Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 823 всичко

 6 посетители онлайн

Орис - А след Квантовия преход?
 

А след квантовия преход?

Орис

 

Как различните ни Интерпретации започват да осъзнават себе си в един и същи континуум и продължават да съществуват „редом“?

 

– След инверсионно-лъчевата префокусировка (квантовия Преход по време на слънчевите изригвания) или таиррлидацията (фотонното преформатиране, извършвано на звездолета), всички видове психична енергия под допустимите за биоплазмените Форми, се анихилиират от вашето Самосъзнание. А всичко над (високочестотната част), заработено от вас  в процеса на ревитализация (посмъртна префокусировка), автоматически се «прихлупва» (слива, обединява) с една от личностните Интерпретации от паралелните реалности, чийто набор от интереси в най-голяма степен е синхронизиран с тази по-добра част от вас самите. Ключов фактор  при това  са синхронните вибрации на ядрения геном на невроните на префронталната кора, в която се формират всички наши интереси.

Тоест, във всеки случай, след отсичането на нискочестотните Канали на двата долни ИИССИИДИ-Центъра (енергийни центъра, чакри), започваме да осъзнаваме самите себе си като по-качествена «личност» без да имаме ни най-малка представа за това, че „ние“ днешните – това вече не сме предишните «ние». Такова непрекъснато  «повторно отъждествяване» се осъществява с всички нас постоянно и повсеместно. Доброволната таиррлидация (фотонно преформатиране) е изключение от правилата, но тя не е нарушение нито на Постулатите на Хуманитарната Свобода, нито на Космическите Закони или техните Принципи.

Таиррлидацията е необходима, за да могат хората нормално да понесат преместването в хиперпространствения тунел със скорост сто и повече пъти превишаваща скоростта на светлината. Нито един биологичен организъм просто не е в състояние да издържи това. А и на мястото на пристигането вас, с вашите нисковибрационни Канали в съзнанието, просто никъде не биха ви допуснали.

 Таиррлидацията (фотонното преформатиране)  се смята за най-хуманния и ефективен метод за еволюиране (след целенасоченото генетично еволюиране, широко прилагано на Плеядите вече милиони години). Но тя се прилага само в екстрени случаи, когато напълно гарантира постигането на очаквания резултат.

Актът на инверсионно-лъчевите префокусировки има много странични (лично за нас!) ефекти. Техният характер зависи от „обема“ на висококачествената част от вашето съзнание, оставащ след безбройното множество ревитализации (посмъртни префокусировки в резултат от най-мощните слънчеви изригвания). Без наличието на духовен интерес (под формата на интерес към ииссиидиологическото Знание, което ясно задава и стабилизира на перспективата вектора на развитие на вашето съзнание), можете да се изместите в сценарии с деструктивното минало или бъдеще, където вас ви окръжават всевъзможни некачествени обстоятелства.

Тези от хората, които осъзнато или подсъзнателно не желаят да преминат през процедурата на таиррлидация, формирали в своето Самосъзнание тясноспецифичен мисловен образ на страх пред нея (или на някакъв акт на насилие над тях) при тях този страх няма да позволи на програмата на евакуационния или левитационния Лъч да установи контакт с дадената личност. (Между другото, такава подробна информация за това, което може да се случи на всеки от вас в бъдеще, спомага за вземането на такова решение предварително – или „да“ или „не“, или с някакви уговорки: например, в зависимост от вида на цивилизацията, или само с вашите деца, или не преди еди-каква-си възраст…)

Във всеки от сценариите количеството наши Интерпретации е ограничено, тъй като при достигането на определена степен на синхронизация на техните съзнания (например, по някакви общи за тях интереси), по-малко развитата Интерпретация се ревитализира и «прихлупва» (слива, обединява) с по-развитата, с резониращата част от своето Самосъзнание. Несинхронизиралите се Нива на Самосъзнание на „умрелия“ се „прихлупват“ с идентичните Нива на другата Интерпретация.  Така във всеки сценарий остават само силно отличаващи се помежду си (както по интереси, така и външно) биоплазмени Интерпретации. Качествената част от вашето личностно Самосъзнание ще се „прихлупи“ именно с една от тях.

В повечето случаи на инверсионно-лъчеви префокусировки личната памет не се запазва само поради това, че човекът приживе не е могъл да активизира работата на 11-12-ти Канали на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове до онази степен на активност, която съответства на преживяванията и представите на биоплазмените Форми. Тоест в тяхната личностна памет отсъстват заработени връзки с високовибрационните ииссиидиологически мисловни образи. Иначе казано, такъв човек повече е живял с материални интереси, преживявания, представи, емоции и желания, които са били формирани от 1-9-ти канали на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове. Обаче при инверсионно-лъчевите префокусировки те се анихилиират. Остава само всичко най-добро. Така погледнато, ииссиидиологическите мисловно-чувствени-образи просто нямат алтернатива. 

                                                                                     www.iskri.net/zefiraСъздадено: 03/03/2019 : 23:46
Обновено : 10/06/2020 : 02:04
Категория : Орис
Страницата е посетена 425 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^