Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 246 всичко

 8 посетители онлайн

Орис - Какво ни дразни?
 

Какво ни дразни?

Орис

 

15.17101. Тоест, всичко това неприятно и непривлекателно, което сте намерили в поведението на друг „човек“, в една или друга степен, е все още потенциално присъстващо и във вас самите, защото вие – с качеството на своите префокусировки и с принудителната замяна на предишните приоритети с по-съвършени, се опитвате целенасочено „да прескочите“ през подобни типове реализации и съзнателно да ги избягвате. Да, вие сте абсолютно сигурни в това, че по този начин ще постигнете своята Цел, но признайте, че това ви се отдава много трудно и изисква огромни психически усилия от вас. Може би вие също бихте могли да живеете и да постъпвате така, както постъпват много хора, но не го правите! Вие се сдържате! Вие не давате свобода на някои от своите низки желания и вредни намерения! Защо и другите да не могат да постъпят така? Ето я основната причина за всичките ви възмущения: вие непрекъснато търпите и се опитвате да се държите в рамките на допустимото, а някой „изобщо не му пука”! Та това е несправедливо!

15.17102. Трябва ясно да осъзнаете и дълбоко да разберете, че всичко, което ви дразни в другите, е част от вашите собствени недосинтезирани Представи (все още не неизкоренени от вас вредни навици, протоформни наклонности и черти на характера), с постоянните тенденции към реализационна динамика на на които вие все още не може лесно и напълно да се справите (защото за техния междукачествен Синтез по ЛЛУУ-ВВУ-мическата схема между Формо-Творците на вашето Само-Съзнание трябва да се осъществят определени енерго-информационни свилгс-сферации!). Едва когато този синтетичен процес завърши (а той се осъществява непрекъснато и неосъзнато чрез времеви "препроецирания" в постоянни съновидения в будно и сънно състояние, чрез потисканите психизми на натрапливите желания, включително агресивни, битови, а също и сексуални фантазии и сънища) тези НЕ-ллуувву-мически тенденции, проявяващи се чрез различни "хора", най-накрая ще спрат да ви дразнят и вълнуват. Това ще означава, че вече се фокусиратевърху тези НУУ- ВВУ-Конфигурации, чиито Формо-Творци нямат нито резонационни възможности, нито реализационни потребности да активират тези СФУУРММ-Форми. Но не забравяйте, че този процес е вечен: в замяна на завършилите видове синтетична реализация, веднага се активизират други типове недосинтезирани СФУУРММ-Форми, пък макар и на по-висококачествени Нива, но също провокиращи в самосъзнанието определени тензорни състояния, които внасят във вашия Живот определена степен на дискомфорт и творческа неудовлетвореност.

15.17103. При това вие също така трябва да отчитате и това, че във вашето Самосъзнание винаги има някои преходни перефокусировъчни състояния, когато реализационната динамика на някои от по-нискокачествените СФУУРММ-Форми все още не е анихилиирана (т.е. не е „препроецирана” в по-синтезирано състояние), а СФУУРММ-Формите на  новото, по-качествено разбиране вече са достатъчно активизирани (интуитивно или въз основа на получаването на качествено нова Енерго-Информация). Подобни ситуации, които се извършват навсякъде между СФУУРММ-Формите на различни Нива на Самосъзнанието, също стимулират поддържане в неговото информационно пространство на състояние на потенциална вътрешна (психоментална) конфликтност.

15.17104. Тогава вие също ставате склонни да виждате “себе си” чрез разнообразните проявления на другите “хора”: ако това е изразено в тази Конфигурация, към чиито проявления вие ревностно се стремите, но все още не сте успели да постигнете, то чрез активността на вашите стари Представи това инициира във вашето Самосъзнание чувства на завист или ревност, критикарство или раздразнителност (всъщност причината за това се крие във възмущението от това, че вие толкова изоставате от някого в темповете на развитие); ако някой се самоизразява по-малко качествено, това също предизвиква в Самосъзнанието конфликтно състояние между старите и новите СФУУРММ-Форми, което също се проявява от вас като раздразнителност и вие изпитвате към това негативно отношение. Защото по-съвършените СФУУРММ-Форми вече се опитват да доминират над предишните, а предишните, поради тяхната недосинтезираност, остават все още много активни. В тези случаи трябва да разбирете, че в примера с нечии реализации вие просто сте разпознали самите себе си – тези „личности“, от чиито НУУ-ВВУ-Конфигурации напразно се опитвате колкото може по-бързо да се префокусирате.

15.17105.  По същия начин това се проявява и по отношение на шумните работници на строителната площадка близо до мен, или на ядосаните съседи по мястото ми на пребиваване и по принцип към източниците на всякакви субективно дискомфортни за мен обстоятелства. Нямам възможност да провеждам с тях дълги просветителски дебати или беседи на духовни теми с тях, които биха могли да допринесат за тяхното развитие, но мога, благодарение на своите психодуховни състояния, на своето всеобхватно отношение към техния труд, проблеми, навици, вкусове, склонности и избори, да стана още по-съзнателен и по-добър и със сила пропорционална на моята собствена Устременост, да повлияя на процеса на качествената трансформация, в моите индивидуални Светове, на НУУ-ВВУ-Конфигурациите на всички заобикалящи ме „хора” – по този начин, в по-благоприятните и по-качествените от моите сценарии на развитие, те автоматически също ще стават все по-качествени, образовани, добродушни и алтруистични.

15.17106. Разбира се, от време на време в Живота на всеки от вас неволно и непреднамерено възникват ситуации, в които качеството на основните ваши принципи може да да влезе в противоречие с принципите на заобикалящите ви “хора”. В такива случаи най-важно и първостепенно ще бъде възможно най-безпристрастно да определите за себе си това, чии принципи – вашите или чуждите, отразяват динамиката на Тормо-Творците на по-високочестотните Нива на Самосъзнанието. И дори ако се окаже, че вашите принципи са по-качествени (от гледна точка на присъствието в тях в по-голяма степен на исидииологичните признаци на алтруизъм и интелектуалност), то вие не трябва да задълбочавате конфронтацията и съзнателно да навлизате в задълбочаване на конфликта с обществото, доказвайки своята правота, а трябва да се постараете да немирете такива решения, чрез които би се появила най-малката степен на тензорност между вашата принципна позиция и интересите на окръжаващите ви "хора".

15.17107. Тоест вие трябва да се постараете, в максимална степен избягвайки конфликтната ситуация, да се префокусирате в тези от сценариите на развитие на вашата Стерео-Форма, където вашата по-висококачествена позиция в най-голяма степен съвпада с позицията на окръжаващата ви общност. А чрез задълбочаване на състоянието на конфликтност това никога не може да се постигне. В това аз много нагледно се убедих, когато анализирах възможностите за проявление на различните варианти на ИССИИДИОЛОГИЯТА (Знание крайно радикално в своята еволюционна Същност) в различни състояния на Колективното Съзнание на „човечеството“: колкото по-висока беше степента на конфронтация на СФУРММ-Формите на това Знание с вече общоприетите научни, философски и религиозни Представи, толкова по-малка степен на благоприятстване имаше за по-бързо разпространяване на ИССИИДИОЛОГИЯТА в тази "човешка" общност. Но характерното е, че при това самото качество на Знанието, предлагано за разглеждане в „човешката“ общност чрез различните [личностни] интерпретации на ОРИС, е обратно пропорционално на степента на неговата безконфликтност (дувуйллерртност) спрямо вече съществуващите традиционни Знания. Затова изберете онова, което е по-важно “лично”за вас!

                                                                                             Основи на Иисидиологията, том 15

                                                                                                                      www.iskri.net/zefiraСъздадено: 03/05/2019 : 23:15
Обновено : 10/06/2020 : 02:07
Категория : Орис
Страницата е посетена 386 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^