      Орис

 

 Ако съм се префокусирал в някоя от плеядианските биоплазмени цивилизации при таиррлидация (фотонно преформатиране), или при инверсионно-лъчевите префокусировки, само в нея ли ще живея? Другите цивилизации от това проявление недостъпни ли ще ми бъдат? 

На различни нива на развитие всяка от космическите цивилизации се сблъсква със свои проблеми от еволюционен характер. Тези проблеми в повечето случаи са специално „измислени“ от Творците на всяко от по-високите Нива на проявление и служат като своеобразен Тест, като планиран Изпит на еволюционната им зрелост. Такъв Изпит е ефективен начин да доведат цивилизациите в навечерието на кардиналните еволюционни Преходи до максимална концентрация на творческите сили и способностите за преодоляване на възникналите препятствия. За нас с вас и нашите биоплазмени версии причината за трудностите за нашия естествен Преход от биологическите Форми в биоплазмените им аналози се заключава в особеностите на функционирането на долните и горни Канали на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове («чакри»).

На тази мисъл ме навежда рязката граница в честотата на колебанията, генерирани от нашите долни 1-9 Канали (от 2Хц до 25-30Хц) и горни 11-12 Канали. 10-и Канал в диапазона от 2,5 до 3,0 измерност генерира преходно условно позитивно психоментално поведение – бета-ритъм с честота от 15 до 40 Хц, а 11-12 Канали генерират гама-вълни от 25-30Хц до 100-250 Хц. При това, диапазона от 2 до 30Хц отразява характерните признаци на психическото жизнено творчество на хората в пределите от 0 до 2,5 измерност (нисковибрационните Нива на Самосъзнание). А гама-вълните обхващат достатъчно малък промеждутък от нашето проявление – от 3,0 до 3,5-4,0 измерност (високовибрационните Нива на Самосъзнание). На нас като че ли ни подсказват, че именно в този еволюционен отрязък вие трябва да краен предел да ускорите гама-вълновата активност на своя мозък… И тогава нещо добро, полезно за вас ще стане от само себе си. Какво именно – ние с вас вече приблизително си представяме.

В биоплазмените Форми при Прехода преди 2-3 млн. условни години в плазмени Форми (плазмените Форми са непредставими за нашето въображение поради отсъствието на каквито и да било аналогии с нашите биологически тела) също възникнал проблем. Плеядианците успешно го разрешили благодарение на удачния експеримент с модификацията на генома на земната маймуна. За мен е много сложно да разбера същността на техния проблем. Той се заключавал приблизително в следното: в резултат от  някакви генни мутации в някаква част от биоплазмените Форми на плеядианците достигащи много високо ниво на Самосъзнание, не се включвал механизма на Прехода в плазмена Форма. Тоест те не умирали (понятията «смърт» или «болест» при тях не съществуват), но благодарение на постоянното подмладяване били принудени да остават в Светове, които вече не можели да им дадат нищо  с оглед реализацията на техните Интереси. Да, благодарение на своите способности и Мъдрост те заемали най-важните роли в структурите  на УЛГРУУ*, АССВААТ* и АРГЛААМ*, но с това трябвало да се направи нещо! Тогава всички учени умове дружно се напрегнали и скоро нужния резултат бил достигнат. Цялата причина била в особеностите на механизма на проявление на биоплазмените и плазмените Форми. Биоплазмените Форми се проявяват посредством висшите Канали (10-12) на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове (със Звукови Космически Кодове АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА), а плазмените Форми се проявяват вече чрез низшите Канали (1-9) на втората двойка Центрове (със Звукови Космически Кодове ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА).

Мутациите, получени в резултат на някакво постоянно облъчване, нарушили кривината (геометрията) на трите висши поднива на 12-ия Канал на АРГЛЛААМУНИ и трите низши поднива на 1-ия Канал на ОРЛААКТОР, които играят ключева роля в превключването на Самосъзнанието на биоплазмената Форма в плазмена. Транслацията на вибраците на нужните гени от ДНК хибридите, получени в резултат на генното инженерство, позволила на изтъкнатите учени от нашата Галактика да се избавят от този проблем. За това били необходими само някакви си 100-200 хиляди наши земни години.

Но не само ние с вас се явяваме удачни продукти на техните генетични експерименти. Практически 32-38% от «местното население», а в някои от плеядианските, сириусианските и андромедянските високоразвити цивилизации – около 50% (а това са стотици квинтилиони същества от различните режими на 3-4 измерност, едновременно обитаващи на различни планетарни системи Звезди на УЛГРУУ), се явяват резултати от безбройното множество всевъзможни опити по генно инженерство.

От всички космически цивилизации тези неуморни Космически Генетици, Селекционери на нови Форми на Самосъзнание, се проявяват в нашите с вас системи на Самосъзнание чрез 10-12 Канали на АРГЛЛААМУНИ-Центъра. Но освен биоплазмените типове хуманоиди и хора, те на най-различни планети също са създали трилиони биоплазмени видове от просто неисказано прекрасни, умни и добри животни, растения, смесени флоро-фаунни същества, амфибии и множество други Форми на Самосъзнание, които е невъзможно да се съпоставят с нищо от вече видяното и известно на мен.

Бивши хора има и в сириусианските общества, но те не са много (от различни земни раси) и, най-вероятно, те се намират тук временно. Да ги забележиш в тълпата високи, със строеж на тялото в повечето случаи съвсем подобни на нас, аборигени от планетарните системи на Лебед (цивилизацията на дессианците) и по-малко високите посетители и гости от другите звезди на Орион (дзетианци, зарианци, ариеанци, ригелианци, аргони, арси, чокси, трейци, минтакци), е много сложно.

За наличието на земляни сред андромедяните не мога да кажа нищо, защото те живеят извън нашата Галактика „Млечен път“. От 1-1,5 трлн. Звездни системи техните цивилизации се разполагат на повече от 692 млрд. планети, годни за комфортно съществуване. Плюс, 138 млрд. андромедянски цивилизации се дислоцират в множеството мини-галактики, намиращи се редом с мъглявината. И това далеч не са всички от хилядите милиарди цивилизации, а само видимия от нас оптически диапазон на проявление. Биоплазмените цивилизации са в пъти по-малко като количество, но те са по-мащабни и по-грандиозни по качество! Същото може да се каже и за орионците.

Хората, които питат за „орионска цивилизация“, явно изобщо нямат никаква представа за това, че „Орион“ – това са не само планетните владения на най-ярките Звезди: Ригел, Бетелгейзе и Беллатрикс, където в различни типове 3-4 измерност се развива една трета (над 674 хил.) от развитите биологически цивилизации. Още около два милиона цивилизации от този тип се развиват в планетарните системи Минтака, Алнилам и Алнитак (това не са техните истински названия!). Също около 800 хил. орионски биологически цивилизации се развиват на множеството орионови променливи – периодически проявяващи се в нашето Пространство-Време Звездни системи, и на многобройните Звездни асоциации и фуори, образувани от множеството Звезди. Цивилизациите от биоплазменото ниво на развитие са над един и половина милиона.

Със сириусианците ще бъде по-лесно, тъй като говорим за 24 високоиразумни биоплазмени цивилизации, разположени в различни континууми 3-4-измерностния диапазон, планетарната система на тройната Звезда СИГГ-ИММ-ТОО (Сириус) в алфата на Канис майор. Тук присъстват три Звезди със своите Планети:

– ЕЙАММ-АЙЯИ – синият гигант Сириус А, около които се въртят четири малки планети със спътници и две големи планети – АРР-ЛУУ-ТОА и ИЙЮ-ЙЙ-СП;

– много плътната звезда от категорията на белите джуджета – ПОЛЛ-ЛААТ-О (Сириус В)»

– неголямата Звезда АЛМА-ЛЛМ-СС (Сириус С).

Сириус В през последните няколко века претърпя мощна космическа катастрофа.

Осемте най-развити от тези цивилизации са най-тясно свързани поради общите си интереси. Те играят водеща роля в дейността на цивилизацията на групата Звезди, включваща съзвездието Орион и някои близки Звезди (по осем цивилизации от всяка): от съзвездието Плеяди (Алцион, Плейона, Електра, Аллгссийя), двойната Звезда от гамата на Малкото куче, Процион (алфата на Малкото Куче) и други. Тази мощна група цивилизации взема най-активно и пряко участие в живота и развитието на хората на Земята.

Ето защо във всеки от тях вие ще намерите биоплазмени представители на човечеството, пристигнали преди стотици хиляди или повече  милиона години и родили хиляди поколения потомци повече или по-малко подобни на нас. В някои  в различна степен са се удължили или/и увеличили по обем горните части на черепа, 2–2,5 пъти са се увеличили очите и са се удължили ушните раковини, носът е намалял, изчезнали са веждите, устните са се увеличили или намаляли. Но подкупващата Доброта, острия Интелект, искрената готовност във всяка секунда с нещо да помогнат, да предложат своята Дружба и множество други приятни качества, не дават да се обръща внимание на разликата във външния вид на бившите хора никакво внимание. Всички тези изменения напълно хармонично се виждат и възприемат така, сякаш точно така трябва да бъде …

Останали ли са те на Човешкия вектор на развитие («ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Раузм»)? Като разбрах, тези от бившите земляни, чиито геноми са били подложени на силни епигенетически деформации и мутации, са преминали в други типове съзнания. Те са придобили както външно, така и в архитектурата на мозъка си, в своите навици и привички, едни или други котешки, кучешки, кравешки, свински, катеричи, конски и други признаци, но в същото време са запазили по-голямата част от особеностите на човешките тела. Тоест, независимо от външните и вътрешните изменения, човекът лесно се познава във всеки от тях.

От своя Жизнен опит всеки от вас вече отдавна е трябвало да разбере, че не външния вид определя степента на Човечност (Човечност = Алтруизъм + Интелект). Милиони най-жестоки нехора и убийци с прекрасни красиви тела и привлекателна външност безпощадно и цинично своеволничат на нашата планета, тероризирайки всички миролюбиви хора. Те смятат себе си за «свръхчовеци», за някаква «висша раса». Но в сравнение с тях всеки от разглежданите от нас изменени биоплазмени земляни изглежда Ангел. Благодарение на отсъствието на влияние на нисковибрационните фрагментирани съзнания (на унгите и ссвооуните), всички те изглеждат много мили и приятни, особено отчитайки техния висок Интелект и уникалните им (за нас с вас) способности и най-дълбоко разбиране на Целите на своя Живот.

---------------------------------------

* инверсионно-лъчева префокусировка (ИЛП) – акт  на планетарно Преображение, митоза на континуумите, духовно Възнесение (за тези, които са готови), квантов преход по време на слънчево изригване

*Звукови Космически Кодове:
УЛГРУУ – Висшият Разум на Галактиката «Млечен Път»
АССВААТ – Висшият Разум на нашия Галактически Сектор
АРГЛААМ – Висшият Разум на 12 Обединени Логоса на Звездните пръстени

* ИИССИИДИ – психоменталните Центрове на човека. Представляват «портали», чрез които се обединяват зилионите светове, в които са проявени нашите личностни Интерпретации. Посредством ИИССИИДИ-структурите на нашето Самосъзнание е комутирано с всички хора и с цялата Вселена. Първите два Центъра в терминологията на Звуковите Космически Кодове се наричат АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА. 

** Чистите Космически Качества представляват еталонни фрагменти Информация, лежащи в основата на всички формообразуващи процеси на Мирозданието. В Ииссиидиологията се разглеждат 12 Чисти Космически Качества, организиращи така наречената Третична Илюзия (от 0 до 12 измерност): «ВСЕ-Любов», «ВСЕ-Цялостност», «ВСЕ-Същност», «ВСЕ-Обилност», «ВСЕ-Пустотност», «ВСЕ-Разум», «ВСЕ-Изходност», «ВСЕ-Мобилност», «ВСЕ-Знание», «ВСЕ-Устременост», «ВСЕ-Единство» и «ВСЕ-Устойчивост». Двата от тях – «ВСЕ-Любов», «ВСЕ-Разум» – се явяват базови Качества за Човешкия тип Самосознание, докато останалите играят ролята на фонови «катализатори». Важно е да разбирате, че Чистите Космически Качества нямат преки аналогии с такива психически качества като преданост, алчност, любвеобилност, избухливост, интелектуалност, ерудираност и т.н.. Последните се явяват много сложна комбинация, състояща се от множество фрагменти на 12-те Качества.

                                                                                                                         www.iskri.net/zefiraСъздадено: 21/02/2020 : 11:22
Обновено : 10/06/2020 : 02:17
Категория : Орис
Страницата е посетена 148 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^