Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 501 всичко

 9 посетители онлайн

Орис - Нашите други Интерпретации
 

Нашите други Интерпретации

 

Орис

 

Как различните ни Интерпретации в някакъв момент започват да осъзнават себе си в един континуум и продължават да съществуват «редом»? 

– След инверсионно-лъчевата префокусировка* (квантовия Преход по време на слънчево изригване) или след процеса таиррлидация (фотонно преформатиране, извършвано на звездолет), всички видове психическа енергия, които са  под допустимите за биоплазмените Форми (първите 3 канала на 1 и 2 чакра), се анихилиират от вашето Самосъзнание. А високочестотната част, заработена от вас, в процеса на ревитализация (следсмъртна префокусировка) автоматично се «прихлупва» (слива, обединява) с една от личностните ви Интерпретации от паралелните реалности, чийто набор от интереси е в най-голяма степен синхронизиран с тази по-добра част от вас самите. Ключов фактор за това са синхронните вибрации на ядрения геном на невроните на предфронталната кора, в която се формират всички ваши интереси.

Тоест, във всеки случай, след отсичането на нискочестотните Канали на двата долни ИИССИИДИ-Центъра* (чакри), ние започваме да осъзнаваме самите себе си като по-качествена «личност» без да имаме ни най-малка представа за това, че «ние» днешните – вече не сме предишните «ние». Такова непрекъснато «преотъждествяване» се извършва с всички нас постоянно и повсеместно. Доброволната таиррлидация (фотонно преформатиране) – това е изключение от правилата, но тя не е нито нарушение на Постулатите на Хуманитарната Свобода, нито на Космическите Закони или техните Принципи.

Таиррлидацията е необходима, за да могат хората нормално да понесат преместването по хиперпространствения тунел със скорост сто и повече пъти превишаваща скоростта на светлината. Нито един биологически организъм просто не е в състояние да издържи това. А и на мястото на пристигане вас, с вашите нисковибрационни Канали в съзнанието, просто никъде не биха ви допуснали. Таиррлидацията се смята за най-хуманния и ефективен метод за еволюиране (след целенасочения генетичен метод, широко прилаган на Плеядите вече милиони години).

Но тя се прилага само в екстрени случаи и напълно гарантира постигането на очаквания резултат. Актът на инверсионно-лъчевата префокусировка* има много странични (лично за нас!) ефекти. Техният характер зависи от «обема» на висококачествената част на вашето съзнание, останали след безкрайното множество ревитализации (следсмъртни префокусировки в резултат от най-мощни слънчеви изригвания). Без наличие на духовен интерес под формата на ииссиидиологическото Знание, което ясно задава и стабилизира вектора за развитие на вашето съзнание на перспективата, можете да преминете в множество сценарии от деструктивното минало или бъдеще, където ви окръжават всички възможни некачествени обстоятелства.

Тези от хората, които (осъзнато или подсъзнателно) не желаят да преминат през процедурата на таиррлидация, защото са си формирали в своето Самосъзнание тясноспецифичен мисловен образ на страх пред нея (или които се страхуват, че може да се извърши някакъв  акт на насилие срещу тях) – този страх няма да позволи на програмата на евакуационния или левитационен Лъч да установи контакт с тази личност.

Между другото, подробната информация, която даваме относно това какво може да се случи на всеки от вас в бъдеще, допринася предварително да вземете такова решение – или „да“, или „не“, или „да“, но с някои резерви: например, „в зависимост от вида на цивилизацията“, или – „само с децата си“, или – „не преди определена възраст“…

Във всеки от сценариите количеството на нашите Интерпретации е ограничено, тъй като при достигане на определена степен на синхронизация на техните съзнания (например, по някакви общи за тях интереси), по-малко развитата Интерпретация (с резониращата част от своето Самосъзнание), се ревитализира и «прихлупва» (слива се, обединява се) с по-развитата. Не синхронизиралите се Нива на Самосъзнание на «умрелия» се «сливат» с идентичните Нива на друга негова личностна Интерпретация. Така във всеки сценарий остават само силно отличаващите се между си както по интереси, така и външно биоплазмени Интерпретации. Качествената част на вашето личностно Самосъзнание се «прихлупва» с една от тях.

В повечето случаи на инверсионно-лъчевите префокусировки* личностната памет не се запазва само поради това, че човекът приживе не е могъл да активизира работата на 11-12-ия Канали на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове* до тази степен на активност, която съответства на преживяванията и представите на биоплазмените Форми. Тоест в тяхната личностна памет отсъстват заработени връзки с високовибрационните мисловни образи. По-просто казано, такъв човек е имал повече материални интереси, преживявания, представи, емоции и желания, които са били формирани от 1-9 Канали на първата двойка Ииссииди-центрове *, а те при инверсионно-лъчевите префокусировки * се анихилиират. Остава само всичко най-добро. В този смисъл за исидииологическите мисли-чувства-образи просто няма алтернатива (като висококачествени, те задължително остават и не подлежат на анихилииране).
____________________________________

* ИИССИИДИ – психоментални Центрове, чакри. Представляват «портали», чрез които се обединяват зилиони светове, в които хса проявени нашите личностни Интерпретации. Посредством тези структури нашето Самосъзнание есвързано с всички хора и с цялата Вселена. Първите две чакри  в терминологията на Звуковите Космически Кодове се наричат АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА.

* инверсионно-лъчева префокусировка (ИЛП) — акт на планетарното Преображение, митоза на континуумите, духовно Възнесение (за тези, които са готови), квантов преход.

 

www.iskri.net/zefira
Създадено: 13/04/2019 : 12:38
Обновено : 10/06/2020 : 02:05
Категория : Орис
Страницата е посетена 418 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^