Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Контакти
Брояч

 2 153 553 всичко

 8 посетители онлайн

Сириус - въпроси и отговори - Египетските пирамиди


СИРИУС - ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Въпросите по-долу съм задавала лично на Сириус - извънземна цивилизация, посредством контактьор;  самите въпроси бяха взети от великолепната книга на Богомил Герасимов „Тайнствената сила на пирамидите”, поради което на  места в текста са дадени, с по-ситен шрифт, цитатите от книгата, провокирали задаването на някои от въпросите. За съжаление липсата на достатъчно време не ми позволи да вмъкна и останалите цитати.
Е. Манолова
 
٭٭٭
„Пирамидата на Хефрен, в сравнение с Голямата пирамида, има значително по-бедна вътрешна структура
и погребалната й камера е прекалено леснодостъпна. Това дава основание да се подозира, че някъде вътре
в пирамидата има друга, скрита камера, където вероятно е била мумията на Хефрен. „
                                                                           „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
Има ли друга скрита камера в пирамидата на Хефрен?
Да, има и не само една, а две. Казахме ви, че Хефрен беше един от нас и там има неща, които, когато му дойде времето ще бъдат открити.
 
٭٭٭
„Голямата пирамида в Гиза. На нея й липсват няколко реда ка­менни блокове, или т. нар. пирамидон, камъкът
на върха, който по същество трябва също да представля­ва една малка пирамида - тя завършва в горния си край
с малка площадка - квад­рат със страна около 10 м. Но защо го няма този пи­рамидон?
Едно от обясненията е, че връхният камък е бил от злато, блестял е на слънцето като мощен фар и се е
виждал чак от Луната. Но злато мирно не седи, дори и върху най-високата пирамида. Откраднали са го алчни­те крадци. Друга теория допуска, че пирамидонът може да е скрит, заключен някъде в самата пирамида.”
                                                                                    „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
На пирамидата в Гиза липсват няколко реда каменни блокове или т.нар. пирамидон - тя завършва с площадка около 10 кв.м. Нарочно ли е оставена недовършена?
Не е недовършена, а нарочно е направена така, но ако сте забелязали тя е по-малка от тези в Мексико.
 
Съществува ли пирамидонът и къде се намира?
Пирамидонът съществува реално и се намира в подземието под Сфинкса - нарочно е махнат, за да не изпраща сигнали към Сириус. Когато пак се постави, ще има повторно пришествие на "богове" - извънземни цивилизации.
 
Вярно ли е, че голямата пирамида не е имала връх?
Не е вярно, че няма връх и че не е имала - има и е скрит, защото когато се постави изпраща и приема сигнали до Космоса - той е каменен с облицовка от специален вид кварц, който е непознат за Земята. Когато се постави на мястото си изпраща сигнали, които значат "Елате, имаме нужда от вас" - нещо като спешно повикване на космични братя - това е предназначението му.
 
На колко хиляди години е Сфинксът?
Сфинксът е построен след завършването на пирамидите, а не, както се предполага, че е строен успоредно с тях. В Сфинкса са тайните, а в основата на пирамидите са съоръженията, които се използват. Точната дата ще бъде изчислена и ще ви я дадем.
 
„Според някои съоб­щения в печата проклятието на фараоните имало пръст и в потъването на „Титаник".
47-годишният богаташ Джон Якоб Астор купил в Лондон египетска мумия и я качил със себе си на „Титаник".
Вероятно тази мумия не е била случайна и не е изключено именно нейното похищение да е предизвикало гнева
на боговете. Иначе как да си обясним защо фаталният айсберг попада на пътя точно на „Титаник"...
                                                                                        „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
Какво представлява проклятието на фараоните?
Представлява радиоактивно облъчване, но не във вида, който вие познавате, а много по-смъртоносно и може да се направлява как да се развие - при кой и как.
В основата на пирамидата, която също е пирамида, но под повърхността която не може да се види, само че обърната - там има нещо, което за вас са генератори и по специална система се изпраща на повърхността при помещенията, където фараоните са в покой.
Никой не се замисля кому и защо е било нужно да се мумфицира някой от владетелите в Египет.
 
Мумфицирането условие за прераждане ли е било или е целяло предотвратяване на прераждането?
Някои от фараоните са едни от нас, но със съответното земно тяло и е необходимо да се мумфицират. Пирамидите имат много функции.
 
Какво става, когато мумията бъде разрязана?
Мумиите не бива да се изследват, защото "проклятието" действа. Именно затова беше оставен този надпис - за предупреждение да не се бъркат хората в неща, които не е дошло времето да разберат. Това е защитно средства - т.нар. проклятие. По стените достатъчно ясно е описано и нарисувано - процеса на развитие на нещата, преминаването от едно ниво в друго, но все още много неща не са разчетени и разтълкувани, а се правят само хипотези, някои от които са далеч от истината.
 
Неща оставени в пирамида по-различно ли се съхраняват отколкото извън нея, дори когато тя е направена от картон?
Да. Една от целите на пирамидите е да съхраняват всичко в тях.
٭٭٭
„На 12 август 1799 г. Наполеон влиза в Царската камера на Голямата пирамида и заповядва да бъде оставен сам. Не е известно какво е правил там, дали е лягал в празния саркофаг и дали е видял нещо. Но когато излязъл, бил блед, замислен и мълчалив. След години, когато живеел в изгнание на остров Света Елена, негов доверен човек го запитал за преживяването му в пирамидата. "Излишно е да ви казвам - отговорил бившият император. - Няма да ми повярвате."
„ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
На 12 август 1799 Наполеон влиза в царската камера на Голямата пирамида и заповядва да бъде оставен сам - на другия ден не казва на никого какво се е случило. Какво е било то всъщност?
Една нощ пренощувана в пирамидите ти показва целия ти живот до края под формата на сън, но то за вас е сън, а всъщност не е, а е разходка извън физическото тяло. На Наполеон му беше показана една част от грандиозния план за неговата епоха и нашите помощ и напътствия, съвети. Във физически смисъл той ни прие лично за себе си като духове в неговия личен свят така, че разбирате - той видя Франция до края на съществуването й и осъзна каква малка част от плана е.
 
Пирамидите са разделени на три нива - виждате основата и върха, но извън вашия спектър са нива, които не можете да видите. Първо ниво е за погребване, мумфициране. От първото към второто душата преминава в особено състояние, което няма да разберете, а от второто към третото поема пътя си там, където й е предназначението.
 
Кога и от кого са строени пирамидите в Египет?
Пирамидите са строени много преди вашето летоброене и са проектирани в избран момент на това място - постепенна физическа проекция, проявление на нещо, което е строено много отдавна - просто са преместени във времето на подходящо място. Ще ви го обясня по-точно, ако можете да разберете: проектирани са точно там, където са сега и всъщност няма строеж, а само външно обличане и онагледяване на нещата. Чрез специална методика работниците, които ги онагледяваха,
а впоследствие забравяха - всичко бе изтривано от паметта им. Те бяха, както бихте се изразили вие "на автопилот".
 
 
Как са били транспортирани огромните каменни блокове?
Имаме съответни механизми, чрез които тези блокове биваха донасяни от едно място на друго.
 
Използвано ли е дематериализиране при строежа на пирамидите?
Телепортацията е напълно възможна и естествена като достигнеш определено ниво на развитие.
 
Защо Сфинксът има тяло на лъв и глава на човек, когато в египетското изкуство божествата се изобразяват с тяло на човек и глава на животно - никога обратно?
Той не е египетско творение, а на цивилизация преди Египет и това е символ.
 
Символ на какво?
На това, че човекът е много по-могъщ и знанието се препредава чрез вековете и когато е необходимо то излиза наяве и друг път се скрива и че човекът може да се развива. Затова този Сфинкс е там - могъществото на животинския свят и разума на човека. Той е пазител на пирамидите, който седи и чака да дойде времето, когато да разкрие тайните си.
 
„Традиционните учени досега не са успели да обяснят защо саркофагът изглежда така нефараонски, защо по него няма обичайните украси и йероглифни надписи. Човек ще си помисли, че фараонът се е мушнал в саркофага някак инкогнито. Наистина той се славел с много лошо име приживе, бил жесток и тираничен, но пък е написал една много мъдра книга, която се оказва изчезнала. Факт е обаче, че въпреки лошата му репутация Хуфу е бил третиран като божество и от последвалите го фараони и жреци. Но защо хем са го обожавали, хем са го натикали в такъв странен саркофаг? И къде му е капакът? Или е бил без капак? Не вярвам жреци и близки да направят такъв пропуск. Някои египтолози обясняват всичко с проклетите крадци. Но как се измъква погребална плоча, по-голяма от тунела, през който се влиза в камерата? И саркофагът е по-голям с цели 2,5 см от същия тунел.”
„ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
Защо саркофагът на Хуфу изглежда така нефараонски - по него няма обичайните украси и йероглифни надписи. Книгата, която е написал е изчезнала. Къде е капакът на саркофага /ако е имало такъв/?
Капак никога не е имало, а книгата, която е написал съдържа истини за направляването, насочването на енергиите. Хуфу, Хеопс, Хефрен бяха едни от нас в съответната земна форма и тримата оставиха това, което трябваше да оставят на човечеството.
Книгата, която е написал не е книга в смисъла, който вие си представяте, а същата онази сфера от кристал, за която си говорихте. Тя още малко ще е притежание на този у когото е сега. Тази кристална сфера е много силна във всяко едно отношение - там е концентрирана енергията в най-чистия й вид и в зависимост от човека тя помага или вреди. Не трябва да се страхувате от нея, защото с каквито помисли отидеш при нея така ти помага или вреди, а тя може много да даде. Тя е наше творение. Тя ще започне да обикаля света, защото е необходима за хората. Най-добре можете чрез нея да видите чрез човешки възприятия какво е наглед силата и мощта й.
 
„Титаник". 47-годишният богаташ Джон Якоб Астор купил в Лондон египетска мумия и я качил със себе си на „Титаник". Вероятно тази мумия не е била случайна и не е изключено именно нейното похищение да е предизвикало гнева на боговете. Иначе как да си обясним защо фаталният айсберг попада на пътя точно на „Титаник"...
                                                                                       „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
Има ли връзка потъването на Титаник с наличието на борда му на египетската мумия, закупена от Якоб Астор?
Египетските мумии са си за Египет и трябва да си стоят там.
 
 
Как е умрял Тутанкамон?
Тутанкамон умря преждевременно, защото искаше и се занимаваше с неща, които не му беше "писано" да се занимава. Искаше повече от това, което можеше да получи. Неговото управление трябваше да бъде съпроводено с това да ръководи страната си като администрация и културен живот, а той се бъркаше в неща, които не разбираше - енергийни структури, с които не трябваше да се занимава. Загина, защото беше прекалено любопитен. Беше чувал за някои "божествени" вярвания и се опита да направи някои промени в религиозно отношение, които така и не направи, защото беше неопитен и непосветен във висшите тайнства на това, което те наричаха богове. Беше умен и начетен младеж. Имаше на свое разположение много древни папируси и свитъци, които за него бяха твърде интересни и му се искаше самия той да стане бог, а не беше дошло времето за това - изпревари нещата. До голяма степен вина за това негово поведение имаше негов съветник, който го подтикваше да преустройва вярванията и нещата такива, каквито бяха установени дотогава. Този негов съветник и жрец беше от реформаторска група, която искаше да поправи религията и тя трябваше да стане моноистична т.е. да вярва в единен бог. Това беше невъзможно за тогава. Искаше им се да се кланят на бога на подземното царство. Това би унищожило всичко, което беше градено дотогава. Цялата хармония и принципа на Вселенските закони, които се спазваха като се има предвид, че трима фараони наистина бяха богове в земни одежди. Той загина от отмъщението на боговете - болест, която вие бихте нарекли проказа, само че бавно ти се разрушават вътрешните органи, което физически и психически е много болезнено. С други думи, унищожи го злоупотребата, неподчинението на Висшите енергии, а той се занимаваше с низшите, като искаше да ги издигне в култ. Самата болест го погуби за една година и беше вкарана съвсем физически чрез кръщението му от силите, на които се кланяше, т.е. чрез хранене погълна това, което за 1 година го унищожи. Той разбра за грешката си и помоли "старите богове" да не остане в историята като фараона отцепник от древната вяра. Погребението и мумфикацията бяха пищно дело направено с голям размах и останаха в скритата официална история на Египет.
 
Начинът на разположение на пирамидите огледален образ на съзвездието Орион ли е?
Начинът на разположение на пирамидите е много точно и прецизно избран и осъществен и наистина е разположен към съзвездието Орион, но не са точен огледален образ, а са правилно ориентирани към това съзвездие - то е свързано с една от насочващите и свързващите функции, които имат, защото всички извънземни цивилизации, свързани по някакъв начин с Египет, са от Орион и Сириус - от други цивилизации не са свързани с Египет. Всички, които са били на земята и са помагали с учение и технологии, са оттам. Технологиите бяха свързани с организацията и начина на живот общо със селското стопанство - земеделие, скотовъдство, а също така и с начина на управление на страната, защото не може такава важна страна с такива важни дори и за нас постройки да бъде управлявана от кого да е и както той го вижда и разбира в този смисъл
управлението им носеше божествен отпечатък, защото се избираха от нас още преди да се родят.
Жреците ги направляваха и държаха връзката с нас жива, изразено в култове и ритуали. Истинските фараони бяха де факто жреците, защото те бяха посветените в божествените неща, или иначе казано в естеството на нещата. Фараоните нямаха реални способности във Висшите енергийни вибрации - те имаха реална власт откъм влияние върху поданиците си, но нищо друго.
Имаше и опити от страна на някои жреци да се правят, а не да се съобразяват с придобитото и да бъдат в служене на всеобщото благо. Започнаха да се чувстват по-велики, отколкото бяха в действителност и да има опити за асимилиране на гражданската власт. Тогава те бяха жестоко наказвани и унищожавани. Те наистина имаха в известен смисъл по-голяма власт от фараона от гледна точка на възможностите, които имаха и енергиите с които работеха, но те трябваше да бъдат в помощ на фараоните, за да върви всичко добре. Но желязно правило беше, че не трябва да се противопоставят, а само да служат на фараона - те започнаха в един момент да не го спазват и заплатиха скъпо за деянията си и за своя бунт, защото едното и основното от церемонията по въвеждането им в тайнствата на боговете беше по никакъв начин да не противодействат и да не вредят, а само да служат на Боговете - те така ни разбираха Нас от неземен произход, каквито бяхме и сме - за тях бяхме богове. Когато се видя, че жреците злоупотребяват със силите, с които бяха в контакт се реши директна реинкарнация на фараони, за да се избегне влиянието на жреците и последвалото го възгордяване от тяхна страна. Затова на Земята се реинкарнираха и биолокираха Хефрен, Хеопс и Хуфу, т.е. боговете слязоха, за да управляват и да извършват това, което беше необходимо за правене. Единият от тях пак ще се завърне; това е много еволюирала душа, която почти се е сляла с божественото, затова е запазено предишното й обиталище, черупка, за да може пак да слезе и да заеме земно тяло. Това ще бъде учител като Христос с универсално учение, което ще повлияе изключително много за еволюционното ви осъзнаване. Затова тази мумия седи там и е неоткрита - тя е необходима все още.
 
Защо египтяните са писали с картини, вместо с думи?
Писмеността на Египет не е човешко творение и е създадена с конкретна цел - да запази всичко необходимо за поколенията. Картините също представляват думи, но с различно значение. Картините са думи със съответния еквивалент. Писмеността е много сложна и зашифрована с оглед на това да не може всеки да я прочете. Тя има два начина на четене - дори хората да бяха разчели всичко, то щеше да говори за едни неща, а същевременно да запазва и другото си значение, но тайният език се чете на определени интервали и в определена последователност. Иначе прочетеното пак има смисъл, но за неща от обикновения човешки живот. Животните и картинките също са думи, но това не се разбира и оттам идва объркването, затова казваме, че е писменост по специален начин с цел. Ясно и тайно, но времето е унищожило повечето от оставеното, а човешката ръка и различните аспекти на религиите ви - останалото.
 
Какви транспортни средства са използвали в древния Египет?
 
Ако имате предвид от хората - коне и нещо като средновековните карети, а от нас - транспортни средства , но не с кръгла форма, а с формата на пура, които при излитане и кацане излъчват силен светлинен поток, а след това - дим. Народът на Египет вярваше, че това са боговете, на които се кланяше. По време на строежа бяхме на Земята много често - идвахме и си отивахме. Средствата ни бяха транспортни - с които донасяхме от нашите съзвездия и планети необходимите неща и технологии. Дължината не надвишаваше 20 метра, а ширината 5,5 метра. За гориво се използваше енергия, която се добиваше от определен вид кварц, който се съдържа дълбоко под пирамидите в скалните образувания - той съдържа енергия, която е необходима за нашите средства.
 
Разстоянията в метри
Разстоянието, което е изминато не ви трябва да се измерва, защото само по себе си то води до нещо. За капаните не се притеснявайте /механичните/, защото ще сме в постоянна връзка с вас и последните доуточнения ще са на място, за да не може никой да ви прескочи или да действа без вас, затова последните неща ще ви ги дадем на място. В самите същински пирамиди можете да ни видите в истинската ни същност, а не такива, каквито понякога се налага да ставаме /да приемаме плътни тела/, а в действителност сме много разредени като плътност, а ние сме там и сега. Ако застанем до стена се сливаме с нея, защото сме прозрачни и разредени.
 
Има ли в България пирамиди?
Да, в България има две пирамиди - едната е зад Мадарският конник - неговата тайна ще бъде тепърва разкрита. Това е изключително място в днешните ви граници. Вие тепърва ще го преоткриете, защото той е само нагледно насочващ символ - зад него има неща, които още не са открити, а когато бъдат - ще бъдете изумени от това, което се намира в днешните ви граници. Има пирамида геометрически същата като Египетските, но с различно вътрешно архитектурно стеноизображение, което изобразява боговете в които тогава вярваха хората - всичко е много добре запазено и съхранено, има и предмети от бита и погребална камера, където е съхранен Владетел от тогавашната държава.
В България по времето на траките имаше посещения от нас - цялата им тогавашна религия се базираше на това, че виждаха "боговете" и че ги обожествяваха, защото етапът на развитието им беше назад в технологичен смисъл и затова ни мислеха за богове. Боговете на траките бяхме ние, т.е. - същества с извънземен произход. Имате свещена земя и тепърва, когато и тайните и светините на древни култури излязат наяве, светът ще обърне очи към вас.
 
д-р Р. Чарлс никога в египетска пирамида не са намирани следи от царско погребение, нито фараонска мумия. Храма с надписите в Паленке.Да, това е странната вентилационна шахта. През нея влизат въздух и лъч светлина. Защо е необходимо въздух да влиза в гробницата?
                                                                                       „ Тайнствената сила на пирамидите – Б. Герасимов”
 
Били ли са гробници пирамидите?
Египетските пирамиди не са гробници на фараони и никога не са били предназначени за това - те имат съвсем различно предназначение - не са гробници, а силни енергийни центрове.
 
Изпълнявани ли са в тях определени ритуали?
Да, там се изпълняваха определени ритуали, които в едни случаи призоваваха "Боговете", а в други изпълняваха ритуали за това, което жреците приемаха като начин за омилостивяването им.
 
Можете ли да ни посочите общия брой на пирамидите по света?
Не може от гледна точка на това, че много от тях не са открити. В България има две пирамиди. Едната е зад Мадарският конник - той е знакът, който служи като ориентир, а другата се намира близо до тракийско селище в западна България.
 
Различно ли е предназначението на пирамидите по света?
Да, има голяма разлика и тя се разделя на три основни групи:
1. Едните служат за наземни бази и ориентири за летателни апарати от други планети и връзка с тях /двупосочна/
2. Втората група пирамиди е лечебна и има за цел да се въздейства физически чрез енергийно облъчване по подходящ начин.
3. Третата група пирамиди служат да проходи или по-точно казано - за врати към други измерения или паралелни на вашия светове.
 
Датировка на Хеопсовата пирамида
Пирамидата на Хеопс е много по-стара, отколкото можете да си представите, а нейното физическо доизграждане /обличане/ е станало преди потопа. Имаме предвид, че тя е там като енергийна структура много отдавна, но физическото й обличане с каменни блокове е станало на по-късен етап, защото същността й е Енергийна и нематериална, а каменните блокове са изградени върху гръбнака, който е енергия.
По времето, когато Хеопс е роден пирамидата е била завършена, но е само наречена на негово име, но не той е нейният строител. Не е по времето на неговото царуване изграждана, а преди това.
 
 Най-мъдрите и достойните от Атлантида сложиха началото на Египетската цивилизация, но те бяха чисто физически много по-различни от египтяните.
 
Египет, Америка и част от Европа оформят космическа площадка, защото и в Европа е имало посещения на Извънземно съзнание. Тези пирамидални конструкции са свързани помежду си и оформят едно цяло.
 
„... в сравнение с Голямата пирамида тя има значително по-бедна вътрешна структура и че погребалната й камера е прекалено леснодостъпна. Това дава основание да се подозира, че някъде вътре в пирамидата има друга, скрита камера, където вероятно е била мумията на Хефрен.”       Б. Герасимов
 
Има ли друга неоткрита камера в пирамидата на Хеопс?
Да, в пирамидата на Хеопс има още неоткрити коридори, които водят до стаи /помещения/, които съдържат доказателства /предмети/, които на Земята не съществуват.
Вратата се намира откъм камерата на царицата, която не е завършена, но това е за заблуда.
 
Лицето на Сфинкса копие на фараона Хефрен ли е?
Лицето на Сфинкса е наистина копие на фараона Хефрен, защото той беше извънземна същност /душа/ в земна физическа обвивка и по негово време са завършени коридорите под Сфинкса, затова лицето му е увековечено, макар и вече силно повредено от годините.
Неговата мумия се намира недалеч от Сфинкса и е много добре запазена с оглед на това, че ще се реинкарнира отново. Досега тя не е намерена, защото е необходимо да се запази много добре откъм физическо състояние.
 
За повечето учени сфинксът е паметник на фараона Хефрен, прилича на него, има си брадичка и кобра на челото - все царски символи.                                                                  Б. Герасимов
 
Колко дървен материал е използван при строежа на пирамидите?
Наистина количеството е минимално, защото след завършване на строежа този дървен материал е унищожен, за да няма никакво доказателство за строежа. Нито една от хипотезите не предлага реално физическо доказателство.
 
Битката между боговете беше битка между две различни цивилизации Сириус и Алфа Центавър - борба за надмощие.
Пирамидите са построени от извънземен разум, намиращ се в съзвездието Сириус.
 
Сириус част от Орион ли е?
Да, част от него е. Орион е голямо нещо, а Сириус е по-малката част от едно цяло.
 
 
 
Лицето на Сфинкса копие на фараона Хефрен ли е?
Лицето на Сфинкса е наистина копие на фараона Хефрен, защото той беше извънземна същност /душа/ в земна физическа обвивка и по негово време са завършени коридорите под Сфинкса, затова лицето му е увековечено, макар и вече силно повредено от годините.
Неговата мумия се намира недалеч от Сфинкса и е много добре запазена с оглед на това, че ще се реинкарнира отново. Досега тя не е намерена, защото е необходимо да се запази много добре откъм физическо състояние.
 
„Слепването е осъществено с някакъв мистериозен цимент. Съставът му е известен, но въпреки модерните технологии не се получава същият продукт. За разлика от обикновения мрамор, който се износва, полираният варовик и този дяволски цимент с времето стават все по-твърди и по-здрави.”                                                                                                          Б.Герасимов
 
Защо днес нашите учени не могат да получат цимента използван за слепването на каменните блокове въпреки, че знаят състава му?
 
Защото нямат една от съставните части, която е на основата на кварца.
 
Какво точно е било съотношението на тайнствения цимент?
На Земята няма еквивалент на съставката на цимента /кварцовия пясък/ - именно той ги прави толкова твърди. На Юпитер най-близко до вас има от тази съставка, за която говорим.
Планетите на които мислите, че няма живот, са пълни наистина със скално-зъбести повърхности, които обаче съдържат много ценни съставки, чиито свойства не познавате, а ако ги познавахте, биха ви били от голяма помощ за развитието на високите ви технологии, като например свръхлеки материали, които същевременно са много твърди .
 
Мумиите изсушавани ли са в пирамидите и въобще как са правени?
Когато фараон или някой определен знатен човек напусне този свят /член на неговото семейство/ първото, което се прави е да се източи кръвта от цялото му тяло и вените му да се напълнят със специална течност. След като това се направи той /тялото/ се поставя в пирамидата точно под върха и между веждите се забива много тънка игла - вие го наричате "в десятката". Същото се прави в областта на слънчевия сплит на ръцете от вътрешната страна и на определени точки на ходилата на краката. С така поставените игли тялото престоява 8 дни в пирамидата, а след това започва основната балсамация по ваденето на органите, което няма да ви е много приятно да го описваме с подробности.
 
Как са били рязани блоковете, след като лазерният лъч не може да завива под прав ъгъл?
Като се поставя нещо не по-голямо от нокът на малкия пръст в долния ляв и горния десен край, които пречупват лазера - едното го пренасочва - нещо като огледало, пречупващо самия лъч. Възможни са и много по-сложни конфигурации и то не от камък, а от кристал.
 
Защото това е обусловено от нейната основна функция, която е за насочване - когато ъгълът е точно този се осъществява връзката със съзвездието Сириус.
 
Какво е било предназначението на кладенеца?
Кладенецът служеше като част от процеса чрез който се трансформираше Енергията - той служеше за охлаждане при самия процес, но уредите вече не са там. Останаха само помещенията. Там беше завършван самия процес - енергията добиваше конкретният завършен вид и беше готова за използване.
 
т. нар. камера на царицата, която според египтолозите е оставена недовършена. По размери е почти квадратна - около 5,5 на 6 м, със сводест таван, висок 7 м. Камерата на царицата е "оборудвана", ако мога така да се изразя, с една мистериозна ниша, висока 5 м, и с две шахти. Нишата най-вероятно е била място за поставяне на статуя, а шахтите - както всеки ще си помисли - за вентилация. Но ако продължи да мисли, всеки би се запитал кой прави вентилационни шахти, които не стигат до повърхността на пирамидата.                                       Б. Герасимов
 
 
Камерата на царицата е не само това, което изглежда и никога там не е имало царица. Замисълът й е съвсем друг. Там има още неоткрито помещение, което чрез коридори води наистина до врата към друг свят, която е трапецовидна и е изградена от непознат за вас метал, който го няма във вашата Менделеева таблица и се активира по определен начин.
 
/липсва въпроса/ Да, тя води до него. В самата зала няма предмети, които да бъдат използвани реално - само е богато украсена откъм стенописи, които обясняват процесите на "телепортация" от единия свят към паралелния /отвъдния/.
/липсва въпроса/ Понастоящем се работи, но нещата са засекретени, но тази зала откъм този вход не може да доведе до залата до която се стига от камерата на царицата.
 
Различава ли се по сила енергията в пирамидата?
 
Енергията на пирамидата е силна навсякъде щом е под върха и основите или иначе казано навсякъде в нейните граници. Няма места, където да е по-силна или по-слаба - тя е еднаква навсякъде, само че има много разновидности.
 
Има ли същества в пирамидата на Хеопс?
Да, в пирамидата на Хеопс има същества, които са реални - дори ако те поискат могат да се материализират, за да ги види човек - те са така наречените пазители и стражи на пирамидата, но не за да я пазят от хората, а от отрицателни извънземни същности. От време на време се показват на хората под формата на халюцинация. Това са нематериални пазители, които обаче биха могли да въздействат на психиката на човека, но физически не могат да го наранят. Могат само да предизвикат уплаха, но не нараняване. Те имат способността да се визуализират приемайки материален образ на каквото и да е.
 
Използвана ли е царската камера за мумфициране?
Царската камера е използвана, но не за мумфициране, защото за мумфициране се е използвало специално помещение с необходимите приспособления и инструменти а в камерата не са намерени такива, защото са се извършвали на друго подходящо място, което отговаря на изискванията.
 
 Не, не е била използвана никога за мумфикация. При този целия процес се отделяше голямо количество топлина в самата конструкция и имаше нужда да бъде отвеждана, затова служеха въздухопроводите - те наистина провеждаха топлината.
 
Била ли е ограбвана Хеопсовата пирамида?
Хеопсовата пирамида никога не е била ограбвана, защото съкровищата са на друго място неоткрито досега.
 
Сириус е планета от съзвездието Орион. В древността Египет е посещаван предимно от представители на тази планета.
 
Да, планетата Сириус е различна от звездата Сириус - те са много отдалечени една от друга.
 
Може ли в дървена конструкция на пирамида да се използват пирони?
Да, възможно е, ако се използват алуминиеви, или техни съединения на основата на алуминия
/сплави/. Ако се използват железни, пирамидата няма да има същото действие.
 
Какъв е ефектът от използването на пирамидата във връзка с киселото мляко?
Ако опаковката на киселото мляко се произвежда във формата на правилна пирамида, но с ясни
ръбове, ще може да се подобрят вкусовите му качества и дълготрайността му /срока на
годност/, но не обърната, а правилна пирамида. Конструктивно може основата му да се прави
така, че да се отваря оттам, за да се консумира. Разликата ще е чувствителна - поставени при
еднакви условия, температура, светлина и т.н. в еднакви материали, в тези с пирамидална форма
ще се запази повече.
 
Трябва ли да се спазват стриктно пирамидалните размери в пирамидите за домашно
ползване?
Да, те са така изчислени, за да може приложението им да е универсално, затова е необходимо
да се спазват - иначе е въпрос на сложни изчисления, за да може енергията да бъде насочена
или подсилена върху едно нещо конкретно - докато тези параметри се спазват, ще може да
се използва универсално.
 
Колко време трябва да се зареждат различните храни, питиета, семена и др. под пирамида?
Оптималният срок за всичко, за да бъде трансформирано е седем дни - след този период може
да се използва, но трябва да се поставят едновременно, а не да се вадят и слагат - една
партида от даден продукт се слага под пирамида и се оставя да отлежи седем дни.
 
В жилището - колко на брой и къде е най-удачно да се поставят пирамиди?
В жилището е най-удачно да се поставя в стаята на това, което наричате таван - там, където се пресичат мислените му диагонали. Най-добре е на тавана - най-често вие поставяте там осветителни тела но забравяте, че те могат да бъдат и пирамидални осветителни тела. Всъщност, определени кристали могат да се използват за осветление, защото излъчват силна, но не вредна за очите светлина - това още не сте го открили, но можем да ви научим.
Ако си представите тавана - там, където се пресичат мислените прави от ъгъл до ъгъл - диагоналите - там трябва да е върхът на пирамидата.
 
Каква е връзката между правилно ориентираната пирамида и неправилно ориентираната спрямо посоките на света?
Ако пирамидата не е ориентирана спрямо 4те посоки на света,тогаватяне може да улавя и трансформира енергиите правилно.
 
Има ли формула за изчисляване големината на пирамидата спрямо площта на помещението?
Няма формула по която да изчислявате сами големините на пирамидите, които искате да ползвате в домашни условия. Необходимо е да се спазват хеопсовите размери, т.е. на пирамидата в Гиза.
 
Каква е разликата между въздействието на пирамидата, когато е правилно ориентирана спрямо посоките на света?
Ако нямаше разлика и пирамидите в Египет нямаше да са правилно ориентирани. Искаме да кажем, че когато отговаря на посоките на света тя е универсална - влиза в точната честота. Едно радио, когато не е на станция, само шуми - то пак е радио - сложен апарат, но желаният ефект е нулев - така е и с пирамидите - трябва да ги настроиш, за да хванеш точната честота. Иначе пирамидата си е пирамида, но е необходимо да е правилно ориентирана, за да влезе в пълно взаимодействие със Земята и Космоса, иначе не се получава точният ефект. При неориентиране на пирамидата енергиите, които генерира бихте определили като лоши, защото биха ви действали по начин неприемлив за вашето тяло - не че са лоши, но когато не са настроени - не действат по подходящия начин.
 
Каква е разликата между въздействието на пирамидата вътре в нея и под нея - еднакво ли е или не?
А каква е разликата под хладилника и в хладилника, под пералнята и над пералнята, под печката и над печката?
Като си вътре - въздействието е по-осезателно и се чувства. Основата генерира, а във вътрешността е преработената "готова положителност" - не можем да ви го обясним, защото езикът ви в някои отношения не позволява правилно и точно изразяване.
Протичат процеси - тя е като сложна машина на много високо фино ниво и затова не бихте я разбрали - не можем да ги опишем, защото няма да ги разберете.
Действието не е еднакво - вътре в нея е по-силно.
 
Може ли да се използва пирамида и да се постави на сграда, където живеят много хора и как би действала тя?
Както вече многократно сме ви казвали, пирамидите имат многофункционално приложение; да, могат да се поставят върху жилищна сграда, но в зависимост от височината на блока трябва да се изчисли и пресметне местоположението, както и нейното пространствено ориентиране. Понеже както знаете повечето ви блокове не са идеален квадрат, затова е необходимо преизчисление, за да може да действа навсякъде.
Поставена върху жилищен блок, пирамидата действа точно докъдето се простира основата й, тоест в мисления квадрат, независимо колко етажа е той, но за да действа и на блокове, които са с правоъгълна форма, е необходима една централна и четири по-малки пирамиди в двата крайни апартамента отляво и дясно, поставени на разделената височина на етажите, тоест на половината от цялата височина - ако е 8-етажен - на 4-ти етаж - малките. Разбрахте ли вече как става?
 
Така поставени пирамидите ще имат положително въздействие върху живущите, но какво точно се има предвид под "положително"?
Еми, постави на вашия блок една такава и ще разбереш какво се влага в понятието положително, но за да придобиеш яснота, ще ти обясним:
Поставена на покрива, такава пирамида би неутрализирала така наречените от вас патогенни зони, а ако искаш във физически смисъл - например при живущите ще изчезне напрежението и главоболието - хората няма да се карат толкова често и разбирателството ще се подобри. Не казваме, че ще стане чудо в смисъла, който вие влагате, но енергиите непоносими за човека ще спрат да активират натрупани човешки отрицателни емоции, защото, както се изразявате вие, "понякога малко ми трябва", а това означава именно това - тези патогенни зони ще бъдат трансформирани в поносими за човешкото тяло. Блокът ще стане място за почивка и в истинския смисъл - дом.
 
Може ли пирамида под някаква форма да навреди на даден човек?
Категорично не може да навреди - напротив - тя неутрализира и трансформира вредното за човека. Няма такова нещо, че човек не може да спи под пирамида. Правилната констатация е, че пирамидата променя досегашните неразположения на спящия и ги успокоява, но понеже той е свикнал по определен начин на неразположение, затова се чувства сякаш не е на себе си. Пирамидата "изчиства" отрицателното, неполезното и непотребното за човека и му дава спокойствие.
 
Какво представляват лабиринтите под пирамидата на Хефрен, които стигат до Сфинкса?
Мрежата от лабиринти от пирамидата на Хефрен започва от неоткрита още камера, която сезадейства с механизъм.Трябва да се натиснат в определена последователност символи /определени йероглифи/ за да се отвори. От тази неоткрита камера започват подземните тунели, чрез които се стига до основата на Сфинкса, за които говорихме. Тази камера се намира в южната страна на пирамидата на Хефрен. Сфинксът крие цялото богатство от знания на древните жреци на Египет. Знанията не са в пирамидите а извън тях. От тях се тръгва и се стига до ниво под Сфинкса където всичко е запазено и шифрите и кодовете са точни и ясни. Знанията обхващат точни описания на средствата с които са били строени, предназначението им, информация за космичните ви братя, математически, лечебни и описания на енергиите, които са от неземен характер. Начините за използването им за различни цели, като например чрез определено насочване на пирамидалната енергия могат да се отварят вратите към другите нива на съществуване. Данни за развиване на пси способностите на човека, пътуване до други планети в Космоса и т.н. Това знание умишлено беше скрито, за да не се използва от хора с користни цели. В противен случай трябваше да бъде унищожено, а не такова е предназначението му.
Описани са свойствата на кристали и минерали - неща за Луната и много други. Това са знанията, за които говорим.
 
Вярно ли е, че работниците, строили пирамидите, са били убивани?
Работниците не са били убивани физически, а им се е въздействало психологически - това се нарича заличаване на паметта, а не физическо умъртвяване, затова не са откривани масови гробове - нямаше физическо унищожение на хората, които работеха по проекта. Голямата пирамида е най-големият земен генератор и преобразувател на енергия.
 
Какво представляват истинските пирамиди?
Истинските пирамиди за които говорим представляват гръбнака на конструкцията, а именно- това
са фини вибрационни лъчи, които биха могли да се видят. Когато се активират, биха могли при определени условия да се видят като светлинни лъчи. Истинските пирамиди, истинската им същност
е между редовете каменни блокове и наистина преди много години бяха проектирани там, но бяха нематериални и невидими. След време се наложи да получат външна облицовка и да станат видими, защото, съгласете се, друго е когато нещо го има и е материално, макар и загадъчно и мистично.
По-лесно е да се отъждестви с някои и за нещо, отколкото една невидима пирамида, която я няма
за човешкото око и се случват загадъчни неща и явления. Друго е да си постоянно невидим и да се дематериализираш - това отнема време и енергия, защото да си материално същество от "плът и
кръв" и да си изразходваш пси-силите - да си невидим, е много по-трудно, отколкото да създадеш
място, където да пребиваваш спокойно и да можеш по-добре да си вършиш работата, за която си изпратен и дошъл. Самият процес от материя към нематерия е свързан с навлизане от едно вибрационно ниво в друго, като не е за пренебрегване факта, че самият процес е свързан с
енергийно пренасочване и пречупване на нещата. Затова беше решено да се започне и изгради
този комплекс, за да бъдат улеснени нещата, защото е много по-трудно да вършиш материални неща
с нематериалната си същност - затова те бяха необходими за нашите цели и задачи. Пирамидите и
сега се използват от нас - нищо, че не разбирате как и защо и по какъв начин. Нито едно посещение
на Земята не минава без да се мине и през тях - дори преходите са свързани с тях. Трудно е да си
дух и да работиш с дадено общество, към което имаш съвсем конкретни задачи и цели, които е необходимо да изпълниш. Те си бяха и сега са си наше средство за много и разностранни неща и продължават да служат под някаква форма на нашия план. Естествено много от функциите им са замразени, защото ги няма апаратите, които ги активират, но те винаги биха могли да бъдат
приведени в действие и вашата задача е да разбулите тайната им заради собственото си спасение, затова настояваме да работите по въпроса. Нищо от функциите им не е загубено, унищожено или забравено - всичко е пак където трябва да е и би могло да се активира.
Когато се достигне до тайните, които пази Сфинкса, тогава ще има пълна яснота по въпроса и ще се разбере колко мащабен и грандиозен е този проект, защото той е свързан и с други "археологически" забележителности, които съвместно оформят цяла картина на нещата такива, каквито ги
замислихме и осъществихме - нищо от нещата не е унищожено, а само деактивирано за тогава,
когато се наложи пак да се използва.
 
Да, има космически площадки, за които въобще и не предполагате и които мислите за древни
паметници и които археолозите ви откриват от време на време. Всичко това би могло да бъде възстановено за два месеца. Пирамидите много лесно биха могли да бъдат реставрирани от нас,
ако пожелаем. Всичко може да бъде приведено в готовност за използване много бързо, защото
всяко нещо, което сме направили и създали на Земята, е строено и замислено с цел използването
му и за далечно бъдеще. Вече нашият технологичен напредък също се покачи рязко - и ние се
развиваме, представете си. Тези неща ги строихме преди няколко хиляди години, през които напреднахме много.
 
Да, наистина, там ги има тези неща и си стоят, за да бъдат намерени - проектирали сме и точно кога
това ще стане. Пирамидите ще бъдат възстановени от нас като материални постройки, защото
времето и хората са оставили своя отпечатък, колкото и минимален да е той, защото има и друго
нещо - те трябва да са точно там и не могат да съществуват на друго място, защото то е точно
подбрано с оглед на енергиите на Земята, на Сътворението и затова е необходимо да останат
точно там, но ще се наложи малък ремонт, когато вече дойдем на Земята и присъствието ни е факт. Тогава те ще станат отново действащи в пълния си блясък и функциите им ще бъдат възстановени.
 
Египетските йероглифи
Има две значения на буквите това отляво и това отдясно значат различни неща - дори и еднакви фигури значат различни неща - зависи как са изобразени, защото ако надписите, които досега бяха намерени и разшифровани бяха обърнати обратно, значението им става съвсем друго и посланието става ясно и точно - например този знак:   .......... от едната и от другата страна значи различни неща - в единия случай значи една дума, а в други - коренно противоположна дума. Затова ви казвам, че ще отнеме много време. Важното е в какви интервали се чете, защото иначе пак има смисъл, но той е съвсем друг. Египетската азбука е много подвеждаща и объркваща за непосветените в нея, защото значи и не значи едновременно.
В единия смисъл значи нещо съвсем тривиално, а в другия ясно и точно говори и описва събития и
неща от миналото, затова е нужен ключът към кода /указанието как да се чете/, а той още не ви е необходим, защото познанията са много точни и указателни. Например едно стихотворение като се прочете както трябва, се получава съвсем смислено послание за събития, които ще станат в наши
дни например.
 
Каква е била технологията на строеж на египетските пирамиди?
Като казваме, че са строени по извънземни наши технологии имаме предвид създаване на антигравитационно поле около определени предмети, например каменните блокове. Когато се създаде такова поле силата на тежестта намалява неколкократно и преместването им става много лесно от едно място на друго.
Да, използваха се дървени трупи и работници, които направляваха преместването на блоковете. На всяко съоръжение беше поставяно нещо като компютърен чип /така можем да го определим/, този чип, поставен на съответното съоръжение се активира с друг малък механизъм - нещо като малка кварцова пръчка от черен кварц. Когато те се задействат, каменните блокове губят силата на привличане, която Земята упражнява като ги привлича и по този начин те стават значително по-леки и удобни за манипулиране, превозване и насочване към съответното място за където са предназначени. Изрязването им ставаше с много по-модернизиран вариант на това, което вие познавате като лазерен лъч. Този лъч е много прецизен и остър, защото на машина се задават параметрите на това, което се цели като краен вариант и този лъч го прави.
Тази машина представлява и се базира най-общо казано на вакуумна дематериализация. Насоченият лъч "изсмуква" по предварително зададени данни необходимият материал, а именно разрязването, т.е. процепа между два разрязани блока. Тоест, представете си огромната кариера с камъни, скали, които имат необходимия атомно-молекулярен състав, който е предварително изследван и одобрен за целта и изискванията на строежа от гледна точка на натоварванията, които е необходимо да издържи. Това е дематериализираща машина, чийто лъч изсмуква материята на камъните и ги оформя много точно и прецизно. За пренасянето им вече говорихме.
Основата и гръбнакът на пирамидата е невидим и е много стабилен. Каменните блокове са външната, видимата част на невидимата й основа. Пирамидите са много отдавна проектирани пространствено на мястото, където са сега. Камъните бяха наслагвани и нареждани, напасвани един към друг чрез съоръжения, които бяха поставяни около мястото на строежа и чрез които се извършваше повдигането и наместването им. Материалът, който вие наричате "цимент" , който се слагаше между блоковете, наистина с времето се втвърдява. Основната му съставка е определен вид камък, който има на планетата Венера, комбиниран със силно кварцов пясък. Този материал, който се образува от смесването на съставките, има три състояния, подобно на водата, но се получава с обратна последователност от газообразно течно и твърдо, като с времето става все по-твърд, защото се получава "впиване" между блоковете и материала. Затова блоковете още преди да станат блокове се изследваха прецизно за съвместимостта им откъм молекулярен състав с материала за спойка. Този материал има свойството, когато постигне определена твърдост да не се чупи, а да се втечнява, но не до състояние да се разлива, а се достига до омекване, впоследствие последвано от ново втвърдяване.
Да, наистина Сфинксът беше замислен по друг начин, но беше невъзможно изграждането на коридорите да остане скрито, ако тялото беше построено като човешко, затова се наложи корекция от гледна точка на запазване на тайните на Атлантида и Египет.
Да, наистина има една единствена карта, на която е отбелязано всичко до най-малката подробност.
 
Какви точно предмети има в подземията, освен книгите?
Предмети, чрез които се осъществява телепортация от едно място на друго, камъни, които излъчват енергийни лъчи, които обездвижват човека за период от три до девет часа в зависимост от състоянието на организма му - нещо като всичките оръжия. Те са за защита и са зелени на цвят - имат форма чисто защитна:
Нещо, което вие бихте оприличили на компютър, но много по-плосък от вашите монитори.
 
Преди или след Христос са строени пирамидите в Египет?
Никоя от трите пирамиди в Египет не е строена след Христос, а много преди него. Пирамидата на Хефрен е строена преди той да стане фараон и градежът й продължи 22 години до окончателното й завършване, защото лабиринтите под нея бяха сложни като форма и конфигурация. Беше започната преди него, а той я довърши и наименува на негово име. Ще стане объркване, ако се опитаме да ви дадем точно година, защото не можем да разберем какво точно искате да знаете - началото на строежа, самият строеж, или завършеният й вид. 
 
Защо саркофагът на Хуфу е така нефараонски?
Защото това не е истинският саркофаг, в който беше погребан този фараон.
 
Той е на друго място извън самата пирамида в специална гробница, погребан е със съответните отговарящи на ранга му принадлежности, защото той, както ви казахме, беше един от нас. Неговата мумия е запазена по специален начин и на нея има предмети от кристали, които имат за цел връзка с неговото Аз /съзнание/, което е вече в друг свят /отвъдния, подземния - според митологията/. Тялото му е много добре запазено, за да може след време, когато настъпи часът да се реинкарнира чрез него в това време и този свят отново и за малко, необходимо и запазване в някакъв вид на материята, за да се получи реинкарнацията.
Неговата камера е много богата от гледна точка на предметите, които се намират в нея. Истинският му саркофаг не е каменен, а е изработен от специален вид руда, която е примесена със злато, капакът на саркофага е изработен от вид минерал, който е прозрачен и се вижда мумията му, която от своя страна е чисто зелена - това е най-големият скъпоценен камък на Земята като големина и начин на обработка. Такава мумия досега не е намирана никъде в Египет. Под зеления капак/мумия се намира същинското му тяло, което е много запазено през годините, а те не бяха малко. То се поддържа именно от комбинацията от свойства на този огромен зелен скъпоценен камък, който е външния израз на мумиите такива, каквито сте ги виждали и са намирани /само че в златна форма/. Затова е толкова беден този, за който се предполага, че е негов /каменният/. Но истинският му саркофаг не бива да се отваря, защото всеки, който се опита да го направи, ще бъде унищожен по най-гадния и болезнен начин, по който можете да си представите, а именно - чрез енергийно въздействие под много силна форма, при което до последно се чувства болката, но това е само малка част от физическото наказание - следва душевно "унищожение", болки и страдания за самата душа като форма на съществуване извън физическото Аз. Затова мумията му не бива да бъде отваряна - тя и не може, защото има защитни ключалки, ключовете за които се намират в самото помещение-камера. На саркофага всичко е обяснено много добре, оставено е подробно обяснение за фараона и за това как е отлетял и, че не трябва да се нарушава покоя му и, че един ден пак ще се завърне, преди окончателно да напусне този свят.
Саркофагът може да бъде пипнат и разгледан, но да се отваря преди моментът да е настъпил е крайно опасно. В пирамидите всичко е толкова добре премислено и закодирано, че никой, който не трябва не би могъл да достигне докъдето и да е.
 
Много тайни ли крият пирамидите?
Пирамидите имат много тайни, за които дори не би могло да се предполага - разнородни и разностранни приложения.
 
Защо въобще са били необходими пирамидите - строежът им, знанията, капаните, лабиринтите?
Пирамидите беше необходимо да бъдат построени за да разберете, че и преди вас е имало много други цивилизации, които са достигнали апогей и упадък след като са се самозабравяли и започвали да се мислят за богове. Пирамидите са своеобразен музей на човешката история - най-пълният, най-точният и най-успешният музей на Земята, защото в тях е складирана цялата памет на човечеството от сътворението му до края му - всичко, което е било, сега е и ще бъде, миналите и бъдещите цивилизации, залезът на едни и изгревът на други - да може да помни човек какво е грешил и да знае как да живее в хармония със себеподобните си и със съществата и силите над които няма власт, но от които могат да му помагат, както са го правили в миналото още от създаването. Когато се изгледа този филм, който е описан в книги, свитъци и записан информационно на неща 100 пъти по-малки от вашите компактдискове, човечеството трябва да види този "филм" и да прецени дали иска и на него да му се случи това, или да го предотврати в някаква степен; имате свободната роля да си изберете съдбата след като изгледате историята на Света.
Пирамидите съдържат веществени доказателства за това, че вие сте поредната цивилизация - най-лошата за съжаление, която върви към гибел, заради знанията си, както винаги използвани погрешно. Пирамидите са физическите Акашови записи, на цялото минало и бъдеще. Тези записи трябваше да бъдат оставени на материално ниво като книги, предмети, сложни апаратури, за да могат всички невярващи учени и съвсем обикновени хора в даден момент да видят това, което е необходимо като доказателство /естествено една малка, подбрана, но убедителна част от цялото познание/, за да разберат, че ни има. В този смисъл бяха необходими и винаги ще ги има, за да не забравяте никога грешките на древните хора и цивилизациите, които имаха много повече от вас. Затова са пирамидите построени и оставени да пребъдат там, за да помните вие и бъдните какво не трябва да правите. Затова бяха построени тайнствено и мистериозно и затова никой нищо не знае всъщност за тях. Това е предназначението им - да помнят и да покажат в един момент /критичен за цялата планета/, че нещата са много по-всеобятни и да видите колко сте малки като съзнание и технологически напредък. Изобретихте един компютър и една Атомна бомба и тръгнахте в грешната посока. Ще кажете, че имате свободен избор - да, но когато този избор пречи на всичко останало около вас и пречи на развитието му, тогава е необходима елиминация, независимо от размерите. Ще зададете друг въпрос - как след като всичко минало настояще и бъдеще е начертано и планирано, става така? - Става така, че прекалено много се отклонявате от магистралата, която ви е предначертана да вървите, защото страничните отклонения са малки, а вие ги правите прекалено големи, а не се движите по естествения ви път.
Това са пирамидите - Пазители на всичко.
 
Какво трябва да знаем за гробниците на фараони и самите фараони?
Гробниците не бива да бъдат осквернявани и ограбвани и въобще посещавани от хора с користни помисли, които отиват, за да грабят. Гробниците трябва да бъдат гробници, а именно - места за покой на мъртвите, защото оттам се държи връзка между горния и долния свят. Затова е опасно за непосветени хора да влизат там, защото рискуват физическото си съществуване. Всичко в гробниците е посветено на пътуването на душата към по-горните слоеве на същността. Затова всичко в тези камери до най-малката подробност е свързано с този процес на преминаването от едно състояние в друго, но изходящото състояние е необходимо да се запази, защото иначе връзката се прекъсва и се объркват нещата - затова са тези проклятия. Те представляват силно радиоактивна субстанция, която действа разностранно - и на психиката и на физиката, но за нея вече писахме. Това е все едно някой да ти влезе в спалнята и в състояние на дълбок сън да започне да се гаври с тебе. Затова не е необходимо да се нарушава покоят на фараоните - обърнете внимание, че използваме думата "покой", защото те са в такова състояние и то не бива да бъде нарушавано, камо ли изследвани, изнасяни, подлагани на анализ, аутопсии и такива разни неща. Ако знаехте цялата картина, щяхте да разберете същността и необходимостта на този процес, но понеже не го знаете и разбирате, затова правите грешки. За ваше добро е да не пипате мумиите и саркофазите от там, където са оставени да пребивават.
 
Пирамидата на Микерин
Микерин беше добър владетел за хората, защото неговата пирамида беше построена последна от трите; той не беше толкова тираничен в сравнение с предшествениците си. Той видя техните грешки като отношение и държание с хората и искаше да поправи отношението към народа на Египет и на народа към него. Затова беше по-"мек" и не толкова тираничен в сравнение с предшествениците си. Мумията му не е намерена, нито пък мумиите на Хуфу и Хефрен. Те са в специални хранилища - гробници и са на специални места, до които човек да не може да достигне без необходимата подготовка и знания. А иначе и трите мумии са реално съществуващи и ги има, но и трите са под нивото на пирамидите и също така извън тях.
 
Тронът на Тутанкамон и облегалката за главата му
Облегалката е по-важна - тя е това, което вие наричате компютър, но на много по-високо ниво - на мисловно информационно ниво. Короната, огърлицата за врата му и облегалката бяха нещата, които оформяха цялата му апаратура, ако мога така да се изразя. Та тази облегалка за главата му е същинската част на компютъра. По този начин се влизаше във връзка с нас - техните "богове", които им даваха знанията за всичко и мъдростта да управляват страната си чрез нашите знания. На нас ни оставаше това, че те знаеха за боговете, че ги има и ги беше страх от нас. По-важното е, че знаеха и как иначе, като им представихме толкова съвършени неща /технологични/, които те мислеха за божествени. Целта беше такава - да се разбере за "боговете" и да се живее в хармония с тях. Всички богове в митологията им са еквивалент на това, което се е случило и изживяло от тях в различни периоди от време по времето на различните династии. Те бяха добри ученици и записваха, систематизираха и пазеха всичко, което придобиха чрез нас. Наистина Египет най-много от всички предишни цивилизации му бяха дадени знания . Като изключим Атлантида, след нея най-много получи Египет, защото той съхрани всъщност остатъците от това, което получи в наследство, впоследствие дообогатено от боговете на Египет.
 
Вярно ли е, че в пирамидите на Египет е имало апаратура, която после е изнесена?
 
Да, в пирамидите имаше апарати, които служеха за активиране и контролиране на определени процеси, които впоследствие прибрахме. Сега останаха само галериите, камерите, въобще вътрешната архитектура, както я наричате вие, но към тази архитектура имаме апарати изработени от кристалометал, но той беше непознат на Земята по принцип малки и големи уреди контролираха и създаваха мощни процеси. Не е необходимо да са големи, за да вършат работа както тези, които се поставяха на блоковете и създаваха антигравитационно поле. По друг начин не можеше да бъдат преместени от гледна точка на теглото им. Наистина имаше "салове и трупи", с които се натоварваха определен брой камъни, но те служеха само, за да се съберат по-голяма бройка на едно място и като се постави съответният апарат встрани на саловете и трупите, той блокираше гравитацията и те ставаха лесно преносими. Има снимки, които изобразяват как работници дърпат и бутат такива съоръжения, но те всъщност го плъзгаха, защото когато няма гравитация и триене нещата стават възможни. В този смисъл - да, имаше двайсет такива "каруци", които пренасяха блоковете, но на тях бяха лепнати тези апарати, които създаваха условия за местенето им. По време на строежа имаше също така особен вид вибрации, които вие бихте нарекли музика, която в съчетание с друг апарат пък, спомагаше за издигането на блоковете във височина. Материята може много лесно да се премества от едно място на друго /материалните неща/, защото когато владеем хармонията, държим сетивата си отворени за истинските смислени неща: ненарушаването на връзката със създателя, с невидимото и недокоснатото. Тогава последното нещо, за което се притесняваш и чудиш няма да е как да преместиш камък от едно място на друго, или пък да го повдигнеш на определена височина и в определен ред. Когато се вслушаш в космическите и вселенските истини, тогава научаваш за законите, които ръководят Света /материалния/ и за тебе тайни няма. Няма невъзможни неща. Достатъчно е да се почувстваш част от Божествената част от Вселената и ти самият ставаш творец и Чудесата престават да бъдат чудеса, защото когато хармонията и любовта властват и изпълват твоето съзнание и когато душата ти е в мир с тебе и нямаш раздвоения, тогава опознаваш нещата откъм истинската им страна и когато достигнеш такова развитие на мозъка си, както го наричате вие, тогава вече ти се осветляваш за материалния свят и започваш да имаш власт над процесите и материалните закони и тогава не е проблем да надвиваш природата, моретата, океаните, ветровете, Земята. Тогава и само тогава, защото вече чуваш и виждаш фините енергийни полета, фините вибрации и ги разбираш, а материалното винаги е израз на финото, недоловимото. Затова казвам хармония - тогава получаваш знания, както ги наричате, технологии за развитието ви в техническия смисъл, защото тогава виждаш, чуваш и знаеш всичко - наясно си със законите на Космоса, защото висшите технологии са комбинация между духовни честоти и материални, в смисъл, направени са от материални сплави и метали, а кристалите носят духовната мъдрост, но в материален смисъл. Имам предвид, че в тях има енергия, която служи за достигане на фини духовни слоеве, но май ви стана много сложно. Затова всичките ни транспортни средства и технологични апаратури са изработени от метало-кристално-минерална структура и вие се чудите как биха могли да функционират и ви с струва невъзможно, защото гледате само откъм земните си закони, а те не са всичко - те са само началото на еволюционния ви процес. Защото всяко нещо си има своето огледално антагонистично действие, а има и нещо между тях /нематерия/. Не можете да разберете никога нашите нива на съществуване и съпроводения с тях начин и организация на живот, защото си мислите, че всичко знаете, а въобще не е така. Дори и да откриете нещо, ние имаме два пъти по-усъвършенстван модел. Макар, че умишлено ви се дава, за да свикнете, че има и други форми на живот - много по-дружелюбни и обичащи се от вас. Защо сме толкова напреднали технологично - защото и духовното ни развитие е на по-високо ниво, а духовното върви ръка за ръка с технологичното. Ние не водим завоевателни и асимилаторски войни, а само отбранителни, ако се наложи и сме много задружни като раса и цивилизация, работим усърдно и помагаме и на други братя - например на вас. Затова напреднахме толкова много, защото при нас гордост, завист и омраза няма - разбирате ли - та вие ще се изтрепете, ако притежавате нашите способности и умения. При нас всичко е равнопоставено и независимо кой какъв пост заема, се съобразява, уважава и слуша този, който е на по-нисък пост, но винаги зачитаме всички еднакво - не злоупотребяваме със служебно положение, знание и възможности. Та ако бяхме като вас щяхме да сме ви превърнали в роби отдавна, или да ви изпратим /телепортираме/ някъде, където да не ни пречите, но принципът на Вселенската любов не е такъв, а да помагаш на по-изостаналите, независимо колко си напреднал духовно и материално - това е наш закон. Затова се опитваме да влезем във връзка с вас и искаме разрешение за всичко от вас. Вашите лидери много добре знаят за нас и защото зачитаме вашият начин и организация на живот и законите, които го направляват. Та още Никсън и Брежнев знаеха за нас и имаха договор с нас и ние с тях. Ние спазваме йерархичното организационно структурно устройство на държавите ви - имаме предвид Русия и САЩ като "велики" държави и затова контактувахме с тях. Защо мислите се стигна до разведряване на отношенията, като постепенно рухна единия строй - та ние помогнахме толкова много, за да се случат тези промени. Впоследствие разбрахме, че контактите от най-високо ниво не дават необходимите резултати и променихме концепцията си за контакт. Сега искаме все повече хора да научават за нас и да им се покажем. За съжаление не всички, ами много малко хора биха могли безрезервно да контактуват с нас и да предават посланията, съветите и конкретните напътствия, за да се промените доколкото можете, а само истината за нас би отпушила една такава промяна, която да бъде мащабна и чувствителна. Това е засега. Обичаме ви.
 
Могат ли да бъдат измерени с нещо пирамидните енергии?
Пирамидните енергии са толкова сложни, че никога два пъти не може да се измерят или запишат еднакви работи, затова който се опитва да ги разбере винаги удря "на камък". Когато се открие познанието, тогава ще се разбере всичко - всичките загадки и мистерии на Египет и Мексико.
 
Какви са вътрешните кухини в пирамидите?
В Египетските пирамиди има кухини между два каменни реда, което представляват невидими енергийни линии върху които са изградени каменни блокове, но запомнете - пирамидите нямаше да просъществуват ако го нямаше енергийният им гръбнак - това представляват кухините на пирамидите в Египет.
 
Къде е ставало изсушаването на мумиите?
Обработването на мумиите е ставало извън пирамидите - в Града на Мъртвите Тива в специални помещения, зала, снабдени със съответните инструменти за обработката на тялото.
Впоследствие са били пренасяни в подземията на пирамидите, в основата им, защото на функциониращ жив организъм енергията на пирамидата забавя разпадането на клетките и затова изглеждат като изсушени, докато при живите организми забавя стареенето. Самата пирамидална енергия ги "изсушава", защото мъртвото тяло не излъчва вибрации, които да влизат в съприкосновение с пирамидалните енергии.
 
Защо е неуспешен експеримента на д-р Алварес - пирамидата ли е така конструирана?
Никакво земно изследване и уред не би могло да отчете и обясни мистериите свързани с пирамидите, защото те са от неземен характер. Не може със земни уреди, колкото и съвършени да са , да изследваш неща, които са технологично много по-напреднали. Та вие не използвате енергията на кристала, затова не можете да разберете много неща. Затова беше неуспешен опитът му - така са замислени единствено с енергията на кристалите могат да бъдат изследвани, за да се получат резултати, които да не са объркващи - те са ключът към загадките.
 
Защо не могат да открият дори със сонари подводните пирамиди в района на Бермудския триъгълник?
Защото никакъв земен уред не може да открие, отчете правилно пирамидалните енергии - не използвате кристалите и свойствата им затова няма да ги откриете, защото те са програмирани срещу попадане в земни ръце на каквото и да било свързано с тях - там има форма на живот - цивилизация.
 
Има ли начин да се измерва пирамидалната енергия?
Да, има начин и той е чрез кристали поставени в определена конфигурация. Няколко кристала, които ги има на Земята, но в най-чистия им вид, но такъв апарат още не е изобретен от човека, но защо ви е да измервате нещо, което знаете, че съществува - по-полезно ще ви е да знаете как да използвате тази енергия, а не как да я измерите - неправилно задавате въпросите.
Използвана ли е Хеопсовата пирамида за връзка с космически кораби?
Основното предназначение на тези постройки е за връзка с други планети и цивилизациите, които ги населяват. Идеята е чрез построяването им хората винаги да имат връзка със своите по-високо развити братя от Космоса. Пирамидите са гигантска антена между Земята и Сириус и Орион, затова са с точно такива размери - ориентирани са точно натам.. Пирамидите са мост между световете, връзката между тях, но малцина бяха посветените, които знаеха как точно стават връзките помежду ни, но с времето знанието се загуби, но функцията им продължава да е непроменена.
Скоро се планира посещение на ваши братя от космоса да бъдат възстановени функциите им, които в момента не се използват по предназначение - по-точно казано, не се използват за нищо и затова е необходимо на хората да се даде дозирано знание за част от практическото приложение на генерираната от тях енергия.
 
Вярно ли е, че фараоните са живели стотици години?
Не, не е вярно, но имаше 3-ма от тях, които наистина живяха дълго още от основаването на Египет. Но под различни имена те бяха извънземна същност в земни тела, които знаеха да владеят процесите в човешкото тяло. Имената /последните, под които са познати/ са Имхотеп, Хеопс, Хефрен. Имхотеп преди да стане строител и жрец беше фараон, но понеже нямаше как да прикрива възрастта си се отказа от престола и се отдаде на духовния аспект на своята същност. За около 70 години през това време беше на Земята и се обучаваше във все по-висше познание, когато излезе от сянката, в която се беше скрил приел името Имхотеп. Наистина всестранно развита личност, който никога не е прекъсвал връзката с по-висшите същества от Вселената и затова знаеше толкова много. Самите фараони се страхуваха от познанията му и той им беше най-близкият съветник - той служи при трима фараони на Египет и когато последният от тримата на които служеше почина, той отле-
тя. Напусна Земята, защото знаеше, че е изпълнил всичко за което е дошъл. Имхотеп е оставил много от знанията си в специално хранилище под пирамидата на Джосер, която сам проектира - те не са намерени още.
 
Какво представлява третата врата?
Когато се преодолее всичко, което е изградено по пътя и се стигне до третата врата първото, което изпитва човек е това, че от смесени чувства не може да изпита нищо, защото тя е върхът на майсторството на древните - изградена е и направена от метал /изключително твърд и устойчив на всякакви влияния/ - нищо не би могло да я разруши, защото зад нея е всичко, което е запазено и съхранено, затова тя е проектирана така, че да издържи на опити за разрушение. Изключително масивна и тежка със сложен механизъм за активиране. Изпъстрена е с многобройни символи и писменост, която е забравена. Предизвиква възхищение дори и само за това, че писмеността и текста върху нея са нанесени с изключителна точност и прецизност. Металът е черен и е непознат на Земята. Висока е осем метра, широка е 2,5 метра. Разделена е на 6 хоризонтални линии на които писмеността е по-голяма и под всяка една линия има по 4 под-линии с по-дребен шрифт. На нея има такава конфигурация от символи, които са една зад друга и показват различните аспекти на боговете в египетски вариант. Наистина е много красива и трудно и прецизно беше изработена. Дебелината й е три метра с оглед на защитните й механизми, които са вътре в нея. През нея никой, който не е готов не може да премине, защото във вътрешността си има комбинация от кристални структури, които са много силно енергийни и ако вибрациите, които човек излъчва когато се изправи пред нея не са подходящи тя може да го ликвидира, зашемети и др. неща - това зависи от конкретния човек, който е пред нея. За да бъде активирана в нея трябва да се постави кристал там, където е окото на Ра символ от египетската митология. Както казахме, всичко е от метал. Този кристал е необходимо да се постави там, където му е мястото - той е голям колкото орех и е много красив, защото излъчва различни цветове, които отразяват вибрационните лъчи на този, който го държи. Той се поставя в "самото око", което е централния символ - тогава всичко се активира, но това е само началото.
На третата врата нищо не се натиска в никаква последователност и в никакъв ред. Просто тя сама те "изследва" и преценява дали си готов да преминеш през нея съвсем буквално - затова е толкова сложна и опасна. Най-точната дума и чувство, което трябва да те изпълва изцяло цялата ти душа е Смирение, защото тя е материалният израз на нематерията. Тя нито се повдига или отмества, а просто те пуска или не да преминеш през нея. Никакви опити да се отвори, унищожи, или каквото и да е друго не могат да направят така, че човешко същество да я преодолее.
Тя те пуска или не - знаем, че звучи невероятно, но е самата истина, затова и така е създадена - не може всеки да я "преодолее".
Това е тя - изследва те за секунди и преценява дали си заслужил за да проникнеш зад нея и да ти открие тайните си, които крие хилядолетия.
Това е за нея - тя във този смисъл не е толкова важна, защото сама чете душата ти.
 
 
 

Създадено: 01/07/2012 : 00:48
Обновено : 10/02/2020 : 21:24
Категория : Сириус - въпроси и отговори
Страницата е посетена 11426 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^