Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 701 всичко

 4 посетители онлайн

Орис - Всичко вече съществува
 

Всичко вече съществува

Орис

 

Орис: Всичко вече съществува и при това съществува едномоментно. Как може да отидеше някъде, където вече си, още повече, че всичко съществува едномоментно? Логически − няма никакво движение и няма никакво "по-нататък", съответно, дори въпросът за смисъла или безсмислеността на каквото и да било, е неуместен. Тогава в какво е смисъла на нашия стремеж към нещо? 

Абсолютно всички възможни варианти на всеки от правените от теб избори, чак до Мислите, думите и жестовете, емоциите и желанията, вече ги има в разноизмерните режими на Мирозданието и са едновременно проявени във всеки от тези режими в строгата обусловеност от пораждащите ги Причини и в най-дълбока взаимовръзка с безкрайното многообразие на резонационните последици от всеки от твоите избори.

Абсолютно всичко, което виждаш около себе си, е само най-външната, субективно подготвена от твоята система за Възприятие (от колективното Съзнание на молекулярните Творци на твоя организъм!), "картина на Битието", последователно формираща в твоето Самосъзнание най-повърхностна и примитивна! Представа за "самия себе си" и за окръжаващата те "реалност".

 Честотата на вибрациите на Фокусната Динамика (ФД) на твоето Самосъзнание определя не само качествеността на твоето въплътено състояние, но и характерните особености на тази Форма, в която ти се проявяваш в материалния свят (конфигурацията на ДНК). Твоят мозък – това също са вибрации, които той декодира в картина на "реалния" свят на принципа "каквото виждам, за това пея", а той вижда само един тесен участък от електромагнитния спектър, който съставлява само 0.005% от известната ни Енерго-Maтерия! Всичко вътре в теб и около теб вибрира на своето ниво, като постоянно формира тясноспецифичните типове и разновидности на "реалностите".

Твоят организъм, както и всички други твърди обекти, е структуриран от безкрайно множество резонационни, по някакви признаци, колебаещи се частици – тъкани,   образувани от ансамбли от клетки, синхронни съчетания от молекули, атоми, фермиони и бозони, които − на своите собствени Нива на Самосъзнание, организират тази привидна "празнота" , подреждат взаимовръзката по различни унисонни групи и създават в твоето Самосъзнание ефекта (впечатлението) за "плътност". В действителност твоето тяло, както и всеки материален обект, представлява един вид "забавено", като че ли "концентрирано", "компресирано" състояние на декохерентна Енергия, стабилизирано в дадените условия на Пространство-Времето във Форма достъпна от нашата система за Възприятие.

А като причини за проявление на всички материални Форми на Самосъзнание (ФС) служат източниците на по-високочестотни или нискочестотни вибрации, излъчвани от обектите на многообразните типове и видове нематериални (за нас!) Светове. Така че този, когото виждаш в огледалото − това не си истинския Ти, а само молекулярна част от изключително сложен и многоизмерен Механизъм на всеобщото, едновременно проявление на различните Нива на вечното Съществуване на различните познавателни Интереси на твоето Самосъзнание. Някои от тези Интереси могат да бъдат удовлетворени само на молекулярно ниво на проявление, някои − на атомно, някои − на фотонно, някои − на плазмено (фалхатно) и т.н.

На всяко от тези вибрационни Нива съответства свой тип Форма на проявление  на твоето Самосъзнание, който, в зависимост от тясно-специфичния характер на познавателния (т.е. реализационния) Интерес, проявяван от твоето Самосъзнание в даденото Ниво, може много силно − и генотипно, и фенотипно – да се отличава от другите Твои Форми на Самосъзнание. Ти, (като притежател на индивидуално Самосъзнание), си представен в цялата  многоизмерност на Формо-структурите на Мирозданието чрез Механизма за функционална комплектация на Формите на Самосъзнание на няколко типа вибрационни Нива (да речем, лоолгсово, дооллсово, молекулярно, атомарно, фотонно, флаксового и вуолдсово) в един общ за тези Форми на Самосъзнание реализационен Формо-Тип, който за Твоето Самосъзнание изпълнява ролята на "устройство за Само-Познание." В дадения случай този биологически вариант на Формо-Типа ние идентифицираме като "човешка личност".

Илюзорността на твоите Представи за "самия себе си" се заключава в това, че твоята днешна биологична система за Възприемане е много ограничена в своите функционални възможности (поради дефицита на енергоресурса на мозъка) и е способна визуално и тактилно да възприема само една малка част от това, което в действителност Ти, в дадения момент, представляваш в този Свят. Ти, а по-точно − твоето Самосъзнание, съществува едновременно на множество Нива на своето творческо проявление: атомарно, фермионно, бозонно − но виждаш само средновълновата (оптическа) молекулярна част от общия (лоолгсо-вуолдсов) диапазон на Твоето биологическо проявление, отразяваща се в твоето личностно Самосъзнание под формата на функционален набор от ансамблите от тъкани на твоето физическо (молекулярно) тяло.

Но всяка функция на това тяло се обезпечава от унисонното състояние на Творците на твоя ядрен геном, с аналогичните Творци на атомарното и фотонното от числото на ТВОИТЕ тела, които, на свой ред, са обусловени от функционалните особености на другите ТВОИ тела:  лоолгсовите (1-2 измерение) и дооллсовите (2-3 измерение) от една страна, и флаксовите (4-5 измерение) с вуолдсовите (5-6 измерение) − от друга страна (по същия принцип се лонгират всички останали Твои по-качествени тела, структурирайки всички диапазони на измеренията). От това, че ти не си в състояние да се убедиш в тяхното съществуване, те не изчезват, а продължават мултиплексорно да се конвекситацират  (множествено-едновременно да се проявяват като групи в нещо сходни помежду си индивиди) в най-разнообразни режими на Пространство-Времето.

Как се образуват те? Ами много просто! Да разгледаме като пример нашия 3-4-измерен диапазон. Подчинявайки се на Ротационния Принцип, общият Квант декохерентна Енергия на УПДУЙКК-Полето на Съзнанието на 3-Качествената ГДОУККЛОФТ-Вселена през равни интервали от време (примерно през всеки 10-22-24 части от секундата) инициира в своя участък от Пространство-Времето вътрешно качествено" преместване" ("изместване") на определен обем (съизмерим с енергийните параметри на константата на Планк h = 6,626 × 10-34 Дж•с) структуриращ го (Квант) Енерго-Информация (извършва се мултиплексорно преобразуване на диссипативната Енерго-Информация в декохерентна).

В резултат от подобни ротационни измествания се образува безбройно множество Формо-системи от Светове, които отначало само малко се различават една от друга, но с изминаването на голям промеждутък от време качествената разлика между тяхното съдържание става все по-забележима и по-глобална. При това за 10-22-24 части от секундата всяка Форма на Самосъзнание също успява със съвсем малко, макар и с един признак, да се измени (в противен случай просто би се сляла със следващата). Така, за такъв кратък промеждутък, квантовата Вселена, в резултат от квантовата Ротация, буквално се "разслоява" на безбройно множество Вселени-близнаци с много сходно съдържание.

Когато твоите родители са те заченали, твоята оплодена зигота веднага е попаднала под същия ротационен Процес и е започнала да се проявява със своите милиарди нови варианти в множество Светове, зараждайки във всеки от тях индивидуални ротационни Цикли на развитие на безбройното множество твои личностни Интерпретации. С течение на времето нарастващата разлика в епигенетическите влияния върху ембриогенезата става все по-очевидно, а значи, и качествените различия между вариантите на първите и последващите квантови разслоения стават все по-очевидни и по-съществени.

При това в Процеса на ротационните квантови измествания и качествените параметри на Времето в партикулярните (в много отличаващи се помежду си) Светове също са започнали съществено да се различават! И ето, към момента на твоето раждане някакви версии на „теб самия“ се раждат с разлика, на места − от няколко минути, на места – няколко часа, а в някои от Световете – с разлика няколко дни, седмици, месеци и даже стотици, хиляди и дори милиони години! Ама как може да се получи такава разлика? Може, и още как! Хората все още не са в състояние да разберат природата и свойствата на Времето, защото цялата научна Парадигма е невярна, тъй като не е построена на правилната основа.

В истинската основа на Съществуването на Всичко лежи Резонационността (това съвсем не е онова, което в областта на физиката се разбира под "резонанс"). Главно влияние върху пластичните свойства на времето оказва степента на вибрационното съответствие на Формо-системата (включително Формата на Самосъзнание) на вибрационните параметри на някое от Нивата (колективните Съзнания) на Общия Колективен Космически Разум на Човечеството, на който ясно съответства определена фокусна "точка" в Пространство-Времето, която принадлежи на ллууввумическия тип бирвуляртност.

В основата на вибрационната картина на онтогенезата на всеки от нас в различни периоди от времето (включително ембрионалния), лежи Конфигурацията на нашия геном. Принципът е такъв: в колкото по-голяма степен осцилационната картина на ядрения геном съвпада със стандартните параметри на ллууввумическата Схема на Синтез, в толкова по-качествени условия ще бъде проявена дадената Форма на Самосъзнание. Тук ключова роля има наследствеността, обуславяща експресивния характер на взаимодействие между гените още в първите минути след оплождането на яйцеклетката. 

Например, при висока активност в нейната ДНК на плеадианските нуклеотидни последователности, самият процес на ембриогенеза ще протича доста по-различно, отколкото при всяка друга доминантна картина и нормалното човешко дете ще се роди след 5,7 месеца, изначално притежавайки различни паранормални способности, както и повишени възможности за интелектуално-чувствено развитие. Още в утробата неговата ННААССММ  последователно ще се "измества" в посока на раждане в по-развити цивилизации, където качествеността на ротационните квантови измествания в n -та степен се отличава от нашата.

Освен това, колкото по-човешка картина на доминантност и рецесивност ще се появява в генома, толкова по-голяма ще бъде разликата във времето между различните плюресцентни (мултиполяризационно «разслоени») варианти на «личностните» Интерпретации. Работата е там, че колкото по-интензивно в конфигурацията на ядрения геном на зародиша се проявяват именно ллууввумически съчетания от признаци, толкова по-експоненциално (т.е. с един ред по-бързо, отколкото в геометричната прогресия), се увеличава " дисонационното разстояние" между сравняваните личностни Интерпретации и групите Пространствено-Времеви Континууми (на цивилизациите), в които те едновременно се проявяват.

И в момента на раждането такова дете резонационно ще бъде притеглено към онова от Колективните Съзнания на човечеството, чието време за проявление на Главната Времева "Ос" на Самосъзнанието вибрационно отстои на стотици или хиляди години от нашата фокусна "точка". Във всеки вариант на проквантовани КСР (Колективното Съзнание на всяка колективна субективна Реалност) на човечеството ще се роди само този/тази, чийто геном в най-голяма степен резонира именно с дадения тип осцилации.

С възрастта разликата във времето на преживяване, по отношение на останалите свои личностни версии,  ще се увеличава стремително: в по-нискокачествените Светове то ще е по-малко, но колкото по-развито, по отношение на твоето сега, е Колективното Съзнание на човечеството, като част от което ти ще започнеш субективно да осъзнаваш себе си, толкова по-изразителна и по-невероятна ще бъде тази разлика. Ротационните Цикли на развитие на като че ли "едни и същи" личностни Самосъзнания могат да се отличават със стотици, хиляди, стотици хиляди и даже милиони години - както в посока на условното "минало", така и в посока на условното "бъдеще"! Тук, освен наследствеността, голяма роля играят също така и епигенетическите Фактори от планетарен и космически мащаб: катастрофи, излъчвания, полети до други планети и други.

Така че в различните варианти на плюресцентните Светове ще има различни дати на твоето раждане. Освен това, в някои варианти теб те наричат Миша, в други – Юра или Славик, а някъде – Анжела, Вероника, Ирма, Корнелия, Хенриета и т.н. Защо момичешки? Ами защото в някои от вътреутробните разслоения, между 10 и 15 седмица, момчето може да си смени пола и да стане момиче. Или някъде в периода на бременността твоята майка се мести да живее в друга страна… А някъде изобщо стават помятания или се проявяват генни мутации, патологии…

Така, в един миг, сякаш "вътре в" кванта Енергия се зараждат децилиони Светове с твоето задължително присъствие, но само в някои от тях твоите версии много си приличат помежду си (външен вид, характер, и така нататък.), а в някои - значително се различават както вътрешно, така и външно. В някои благоприятно сложили се обстоятелства породилата теб и твоите родители цивилизация започва стремително (или по-умерено) да се развива, а в някои - условията за развитие рязко (или по-умерено) се влошават, което също се отразява на възможностите за твоето развитие.

Животът на всички хора се осъществява на различни нива на едновременното проявление на Самосъзнанието. Механизмът на нашето безсмъртие е обезпечен от това, че нашето Самосъзнание е способно паралелно и в еднаква степен да взаимодейства с Пространствено-Времевия Континуум чрез мнжеството свои разнотипни Форми, изброени от мен в началото. Силните и масовите изменения по време на ротационните квантови измествания засягат преди всичко биологичните организми, чиито молекулярни съединения са много нежизнеспособни. Друго нещо е Формата на Самосъзнание на атомите, фермионите и бозоните, които структурират молекулите на нашите клетки и другите вещества. Именно те обуславят нашето Безсмъртие, тъй като самите те са практически безсмъртни.

В окръжаващия ни Свят, при осъществяването от ротационните квантови измествания,  разделяне на атомните ядра (т.е. преобразуване на Материята в Енергия) на всички химически вещества не се случва поради липсата на необходимите за това барически и термични условия. Това се случва, например, вътре в Звездите, при ядрен взрив, в ядрата на Планетите и т.н. 

Тук аз, за кой ли път, искам да подчертая, че всяка отделна клетка на твоя организъм не е просто някаква сложна структура на междумолекулярни връзки, а се явява цялостно биологично същество със свойствените за него характерни индивидуални ментално-витални способности и функционални възможности, които в сформираните ансамбли от стотиците милиони клетки на формациите, създават свои - клетъчни, аналози на "социума", "междуличностните отношения", "обществените" и профилни "организации", "центровете по интереси" и т.н. Вътре в такива анклави протича цял живот, обмен на Информация, процес на непрекъснато вземане на решения.

Тоест всяка клетка (УОРД-ВУОРД – Кол. Съзнание на клетките на тялото) - това е цялостен организъм, индивидуалност, живееща и работеща по законите свойствени на този тип Колективни Съзнания (СТОЙИ-ЛЛИ УОРД-ВУОРД – Кол. Сознание на ВСИЧКИ клетки на тялото), към което тя принадлежи (ПЛААУРФФ – Кол. Сознание на вътрешните органи). Нейното Самосъзнание, както и в нас, е структурирано от атомарни, фермионни и фотонни Нива. Следователно, Еволюцията на всяка клетка, също както и нашата, може да преминава през етапи на последователни префокусировки в атомарни, фермионни, атомарни Форми на Самосъзнание. С това искам да кажа, че Формите на Самосъзнание, принадлежащи към различни типове бирвуляртност, могат да еволюират чрез общи за тях Форми. Когато тялото умира, атомите на твоята ДНК започват да излъчват радиовълни - транслация на вълновите взаимовръзки с ДНК-то на неумрелите версии.

Когато биологическото тяло след смъртта се разлага, то атомарните Форми на Самосъзнание не се унищожават и тяхната активна връзка с твоето Самосъзнание не се прекратява, разпада се само на клетъчно ниво, но информацията, натрупана от всички молекулни Форми на Самосъзнание на клетките, се явява част от молекулярното ниво на Паметта на също такива клетъчни структури на организма на твоята следваща Интерпретация. Как се е появила в тях тази информация?

Обяснявам: доколкото бозоните, фермионите, атомите и молекулите, които организират твоите фотонни, атомарни и молекулярни тела постоянно пребивават в състояние на квантова заплетеност – това е когато във всяка една от тези Форми на Самосъзнание винаги има конкретна Информация за състоянието на множество други системи (Wikipedia: квантово заплитане - квантовомеханично явление, при което квантовите състояния на два или повече обекта са взаимозависими. Такава взаимозависимост се запазва дори ако тези обекти са разнесени в пространството отвъд пределите на всякакви известни взаимодействия), то можем да кажем, че всяка от споменатите Форми на Самосъзнание на твоя физиологичен организъм, паралелно и постоянно осъзнава себе си едновременно в множеството твои Интерпретации, проявяващи се в плюресцентните Светове във всяка 10-22-24 част от секундата.

Тоест, в действителност, ако на молекулярно ниво на проявление на твоето личностно Самосъзнание молекулите на ДНК достоверно "знаят" за всичко, което се случва в парциалните, близки по качественост сценарии на твоето паралелно развитие, то на атомно ниво атомите на едни и същи метали и неметали, структуриращи всички физически Светове на твоето едновременно проявление в различни физически тела, притежават цялата Информация за всяка от тези твои версии и запазват установилите се взаимовръзки даже след като ти се префокусираш в един от плюресцентните Светове.

Със своите индивидуални осцилации всеки атом запомня и "записва" в Ноовремевия континуум (в своята "клетка на паметта") най-малките и най-дребните особености на всички твои психоментални състояния, на всяка от твоите Мисли и емоции, дори и най-незначителните Представи. Цялата тази информация никъде не изчезва, а става основа за нашето осъзнато творчество на етапа на димидиомиттенсното развитие и за активното използване от нашето Самосъзнание на целия опит от нашето микстумно съществуване "записан" в атомарните Форми на реализация.

Цялата тази система от всички версии на теб и от версиите на всички останали хора, животни, растения и микроорганизми, се съхраняват в устойчиво състояние на енергоинформационния баланс благодарение на наличието на фотонното ниво на Самосъзнанието. Това Ниво обезпечава взаимовръзката между всички физически Форми на Самосъзнание, едновременно обитаващи на множество  Звезди и Планети в три-Качествените типове Вселени.

Принципите на Сллоогрентност, Дувуйллерртност, Резонационност и Диффузгентност, обуславящи наличието на Принципа на Симултанност (едновременност) на всичко в Мирозданието. Това, което описах, е следствие от действията на тези Принципи на всяка Форма на Самосъзнание.

Абсолютно всички версии на неговото безкрайно Съществуване вече ги има и, при правилния режим на избори, могат да бъдат достъпни за неговото вибрационно (физическо, плазмено, и т.н.) отъждествяване с тях.

Именно за това са нужни стремежите, чиито Представи (Енерго-информация, кармонации) се формират в нашето Самосъзнание от най-фините Нива на Формите на Материята – еманации на Мисли и психонации на чувствени преживявания. Притежавайки реализационен потенциал (Енергия и Информация), нашите стремежи към нещо взаимодействат с окръжаващата действителност, получавайки от нейните обекти допълнителна Енерго-Информация и постепенно се "материализират" в своето съдържание - насочват нашата Фокусна Динамика в тези сценарии за развитие, които в най-голяма степен резонират със свойствената им Същност. Нашето Самосъзнание, реализирайки своите Интереси чрез всевъзможни Форми, представлява и съзидателен и разрушителен Фактор на Мирозданието. Именно то е способно да контролира и коригира Живота по свое желание.

Цялата същност на нашето вечно Съществуване е в постигането на Нивата на нашето Самосъзнание: отначало колективно Безсъзнателно, а след това - лично Самосъзнание, а след това - колективно Подсъзнание, Надсъзнание, Свръхсъзнание Суперсъзнание, Протосъзнание... Окръжаващият ни Свят е въплъщение на вашите собствени субективни Представи за него. Това е междинен резултат от реализацията на своите текущи Интереси от нашето личностно Самосъзнание. Когато станете заинтересован Наблюдател, то текущото състояние на Света започва забележимо да се променя в съответствие с вас, в съответствие с вашите Представи. Затова ще бъде вярно да си представяме, че всичко проявено не започва някъде отвън, а вътре във вас самите, на ДНК-нивото на вашето Възприятие и не може да съществува отделно от вас.

И така, абсолютно всичко, към което би могъл да се стремиш в своя Живот, вече съществува и е "опаковано" по вибрационни особености под формата на различни сценарии за развитие. Във всеки един от тези плюресцентни сценарии вече съществува твоя, проявила се в резултат от ротационното квантово изместване, личностна Интерпретация. Формирайки в своето Самосъзнание ясна и устойчива Представа за това къде, как, с кого и кога би искал да живееш, ти, концентрирайки се върху Същността на своя стремеж и игнорирайки това, което не искаш, придобиваш контрол над резултатите от всички свои непрекъснати префокусировки, ставаш господар на своята Съдба.

Цялата Същност на реализацията на подобен ефект - това е действието на Принципите на Вибрациите (осцилациите) и на Резонационността на Всичко Съществуващо, основаващо се на наличието на Принципите на Симултанност (едновременност), Дувуйллерртност (сходство) и Сллоогрентност (холографичност). В основата на Механизма на неговата реализация лежи наличието, във всяко Самосъзнание, на Фокусно Начало – на Универсален Фокус на Самосъзнание (УФС).

В него има осцилационни параметри на абсолютно всички Фокуси на Съсредоточено Внимание на Самосъзнанията (ФСВ) на всички твои версии, паралелно проявени в множество сценарии, в това число и в тези, към които се стремиш. Влагайки във формираната от теб вибрационна картинка на своя стремеж достатъчно количество психическа Енергия, ти намальяваш степента на диссонационност между Фокуса на Съсредоточено Внимание на себе си днешния и Фокуса на Съсредоточено Внимание на желаната за теб версия.

Това може да се сравни с това как при свободната динамика на фотона, него можеш да го намериш с определена вероятност във всяка слоогрентна “точка“ на Пространство-Времето. Но, ако настроиш генератора на високочестотни колебания на резонанс с осцилацията на този фотон, то веднага ще се извърши неговата локализация – под формата на етерен резонанс. Точно така и ти постигаш своите цели в Живота – генерирайки управляващи сложномодулирани сигнали, Творците на твоя мозък вкарват твоята Фокусна Динамика (а с нея и ННААССММ) в състояние на максимална резонационност с енергийното поле на тази субектива Реалност, в която са могли да се осъществят всички твои Мечти и стремежи. Но това изисква определен ресурс психическа Енергия.

Кой, или какво, организира цялата тази дейност? Това са Творците на твоя ядрен геном, които се реализират не само чрез различните Форми на Самосъзнание на веществото, но също така и на нивото на електромагнитните и звукови полета, които съществуват в на, и като гени, и като електромагнитни полета, окръжаващи хромозомите и организирани в някаква холографска приемо-предаваща Формо-структура, изпълняваща функциите на антена за възприемане "отвън" на Информацията (управляващи програми), необходима за развитието на целия организъм. 

Доколкото твоята ДНК представлява течни кристали, то с помощта на тази "антена" нейните Творци са способни да възприемат и генерират както електромагнитни излъчвания, така и акустични вълни. Тоест при достатъчно висока и стабилна степен на концентрация във Фокусната Динамика на някакъв конкретен стремеж, ти можеш сам, с помощта на убедителни и спокойни думи, Мисли и хармонични звукосъчетания, да препрограмираш своята ДНК на нужния ти режим на префокусиране, давайки на глас на нейните Творци командите и нужните ориентири (описанието на това какъв възнамеряваш да станеш и къде възнамеряваш да живееш).

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            www.iskri.net/zefiraСъздадено: 28/06/2018 : 04:26
Обновено : 10/06/2020 : 01:57
Категория : Орис
Страницата е посетена 756 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^