Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 497 всичко

 7 посетители онлайн

Орис - Защо сме там, където има войни?
 

Защо сме там, където има войни?

Орис

Защото Схемата на Синтез, която всички ние сега осъществяваме, все още не е ллууввумическа (човешка), а представлява „тюрлюгювеч“, съставен, макар и от разно-Качествено, но частично и резонационно  съгласувано и в определен Смисъл съвместно творчество на Творците на Формите на Самосъзнанието на безброй Прото-Форми на ГООЛГАМАА-А («Душа-аспект»).

На тези нискочестотни нива на хаотично взаимодействие ние можем да създадем само много неустойчиви временни взаимовръзки, някои неуверени „намеци“ за възможна някога на други Нива на Самосъзнание, перспектива за съвместно творчество.

В резултат на комбинирането на двe от тези 12 Чисти Космически Качества „ВСЕ-Воля-ВСЕ-Разум“ и „ВСЕ-Любов-ВСЕ-Мъдрост“ – Ние със своето Самосъзнание  влизаме в най-низшето амплификационно (еволюционно, егллеролифтивно) Състояние – „Творческа Космическа Потенциалност“. Това е само някаква „Потенциалност“ за някакво действие и реализация!

Ние, днешните хора, дори достигайки онези духовни космически Висоти и Идеали, които сега се смятат от нас за просто недостижими, само потенциално, теоретично ще сме готови да започнем своя Път в архиразклонената мрежа от най-простите Творци на ллууввумическия Тип бирвуляртност (развитие), чиято сллоогрентна (холографична) диффузгентност (преходност) неразривно ни подтиква към постоянно енергоинформационно взаимодействие с представителите на различните космически цивилизации и със субективните Реалности на Колективното Съзнание на човечеството и групите Пространствено-Времеви Континууми.

И ние сме от различни цивилизации. Тук (условно, разбира се) има и «андромедиани», и «дзетианци», и «орионци», и «плеядианци», и множество представители на стотици хиляди други  космически цивилизации, в различна степен осъзнаващи или изобщо никак не осъзнаващи самите себе си в това качество, а пребиваващи под най-дълбокото хипнотично въздействие на Илюзията за Времето и Пространството, измислящи си всевъзможни каузални (причинно-следствени) причини за своята поява «тук», на Земята. И еднозначно да се твърди, че видиш ли - аз съм «плеядианец», а ти – «орионец», а той/тя/те – «андромедиани», би било от ваша страна не съвсем разумно и не може да съответства на по-амплиативен (по-универсален) вариант на дадената Истина.

За уважение и разбиране от нас на нечии чужди възгледи и гледни точки на едни или други позиции на жизнено творчество в мозъка на хората трябва да се формират и активизират съответстващите центрове-Резонатори по съответния конкретен Смисъл, които, построявайки в психиката на представителите на различни космически цивилизации приблизително еднакви Представи, ще създадат поне незначителна основа за конструктивен диалог, взаиморазбиране, консенсус. Ако такъв резонационен  механизъм, обезпечаващ формирането на невронни мрежи в мозъка отсъства или не е иницииран както трябва, то да се постигне съгласие по мирен път за такива хора се оказва невъзможно и тогава те спонтанно, по подразбиране, започват да се ненавиждат взаимно, ставайки смъртни врагове.

Даже на Пътя на духовното Служене, наличието в различни индивиди на Фактора генетична несъвместимост по отделни аллели може да има ключово значение за създаване в тяхното възприемане (благодарение на архитектониката на мозъка) на непреодолима от нищо стена на недоверие, обидчивост и отмъстителност, която служи като източник на с нищо не обоснована агресия и предубеденост както между различните космически цивилизации на микстумните (в по-голяма степен биологически, но и с някои абиотически признаци) типове Форми на Самосъзнание, така и вътре в една микстумна човешка космическа цивилизация, раса, нация, народ, род или семейство.

В човешките групи Пространствено-Времеви Континууми (в диапазона до 4-та измерност) ние практически все още не се явяваме хора. На всички нас този Статут ни е даден в аванс за все още не свършената от нас амплификационна Работа, която вече неосъзнато се изпълнява от някои Нива на „личностните“ Самосъзнания в този условен момент от нашия ротационен Цикъл на развитие. 

На димидиомиттенсния план на нашата симултанна (едновременна, синхронна, параллелна) ексгиберация (проявление) няма да може да съществува нито една от микстумните Форми на Самосъзнанието на  цивилизациите,защото между нас днешните и «Нас бъдещите» – има най-мощна радиационна ултравиолетова бариера, която е смъртоносна за нас и живителна за димидиомиттенсните Форми.

Но самият Принцип на формирането именно на ллууввумическия ред на взаимодействие с разнопротоформните Форми на Самосъзнание на всеки от тези диапазони на измерност обезпечаваме именно Ние с Вас, по-точно - използваните от Нас Форми на Самосъзнание:                                                                                          микстумни, симплиспарентивни и димидиомиттенсни – 3-4 измерност; суперпарентивни и транслюценсни – 4-5 измерност;                                    супрапарентивни и люминосни – 5-6 измерност;                                           ултрапарентивни и транслиирстни – 6-7 измерност;                                         екстрапарентивни и транстаармсни – 7-8 измерност;                                        дивинпарентивни и транстллууввстни – 8-9 измерност.

Но защо в нашия с вас Живот по принцип има толкова много разногласия, които се решават от хората отначало само по насилствен начин (с война, военни преврати, кървави битки и т. н. методи на безсмислено кръвопролитие) и едва след като загинат стотици хиляди и милиони хора, воюващите страни се съгласяват на мирни преговори? Нима не е можело да се договорят веднага, без да се прибягва към толкова масови жертви?

Първо, като основна причина, подбуждаща много хора към такива кръвожадни избори, служи принципа на разнопротоформност на физическото Съществуване, което е предпоставка и възможност да докажете на окръжаващите, че вие не сте такива сиви и непривлекателни като всички останали, че сте уникални, единствени и неповторими, затова сте достойни за значително повече от това, което имате. Но истинските, реални граници на своите потенциални потребности вие не си представяте и затова за всеки случай се фокусирате върху идеята за притежаване на целия този свят. И едва когато това, което - по закона за Висшата справедливост, по ваше мнение се полага на вас, ви бъде в ръцете, когато докажете своето очевидно силово предимство над противника, тогава вече ще можете спокойно да поговорите и «демократично», «толерантно» да изслушате мнението на останалите по този въпрос.

Много от хората, които ни окръжават, са започнали да се раждат с генома на «земляни», предварително в течение на продължителни периоди пребивавайки на други Звезди и Планети. Във Формо-системата на нашата Планетарна Същност те са попаднали след сложни инженерни манипулации с техните изначални ДНК, разчетени на реализацията на Схеми на Синтез много подобни на ллууввумическата, но при това имащи и някои специфични отклонения – «вредни мутации» в определени места на нуклеотидните последователности, които са получили «като спомен» за Тези «Космически Строители», чиято главна функция е разширяване, модификация и трансгрессия (саморазпространение) на видовото многообразие на всички популации в дадения диапазон на измерност на Вселената.

Тук всички сме различни, с едни или други мисии и с най-различни Пътища, дошли на Земята от различни цивилизации. И всички Ние – сме Служители! На кого или на какво Служим? Ами на Самите Себе си, въплътени в образите и Съдбите на милиони хора, живеещи в различни страни и народи, разговарящи на различни езици и не знаещи, че всички те – са Едно Цяло, замислено от Твореца платно на Живота нарисувано от нас, върху което на Човешкия път на развитие принадлежи само малко тънко мацване на четката, което е лесно „случайно да се смеси и размаже“ или „да се боядиса с нов ход на четката“.

По наличието или отсъствието на Духовния аспект, цялото население на планетата може условно да се сортира в няколко десетки „Космически Екипа“, активно ангажирани с осъществяването на различни Схеми на Синтез в дадените конкретни условия на земното Съществуване. Ние, плеядианците, се стараем да заемем своята ниша на информационно влияние на Фокусната Динамика на Творците на «личностните» Самосъзнания на другите индивиди, опитващи се да им да им дадат колкото може повече сведения за истинското Направление на Човешкия Път на развитие – ллууввумизма, помагайки им да се разотъждествят със ставащата повсеместно «вакханалия». Представителите на другите цивилизации се опитват да направят същото, но под егидата на своите Интереси, развивайки вътре в ллууввумическата бирвуляртност свои Схеми на Синтез.

До речем, орионците, а те са стотици хиляди цивилизации, се опитват да ни натрапят – на всички хора, включително и на нас с вас, някакви свои тенденции, свои критерии и ценности. Андромедяните – свои, а техните цивилизации на Земята са над милион и някои от тях са развили тук достатъчно голяма активност, опитвайки се да внушат на хората своите възгледи, тенденции, своите ценности. «Личностните» Самосъзнания (на Нивата на колективното Безсъзнателно) на много хора са напълно погълнати от тези цивилизации: те не признават човека (ллууввумическите) ценности и изразходват цялата си умствена енергия, за да докажат на хората, че техните собствени ценности са по-важни, отколкото Идеята за изграждане на Земята на стотици хиляди Градове на Светлината, където за главна духовна основа служи ииссиидиологическото Знание.

И вероятно има милиони такива групи по света, които ще докажат, че „всичко това е глупост, основното е само това, което декларираме ние“. По логиката на нещата – да, изглежда, че те са някъде в нещо правилни, а някъде в нещо - не са. Но именно това «някъде в нещо» се явява „игленото ухо“, „цепката“, тесния вход в ллууввумическия тип бирвуляртност от страна на другите цивилизации, голяма част от които също се намира на граничните слоеве на взаимодействие с ллууввумическата цивилизация. Тоест на Нивото на транслюценсните Форми ние вече взаимодействаме значително по-плътно и значително по-хармонично.

Затова на тези Нива на измерност (от 2,25 до 3,15) постоянно ще се образуват банди, ще се извършват убийства, грабежи, ще се разпалват войни. В крайна сметка, за да се създаде най-надеждната основа за изграждането на Храма на ллууввумическата бирвуляртност, трябва всички разнородни признаци на всичките 12 Чисти Космически Качества да бъдат приведени към хармонично равновесие в съчетание с всяко множество други разнородни признаци. Принципът на повишаване на амплиативността на Фокусната Динамика на Колективното Съзнание на човечеството е много прост: колкото по-силно се повишават енергоинформационните параметри на долния предел на измерностния диапазон на нашата ексгиберация (проявление) (от 2,25-2,50 до 3,0 измерност.), толкова по-лесно и по-ефективно ще бъде подвластен на нашата Фокусна Динамика процеса на разопаковка на СФУУРММ-Форми (представи) от по-високите, амплиативни нива на Самосъзнанието.

                                                                                                               www.iskri.net/zefiraСъздадено: 05/11/2019 : 05:32
Обновено : 10/06/2020 : 02:12
Категория : Орис
Страницата е посетена 264 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^