Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 969 всичко

 7 посетители онлайн

Орис - Страхът от „Смъртта“
 

Страхът от „Смъртта“

Орис

 

ВЪПРОС: Знанието за Безсмъртието на „личността“ помага за преодоляване на страха от „Смъртта“ и за пълно освобождаване от негативните СФУУРММ-Форми [шаблони, стереотипи, архетипи] на страха от Смъртта.

‒ Вие нямате дълбоко разбиране за този процес. Изместване към алтруизма ‒ ето избавлението от СФУУРММ-Формата на Смъртта, която вече я няма в по-качествените Светове. Там няма и старост.

15.16892. – Това е пълното освобождаване от негативните СФУУРММ-Форми, определящи характера на вашето поведение, обусловено от тези специфични усещания, чувства и переживявания, които са свързани със страха от «Смъртта». Дълбоко разбирайки Принципите на своето безсмъртно Съществуване, реално (а не алегорично или символично) по-новому организирайки своето жизнено творчество, вие на първо място започвате да търсите най-перспективните Цели и да строите далечни Планове, без да се боите да се заловите при това с решаването на по-сложни Задачи. Всичко, което преди това ви се е струвало просто непостижимо, твърде грандиозно и неизпълнимо, с познаването на своето безсмъртие придобива реални възможности за постигане. Вие вече не се тревожите за това, че можете внезапно да „умрете“, така и не завършвайки главното дело на своя Живот или без да достигнете най-високата Цел, която можете да си представите. Всичко, което правите и с което се сблъсквате, придобива за вас значително по-дълбок Смисъл, Грандиозност и Мащабност, защото започвате да осъзнавате, че колкото и далечни и величествени да са предстоящите пред вас реализационни Перспективи, вие все едно ще бъдете активен участник в тяхното завършване, защото вашето Съществуване е по-продължително от всякакви Перспективи. То е вечно!

ВЪПРОС. Но страхът от «Смъртта» е в нас на съзнателно и безсъзнателно ниво. За работа на съзнателно ниво са ни дадени Знанията на ИИССИИДИОЛОГИЯТА. И колкото и да говорим, че „Смърт“ няма, само с това ние няма да преодолеем безсъзнателния страх от нея.
15.16893. Защото във вас все още няма абсолютно, дълбоко разбиране на този сложен Процес – засега вие успяхте само повърхностно да се запознаете с това Знание, което в най-близко „бъдеще“ трябва да стане основата на всички ваши „междуличностни“ взаимоотношения, индивидуални чувствени преживявания, колективно творчество. Без да сте разбрали важни детайли и подробности, без да разбирате на нужното високочестотно Ниво Смисъла на това, за което става дума в „ИИССИИДИОЛОГИЯТА“, вие продължавате да се вкопчвате в това, което виждате пред себе си в огледалото – за „личността“, която е напълно „откъсната“ и разотъждествена във вашата система на Възприятие от милионите други такива ваши „личности“, всяка от които за вас е не по-малко реална, отколкото тази, макар че вие не сте в състояние да разберете това без разкриване и активизиране във вашето Самосъзнание на адаптационния механизъм на резонационната „сънастройка“ на НУУ-ВВУ[физическите]-Конфигурациите на всяка от «личностните» Интерпретации на своята Стерео-Форма [въплъщение]. Избавяйки се от негативното влияние на СВУУЛЛ-ВВУ [преживения страх]-конгломератите, вие постепенно ще започнете да осъзнавате самите себе си не в единствено число, а в цялата безкрайна множественост на вашето едновременно «личностно» Съществуване във всички сценарии, структуриращи всеки от ротационните Цикли на вашата Стерео-Форма. Все повече и по-дълбоко активизирайки високочестотните Нива на своето колективно подсъзнание, вие ще можете значително по-цялостно да възприемате самите себе си в цялото, днес непостижимо за вас, многообразие на едновременно проявените НУУ-ВВУ-Форми [физически тела].

15.16894. Та нали сега вие не се тревожите за това, че във всяка минута от вашия живот огромно количество стари или деформирани клетки на вашето тяло «умират» (просто се отлепват) и за един ден вие се лишавате от милиарди частички на самите себе си! Това изобщо не ви притеснява, тъй като сте абсолютно сигурни, че вместо загубените клетки веднага ще се образуват нови. Когато дълбоко опознаете ИИССИИДИОЛОГИЯТА, ще разберете нещо много просто: всяка от вашите «личностни» Интерпретации, привидно «умираща» за другите хора, в действителност – с най-добрата своя част (с целия си жизнен Опит), ще се «препроецира» в сллоогрентната [холографска] Конфигурация на вашето Самосъзнание – на вас, винаги живеещите и никога не подозиращите за безбройното множество „Смърти“, през които преминават, непрекъснато сменяйки се един друг в по-малко качествените сценарии, другите варианти на „вас“, с това обезпечавайки на вашето Самосъзнание постоянното „личностно“ проявление във все по-качествени и по-качествени сценарии. При това абсолютно НИКОЙ не страда и никога не „умира“, защото всеки от привидно „умрелите вас“ представлява част от вашето Самосъзнание – на вас, винаги живеещите.

15.16895. Когато най-новите СФУУРММ-Форми на ИИССИИДИОЛОГИЯТА напълно изтласкат от вашето Самосъзнание предишните ограничени и пораждащи тревогата ви Представи за „Смъртта“ като за някакъв „край“ на Живота, във вас вече няма да има никакъв страх пред своето „бъдеще“, каквито и заплашителни форми по отношение на вас да приема то. Дълбоко познавайки самата Същност на ставащото с вас и около вас, вие ще познаете по-качествената Истина, която ще ви направи свободни не само от страха пред „Смъртта“, но също и от страха пред всякакви неприятности, сложности, конфликти, които са само необходими атрибути на измислената от вас Игра под названието „Живот“ – този Вечен, безкраен, необръзващ и фактически нито за миг не прекратяващ се „Ваш индивидуален Живот“!

ВЪПРОС. Явява ли се стабилното и неотклонно изместване на Фокуса на Съсредоточено Внимание към по-алтруистичните Нива на Самосъзнанието единствения механизъм за преодоляване на безсъзнателния страх от „Смъртта“?

15.16896. Да! Докато между Формо-Творците на вашето Самосъзнание в достатъчна степен не са синтезирани енерго-информационните взаимовръзки посредством високочестотни интуитивни (високочувствени) СФУУРММ-Форми, изучаването на ИИССИИДИОЛОГИЯТА ще представлява за вас процес на индивидуално ‒ в по-голяма степен интелектуално, задълбочаване в Синтеза на по-качествените Нива на Енерго-Плазмата с цел логическо самоубеждаване, принципно самоутвърждаване и все по-дълбоко резонационно потопяване на Конфигурациите на Формо-Творците на вашето Самосъзнание в универсалните Конфигурации – формулираните от мен и предлагани на вас СФУУРММ-Форми на «личностното» Безсмъртие. В този период тези Представи са най-надеждната енергоинформационна основа  за началото на  процеса на по-истинското Разбиране на взаимовръзките между слоогрентните структури на Формите на Самосъзнание на «хората» и Принципите на общата сллоогрентност [холографичност] на всички останали Форми на проявление ва Мирозданието, за формиране на дълбоки Знания за процесите, които едновременно се организират и във вашия организъм и в окръжаващия ви Свят, за мястото и значението на всеки от вас във Вселената, в единното Космическо Творчество. Именно това, по своята Същност, е дувуйллерртния [тоест последователно-постепенен] процес на целенасоченото и осъзнато «изместване» на ФПВ [Фокуса на Съсредоточеното Внимание] -ФДО [Фокуса на Дуалното Отражение]-динамиката на Формо-Творците от НУУ-ВВУ [физическите]-Конфигурациите на вашите «днешни» Форми на Самосъзнание в онези безкрайни групи от вашите Стерео-Типи [личностите на един „човек“], които изобщо не съдържат Информация и СФУУРММ-Форми за принципната възможност за изчезване на каквото и да било, или на когото и да било, от сллоогрентния Поток на вечното Съществуване.

15.16897. Доколкото мога да почувствам състоянията на тези НУУ-ВВУ[физически]-Интерпретации на самия себе си,  Формо-Творците на Само-Съзнание, на които «сега» активно се фокусират  в творческата динамика на по-качествени Формо-Системи на Светове, такива Представи като «Смърт» (във вашето «сегашно» разбиране) просто отсъстват във ВЕН [Времева Етерна Напълваща]-«разопаковките», а това означава, че и в динамиката на СФУУРММ-Формите на индивидуалната ОДС («паметта») на всеки от Нас, които сме проявени в по-качествени сценарии на Нашето «бъдеще», се отразява само по-качествената част от слоогрентния Опит, която „сега“ се формира (възстановява, реконструира)  в Конфигурациите на Формо-Творците на вашите структури на Самосъзнанието чрез универсалните Представи на ИИССИИДИОЛОГИЯТА. «Там» всички Вие вече прекрасно и дълбоко осъзнавате, че възможностите за определени междуизмерностни префокусировки, които от вас «сега» субективно се определят като «смърт на личността», съществуват в сллоогрентността на Пространство-Времето, за да може Формо-Творците  на всяка Форма на Само-Съзнание (Подсъзнание, Надсъзнание и т.н.), да могат резонационно (тоест в строго съответствие с качеството на синтетичната динамика, генерирана от техните Конфигурации), мигновено да се «препроецират» от една по-малко качествена Форма в друга, по-подходяща за осъществяване от свилгсоните (а за 3-4-та измерности – от хвасслоните) на свилгс-сферации [фон] на междукачествения Синтез  в още по-дълбоки нива на ННААССММ [вълново-лъчевия диапазон Енерго-Плазмата, в който активно е стабилизиран «Фокуса на Съсредоточено Внимание»] на тази Форма на проявление на Колективния Разум.

15.16898. Това ‒ първо. Второ, благодарение на научните постижения, в проявлението на които в „бъдещите“ сценарии интензивното влияние на  ииссиидиологическите Представи върху резултатите от опитите е изиграло съществена роля в Самосъзнанията на по-качествените от нашите Интерпретации вече няма Понятия за «преклонна възраст» или за «болезнена старост», за «старческа немощ», «тежки болести» (а също и за физически и генетични «уродливости», за състоянията на дебили, за такива със синдрома на Даун, кретени, имбецили и т.н.), които (редом с пълната неизвестност за подробностите на «задгробния живот» и ужасите от «вечните страдания», внушавани от религиите) са главните СФУУРММ-Форми, които поддържат вашето днешно състояние на страх пред неизбежно надигащата се „Смърт“ .

„Основи на Ииссиидиологията“, том. 15

www.iskri.net/zefira


Създадено: 18/04/2019 : 00:53
Обновено : 10/06/2020 : 02:05
Категория : Орис
Страницата е посетена 470 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^