Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 260 всичко

 7 посетители онлайн

Сириус - въпроси и отговори - Пирамидите в Мексико


Въпросите по-долу съм задавала лично на Сириус - извънземна цивилизация, посредством контактьор; самите въпроси бяха взети от великолепната книга на Богомил Герасимов „Тайнствената сила на пирамидите”, поради което на места в текста са дадени, с по-ситен шрифт, цитатите от книгата, провокирали задаването на някои от въпросите. За съжаление липсата на достатъчно време не ми позволи да вмъкна и останалите цитати.
Е. Манолова
 
„...пирамидата с атлантите или за по-лесно - Тлауискалпантекутли. Специалистите казват, че 4-метровите
каменни фигури, известни като атланти, били воини, които в дясната си ръка носят атлатл - приспособление за мятане
на стрели, а в другата - връзка стрели. Фигурите са с нагръдници и шлемове, каквито толтекските войници никога не
са носили. Те могат да минат и за войници, но не толтекски. Във всеки случай мненията се различават. Откровено
казано, аз, който не съм никакъв специалист по уреди за мятане на стрели, не мога да си представя как този войник
ги е мятал с това, което държи в ръката си. А и стрелите не приличат на стрели. Ерих фон Деникен вижда във
фигурите извънземни астронавти с неопределен уред на гърдите, а това в ръцете им - някакво оръжие или
комуникационна система. Археолозите гневно отхвърлят теорията му, но сега ще трябва да обърнат внимание
и на Алън Олфърд. Английският автор също вижда в атлантите извънземни посетители, които обаче носят не
оръжие, а инструменти, използвани в рудодобива или за обработка на каменни блокове. Нещо повече: в книгата
си Олфърд помества и детайл от толтекски релеф, показващ как точно се работи с този инструмент.
Любопитно е и описанието на Карлос Кастанеда в "Дарът на орела", с което се представя и индианската гледна
точка:
"...Разказах им, че току-що съм бил в град Тула, щата Идалго, където съм разглеждал някакви археологически
разкопки. Направила ми е впечатление една редица от четири колосални, подобни на колони каменни фигури, наречени
атланти, изправени на горната плоча на една пресечена пирамида.
Всяка от почти цилиндричните фигури - висока четири и половина метра и с диаметър около метър, беше
изградена от четири отделни парчета базалт, издялани така, че да представляват по мнението на археолозите
толтекски фигури на воини с военните си амуниции. На около шест метра зад всяка от предните фигури на горната
основа на пирамидата имаше друга редица с четири правоъгълни колони със същата височина и ширина като първите, изработени също от четири каменни блока.
Внушителната група атланти ме беше пленила и заради това, което приятелят ми, завел ме на това място, ми
беше разказал за тях. Пазачът на старините му бил разкрил какво е чувал: нощем атлантите се разхождат и земята под
тях трепери."
Посещавал съм много пъти Тула, познавам отлично древния културен комплекс и пирамидата с
атлантите и затова ми беше интересно не само впечатлението на американския писател Карлос Кастанеда, но и
реакцията на магьосниците индианци от племето яки. Един от тях казва за атлантите, които се разхождали
нощем: "Разбира се, че се разхождат нощем. Тези неща са там от векове. Никой не знае кой е издигнал пирамидите,
самият нагуал ми каза, че не испанците са ги открили за пръв път. Нагуалът ми каза, че преди тях е имало и други.
Един Господ знае колко."
                                                                                    „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
 
Мексико, щат Идалго, град Тула - пирамидата с атлантите - те извънземни ли са, жени, мъже,
астронавти? Какво носят в ръцете си?
Под нивото на днешно Мексико има раса, която е смесица между извънземни и хора в смисъл уменията на
напреднали цивилизации и физическите данни на хората - телата им, но те са по-особени от това, което вие приемате
за нормално: високи са средно около 6.50м и ръцете им са по-къси от краката. Това са безполови същества - нито
мъже, нито жени. При тях процесът на възпроизвеждане не е като вашия, а по-особен от ваша гледна точка. Тези
статуи, за които говорите, ги изобразяват - техният вид от преди много години. Това, което държат не са стрели и
лъкове, а помагала, чрез които се осъществяват преходи от всякакъв вид време, пространство. Най-общо казано, те
могат да се проектират във всяка една точка на Земята и извън нея - това представляват предметите.
 
 
Местното население твърди, че "нощем атлантите се разхождат и земята под тях трепери" - какво
всъщност става?
Това, което става е, че за да се осъществи контакт между тях и други цивилизации, се използва вътрешната
енергия на Земята. Това е една малочислена раса, която пази Земята от самите вас. Те са много напреднали във всяко
едно отношение и са именно там, защото Земята има три енергийни точки, които чрез подходящи умения и
способности могат да се влияят на неща, които са над Земята - природни катаклизми на времето, земетресения,
наводнения, пожари и всичко, което можете да си представите. Оттам стават и се ръководят тези неща - нещо
като наземна база за ръководене на нещата, които трябва да се случват.
 
 
 
Текстът на Мадридският кодекс на маите до изчезването на Атлантида ли се отнася?
Да, в тях се говори за уменията, способностите и всички неща, за които вие бихте се интересували -
съдържат и послания за бъдещето.
 
 
Писмеността на маите представлява пиктограми и идеограми - дали тези йероглифи могат да се
четат, или само да се тълкуват?
Да, могат да се четат - бихме могли да ви представим метода по който бихте могли да ги преведете на
съответствуващия ви език, но още е рано.
 
 
Защо маите са напуснали градовете си и къде са отишли?
Една част от маите, както и Атлантидите и много други изчезнали цивилизации просто започнаха да се
самозабравят и просто бяха отпратени /телепортирани/ на друго място, където сега си плащат за това, че се
възгордяха. Беше им наредено да се изтеглят на определено място откъдето се преселиха на друга планета.
Другите бяха обезличени - по-точно, разпадане на материята.
Всяка една цивилизация достига такъв период на упадък, а това означава, че почват да се мислят равни
с нас, но със земните ви недостатъци, някои от които много опасни и затова винаги идва такъв момент, както вие го
наричате - залез, упадък, а тези неща са просто показване от наша страна какво може да получи човек и какво може
да загуби в един миг.
Най-добрите от всички цивилизации биват отвеждани, а други - унищожавани, Боговете, които си представяте
в рисунки в различните религии са по-висок стадий на интелект, който може да дава, а когато нещата излязат извън
контрол - да взима.
Вие сте 32-та цивилизация на Земята, затова вече много внимаваме какво даваме като знание, защото то
е опасно за самите вас - вредите само на себе си.
 
 
Пирамидата "Храм с надписите" в Мексико - откога датира - там има погребална камера и тяло на
40-годишен мъж - какъв е бил той? Какво изобразява релефа върху плочата на саркофага в който се е
намирал той?
Надписите в този храм са точно описание на някои неща като контролиране на процеси, свързани с
възможностите за пътуване извън Земята, влизане в земни тела на души от по-напреднал стадий на развитие,
по-точно на такива като нас - извънземни интелекти и на други процеси. Те няма да могат да бъдат разчетени,
защото самата методика е грешна и не е времето да се разчетат все още. Представете си какво би могло да се
случи, ако бъдат разчетени. Пак казваме - точно описание на процеси, начина на протичане и самата технология на
протичане.
 
 
Йероглифът "пакал" се среща няколко пъти върху саркофага - това името на погребения ли е?
Как се е казвал? Храмът с надписите за негова гробница ли е строен?
Да. Пълното му име е Патехалепуалис. Ще ви обясним точно - учител, проводник, водач в земно тяло.
 
 
Защо е изградено изкуственото островче Хайна в Мексико, след като край брега има толкова
много естествени? Защо там има пирамида?
На Земята има точки - т.нар. врати към други измерения, в които нещата са точно толкова физически,
колкото и във вашия свят. По определен начин може да се премине. Едното място е Бермудския триъгълник, затова
всички земни уреди се объркват и всичко отказва да работи. Много грешни теории и хипотези се изписват и
предполагат по този въпрос, а нещата са съвсем прости.
Там е вратата между различните измерения.
За вас си мислите, че всички изчезнали там са загинали, а съвсем не е така - те просто са от другата
страна на видимия за вас спектър - друг свят в друго измерение - невидимо, докато не преминеш. Там живеем на
Земята ние.
 
Кога и от кого е построена пирамидата в Чолула в Мексико? Вътре има древни фрески, но няма следи
с какво са си светили художниците им. Защо във или близо до пирамидите се откриват подземни галерии, помещения
или пещери?
Всички пирамиди по Земята имат и подземна част, която чрез проходи, тунели и пирамиди се стига до
същинската им част, но не всеки може да стигне.
 
 
До Чолула се намира дяволската пещера - какво има в нея - защо никой не е излязъл от нея жив,
освен един - полудял?
Защото това е пещерата на полярното зло - лошата енергия.
 
 
Към коя от тези групи принадлежат пирамидите в Мексико?
Пирамидите в Мексико са от втората група - тяхното основно предназначение е лечебно, но не само лечебно,
защото естеството на този енергиен аспект влияе и на животинското царство, което в някои случаи има по-развито
сензорно възприятие.
 
 
Къде са изчезнали Маите?
Бяха отведени на специално място и оттам преминаха в друго състояние, защото вече тяхната култура
залязваше - прекъснаха връзката с нас.
 
„Долината на мълчанието. Тя заема 600 кв. км и се намира в границите на три щата: Чиуауа, Коауила и
Дуранго. Американската агенция за аеронавтика и космически изследвания (НАСА) дълги години е
проявявала интерес към тази необикновена местност с лунен пейзаж. Твърди се, че там имало останки на
цивилизации от други части на планетата, скелети на хора гиганти.
На 11 юни 1970 г. американска ракета, изстреляна от щата Юта, целенасочено се отклонява и пада в
Долината на мълчанието. Под предлог, че било необходимо да бъдат събрани частите на злополучната ракета, НАСА
изпраща в района свои специалисти. С тях отива и прочутият германски учен и ракетен експерт Вернер фон Браун.
Той е много зает човек, но поставя въпреки това събирането на части над всичко и остава в тази долина цяла
година. Дискретен човек е Вернер фон Браун, не обича да разказва какво е видял и научил в чуждата къща.
В Долината на мълчанието падат метеорити повече от всякъде другаде, там радиоапарати не работят, срещат
се животни и растения с необясними мутации, пилотите я смятат за опасна зона за прелитане. Според някои
мексикански учени тя е от същата категория като Бермудския триъгълник, в който изчезват кораби и самолети. Тук
тайнствено изчезват хора. Затова в Долината на мълчанието могат да се видят гробове без мъртъвци, със
символични надгробни плочи и снимки на изчезнали хора.”
                                                         „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
 
 
Какво представлява "Долината на мълчанието", къде са хората там, защо никакъв уред не работи
и губи връзка?
"Долината на мълчанието" е едно от ония места, които представляват мистерия за вас. Това всъщност е
много стар космически обект още от зората на Маите, от същинското им преселение от Атлантида. Това е космическа
площадка, която има невидима линия /маркационна/, която като се пресече, космически обекти стават
невидими, енергийни - там съществува енергийна космическа форма на живот, която е невидима за вас. Ако обаче
човек по някакъв начин знае за тях и успее да се включи на техните вълни, тогава може да получи интересна
информация. Присъствайки на това място, човек има странно усещане - изострят се възприятията му. Това е
високо развита цивилизация, която е нематериална, а енергийна. Еволюционното й развитие е много високо и нямат
нужда от физически тела - техните тела са енергийни. Това нещо, за да го разберете по-добре - е нещо като
Бермудския триъгълник - врата между различните светове. Около това място има енергийна мрежа
триизмерна, която не позволява нахлуване на други енергии - нещо като невидим чадър, разпрострян на това място.
 
 
Къде са изчезналите хора там?
Хората, които преминат тази определена линия за която говорим, преминават в четириизмерния свят на
по-висши форми на живот - те са загубени, а не изчезнали - биха могли да се върнат, ако пожелаят, но
не го правят, защото там възможностите са много по-големи дори за хората.
Доктор Фон Браун осъществи контакт с тях и те му помогнаха за развиването на високи технологии, защото
той разработваше много неща за които нищо не се говореше. Разработваше се строго секретен проект, който
продължи до самия край на войната. Хитлер до последно се надяваше тази технология да се разработи и внедри -
разработваха се летателни апарати, които щяха да обърнат хода на войната - с това се занимаваше фон Браун.
Впоследствие руснаците се добраха до тези със задвижването, което е свързано със захранването с енергията на
самия апарат.
Ракетите Фау бяха само параван на по-секретни разработки, затова Хитлер до последно се надяваше, че
ще спечели войната с високите технологии, които очакваше да бъдат внедрени. Те се основаваха на излъчвани
лъчи, които не убиваха, а парализираха за различни периоди от време.
 
 
..."танцьорите" - тежките каменни плочи, на които са изобразени човешки фигури в необичайни пози,
сякаш танцуват. Но при внимателно вглеждане ясно се вижда, че нищо в тези фигури не напомня балет. Фигурите
са на хора, страдащи от някакви недъзи - гърбица, парализирани крайници, подутини. Лицата им са напрегнати,
измъчени, защото и в древността хората не са се усмихвали, когато ги е боляло. Йероглифите, естествено, не са
разчетени, за да се разбере нещо повече за тези хора
                                                          „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
 
Какво представляват "танцьорите" с гърбиците?
Това са хора - описан е генетичен експеримент на хора и последиците от него. Грешно се тълкува - оставен е
за поколенията, за да не се повтаря никога. Във ваши дни пак се спекулира с клонирането, защото не е достатъчно
да се направи тяло, ами в него да се влее душа.
Това бяха болни хора, създадени изкуствено - нещо като хора, върху които се извършват опити.
 
 
Изчезването на цивилизацията на Маите?
Културата на Маите подобно на други цивилизации имаше своя изгрев, апогей и край. Изчезването на
цивилизацията на Маите беше необходим процес, защото знанията, които им бяха дадени бяха силно видоизменени
с годините и достигнаха до отвратителен етап на интерпретация, затова дойде един от техните богове и ги поведе
към определено място откъдето бяха транспортирани и разпределени. Тези, които бяха най-видоизменили знанията,
бяха транспортирани на едно място, а другите - жителите на държавата - на друго място, което е планета от познатите
на Земята съзвездия. Управляващи и управлявани бяха транспортирани на различни места. Има специално място,
което може да бъде измерено със земни уреди откъдето могат да се измерят и засекат определен вид излъчвания -
това е именно мястото, където се извърши процеса. Маите бяха отведени на специално място сред джунглата на
което от кораб-майка, намиращ се в орбита около Земята чрез лъч бяха всмукани - от гората - на кораба /за вас
понятието го определяте като телепортация/. Специалното място генерираше
кристално енергия, която взаимодействаше с лъча от кораба. Това място още съществува, защото все
още се използва при физически посещения на ваши братя от Вселената, т.е. кристалите генерират енергия, която
може да служи на тези, които знаят как да я използват.
Има няколко такива места по Земята - в пясъците на Египет е другото и в Русия е третото -
понастоящем в бивша съветска република.
Ще има отново разцвет и на културата в Мексико и на тази в Египет - тези постройки са строени, за да
служат и на бъдещите поколения - в противен случай биха били така построени, че времето за ги заличи, а не да се
запазят до ваши дни.
Това, че днешният човек не знае нищо за тях, не значи, че са само паметници на отминали епохи и изчезнали
цивилизации. Не, те са построени, за да служат на човека не само за определен отрязък от време, а за да са
неподвластни на времето.
Тепърва ще разберете за универсалните им функции, когато "Боговете" от техните стенописи осъществят
контакт с вас - тогава пак ще ви се разкрие знание - вече съобразено с развитието на човека, което ще бъде нов
еволюционен скок във всяка сфера на живота ви. Вече достатъчно се самоунищожихте и ще трябва да се
намесим, за да помогнем на нашите земни братя.
 
..."двореца", за който може да се напише отделна книга. Мислех, че ще се загубя в този внушителен
комплекс с размери 104/80 м. В него има четири вътрешни двора, просторни зали и коридори, подземни
галерии и помещения, които приличат повече на лаборатории. Като се имат предвид пословичната чистота и
подреденост на маите, не е изненадващо, че в "двореца" има парна баня и три тоалетни.
Най-много ме порази една необикновена вътрешна кула, висока повече от 15 м. За някои автори това
не е никакъв строеж, а перфориран циментов блок, забит направо в земята в средата на един от дворовете.
Обиколих тази "кула" десетина пъти, за да се убедя, че нямам грешка: тя наистина нямаше вход. Как са влизали
в нея, как са се изкачвали до първия етаж, е една малка загадка вътре в по-голямата загадка: за какво е служила
тази кула. От първия етаж обаче вече има стълбище, което води към другите два етажа
                                                                          „ Тайнствената сила на пирамидите – Вл. Герасимов”
 
 
 
Дворецът в Паленке?
Дворецът в Паленке не е дворец в смисъла, който вие влагате, защото не е строен за обитание на хора и
затова няма вход, защото във вътрешността му се влизаше не отдолу, а отгоре. Той беше построен, за да обслужва
нуждите не на хората, а на това, което те боготворяха. За нуждите и целите на обитателите му още не можем да
разкрием, но можем да кажем, че е строен на място различно от сегашното му местонахождение и е транспортиран
на сегашното му място.
 
 
Има ли значение дали пирамидите са открити или покрити?
Дали една пирамида е открита ли покрита с някаква тъкан
 Няма никакво значение - нейното действие не се видоизменя или намалява. Също така няма значение дали
пирамидата има покрити стени или само ръбове - важното е да се спази пирамидната конфигурация. Не е необходимо
тя да е с цели стени - действието й е същото.
 
 
Вярно ли е, че пирамиди с кварцов пясък поставени в стая премахват вредните енергийни влияния?
Пирамидата не премахва вредните енергийни влияния, а само ги трансформира от един вид енергия в друг
вид енергия. Където се постави пирамида - всичко се трансформира и пречиства, защото тя е универсален генератор.
На този етап не можете да разберете естеството му.
 
Изменя ли се минералната вода под пирамида?
Да, променя се и запазва качествата си по-дълго време, защото пирамидата отдава на водата
необходимата й преобразувана енергия, което повишава качествата й.
 
 
 Добре ли е да се продава пирамидна вода?
Да, ако някой се сети да го внедри в търговията би могла да лекува много болести и да бъде полезна
за човешкия организъм. Пирамидата може да има много приложения - в много области на човешкия живот.
 
Всеки творец във всяка една област, независимо каква - химик, физик, лекар, инженер и т.н., ако
твори или поне мисли под пирамида, може да получи вдъхновение и да го осени революционна идея за времето си,
в което живее.
Една пирамида над работното място може много да помогне за творческия процес на всеки един човек.
Пирамидата над леглото също допринася за по-пълноценна почивка и възстановяване. Вместо да
носите кръстове на верижки можете да носите пирамиди от злато и скъпоценни камъни в средата.
 
В селското стопанство: едно поле засято с дадено растение, плод или зеленчук, дърво, или каквото и да е -
ако в четирите му края се поставят четири пирамиди, биха се получили по-добри резултати, а напоявани с
енергизирана пирамидна вода и наторявани с вещества престояли определен период от време под пирамида, биха
дали много различни резултати в сравнение със съседно опитно поле. Ако в едното се отглежда без изброените
неща / по обикновен начин /, а в другото с пирамиди, - това с пирамидите ще даде много по-добри резултати.
 
 
Защо пирамидите в Мексико са струпани по няколко на едно място?
Разберете, че с оглед на тогавашните нужди и потребности бяха изградени точно така.
Всичките пирамиди в цяло Мексико оформят цялостен комплекс - пирамидален енергиен комплекс, който
към настоящия момент не можете да разберете, защото пирамидите са също така и дом на енергийни същества -
разум, висша мъдрост, която по своята същност е нематериална и нефизична. Установено е, че пирамидите действат
на хората по различен начин - в близост до тях се установява влияние, което не може да бъде обяснено - това
именно е влиянието на енергията върху човека.
 
 
Има ли ключ за разгадаването на писмеността на Маите?
Да, съществува. Двете останали книги, които все още съществуват, защото са обяснени еквивалентите
им в азбуката на други древни езици - тяхната писменост е много сложна защото това беше писмеността на
Атлантида, но за това вече говорихме.
 
 
Откъде са дошли Маите?
Първите Маи са наследници на Атлантидите - на знанието им, което запазиха и доразвиха пак с наша
помощ. Защото и двете племена - Египет и Маите са наследници на Атлантидите и когато развиха своите цивилизации
ние ги посещавахме и помагахме, ние бяхме техните богове, които те почитаха.
 
 
Каква е червената пирамида, за която се говори в библията на Маите?
Това е наистина реално съществувала червена пирамида, но не от камък, а от специално метално-кристални
изграждащи блокове, които на Земята не са известни. Червен метал и червен кристал - тази пирамида все още
съществува, но е дълбоко под Земята. Тази пирамида беше много важна за тяхната култура, защото от нея те
получаваха знанията си и когато жреците им влизаха в нея. Тя беше дом на боговете според тях.
В днешна Латинска или Южна Америка има редица неоткрити още постройки и тайни, които биха обяснили
много от нещата - даже почти всичко. Хората си мислят, че като има толкова много пирамидални постройки, това е
всичко което има, а това съвсем не е вярно. Понякога това, което е отгоре е указател - знаци, оставени в миналото,
за да указват точните места на някои подземни скрити тайни.
 
 
Защо е била необходима такава структура при наличието на много такива постройки в цяла Южна
Америка?
Да, но другите са каменни, а камъкът няма свойствата на кристала. Камъкът единствено когато е
изграден геометрически като пирамида добива свойства, докато кристалът, който може по всякакъв начин да приема,
отдава, трансформира, насочва и т.н. Изграден като пирамида с геометрична пирамидна форма. Трудно ни е да
обясним свойствата на такова нещо - тя може всичко за което можете и за което не можете да си представите.
Тази пирамида ще продължи да служи когато ние дойдем е светът узнае за нас.
 
 
Потъването на Атлантида
 
Потопът беше повсеместен и беше предизвикан от изместването на Земната ос.
Когато Атлантида потъна две племена тръгнаха към нови континенти. Едните отидоха в Египет, а другите в
Южна Америка.
 
٭٭٭
 
Направено е от самият Бог Кукулкан, за да помнят хората за него, да знаят, че Боговете пак ще се завърнат
там, където са били.
„Авторите на великолепното издание "Мексико през вековете" (том I) пишат дословно: "Това име (Кукулкан -
б. м.) не е нещо повече от буквалния превод на Кецалкоатл, защото "кукул" означава "перната" и "кан" - "змия"...
На езика киче същото божество се нарича Гукумац, което е буквален превод на Кецалкоатл; всичко това доказва,
че божеството е било чуждо, доведено в цивилизацията ноа, която е превела името му на различни езици." В
изданието се изтъква, че жреците на Кецалкоатл са носили същото име. Известно е, че и владетелите, които по
съвместителство са били и върховни жреци, са се кичили с името Кецалкоатл. И точно затова в литературата
съществува доста голяма бъркотия, тъй като много автори бъркат божеството с владетеля и правят грешни изводи
и тълкувания. Аз не възразявам против твърдението, че Кецалкоатл и Кукулкан (Гукумац) може да означават в
превод едно и също нещо: перната змия. Моите съмнения са, първо, дали Кукулкан и Гукумац са превод на
Кецалкоатл, или Кецалкоатл е превод на Кукулкан и, второ, дали може да се говори за едно и също божество или
герои на легенда, ако то се среща в две страни в древността, за които науката заявява, че не са имали връзка помежду
си.
Кецалкоатл се подвизава като божество на толтеки и астеки и може да се срещне навсякъде по техните
пирамиди и други паметници. Тези култури, особено астекската, която излиза на историческата сцена около два
века преди появата на испанските завоеватели, са много по-млади от майанската. Нашествието на толтеките в
Юкатан може да обяснява определени черти на тяхната култура в новата част на Чичен Ица, включително на
божеството Кецалкоатл. В книгата "Мексико през вековете" са поместени две рисунки на Кукулкан. В едната той
прилича повече на толтекски вожд, отколкото на бог. На другата, взета от сграда в Чичен Виехо (старата част), е
типичният образ на Кукулкан - божество с брада. Дори и да приемем, че това може да не е божеството, а негови
жреци с брада (такива е нямало), пак трябва да заключим, че маите са го познавали преди толтеките.
Следователно трябва да правим разлика между Кецалкоатл и Кукулкан по същия начин, както се прави разлика
между тези две божества и друго, подобно на тях в Перу - Виракоча. По мое мнение Кукулкан не е превод от
Кецалкоатл и е значително по-древно божество, отколкото се предполага. Неговият прототип вероятно са реални
хора, може би извънземни "богове", появили се на Американския континент и научили местното население на много
полезни неща в областта на медицината, земеделието, домакинството. Най-вероятно това са били знаещи и
можещи хора, като Имхотеп, Христос, Буда, Мохамед и т. н.
Има нещо много любопитно в легендата за Кецалкоатл. Според нея богът си заминал на изток през
морето с обещанието (или заплахата), че пак ще се върне. Той бил човек с брада, а по онова време сред
индианското население нямало хора с брада.
 „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”Създадено: 01/07/2012 : 00:57
Обновено : 10/02/2020 : 21:25
Категория : Сириус - въпроси и отговори
Страницата е посетена 6298 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^