Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 811 всичко

 15 посетители онлайн

Орис - От кого сме произлезли?
 

От кого сме произлезли?

Орис

Нашият генотип и нашият фенотип е създаван на базата на вече достатъчно устойчиво формиран животински генотип, тоест на базата на тези примати, които са съществували на Земята до появата на човешката раса и които са притежавали много голяма издържливост и тези необходими свойства, които биха им помагали да оцелеят в дивата природа и в тези много мощно изменящи се климатични условия, които са по-свойствени за ранните етапи на развитие на Земята.

Тези примати също са се формирали не просто така, а под въздействието на определени космически цивилизации, които ги създали за изпълнение на някаква тежка физическа работа в условията на нашата планета. Но след това към тази програма се присъединили творците на около-ЛУУ-ВВУ-мическото [около-Човешкото] направление на Синтеза и когато трябвало да се реши генотипа на кое животно трябва да се вземе за основа на по-нататъшното развитие на тази планета, се оказало, че най-приспособен се оказал този вид примати, който се показал достатъчно ефективен и от физическа гледна точка и  от гледна точка на когнитивните способности, тоест който се оказал ефективен за обучаемост. И на основата на неговия генотип било решено да се направи този главен контролиращ тип самосъзнание, чийто формотип е свойствен за много Континууми на нашата планета.

И от тази стара животинска база е останала лимбическата система, тоест палео-кортекса и архео-кортекса от преходния период към НУУ-ВВУ[физическия]-Формо-тип била сформирана част от предфронталната кора, която ние наричаме орбита и орбитална, фронтална част, а за чувството на Само-Съзнание, заради чувството за собствената си уникалност, за собствената си индивидуалност, била формирана дорсомедиалната кора. Вернтромедиалната кора била представена като преходен период, затова  тя била защитена от инфралимбическата система, преходна за формиране след развитието на тази кора и реализация чрез нея достатъчно мощна в развитието на човека, на латералната кора ‒ тоест вентролатералната и дорсолатералната кора, при което далеч не всички участъци в тях на вентромедиалната и дорсолатералната кора сега са задействани – активни са само тези, които спомагат за развитието, по-точно реализацията на низшите творци, тоест творците-куратори – това са първите 3 нива на нашето личностно Само-Съзнание.

В зависимост от развитието на тези нива и от активизацията на тяхното напълване с информация, от синтеза на СФУУРММ-Формите [стереотипите], които представляват тези нива, започват постепенно да се развиват и да се включват и други невронни ансамбли на латералната кора, която спомага за развитието и реализацията на 4-то, 5-то нива на нашето Само-Съзнание, което включва вече в по-голяма степен Колективното подсъзнание и част от надсъзнанието. И едва в димидиомиттенсните [биоплазмените ‒ в 3,75-4,0 измерност] форми, за сметка на наличието на вече значително по-друг състав на аминокиселините в нашия организъм [по-богато представени от ЛУУ-ВВУ-мическите Форми на Само-Съзнание], се развиват други участъци, а и самата наша кора много силно се изменя: орбито-фронталната и дорсо-медиалната част – дебелината им много силно се изменя, амигдалната част много силно се стеснява, тоест амигдалата губи своята функционалност, затова пък в по-голяма степен се задебеляват и развиват невронните слоеве , особено 3-ти, 5-ти невронни слоеве в тази област на нашия мозък, в латералната част .

‒ Казваш, че ЛУУ-ВВУ-мическите творци са се включили – това отделни цивилизации ли са били?

Да, това били отделни цивилизации, тоест ние-с-вас-бъдещите.

‒ Как са правили това, тоест това е ставало не в някакво хирургическо помещение, нали?

Направено е спатиумално (тоест дистанционно), но чрез представители на тези същества, на тези хора, които са способни да манипулират с енергията и материята на този план; тоест – практически това били човешки същности, но те правели това чрез състояния на своето Само-Съзнание, които били курирани от по-високи техни Интерпретации – от нашите Интерпретации.

‒ Те физически ли се кръстосвали?

Те били нужни, за да провеждат манипулации – част от тези манипулации се осъществявали по вълнов път (за сметка на генерирането на мощни мисъл-форми в конкретно избрани образци човекоподобни маймуни, примати), а една част вече се е правела тук, по корекциите на тези активизирани гени, активизирани участъци на нашата ДНК по отношение на други участъци, тоест – към лимбическата система, палео-кортекса, архео-кортекса и т.н., тоест самата модулна конструкция вече се осъществявала тук – на Земята, в условията на Земята, но това зараждане станало от по-амплиативни [по-висококачествени] Нива. Тоест отначало били създадени образи на тези съчетания на признаци. Тези формо-образи, съчетания на признаци, резонационно се формирали в тези условия на ПВК [Пространствено-Времевия Континуум] в последователности, в аминокиселинни основания.

Тези аминокиселинни основания били поместени на своето място в ДНК, в свой ред последователности и така е станало всичко ‒ образувал се потенциално възможен и полезен за ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност, формо-тип. Но в някои сценарии станали не точно непредвидени, а мултиполяризационни варианти  на разотъждествяване с тази програма, която била заложена – та нали всяка програма също има мултиполяризация в други сценарии. (Тя се развивала, както, да речем, сега се развива Ииссиидиологията в тези сценарии, неблагоприятни  за нейното развитие, а в други сценарии – в по-благоприятни).

Точно така са се появили и сценариите, където мощните планетарни катаклизми много силно са активизирали животинската част и продължително време това не е позволявало, не е давало възможност да се активизира именно човешката част на нашия геном; тоест, не е имало възможност за развитие на дорсо-латералната и вентро-латералната кори; тоест вентромедиалната кора повече или по-малко се е развивала, но тя не е заменяла, не е представлявала всички тези СФУУРММ-Форми на ЛУУ-ВВУ-мическия ред, които са свойствени за нашия тип бирвуляртност [многонасочена взаимопроницаемост]. Тоест съвест [но слабо изразена и в различни ситуации може да се проявява двуличие], емпатия. Между другото, тези качества са характерни и за животните – за маймуните, за нашите домашни животни, тоест в тях също вентромедиалната кора също има своя активност.

‒ Нашата микстумна форма [хора, раст., животни ‒ 2,5-3,5 измер.] изначално е била създадена на база животински генотип, но ЛУУ-ВВУ-мическите творци са решили да създадат някакви...

16 типа цивилизации са били привързани към този процес, но освен тези 16, някаква част е била от не-ЛУУ-ВВУ-мическия тип бирвуляртност.

Значи решили са да усъвършенстват тази форма за някакви свои цели и животинския тип бил нужен за адаптация към климатичните изменения?

Да, защото, когато започвала тази програма, в екологичен план ситуацията на нашата планета била значително по-сложна, отколкото сега – не че цивилизацията е довела до това ‒ става дума за физическото състояние на планетата ‒ за тези редувания на вулканична дейност, приливи, отливи и т.н.

Ако се активизират тези климатични катаклизмени сценарии пак ли ще има някакво влошаване?

Зависи кой как възприема това. Ако вие вече възпримате катаклизмените сценарии като възможност за по-качествени свои ревитализации, амицирации [префокусировки], то и сценарият, който последва след тези катаклизми, ще ви проявява във все по-качествени и по-качествени възможности за ЛУУ-ВВУ-мическо развитие в отношението на всеки към външните ставащи събития.   

https://www.youtube.com/watch?v=yqc81s-C1es

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 17/04/2019 : 23:35
Обновено : 10/06/2020 : 02:05
Категория : Орис
Страницата е посетена 409 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^