Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 257 всичко

 6 посетители онлайн

Ведически лекции - Конфликтни ситуации в семейството

Конфликтни ситуации в семейството
Причини за конфликтите
Основната причина за конфликтни ситуации в семейството е отсъствието на знания. Отсъствието на знания е тази сила, която поражда всички останали причини. Ведите казват, че знанието е най-важното нещо, необходимо на човека за постигане на хармония в обществото, в семейството и със самия себе си. За целта е необходимо да получим ведическо знание и да разберем как правилно да развиваме отношенията си един с друг. Така ще бъдат унищожени всички причини за конфликтните ситуации.
 
Последствия от незнанието
В отсъствието на знания съществува продължение под формата на мъжкото и женско начало. Мъжкото начало е нерелигиозността, а женското – лъжливостта.
Така в семейството може да присъства нерелигиозност, безверие. Това е признак, че в семейството могат да започнат конфликти. Нерелигиозността като такава, или иначе казано – безверието, означава, че човекът няма съвест. Съвест означава, че човекът смята, че ще има някакво възмездие за това, че е извършил лоша постъпка. А иначе в какво се заключава проявлението на съвестта, ако човекът твърди, че го е срам, но може да извърши всякаква постъпка независимо от това, че го е срам? При това той мисли, че това е проявление просто на слабост.
Но, в действителност, ако човекът познава законите, които съществуват в този свят, това означава, че притежава вяра. «Познаването на законите» означава «вяра».   
Човек може да вярва просто в справедливостта на този свят – това също е признак на религиозност. Или да вярва в това, че всеки ще получи въздаяние за извърщените от него постъпки. Така, ако човекът притежава разбиране за всички тези неща, то, несъмнено, той е склонен да има добри отношения в семейството.
 
Неверие и лъжливост
Неверието е сила, която идва от мъжкото начало и най-често се проявява в мъжете. В наше време обаче, може да бъде проявена и сред жените..
Така или иначе, за възникване на конфликтна ситуация е необходимо присъствието на друга сила, наречена «лъжливост». Нерелигиозността и лъжливостта са основа за възникването на конфликтни ситуации.
Лъжливостта има женско начало. Нейното начало е природата на енерги. Тоест мъжът е основа, жената - енергия. Ведите казват, че мъжкото начало е семейството, женското начало е това, което дава продължение на съществуването на семето – дава му енергия за съществуване. С какво се обезпечава безверието, или отсъствието на съвест? То се обезпечава с лъжливост. Докато човек е невярващ, но при това никого не лъже, води честен живот и няма склонност към лъжа – в този случай конфликти няма да има. Макар, че в него няма вяра, в него няма и негативни качества, които да развалят неговата репутация. Но щом започне да се опитва да влиза в сделка със своята съвест, започва словесно да заблуждава някого, да говори неправдоподобни неща – той губи доверие в себе си. От този момент в семейството започват конфликти.
Много важно е да разберем, че лъжливостта най-често присъства именно в поведението на жената. Ако тя недостатъчно сериозно се отнася към семейния живот, ако е склонна да лъже своя мъж, да го обсъжда пред хората, да говори лоши думи за него, това е първият признак за това, че тя е нечестна по отношение на него. Разбира се, тази нечестност може да се развие в по-сериозни проблеми.  
 
Етапи от развитието на лъжливостта
 
Първи етап
Започва, когато жената обсъжда с други хора и им разказва за проблемите на взаимоотношенията си с него. Жената може да разказва за тези взаимоотношения само на тези, които за нея се явяват наставници.
Във ведическата култура е съществувала система на наставничество, тоест в семейството винаги е имало високоучен, духовен човек, който да може да даде на семейните хора съвет как правилно да живеят. В тези случаи жената можела да се съветва с жената на този учен човек, но ако искала лично да се обърне към него, можела да прави това само в присъствието на мъжа си. Такива са ведическите правила, които не оставят ни най-малка възможност да се обсъжда своя родственик и да бъде заблуждаван той. Така Ведите ликвидирали самата възможност за лъжа и лъжливост в семейството.
Незнанието на закона как правилно да се държиш и непознаването на ведите води човека до там, че той не разбира, че неговото безверие и неговата склонност да лъже водят до проблеми.  
 
Втори етап
На следващия етап възниква реално проявление на незнанието. Отначало е било само безверие и склонност да се лъже. Но на следващия етап, който се проявява по мъжкото начало - това е склонност към заплахи и закани. Сама по себе си нерелигиозността, липсата на съвест, дава на човека склонността да заплашва някого. Само по себе си съществуването на такъв феномен - някой да заплашва някого, означава само отсъствие на съвест. При това човекът не разбира, че заплахите са скрито насилие. Тоест, човек не иска да извършва никакво насилие, не е склонен към конфликти в семейството, но тъй като в него няма чувствителност, съвест по отношение на другия човек, то в резултат на това той се държи малко грубовато, постоянно заплашва, макар, че може би сам по себе си не иска да направи нищо лошо, просто той не се доверява, доколкото в него няма чувствителност, по отношение на другия човек. Вярата в законите за съществуването на Вселената като едно цяло дава на човека възможност да вярва на друг човек, да му се доверява. Човек, който не вярва в законите за съществуване на Вселената, не вярва и на друг човек. Тоест като цяло отсъствието на вяра се отразява на взаимоотношенията. Без да се доверява на другия, човек започва да действа от позицията на заплахите. Така той поражда към съществуване и женското начало на такава сила, като лъжата. Тоест жената на конкретни заплахи отговаря с конкретна лъжа. Така склонността към лъжливост, и отсъствието на съвест, нерелигиозността, дават реален резултат под формата на заплахи от мъжка страна, а от женска започва лъжа, макар че това може да се прояви и обратно – мъжът може да лъже, а жената – да заплашва. Така или иначе жената може да проявява качествата на мъжкото начало, особено в нашия век, когато тези качества в жената са много силно проявени, мъжът може да проявява качествата на женското начало.
 
Трети етап. Поява на алчност и хитрост.
Такова поведение води до това, че по мъжка линия се развива друга сила, която се нарича алчност. Алчността е следствие от липса на съвест. Човек, който не разбира как правилно да се държи и няма съвест в своите постъпки, е склонен към егоистичност. В резултат от това неговите чувства не се управляват, след това те прекомерно се привързват към това, което им харесва. Нямащият съвест човек не разбира, че освен неговите собствени интереси ги има и интересите на другите хора. Той е склонен да поставя своите интереси над интересите на обкръжаващите, затова в него се появява привързаност към тези неща, които са му интересни в живота. Но тази привързнасот за разлика от привързаността на човека със съвест се построяват на позицията «не ме интересува какво трябва да правя, за да бъдат щастливи другитие. Интересува ме само това, което е свързано с моето собствено щастие». Затова човек пренебрегва интересите на своите роднини в полза на своите собствени интереси, поради което в него започват да се проявяват признаци на алчност. След заплахите алчността е следващия етап от развитието на конфликтите в семейството. Така се проявява мъжкото начало.
Женското начало, което води до увеличаване на конфликтността – това е хитростта. Жената не може да противостои на напористото поведение на своя мъж, защото мъжът е дейното начало. В нерелигиозните семейства подтикът към конфликтност се намира в грубото поведение на мъжа. Неговото безверие, неговият заплашителен глас, неговата алчност, склонност да използва всичко за себе си с акористни цели поражда подобно желание в жената, но жената не може да направи това пряко, затова в нея се събужда хитростта. Така хитростта, женското начало, се събужда първо в жената, а алчността – мъжкото начало, се събужда първо в мъжа.  Но така или иначе, когато в семейството има подобни отношения, алчността започва да се проявява и в жената. Жената също започва да действа от позицията на алчността, а мъжът започва да действа от позицията на хитростта. В наше време често жената има огромна алчност в отношенията си с мъжа, а мъжът притежава хитрост. Но така или иначе, мъжът се ползва с появата на женската природа в своя характер, а жената използва проявлението на мъжката природа в своя характер.
 
Четвърти етап. Гняв и завист.
Четвърти етап от развитието на конфликтността: мъжките качества в мъжа започват да се проявяват като гняв, а при жената също могат да се проявяват мъжки качества, но най-често те се проявяват в мъжа. В резултат развитието на лошите женски качества започва да преобладава. В жената, която живее в такова семейство завистта става основна черта на характера. Жената завижда на мъжа, на своите деца и поради завист влошава отношенията си с тях. Влошава отношенията си и с околните, мъжът се гневи, жената завижда. Завистта ражда сплетни, гневът ражда недостойно поведение. Така е налице конфликтна ситуация. След това тази ситуация се превръща в конфликтна дейност, която води до още по-големи проблеми в семейството и прави семейния живот нещастен.
 
Пети етап. Караници и груба реч.
На този етап мъжът започва да прави скандали. Караницата е мъжкото начало. А при жената се появява груба реч. Достойната жена по своята природа е склонна да говори с мъжа много меко и нежно, но когато женщина започва да разговаря грубо, а мъжа прави скандали - това означава «конфликтна ситуация». Разбира се, жената също участва в караницата със своята реч, но мъжът е склонен да участва в караницата не само със своя глас, а и физически, с което я задълбочава. Той може да започне да бие своята жена, или да й създава физически непоносима ситуация в семейството. При това жената общува с мъжа все по-грубо в някакъв момент също може да започне да прилага мъжки методи и да се опита със свои сили или със силите на други хора да въздейства физически на своя мъж. В резултат настъпва шестият етап на конфликтите в семейството.
 
 
Шести етап. Загуби и страх.
Шестият етап се характеризира с плодове. Мъжката сила поражда загуби в семейството. Тъй като мъжът е активното начало, обикновено той прави семейството богато, устойчиво, чрез него идват всички средства и чрез него всички тези средства могат да бъдат унищожени. Така мъжът не е склонен да носи пари в семейството, да заработва, или не е склонен да заработва по честен начин. В резултат от нечестно заработване, или от нежелание да храни семейството си, в семейството възникват загуби. Също така трябва да се разбере, че на това ниво съществува и женска природа, която спомага за развитието на проблемите. Жената дава на семейството стабилност и удовлетворение, със своето поведение тя дава усещане за благополучие и щастие в семейството. И в този случай следствие то грубата реч при скандалите се явява страхът. Чрез жената се разпространява силата на страха и всички в семейството се намират под влиянието на тази сила. Благополучието, процъфтяването и щастието вече отсъстват в такова семейство и то бива подложено на загуби и страдания.
 
Седми етап. Болка и деградация.
И последният етап – това вече е  развит семеен конфликт и от този конфликт възниква следствие. Следствието от този конфликт от мъжка страна е прекомерна болка, тоест склонност към болести и страдание. Мъжът, който се държи така, попада в такива ситуации, които предизвикват в него болести, нещастни случаи и той страда от непоносима болка. В това число страда и от непоносима психическа болка, като вижда, че отношенията му с близките му хора, жена му и децата му, се влошават. От страна на жената такава ситуация предизвиква деградация. Тя изпада в песимизъм, започва да деградира до това, че започва да се занимава с разврат. Това за жената се явява най-големия проблем. Мъжът най-често попада в ситуации, в които изпитва големи страдания.  В крайн асметка и той започва да деградира, да пие, пуши и също да се занимава с разврат.
 
Как да се преодолеят тези проблеми?
Така, в резултат от незнание на процеса на седеметапното развитие на събитията, семейните отношения  стават непоносими. Мъжът в тях изпитва физическа и психическа болка, а жената изпада в дълбока депресия и също изпитва болка. И мъжките и женските праяви на отрицателни сили влияят и на двамата члена на семейството, но често на най-големи страдания бива подложен именно мъжа от мъжките качества на деградация, а жената именно от женските.
И така, за да се преодолеят тези проблеми, трябва да се получи ведическото знание или знания от някакви други Писания, които разкриват тези неща.
 
 
 
Причини за неустойчивите отношения в семейството
Съществуват дълбоки причини за неустойчивите отношения в семейството. Тези причини се намират в съзнанието. Ведите казват, че ние сме душа, че имаме духовна природа, и силата на  душата, нейната енергия, която дава енергия на тялото, на разума и цялото ни същество – това е съзнанието.
Причината за конфликтните отношения в семейството е неустойчивото, неправилно функциониращо съзнание.
 
Проблеми на съзнанието
И така, в съзнанието съществуват груби и фини проблеми. Грубите проблеми се делят на три вида:
•    безпокоящи;
•    не безпокоящи;
•    непроявени.
•    Безпокоящи    груби    проблеми   възникват    в    резултат от    извършени,    но    не неутрализирани оскърбления в семейството. Това е основната причина за проблемите, които започват да безпокоят, защото когато се нанася оскърбление на свой роднина на глас или с действие, да речем мъжът оскърбява жената, жената оскърбява мъжа, то това води непосредствено до възникването на проблеми. Развитието на проблемите става много бързо, защото на нивото на финото тяло на мъжа и жената се установява много неблагоприятен контакт, който може да бъде описан така:
 
В резултат от нанесеното оскърбление в човека, който е извършил оскърблението, започва да се изменя възприятието на личността, която се намира редом с него. Неговото съзнание чрез ума, чрез финото тяло на ума, контактува с другия човек само от страна на неговите негативни качества.
Ведите казват, че в резултат от нанесеното оскърбление се явяа неспособността на човека да възприема от позитивна позиция, той вижда в него само лоши качества. Може да се даде такъв пример: когато детето получава от учителя, когото е смятал за добър двойка, той започва да смята този учител за лош. Преди това той е обичал този учител, но поради двойкатка започва да вижда в него отрицателни качества.
Точно така става и в нашите взаимоотношения – възникват груби проблеми, които ни безпокоят. Хората, които виждат един в друг много отрицателни качества, започват да се държат един към друг недостойно и тези проблеми нарастват като снежна лавина.
Причина за тези проблеми е нашето оскърбително отношение  и поведение един към друг. Само по себе си оскърбителното отношение е резултат от незнание.
•    Ние не знаем как правилно да се държим с жената (с мужа);
•    Ние не знаем какви задължения има жената и какви - мъжа;
•    Ние не знаем как да искаме прошка и как като цяло да неутрализираме своето неправилно поведение спрямо мъжа или спрямо жената..
 
Така възникват груби, безпокоящи проблеми в семейството.
•    Втора категория проблеми – това са не безпокоящите проблеми. Това са проблеми, които реално существуват, но семейните хора не ги забелязват поради общо неразбиране.
Например, нарушаване режима на деня - проблем груб, но не безпокоящ. Нарушения на правилата на храненето - това може да предизвика изневери в семейството. Всички тези неща до някое време не безпокоят, изглежда, че нищо страшно не става, но проблеми вече има и те рано или късно се разкриват. Всичко е само въпрос на време.
•    Същестуват и непроявени проблеми – съществуват благодарение на кармата. Трябва да разберем това сериозно нещо кармата. Кармата е това, което получаваме поради своята минала дейност и минали постъпки. Получаваме определени събития в живота и те в бъдеще могат да се превърнат за нас в големи проблеми.
Например, мъжът и жената проявяват определени качества на характера във взаимоотношенията си един с друг. Когато се изменя въздействието на планетите на мъжа или на жената, в него силно се изменя и поведението – това може да доведе до конфликтна ситуация и да предизвика груби проблеми във взаимоотношенията в семейството.
 
Фини проблеми.
Влияние на планетите
Друга категория проблеми са фините проблеми. По силата си на въздействие на човека те се делят на:
•     Изцяло активни;
     Влияещи;
     Отслабени.
Изцяло активни проблеми възникват в резултат от наличието на известна несъвместимост на характерите.   Например,   много голямо   влияние   на взаимоотношенията   в   семейството   оказва положението на Венера, Слънцето, Луната, Марс. Другите планети също влияят на взаимоотношенията в семейството.
- Ако хората не са съвместими по Луна, много често имат различен темперамент и трудно си съвпадат в този план.
- несъвместимост по Венера не им дава възможност да се наслаждават един на друг и те изпитват един от друг някакво отвращение
- несъвместимост по Марс дава раздразнителност във взаимоотношенията
- несъвместимост по положението на Слънцето дава различни типове дейности, различна активност в дейностите
- несъвместимост по Сатурн дава разлика в активността. Тези, при които Сатурн е силен, изглеждат по-активни, отколкото тези, при които Сатурн е отслабен. Тази несъвместимост може да породи противоречия – един от съпрузите може да обвинява другия в леност, но в действителност възможността да бъдеш повече или по-малко активен в живота се определя от положението на Сатурн в хороскопа на човека.
- положението на Юпитер на човека определя неговата способност да бъде вярващ, да има духовен учител, да има дълбоки възгледи за живота. Несъвместимостта във възгледите като цяло се явява основен проблем, затова положението на Юпитер е основополагащо за взаимоотношенията в семейството. В края на краищата, този проблем поражда всички останали проблеми в семейството.
- положението на Меркурий също може да оказва някакво влияние. Логическото мислене, логиката, чувството за хумор – ако в съпрузите в това има големи различия, това може да предизвика проблеми. Следователно, несъвместимостта на характерите е преди всичко несъвместимост в кармата на съпрузите, тоест несъвместимост в разположението на планетите. Това е достатъчно сериозно нещо – то може да преследва семейството цял живот и да създава много проблеми.
 
Причината за проблемите на фин план
Проблемите на фин план стават активни в резултат от греховната дейност, тоест, в резултат на изневери. Това става по следния начин: Съгласно ведическото знание, жената, която е переспала с някой мъж, за цял живот запазва с него отношенията си на фин план, тоест, тя обменя с него карма и по този начин той със своя характер постоянно ще й влияе. Тя също ще му влияе със своя характер. Тъй като между тях се установява връзка, то жената вече не принадлежи изцяло на своя мъж. Така тя става лъжива, тоест тя не е склонна да бъде искрена с него, даже ако много силно поиска това.
 
Как да се избавим от фините проблеми?
Разбира се, това се преодолява с помощта на очистване на съзнанието. Ако жената някога е изменила на мъжа, тя може с помощта на очистителни церемонии да преодолее своите проблеми във взаимоотношенията си с него.
Но като цяло фактът на измяната носи големи трудности във взаимоотношенията.
По същият начин мъжът, изневерявайки на своята жена, става отговорен за тази жена, с която е преспал. Тъй като неговата отговорност се раздвоява, той вече не може с пълна сила да се грижи за своята жена. Затова става по-хладен към нея, по-малко внимателен, и това предизвиква проблеми  на фин план от нейна страна. Тя започва да се отнася към него с по-малко уважение и така семейните отношения стават по-отслабени, възниква склонност към конфликти. Към проблемите на фин план се отнасят и природната грубост в характера, неправилното възпитание, неумението меко, вежливо, тактично да се отнасят един с друг, невежеството като цяло, неумението правилно да си вършат работата, правилно да възпитават своите деца, неумението да се държат правилно в обществото и по отношение един към друг.
Тоест невежеството като цяло поражда неуважително отношение между съпрузите, активизират се проблми на фино ниво. Хората започват да чувстват неприязън един към друг, раздразнителност, неудовлетвореност. Като цяло се създава напрежение на нивото на ума, която се изразява в мислени обвинения, в мислено недоволство и неудовлетвореност един към друг.
 
Качества на цивилизованата личност
За да няма проблеми на фино ниво, човек трябва да има качества на цивилизована личност. Това са просто качествата, необходими за това съпрузите да остават в спокойствие и за да може човек да се отнася с уважение към нас.
•    Първо качество на цивилизованата личност – да не се гневи. Човекът, който се гневи на свой родственик, разваля своята репутация. Така ще му бъде много трудно в бъдеще да съхрани нормални отношения с него.
•    Второ качество – да не лъже. Лъжата поставя преграда в общуването. Когато се лъжем един друг, доверието напълно се унищожава и да се възстанови след това е много трудно.
•    Трето качество – човек трябва да жертва, да извършва пожертвувания. Той трябва да живее не за себе си. Той трябва така да построи взаимоотношенията си в семейството, за да може семейството да има скромността да желае на всички щастие и да извършва пожертвувания в ума. Да се изучава духовна литература – това е пожертвование в разума, това се смята за най-висше пожертвувание. Съществува и  жертване на собственост, или пари. Всички тези видове пожертвувания трябва да се извършват в благост. Това е много сериозна тема – тя се изучава във Ведите.
•    Четвърто качество нацивилизованата личност – способността да прощава. Ако хората не искат да си прощават един на друг, това нажежава атмосферата в семейството и поражда възможността за възникване на конфликти, тоест, поражда груби проблеми.
•    Пето качество нацивилизованата личност - човек трябва да прави секс само със собствената си жена. Незаконният секс разваля общото настроение в семейството и това се извършва както на груб, така и на фин план.
•    Шесто качество - човек трябва да поддържа чистота на своя ум и тяло. Отсъствието на чистота не дава на човека разбиране за това как е правилно да се постъпва.
В резултат възникват страдания. Това е отсъствие на чистота на ума.
Отсъствието на чистота на тялото предизвиква проблеми на фин план. Възниква гнусливост в отношенията и неприемане и разочарование в отношенията с близкия човек.
•    Седмо качество - човек не трябва да изпитва към никого вражда. Това означава да не се занимава със сплетни и политика. Когато в семеен кръг се занимават със сплетни и политика, се стеснява кръгът на общуването и те се отклоняват от правилното следване на принципите на живота. Това води до там, че духът и общата настройка на семейството рязко спада.
 
Два типа съзнание
Трябва да се стараем да обсъждаме в семейството положителни качества, положителни събития. Ако в семейството единият от съпрузите през голяма част от времето ругае, това създава негативна настройка на цялото семейство. Да търси негативното във всичко – това е съзнанието на мухата. Има обаче и съзнание на пчелата. когато човек, който се стреми към позитивна настройка, като пчела, се опитва да намери добрите страни във всичко, старае се да говори само за хубавото, опитва се да поддържа добро настроение в семейството – това поражда очистване от страданията и умиротворение в семейството. Всички тези качества означават да не се изпитва към никого вражда.
Причини за възникване на вражда
Изпитването на вражда се появява в резултат на това, че човек не разбира, че всички проблеми, които съществуват в него, са само в резултат от негови лоши постъпки в миналото. Понеже не може да свърже предишната си лоша постъпка с този реален проблем, който чувства в себе си сега, в резултат от отсъствието на разбиране на тази връзка човек започва да мисли, че съществува някаква несправедливост по отношение на него. Затова започва да сплетничи и да изпитва вражда да речем към хората, които участват в неговата съдба. Всички, които са свързани с нас, са свързани с нас не случайно. Това е закономерност и те се явяват своего рода проводници на силите на нашата съдба. Как става това ние не можем да опишем тук, защото това не е основната ни тема, но тъй или иначе човекът, който разбира, че всичко, което става с него е резултат от неговите минали постъпки, вече няма да изпитва към никого вражда. Тогава неговата склонност към политиката и сплетните се снижаева. Това създава в семейството много благоприятна атмосфера на оптимизъм и добро отгношение към всичко наоколо.
Какво е простота?
Качеството простота е много важно. Простотата ни дава възможност да сътрудничим и да решаваме много сериозни проблеми, да преодоляваме големи трудноти. Простотата се отличава от доверчивостта по това, че простият човек много смирено поставя себе си в обществото независимо от притежаването на знание. Този човек, който е прекомерно дсоверчив, се натъква на проблеми. Доверчивост означава, че човек действа без да обмисли своите постъпки. Така се лишава от възможността да постъпва правилно и това му причинява страдания.
Простият човек е много достъпен. Простотата означава отсъствие на гордост. Простият човек не се смята за някаква издигната личност и той е достъпен за общуване за всички. Така в семейството се създава много благоприятна атмосфера и не само в семейството, но и в семейното обкръжение, защото семейството не се огражда и не се поставя над всички около него. Също така простотата в отношенията с децата решава много трудности.
Грижа
Грижа за своите подопечни – ето следващото качество на цивилизованата личност. Ние всички трябва да се грижим за своите подопечни и близки. Жената се грижи за семейството, като му готви храна. Също така грижата на жената се заключава в това, че тя помага на своя мъж и деца да развиват своите качества, да се учат. Тя защитава тяхната психика, помага им да съблюдават чистота, тъй като жената е по-чувствителна в това отношение.
Резюме
Така деветте качества на цивилизованата личност помагат на човека да решава проблемите, които могат да възникват на фин план – в резултат проблемите, свързани с недоверието, враждебността, лошото умонастроение на мъжа и жената просто не възникват.
Проблемите на фин план, които възникват поради отсъствие на качествата на цивилизованата личност, се явяват следствие от това, че човекът се намира в плен на страстта и невежеството. Страстта означава желание да живееш за себе си, макар и по законни начини да удовлетворяваш своя егоизъм. Когато човек е склонен да живее само за себе си, той е настроен егоистично към обществото и към своето семейство. В резултат на това качествата на цивилизованата личност в него започват да гаснат
и се появява някаква съпротива към него от страна на обкръжаващите. Невежеството означава желание да живееш за себе си на всяка цена, тоест, да използваш своите роднини, в това число лъжейки ги и да извършваш над тях насилие, само за да получиш някакво удовлетворениее на своя егоизъм.
 
Правилното разбиране на нещата се характеризира с:
1. Правилна представа, т.е. правилно разбиране и правилни възгледи;
2. Правилен стремеж;
3. Правилна реч;
4. Правилно поведение или правилни действия;
5. Правилен начин на живот;
6. Правилни изключения;
7. Правилно внимание или бдителност;
8. Правилно съсредоточаване или медитация.
(1) Правилни възгледи или правилни представи (сама-дришти)
Правилният възглед е правилно разбиране. Отхвърлянето на всички критични убеждения, предразсъдъци и изкривени представи е правилен възглед, правилна представа или правилно разбиране. Интелектът се научава да вижда нещата в правилната им перспектива. Правилното разбиране води до правдилни стремежи, тоест до високи и чисти стремежи към отречение, милосърдие и доброта. Правилното знание и пътища за освобождаване от страдания представляват правилно разбиране.
Правилните възгледи са съществено необходими за успеха във всякакви усилия. От тях човек трябва да се очисти. Ако фундаментът е заложен както трябва, зданието ще е стабилно и ще имате правилни възгледи само ако се освободите от предубеждения. Недостигът на правилни представи е бил причината за религиозните гонения, неразбирането и караниците в света.
(2) Правилен стремеж (сама-самкалпа)
Правилният стремеж се състои в удържането на целите пред мисления взор и опит да се достигне нирвана или състояние на съвършенство, в което ще бъде сложен край на всички страдания, печал и болка. Правилният стремеж трябва да бъде отречение от всички чувствени удоволствия и развитие на безстрастие. Правилният стремеж е правилно ментално отношение, участие и безкористие.
(3) Правилна реч (сама-вача)
Правилната реч се заключава в правдивост, в произнасяне на добри, любящи думи и в отказ от сплетни, войни, злословия и празни брътвежи. Буда е казал: "Нека никой не провокира лъжи и не одобрява произнасящите лъжи ". Думите, казани в подходящ момент, съпровождани с аргументи, издърани и осмислени – това е правилната реч. Нейната противоположност поражда в този свят кавги и нещастия. Да се учи на правилна реч трябва всеки. Дисциплината на речта е тапас (аскеза).
(4) Правилно действие (сама-камманта)
Правилното действие се състои в удържане от покушение над живота, от кражба, прелюбодеяние или незаконни полови връзки и употреба на алкохол. На монасите се препоръчвало да се въздържат от мисли, разговори или действия, свързани със секса. Служенето на бедни и болни, всички положителни благи дела и добротата изобщо съставляват правилно действие.
(5) Правилен начин на живот (сама-аджива)
Правилният начин на живот се състои в това да заработваш средствата за съществуването си по честен начин и с порядъчни средства. Нечестното съществуване трябва всячески да се избягва. Да се заработва за живеене трябва с пот. Трябва да се избягват четири вида търговия: с оръжие, живи същества, месо и опияняващи напитки. Следва да се откажете и от лова.
(6) Правилно изключение (сама-вяма)
Правилното изключениесе състои в това да не допускаш лоши мисли, да изкореняваш вече възникналите или станали привични мисли, да пораждаш благи мисли и благи състояния на ума, да укрепваш вече възникналите благи мисли. Да се отхвърля злото и да се развиват добродетели – това е правилно усилие. Правилното изключение е постоянно усилие и самопроверка, самоанализ и самоконтрол.
(7) Правилно внимание (сама-сати)
Правилното внимание служи за развитието на качествата на осъзнаване. Правилното внимание е бдителност. Вашите очи трябва да бъдат «широко отворени», за да можете да  получите правилно впечатление и съпътстващото го благо, както и да отхвърлите това, което е пагубно или вредно.
(8) Правилно съсредоточаване (сама-самадхи)
Правилното съсредоточаване, правилната медитация – това е вярна ориентация на ума. Благодарение на правилното съсредоточаване се осъществява просветление и се постига нирвана в съвършено съзнание на взаимоотношенията с Върховната Личност. За постигането на нирвана тази степен е абсолютно необходима.
http://www.torsunov.ru

 

Създадено: 30/06/2012 : 19:06
Обновено : 10/02/2020 : 21:23
Категория : Ведически лекции
Страницата е посетена 5721 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^