Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 698 всичко

 2 посетители онлайн

Орис - Подчакрамните префокусировки
 

Какво представляват подчакрамните перефокусировки. За сметка на какво се извършват?

Орис

31 май, 2017

В нашето самосъзнание има различни нива и засега − много нива на егоизъм. А лууввумическите (човешките) избори са характерни с това, че това трябва да се преодолява. Ако правим лууввумически избори това винаги ли значи, че във всеки случай се извършва някаква подчакрамна префокусировка?

Въпросът е значително по-сложен, отколкото вие си представяте това, защото подчакрамните префокусировки са префокусировки партикулярни (тоест в недуввууйлертни сценарии на развитие). Това е онова, което се осъществява с помощта на мощна поява, на генериране на мощен енергиен потенциал, на енергиен план на реализация на това намерение, в което внезапно се появява и мотивацията, с помощта на която се осъществява това префокусиране.  Така че подчакрамните префокусировки могат да бъдат във всяко направление на развитие – не само в ЛЛУУ-ВВУмическото.  Техният смисъл се състои в радикалността на взетото решение. Тоест, когато има няколко варианта на очевидно − логически произтичащо  от последователността на някакви събития решение, произтичащо от последователността на взетите решения, то логически (тоест дувуйллерртно), се образува някакво множество варианти, които се явяват като логическо продължение на онова, което е било дотогава.

Когато ние правим някакъв радикален избор, тоест когато прекрачваме през някакви последователности, през някакви логизми, през логиката на вземането на решенията, ние постъпваме или на нивото на интуицията, или вземаме някакво, но пак интуитивно – интелектуално решение, което ни позволява да поставим някаква мотивация начело на нашия насъщен интерес. Когато отхвърляме множество текущи интереси в името на постигането на някакъв стадий на насъщния интерес, именно  тогава се извършват подчакрамни префокусировки. И в какво направление ще се осъществява тази префокусировка зависи от това какво в по-голяма степен превалира в дадената мотивация, зависи от наличието в мотивацията, послужила като причина за даденото префокусиране , на едни или други съчетания от признаци. Ако превалират някакви протоформни  (нечовешки) направления, значи подчакрамната префокусировка ще е в протоформно (нечовешко) направление, ако това са ЛЛУУ-ВВУмически признаци (високочувствен интелект и високоинтелектуален алтруизъм), то това ще бъде амицерация в направление на човешкото (ЛЛУУ-ВВУмическо) развитие.

− Фактически подчакрамната префокусировка е като скорост на придвижването по пътя.

Да, това е прихлупване на множество времеви примки във всяко направление. Тоест ако е в някакво протоформно (нечовешко) направление, това означава, че тази тенденция вече е съществувала, енергия за осъществяването на някакъв радикален избор се е натрупвала, мотивациите в това направление са се усилвали и човекът взема решение да направи ето така – тоест така, както на него сега му се струва най-целесъобразно – без да разбира, без да знае и вижда, че дадените избори го отвеждат от ЛЛУУ-ВВУмическия (човешкия) път на развитие. Защото мотивацията вече изглежда толкова мощна, толкова достоверна и притежаваща тежест, че други мотивации вече не подхождат и  той не ги вижда. Личността не вижда тези други мотивации, защото е напълно потопена в това направление, тоест – например има мотивация да се развива в лууввумическо (човешко) направление на синтеза. Но за това в дълъг период  личността трябва да прилага множество различни усилия, да жертва нещо именно за постигането на този насъщен интерес и във връзка с това, че има множество непроработки на арглаамунно (муладхарно) или инглимилисно (свадхистханно) нива, тези тензори започват да се натрупват − в някое от направленията в по-голяма степен, в някое – в по-малка степен, и именно това натрупване на тези тензори структурира определена мотивация за избор за реализация именно в това направление.  Колкото повече тензори се натрупват − толкова по-силна е мотивацията. Защото понататъшното придвижване без реализация, без анихилиация на тези тензори на фокусната динамика ще бъде или прекомерно задържане – различни депресивни състояния, или трябва да вземеш за себе си някакво радикално решение, да разбереш смисъла на това кое е важно и кое – не, и отново да се фокусираш на постигането  на насъщния интерес. Тогава се извършва подчакрамна  префокусировка (да речем, в ЛЛУУ-ВВУмическо направление) и състоянието значително се облекчава, тоест всичко онова, което преди е изглеждало много важно, губи своята актуалност, защото след префокусировката вие се намирате вече в друга конфигурация, в която се откриват по-дълбоки СФУУРММ-Форми на перспективата на вашето развитие.   И ако не разбирате това, то постепенно текущият интерес започва да подменя насъщния интерес, да се оструктурира във все по-голяма степен с различни детайли и човекът не забелязва как това, което преди е било за него ценно и скъпо, важно и актуално, става второстепенно, неважно, отива на заден, на втори, на трети план и в края на краищата се губи интереса, а след това човека, гледайки тези свои протоформни направления на своя предишен насъщен интерес, на своите интереси, на своето поведение, започва просто да се смее над себе си и да си казва: „какъв съм бил глупак, колко съм бил наивен“. Тоест извършва се пълна подмяна на СФУУРММ-Формите, пълна подмяна на личността именно в друго направление и именно тук започва и вече са възможни подчакрамни префокусировки в протоформно направление , когато личността започва все повече и повече интензивно да се реализира в това направление и съответните оттук ревитализации и прочие проблеми.

− Ти каза, че подчакрамната префокусировка се характеризира с пълна подмяна на някакви СФУУРММ-Форми – макар и частична. А когато изглежда, че човекът е направил привидно радикален избор, но след това не може да се задържи на нивото, на което е излязъл и малко по малко възниква спад.

Това е онова, което – не е достатъчно само да скочиш – трябва и да се задържиш на това ниво на мислене, психизми и да се вкопчиш в този интерес , да се укрепиш в тази мотивация, която сега изглежда класна и отлична, а във връзка с това, че някои от тензорите все пак са останали във фокусната динамиката, в конфигурацията − просто така не става.  Тоест някаква част се е разрешила – анихилиирала се е. Всичко зависи от това какви са и доколко радикални са изборите и доколко това се прави хармонично, естествено, защото можеш да заставиш себе си (най-често ние се принуждаваме да направим нещо мотивирайки го с това, че  това е по-полезно, това е по-нужно, това е по-правилно) без да сте напълно уверени в това, тоест това се прави в съмнения – когато фокусната динамика и текущите интереси разтягат фокусната динамика по различни направления или в някакво едно направление (да речем в тези реализации на материално ниво, в заработване на пари или още нещо) без да се замисляте за това, че това е протоформно (нечовешко) направление. То не е завързано в някакъв ущърб на духовната динамика, на някакви по-амплиативни СФУУРММ-Форми. Например служението − човек не мисли, защото си казва: „ама как, та аз трябва някак да живея, трябва някак да заработвам, трябва някак да съществувам“, и посредством това оправдава своите избори с някакви измислени мотивации без да се замисля, че именно това е подмяна на насъщния интерес, да речем на служението на Айфаар, на трансгресията на ииссиидиологията, на служението на хората, на саморазвитието в ЛЛУУ-ВВУ-мическо направление. Струва му се, че „да, аз ще позаработя парички, а после с всички сили ще се хвана отново за саморазвитие и т.н“. без да разбира, че той няма да може да направи това, защото това вече ще е друга личност, натрупва се, през цялото време се натрупва, привлича към текущия интерес, който започва да се разклонява от насъщния интерес − цялата енергия започва да се отклонява в текущия интерес, натрупват се все повече и повече признаци в това протоформно направление, докато в същото време насъщния интерес започва все повече да пресъхва, да се орязва енергийно, там за него все по-малко се мисли, все по-малко се мечтае, правят се все по-малко опити за някакви реализации  в това направление на насъщния интерес, а тук клонката става все по-дебела и по-дебела, динамизира се и постепенно това бивше главно направление отплува , грубо казано, и толкова – човек живее за себе си нормален (в неговите разбирания) живот, макар че той съвсем не е онова, към което се е стремил по-рано. Но човекът вече не разбира това. Точно така, както вие не разбирате, не възприемате предишните себе си след подчакрамните префокусировки – щом времевата примка се слее, вие не знаете през какво сте преминали в дувуйллерртните сценарии.   

---------------------------------------------------------------- -------

дувуйллерртност последователен и постепенен инерционен преход от едно качествено състояние в друго в най-голяма степен резониращо с предишното.

ЛЛУУ-ВВУмическо − човешко

ЛЛУУ-ВВУ-Форма — междупространствена реализационна Форма на Колективния Разум на човечеството (цялата динамика на низшите Нива на Творческа Активност на Колективното Съзнание на «Душата-Аспект»)

Прото-Форма — всяка реализационна Форма на Душата-Аспект (ГООЛГАМАА-А).

амплиативностнегодувание, ненавист, неразбиране

СФУУРММ-Форма «сумарно» проявление в структурата на Самосъзнанието на множество реализационни Форми на «индивидуалното» творчество на реализационните Форми СЛУИ-СЛУУ («чакрамните личности» и УУ-ВВУ-копия) на различните Нива на «кармичните Канали».

 

тензор — степен на дисхармоничност


                                                                                                                                                       www.iskri.net/zefiraСъздадено: 10/07/2018 : 17:05
Обновено : 10/06/2020 : 01:57
Категория : Орис
Страницата е посетена 683 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^