Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 819 всичко

 16 посетители онлайн

Орис - Създаването на човека
 

Причини за създаването на човека. Какво пречи

да се осъзнаем в 4-та измерност?

Орис

– Значи човекът е бил създаден, а не е еволюционен продукт? Защо са ни създали нашите куратори?

За да разберете отговора на този въпрос трябва да разберете какво е това Колективно Подсъзнание. Не случайно казвам „Колективно Подсъзнание“ и го подчертавам, както и „Колективно Безсъзнателно“.

Колективното Безсъзнателно се състои от Формите на Самосъзнанието на безкрайното множество Прото-Форми – не само на тези животни и растения, които виждаме в окръжаващата действителност, но и на множество други, които дори не можем да си представим – от други цивилизации, въздействащи на нас.

Същото се отнася и за понятието Колективно Подсъзнание – това е съобщество  на тези НУУ-ВВУ-Формо-Типи (физически човешки тела), които вече са преминали етапа от Арглаамунно-Инглимилиссна (на 1 и 2 чакри) реализация, загубили са интерес към тези реализации, но са принудени да взаимодействат с нашата Фокусна Динамика, понеже е в сила принципа „Служене на всичко“. Този принцип, тази концепция, се свежда до това, че на всеки съществуващ етап на развитие, осъзнавайки себе си в определена група Континууми, ние не можем да изместим Фокусната си Динамика в следващата вибрционна плътност на нашето съществуване,  докато не анихилиираме цялото множество диссонационни разстояния, които са свойствени на нашите по-малко качествени лични интерпретации. Тоест това може да се изпълни само от позицията на много мощно взаимодействие на нивото на цялото Колективно Съзнание на дадената група Пространствено-Времеви Континууми (ПВКвърху Колективното Съзнание на човечеството.

Има такъв механизъм за реализация и амицирация (префокусировка) в по-качествени условия на развитие. Този механизъм може да се сравни с принципите на геометричната прогресия, когато трябва да активизираш в себе си такова количество съчетания от УУ-ВВУ признаци (тоест  да синтезираш едновременно такова количество УУ-У-признаци), което би позволило да се обезпечи този тип творчество, който е свойствен на следващата група Пространствено-Времеви Континууми на следващите условия на ексгиберация (проявление), на следващите вибрационни условия.

Тоест нашето обичайно съществуване е привързано към процеса на Синтез на нивото на аритметичната прогресия. Ние, постепенно реализирайки се в някакви текущи интереси, постепенно натрупваме информация ту в едно, ту в друго Направление сфероидално и така малко по малко се развиваме. Но това такова развитие може да продължава векове и хилядолетия. Даже милиони години ние можем да осъзнаваме себе си именно в тези условия на вибрации.

Ако се концентрираме на нашия тип бирвуляртност (многонасочена взаимопроницаемост), тоест – на най-благоприятните условия, то ние ще започнем да генерираме тези енерго-информационни взаимовръзки в окръжаващата действителност, интензивно да генерираме, а това може да стане само посредством интереса към мощното предаване на тази информация – то тогава този механизъм ще започне да сработва. Ще започне да се проявява този механизъм на геометричната прогресия на генерираната от нас информация.

Цялата генерирана от нас информация никъде не изчезва, тя се превръща в по-коварллертни (съвместими) взаимовръзки и запълва нашия ВЛОООМООТ (нашия Творчески Потенциал). И щом този Творчески Потенциал започне да съответства на изискванията на ексгиберацията (проявлениетов по значително по-качествени различни групи ПВК, то ние едва тогава ще можем да се префокусираме в тези групи по-качествени ПВК.

Тоест Творците-регулатори сега достигнали нашата измерност, по-точно структуриращи други цивилизации на „същите тези“ Нива на проявление както при нас („същите тези“, но качествено други– те не могат да преминат в 4-та измерност, докато не обезпечат за себе си свой собствен ВЛОООМООТ чрез напълване на Конфигурацята на ННААССММ (индивидуалната Конфигурация) с опита, свойствен на целия лежащ по-долу слой цивилизации, измерности.

Тоест те са принудени да взаимодействат с по-малко амплиативни (с не толкова висококачествени) цивилизации, за да обезпечат за себе си следващия скок в новия тип измерност: да речем от 3-4-измерностния диапазон – в 4-5-измерностния диапазон (в някаква негова част).

– Значи преди хората са били други и този механизъм не е съществувал, не е бил внедрен в нашата ИИССИИДИ-система.

– Не е съществувал къде?

– Ами в нашия тип бирвуляртност (многонасочена взаимопроницаемост).

– Не, в типа бирвуляртност той винаги е съществувал, защото типа бирвуляртност се подчинява на голохронното (едномоментно) определение – даже на симултанно-голохронното.  А в тези условия на ексгиберация (проявление), в които ние сме били преди това, този механизъм не е могъл да се прояви, защото ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност започва от Нивата фактически на 3,75 измерност.

Тоест от 3,75 до 4,25  – това са Нивата, които може да се сравнят с диапазона на ексгиберация (проявление) на нашите Творци-куратори. Ние с вас – хората от нашето Колективно Съзнание, сме склонни да проявяваме себе си и на Нивата на измерност от 2,5 до 3, от 3 до 3,25 и от 3,25 до 3,5, от 3,5 до 3,75.

Задачата на  Творците-куратори се състои в това да ни изтеглят на Нивата поне до 3,75 измерност, за да можем ние да станем тях. А тогава те ще могат да стабилизират своята Фокусна Динамика на Нивата над 4,25 – да речем, от нивата 4,25 до 4,75, или до 5-та измерност (в нашия тип бирвуляртност). А всичко останало – това са Прото-Форми (всичко от 2,5).

Но защо Творците-куратори заемат и тази ниша – от 2,5 до 3, от 3 до 3,5, и от 3,5 до 4 –само, за да курират всички типове Колективни Съзнания на човечеството, проявени във всички исторически периоди, във всички сценарии за сублимация на опита в тези измерности,за сублимация на опита на тази енерго-информация, с която всъщност се структурират техните собствени групи Континууми.

Тоест същата тази кураторска група Континууми (от 2,5 до 3), представлява съвършено друг тип взаимодействия на творческата реализация, отколкото това, което ние бихме могли в тези но при нас, в днешните групи сценарии, такъв диапазон на проявление на човешките Форми не съществува (има от 2,5 до 3,5 – това е нашия тип Пространствено-Времеви Континуум).

– Защо сме толкова нужни на тези Творци-куратори? За да може чрез опита, който могат да получат, да създават някакви приличащи на себе си копия? Така ли те получават този недостигащ им опит, който им помага да се развиват по-нататък? Излиза, че и за бъдещото развитие на нашата цивилизация не можем да минем без този механизъм и Ииссиидиологията е една от тези фундаментални тухлички, които... Ииссиидиологията какво им дава?

 – Ами тя им дава механизъм, който им позволява да разберат тези процеси.

– Тоест без Ииссиидиологията няма да разберем тези процеси на структуриране на ноо-времевия Континуум и на свързаното с това интуитивно развитие?

– Разбира се, защото по-нататък – медицината, ако създава нови форми, то ще е само на база генетиката – на база вълновата генетика. А Вълновата генетика е невъзможно да се разбере и да започне по някакъв начин да се развива без тази Представа, без тези знания за подробностите, за начина, по който се осъществява всичко това.

Затова пътят към създаването на биороботи е тупиков път. Тупиков във всички случаи – даже ако главата е човешка, а тялото – биомеханично, то все едно такъв биоробот няма да може дълго да просъществува поради наличието на определен праг на съществуване на самата глава. А създаването на по-качествени форми на база генното инженерство – това да, това е възможно.

– С какво ще е оправдан този механизъм във връзка с тези куратори?

Оправдан е с това, че той би формирал сценарии, където агресията вече отсъства, където интелекта има възможност свободно да се реализира, защото Фокусната Динамика се запълва от СФУРУММ-Формите (шаблоните, стереотипите) на Колективното Безсъзнателно (агресивни и деструктивни) и от СФУУРММ-Формите на Колективното Подсъзнание (амплиативни,интелектуално-алтруистични). Тоест тук всичко зависи от това към какво е предразположен мозъкът – към разопаковка на какви СФУУРММ-Форми е предразположен самия мозък в съответната личност – или едното, или другото. И когато обикновено в нас много голямо влияние има лимбичната система – това значи палео-кортекса и архикортекса, които са по-древни и по-активни поради това, че ние сега се намираме не на това Ниво на развитие, което се изисква за ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност,  то за Творците на Колективното Подсъзнание остават фактически много малко възможности за тяхната реализация, а значи – за структурирането на тези групи Пространствено-Времеви Континууми, в които ние осъзнаваме себе си.

Колкото повече СФУУРММ-Форми се реализират от по-голямо количество хора в Колективното Подсъзнание, толкова по-качествени ще бъдат Световете, в които се организираме и осъзнаваме себе си. Тоест оправдаването на такъв синтез на такива форми се заключава в това – да се намалят тези формо-системи в нашия мозък, които са склонни да реализират разнопротоформни тенденции, егоистични тенденции, агресивни тенденции, деструктивни тенденции и да дадат възможност, да напълнят Фокусната Динамика с интелектуално-алтруистични тенденции. Такива Форми могат да се създадат и те се създават (сега не се създават, но по принцип има такива сценарии на развитие).   

За нашите Творци-куратори ние сме механизъм, който им позволява да осъществят определен Синтез на определени Нива, на качествен Синтез, да се реализират – да реализират агресията, алчността, завистта – всички тези деструктивни тенденции, които за повечето хора сега са характерни. Но в хода на реализацията на тези интереси в нас се появява разбирането за лъжливостта на този път, тоест – интересът към тези реализации се губи и започва търсене на нещо по-добро. Именно тук се подхвърлят СФУУРММ-Формите от Колективното подсъзнание, в какво бихте могли да се реализирате.

 – Да, това е от нашата позиция. Само че аз размишлявам от позицията на кураторите и се питам защо сме им нужни?

 – Не че ние сме им нужни. Вие някак изопачено си представяте това. Според вас, „ето, те са дошли от бъдещето (а излиза, че те наистина са дошли от нашето бъдеще, доколкото следващия тип диапазон вибрации на 4та-5та измерност, от която те са дошли и от която са могли да осъществят този Синтез на нашите форми) и са ни направили ето такива, каквито сме и ние сме започнали да се развиваме, да се реализираме в различни аспекти на нашия живот, на нашето жизнено творчество и след това ставаме тях – префокусираме се в техните форми“. Но това не е така. Защото те не са създали хора. Тоест ние наричаме себе си хора, но те не са създали ЛУУ-ВВУ-мически тип бирвуляртност. ЛУУ-ВВУ-мическият тип бирвуляртност фактически започва с тях – с творците-куратори. От 3,75-та измерност, според нашата представа.

Ние с вас сега  отразяваме някоя от Прото-Формите, в която е заложен потенциала за развитието на ЛУУ-ВВУ-мическата бирвуляртност.

Само 3% от съществуващите в различните групи Пространствено-Времеви Континууми хора(в частност, в нашата група Пространствено-Времеви Континууми), ще излязат на (ще се осъзнаят като) това количество същества, които ще започнат осъзнато да се развиват в ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност и вече да започнат да осъзнават себе си като Хора (с главна буква). А ние все още не сме Хора с главна буква. Създадени са били форми, които могат (получавайки определен опит)q да обезпечат непрекъснат източник на взаимозаместване в по-качествениje групи Пространствено-Времеви Континууми вече в ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност. Това са тези 3% от колективното съзнание на човечеството, които са способни да се префокусират, да преформатират своята Фокусна Динамика в  ЛУУ-ВВУ-мическо направление.

 – Но защо сме им нужни ние?

Ние сме им нужни като енерго-информация – не като хора, разбирате ли?

 – Ние за тях сме този необходим опит, за да се придвижат по-нататък, на тях не им достига ..

 Не им достига нещо, да. Някакви информационни съчетания. Както при дървото – колкото е по-високо дървото, толкова по-дълбоки са корените. Не им достига това, което да им позволи да творят като Творци от 4-5 измерност.

 – Получават се два разнонасочени вектора – за да се издигнат по-високо, трябва нещо да дублират или създадат, за да може сякаш да вземат енергия от по-ниско, от по-деструктивното, от някакъв хаос, но това им дава възможност.

 Да вземат енергия от по-ниското, да я превръщат от достъпната за теб, от нужната за тебтип енерго-информация – в нужната за тях енерго-информация.

Тоест ние (по своята същност), сме все още животни. Да говорите за нас „хората“ (с малка буква и в кавички) като за Хора (с главна буква и без кавички), е все още рано. Даже нас, изучаващите Ииссиидиологията, все още не бива да ни наричат Хора, доколкото в нас присъстват Инглимилиссни (на 2-та чакра) реализации, някакви Арглаамунни (на 1-вата чакра)реализации, но ние (изучаващите Ииссиидиологията)q вече се явяваме източник на интелектуално-алтруистични тенденции.

Именно тези тенденции: ВЧИ (Високочувствен Интелект), ВИА (Високоинтелектуален Алтруизъм), ОЧИО (откритост, честност, инициативност, отговорност) – всичко това са тези трохички, способни да обезпечат нашите Творци-куратори с този опит, който ще им позволи да еволюират по-нататък.

Тоест те са успели да спуснат самите себе си до нивото на своите Пространствено-Времеви Континууми (от 2,5 до 4,5 измерност) – на тези Нива те са дублирали възможните нас като форми на реализация в тези Нива на ПВК. Техните Нива на ПВК (към които се отнасят 2,5-4 измерност), са съвсем друга окръжаваща действителност, съвсем друг живот, съвсем друго творчество – лишено от агресия, от егоизъм, но паралелно, ако не бяха заели тези вибрационни нива, те нямаше да могат да взаимодействат с нас на Нивото на Tворците-куратори, тоест нямаше да могат да взаимодействат с тези СФУУРММ-Форми, които генерира Колективното Безсъзнателно.

Разбирате ли? В дадения случай сякаш има два типа – качествено различни, но измерностно еднакви вибрационни Нива. От едното Ниво те въздействат на био-Творците, които обезпечават нашия организъм и така ръководят процеса на Синтез, ръководят процеса на формирането на нашето жизнено творчество и обезпечават (чрез тези реализации, които ние наричаме агресивни, деструктивни Инглимилиссни, Арглаамунни), обезпечават извлеци  за себе си под формата на амплиативен (висококачественопит, който именно им позволява да разберат какво точно става при алчност, при ревност, при двуличие, как става всичко това и защо този тип (не тупикова – над това размишление няма). Изобщо размишляване, като такова, няма – има го само разбирането, че ето: ако се направи така – ще стане така. И чрез всеки от фактите на такова поведение се познава смисъла на това кои те не се явяват, какви те не искат да бъдат, какви те просто не могат да бъдат. По-точно могат – биха могли да бъдат, но нямат интерес към това. Тоест това е онази деструктивна част, с която те не могат да отъждествят себе си, но я отъждествяват чрез нашите Форми на Самосъзнание, чрез нашите Факторни Оси на каузалните канали и така натрупват този творчески потенциал, който ще им бъде необходим  за развитие в следващия диапазон на измерност – 4-5-та измерност.

А ние, постепенно амплиатизирайки се (постепенно повишавайки своето качество), придобиваме все повече съчетания на признаците на Конфигурациите на своята Фокусна Динамика, които са свойствени на тях – измествайки своята Фокусна Динамика от егоистични до интелектуално-алтруистични тенденции, постепенно ставаме тях. Постепенно създаваме възможност за резонационно изместване с техните Конфигурации. Сега за нас този опит също е необходим – иначе ние просто ще отидем в Прото-Форми – 97% от нас ще отидат в Прото-Форми (нечовешки реализационни форми на съзнанието).

 – Творците-куратори се намират в техните измерности – от 2 до 4-та.

 Тоест това не са регулаторни гени – не са самите регулаторни гени, които се намират в нашия геном. Тоест те не седят в нашите гени там под формата на някакви Форми на Самосъзнанието, но отразяват тези Форми на Самосъзнанието – регулаторните – това са механизми, които са способни, пряко са взаимосвързани с нашето Колективно подсъзнание.

 – Техните измерности от 2 до 4 не са нашите, но те – намирайки се в своите измерности, излиза, че могат – в нашите измерности, да осъществяват ръководна функция за получаване на опит. Ииссиидиологията позволява да се разберат тези механизми и важното е, че сега ние представляваме Прото-Форми на дадения етап на развитие и за да станем самите Куратори (сега ние осъществяваме своето получаване на опит, своя Синтез, използвайки аритметическата прогресия), а за да станем Куратори, трябва да толкова да се изменим и да предаваме опита в геометрична погресия.

Тоест ние трябва да станем НУУЛЛ-ВВУ-Форми (физически форми), тоест тези две букви „Л“ отразяват видимо нещо, което е по-близо свързано с ЛУУ-ВВУ-същностите, с Колективния Разум на ЛУУ-ВВУ-същността. Ние сега сме НУУ-ВВУ-Форми, но ако ни изменят в НУУЛЛ-ВВУ, то това ще бъде по-близко вече до ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност и творчество, която в по-голяма степен ще отразява характера, свойствен на ЛУУ-ВВУ-Същността.

 – Излиза, че чрез изменение на себе си, внимание към механизмите и главно – чрез предаване на опита на другите форми и хора, е възможен механизма на предаване на опита в геометрична прогресия.

 Тоект да се заработи този механизъм, който е способен да предава опита на окръжаващите хора като геометрична прогресия.

 – Какво излиза – че сега ние точно това правим (чрез Интернет, чрез нашите статии)?.

 Това е аритметична прогресия.

 – А как прогресията да стане геометрична практически? 

 Геометричната прогресия започва, когато излизате извън пределите на Айфаар (духовния център) и започвате да общувате с хора, на които тази информация не им е известна изобщо, които имат съвсем други представи и се опитате такъв човек да го убедите в собствената си правота, в истинността на тази по-дълбока информация – ето това е геометрична прогресия. Тоест, когато прилагате мощни психически усилия – психоинтеректуални, психоментални усилия, за да утвърдите нечия Фокусна Динамика в дадените принципи, в дадените тенденции. Тоест, когато разговаряте с някого, вие преди всичко разговаряте със самите себе си. Тоест всичко онова, което генерирате, остава за вас. В действителност повишава и активизира именно вашите Нива на Самосъзнание до онези вибрации, до които вие сте способни да донесете тази информация.

 

НУУ-ВВУ - физическото тяло на човека

Арглаамунно-Инглимилиссна - 1-2 чакра.

диссонационни – неуравновесени

амицирация - префокусировка

ИИССИИДИ-центрове - чакри


                                                                                                                      www.iskri.net/zefiraСъздадено: 18/05/2019 : 01:10
Обновено : 10/06/2020 : 02:07
Категория : Орис
Страницата е посетена 398 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^