Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 696 всичко

 4 посетители онлайн

Ииссиидиология - Книга 1


ИИСИИДИ

УЧЕНИЕ ЗА ТОВА, КОЕТО „НЕ СЪЩЕСТВУВА”,

НО КОЕТО Е ПО-РЕАЛНО ОТ ВСИЧКО,

КОЕТО „СЪЩЕСТВУВА”. 

 

„Ако се почувствате привлечени от тази книга, значи сте готови за индивидуален квантов скок.” - Орис

 

В тази книга, от първата до последната страница, влезе най-уникалната по смисъл и най-важната по своето значение информация, приета от Орис по време на неговите последни (от периода 2000 г.-2002 г.) Контакти с Духовните Учители и Творци на човечеството. По-подробно Знание от будхичното ниво, поради множество еволюционни причини никога досега не е ставало достояние на хората – то не е духовен духовен прерогатив даже на Посветени с по 3-4 Планетарни Инициации.

Едва във връзка с интензивно започналите на Земята духовни преобразувания и подготовката на Колективното Съзнание на човечеството за Акта на Преображението, това Знание днес е предадено на тези от земните хора, които ВЕЧЕ са духовно съзрели за неговото правилно разбиране и осмисляне и сега жадуват с негова помощ колкото може по-стремително да продължат своя понататъшен Път по усвояването и натрупването на целия опит от въплътеното земно съществуване.

В нито един от астралните или писмени източници на нашата планета няма даже повърхностни намеци или някакви аналози на това Учение, защото степента на допуск до него изисква от духовния изследовател активно саморазкриване и продължително осъзнато съществуване на каузално-будхично ниво, както и продължително оставане извън физическата си обвивка.

Орис преднамерено е интегрирал цялото получено от него Знание “Учение за чакрамните личности” само на висшите аджно-вишудхови нива на Колективния Разум на планетата, тъй като понататъшната адаптация на тези високодуховни кодове - с цел общодостъпно разбиране, би довела до значително понижаване на степента на тяхната достоверност. Затова да усвоят продуктивно тази информация са способни само хора с активно развити и проработени НАДдиафрагмени психични центрове. За тях и САМО ЗА ТЯХ Духовните Учители от Плеядите дават това най-ново духовно Учение. 

“Някой слушал далечни гласове, някой, виждайки го, участвал в действията на Етерния Свят, някой светел, някой се издигал във въздуха, някой ходел по водата, някой ходел по огън, някой можел да вижда през твърди тела, някой пишел с две ръце, някой можел да привлича животни, някой можел да разбира език без да го знае, някой можел да чете мисли, някой можел да чете със затворени очи затворена книга, някой не чувствал болка, някой сред снега си повишавал температурата на сърцето, някой можел да не чувства умора, някой можел да помага с лечение, някой можел да дава знание за бъдещето...

За миг съберете всички тези качества в едно тяло и ще получите новото човешко преображение, посочено в множество Учения. Главното в споменатото Преображение е това, че всички негови отделни части вече са проявени даже сред несъвършеното съществуване. Значи, при наличието на определен стремеж, човечеството може да бъде придвижено към преобразяването на целия живот.“

Агни-йога.

В другоизмерните реалности съществуват други, напълно съзнателни и самостоятелни части (фрагменти) на нас самите, които в едни случаи са многократно по-съзнателни и информирани, отколкото самите ние, а в други случаи могат да бъдат просто потресаващо невежи, тъмни и крайно несимпатични.

Това, за което пиша тук, няма да го намерите в него един друг източник, защото тази информация самият аз овладях едва след като придобих Право на съзнателен допуск до Съкровищницата със Знания за Будхичния План, до която малцина въплътени личности имат разрешен достъп. Честотата на вибрациите на информацията в тази книга е много висока и затова далеч не е достъпна за всяко въплътено Съзнание. Но ако човек е успял да разпознае в нея собствените си вътрешни импулси и не мисли за себе си и за понататъшното си съществуване без енергията на даденото ниво, това говори, че той се намира в решаваща точка от своята еволюция, от която вече става възможно да се извърши индивидуален “квантов скок.”

Нека Радостта и окончателното Освобождение дойдат при тези, чиито Души, измъчили се от копнеж по Любовта и Светлината сред Илюзиите на материалния Свят, са почувствали жажда за Вечен Живот. 

ОРИС


От автора

 

Преди повече от две хилядолетия Исус е бил изпратен при хората от Земята, за да построи със своето Учение мост, който да води вкоренилото се в егоизма човечество към духовните висини на алтруизма, Любовта и Светлината. Именно благодарение на Великата Жертва на Христос – Разпятието, Възкресението и Възнесението – отново била пресъздадена и обновена тази тънка свързваща нишка, която изначално е съединявала хората с тяхното Духовно Сърце, а чрез Безкрайната Любов към ВСИЧКО – с Божествената Светлина на Духовното Единство, която трябва да засияе на преобразената Земя.

Сега, в навечерието на Духовното Преображение на човечеството, както никога преди, се чувства приближаването на Силите на Светлината на Христос и благодатното влияние на Неговото Учение за Любовта върху всеки, който е способен жадно да приема тези Светлина и Любов в себе си, който може дълбоко и трепетно да почувства Неговото присъствие в самия себе си, в своето Сърце.

Получава се така, че за цялото време на съществуване на днешното човечество нито един Спасител, независимо как са го наричали хората в своите религии, не е донасял със Себе си обещания от Него мир, а неизменно е носил нарушаване на покоя и раздори, войни и кръвопролития са съпровождали всяко от революционните Учения, изпращани на Земята “отгоре”. Всяко от тези глобални Учения, които предполагат РАДИКАЛНИ и ЕВОЛЮЦИОННИ изменения в Колективното Съзнание на човечеството, били внасяни на Земята в определени срокове и като правило, на границата на историческите Епохи, когато настъпвало време да се тегли чертата на поредния голям етап в развитието на човечеството.

Като разрушавало старите, задържащи духовното развитие догми и стереотипи, всяко ново Учение, което съсредоточавало вниманието на хората върху Любовта и алтруизма, предизвиквало мощно неприемане сред егоистичните и инертни маси само затова, защото неизбежно поставяло хората пред неизбежността да се направи решителен избор между материалното и духовното, между вътрешното и външното, като по такъв начин водело всеки човек към осъзнаване на необходимостта от радикална преоценка на предишните духовни и материални ценности, на религиозните и научни възгледи, етика, морал, нравственост, междунационални и междуличностни отношения. В този преобразуващ вътрешен процес едновременно навлизали милиарди Съзнания с различно ниво на развитие и огромна разлика в духовните способности (и в готовността) за възприемането и разбирането на новите Еволюционни знания.

Именно тези непреодолими разногласия между привичния егоизъм и вътрешните подбуди към проявяване на алтруизъм, А НЕ САМО РЕЛИГИОЗНОТО УЧЕНИЕ(!) пораждали тези многобройни, често неразрешими по мирен начин конфликти между хората, като бързо разделяли обществото на “истински” и “лъжливи”, “верни” и “неверни”, мюсюлмани и християни. Жестоките така наречени “кръстоносни походи” срещу другояче мислещите, “ловът на вещици” и безпощадните огньове на инквизицията, кръвопролитните “свещени” войни и масовите боеве на религиозни фанатици, хилядолетна вражда между цели страни и народи заради една дума в Библията или една сутра в Корана – ето привичната реакция на милиони хора спрямо всичко ново и високодуховно, което постоянно се опитват да внедрят в Колективното Съзнание на човечеството нашите Духовни Учители.

Всяко духовно Учение, което предполага стремително развитие в хората на качествата Любов и Светлина, по традиция е прието символично да се изобразява с бял гълъб, който държи в човката си маслинено клонче. Но всеки път, когато Гълъбът на Любовта и Светлината бива изпращан от Небесата на Земята, самите хора жестоко се разправят с него, а донесеното от него клонче злобно чупят, като го заменят с двуостър меч, който в равна степен поразява както “правите”, така и “неправите”. Твърде ревностните сподвижници на новото Учение, които усърдно се опитват да отсекат с този меч тъмнината на дремещото невежество от Светлината на новото Знание и Истина, да отделят “плевелите от зърната” и “овцете от овните”, неусетно за самите себе си се превръщат в яростни фанатици и жестоки слепци, които заедно с използваната “вода” изхвърлят и самия “младенец”.

Мнозина от вас забравят, че в своята сляпа борба и ревниво сражаване за Истината, като прилагате насилие над Съзнанието (даже ако наивно предполагате, че действате само “за благото” и “ползата” на другите!) и по всякакви начини натрапвате своите убеждения на още неготовите за подобно ниво на възприятие хора (а още повече, като проповядвате “добро и любов” с агресия и негативизъм по отношение на когото и да било!), не можете да останете проводник на Любовта и Светлината, доколкото Истината е невъзможно да се постигне с помощта на външна борба, нито с приобщаване към гръмки призиви, какво остава пък – с кръв и насилие. 

Като натрапвате на останалите своите Любов и Светлина, 

вие натрапвате своето собствено разбиране за т. нар. “добро” и “зло”, 

когато призовавате към безжалостна борба със злото и невежеството, 

вие сами се уподобявате на тези, които наричате “служители на злото” и “проводници на тъмнината”, 

като демонстрирате на хората своето собствено невежество, 

духовна незрялост и пълно неразбиране на това, че 

ИСТИНСКИТЕ ЛЮБОВ и СВЕТЛИНА 

винаги израстват само ОТВЪТРЕ в човека 

и никога не са следствие от насилствено влияние отвън. 

Едва наскоро полученото от мен от Духовните Учители на човечеството “Учение за чакрамните личности” в никакъв случай не трябва да служи като поредното средство за т. нар. “ожесточена борба” с всичко “зло”, “тъмно” и “демонично”, което обременява вашата Душа. Като водите борба с каквото и да било, дори с най-чудовищното и безобразното, вие неизбежно ще се уподобявате на “злото” – най-малко в избора на присъщите само за него насилие, подтискане на едно Съзнание от друго и агресивен негативизъм към всеки, който не приема или пречи на другите да приемат вашата гледна точка!

Аз и моите Духовни Учители приемаме по отношение на ЦЯЛОТО човечество позицията на БЕЗКРАЙНО търпение и алтруизъм към ВСЯКА форма на насилие! И всички онези, които вече разбират, че на всяко дърво му е отпуснат съответния за него срок за буйно разцъфтяване, продължително съзряване и бързо плодоносене, могат да се присъединят към нас и да продължат понататък с нас. Защото даже и за едно дете е ясно, че никой няма да има полза от кисели или горчиви плодове, прибързано откъснати преди да е изтекъл срока за тяхното узряване. А Този, Който с любов е засявал на Земята семената на “доброто, разумното и вечното”, със сигурност Сам Знае КОГА следва да се събира реколтата и да се откъснат напълно узрелите плодове.

Предоставеното на вашето внимание и изучаване Знание ви се дава не като поредното “духовно оръжие” за поредното интензивно пробуждане на “спящите маси”, а само за да може в този решаваш момент от собственото ви развитие да можете да можете по-лесно и бързо да преодолеете СВОИТЕ собствени застой и невежество, консерватизъм и превзетост, заблуждения и несъвършенство, като се опитвате да пренастроите своето Съзнание от позицията на неверието и критицизма на вълната на постоянния стремеж към Светлината на Висшите Знания и желанието за приобщаване към Мъдростта на Божествената Истина.

Като познавам прекрасно уникалната способност на хората да извращават, опростяват и напълно преиначават АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, аз моля Бога само за това: след появата на бял свят на “Учението за чакрамните личности” в обществото да се появят колкото може по-малко негови фанатични привърженици, ревностни последователи, гръмки “глашатаи” и “викачи”, които се опитват на всяка цена да докажат някому нещо или задължително да убедят някого в нещо друго. Избави ме Господи от глупави приятели, а с така наречените “врагове” аз сам ще се справя!

Хора, разберете, че Истината като аксиома НЕ Е НУЖНО да се доказва на никого, защото самият Живот по-добре от когото и да било, с времето ще постави всичко на своите места и без вашето натрапчиво вмешателство и всички онези, които ВЕЧЕ вътрешно са узрели за свободно възприемане на дадено Учение, лесно ще намерят ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ съответните неопровержими доказателства за неговата истинност и ще използват даденото Знание не за честолюбиви и користни цели, а за ускоряване на собствения си духовен растеж. Тези, които все още НЕ са готови за възприемането на Знание от подобно ниво нека и по-нататък живеят съгласно своите остарели закони, докато не дойде времето за ТЯХНАТА зрелост. Затова, докато изучавате грижливо Учението, заемете се със задълбочено самопознание преди всичко на самите себе си, като оставите на другите тяхното законно право на свобода на избора!

“Ще се явя като крадец", - предупреждавал Христос. Времето за Духовно Преображение е време за Възкресяване на Христа във вселюбящото Сърце, времето за тържеството в човека на Любовта и Светлината. ХРИСТОС Е ЛЮБОВ, затова и личностното Преображение (Трансмутация) са възможни само чрез безкрайно разширяване на полето на влияние на своята Любов над хиляди и милиони хора, над милиарди живи Съзнания, които се развиват редом с нас по цялата Земя и се готвят за своите първи духовни раждания.

Очакването на Преображението НЕ е яростна готовност за безпощадна борба със злото в което и да е негово проявление, както ратуват мнозина “учители” и “просветлени”, а нито за миг непрекъсващо вътрешно състояние на ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКО и дълбоко разбиране на БЛАГОСТТА НА ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА НАОКОЛО. Ако наоколо тържествуват негативни тенденции, вие можете да помогнете на обкръжаващия свят САМО СЪС СВОЯТА БЕЗКРАЙНА ЛЮБОВ! Ако алтруизмът и Светлината озарят Съзнанията на милиони хора, то вие също ще можете да допълните тази Радост със сиянието на вашето вселюбящо Сърце!

Все по-малко време остава на хората за размисъл, за духовно съзряване и окончателно определяне. Неизбежно се приближава Часът, след който вече няма да има нито възможност за избор, нито способност да бъде извършен такъв: който не е успял да съзрее за Новия Живот, той ще изпусне своя шанс и ще бъде отсят, а който е усвоил най-сложните Уроци на Еволюцията и през тъмнината на невежеството е съумял да си пробие път към Светлината на Истината, той ще възкръсне в Духа и ще влезе в своето Духовно Преображение с Христос в любящото си сърце. 

Исус е казал: 

"Човек не може да възседне два коня едновременно, 

или да опъне два лъка едновременно. 

Слугата не може да е послушен на двама господари, 

защото трябва да почита единия, и презира другия. 

Никой не пие старо и ново вино едновременно. 

И не наливат ново вино в стари мехове, 

за да не се спукат. 

Старо вино не се налива в нови мехове, 

за да не се развали. 

На стара дреха не се поставя нова кръпка, 

защото ще се скъса. 

Евангелие от Тома. 

Основната трудност при предаването на висшето Знание на по-ниски нива на Съзнание (разбиране) се състои в това, че при това никак не можеш да минеш без тези ментални стереотипи, от които е образувана цялата Ментална материя на даденото ниво. Ето защо колкото по-конкретно и достъпно Знанието се сдъвква, бивайки адаптирано към ниските възможности за възприемането и разбирането им от по-малко развитата част на човечеството, в толкова по-голяма степен то губи своя изначален смисъл и достоверност, тъй като е принудено да се влива във вече готови и от векове изработени ментални стереотипи, които съвсем не съответстват на новото съдържание.

Ние просто сме ПРИНУДЕНИ да използваме в нашата лексика такива думи като “добри”, “зли”, “лоши”, “добри”, “светли”, “тъмни”, “високи”, “низки”, защото в противен случай ние не бихме могли да ви разкажем нищо, а вие не бихте разбрали нищо. Но на тези нива на Единната Космическа Реалност, откъдето за пръв път е изпратена на Земята Идеята на предлаганото на вашето внимание “Учение за чакрамните личности”, НИЩО ПОДОБНО просто не съществува В НИКАКВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ!

Затова настоятелно ви молим да не се привързвате към подобни остарели стереотипни форми на Ума, а като изучавате това Знание, да се опитате да изработите в себе си принципно ново и НЕдуално отношение към всички така наречени “взаимни изключвания” и “противоположности”. 

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ С ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКО И НЕКА ВИ ПОМОГНАТ ВСИЧКИ НЕБЕСНИ СИЛИ ПО ВАШИЯ ЗЕМЕН ПЪТ!

С Любов и Светлина – ваш брат Орис.
Исус е казал: 
 

"Ще ви дам това, което очите не са виждали 

и това, което ухото не е чувало 

и това, което ръката не е докосвала, и това 

което не е влизало в сърцето на човека".

 

Цялата книга може да изтеглите от http://www.iskri.net/zefira/file/oris_iissiidi1.zip


Създадено: 16/09/2011 : 09:54
Обновено : 10/02/2020 : 20:31
Категория : Ииссиидиология
Страницата е посетена 10135 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^