Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 177 всичко

 5 посетители онлайн

Орис - Как се придобиват изключителни способности?
  

Изключителни способности могат да се придобият само посредством дълбоко разбиране на Ииссидиологията

Орис

Без дълбоко разбиране на фундаменталните основи на Ииссиидиологията, стремително набираща динамика в Колективното Съзнание на „днешното човечество“, няма как да придобиете тези изключителни способности и уникални възможности, които ще ви позволят като едновременни обитатели и на новите (засега все още „бъдещи“ за нас), и на „днешните“ Светове, да се укрепите и утвърдите с непоколебима увереност в реалното съществуване на това състояние, което позразбирам под термина „личностно Безсмъртие“. Само ръководейки се от това Знание вие ще можете (вече не на думи, а от собствен Опит) всеки миг да се убеждавате в истинността на неговите по-качествени Представи, благодарение на които в конфигурациите на Самосъзнанията на милиарди „хора“ по естествен начин ще започнат да се разкриват такива редки днес, но заложени в нас свойства като телепатия и телекинеза, телепортация и левитация, ясновиждане и ясночуване и много други, за които сега не можете даже да мечтаете.

15.16940. Тази безусловна увереност (която по своята мощ е сродна с религиозната вяра, но се опира не само на Интуицията, а и на дълбоки логически изводи), се заражда в Самосъзнанието на стремящия се към самоусъвършенстване на „личността“ не веднага, а постепенно: отначало необичайните ииссиидиологически Представи (с помощта на внимателно изучаване, внимателни логически умозаключения, анализ и интуитивно чувстване) се зараждат и много трудно прорастват дълбоко вътре във вашето Самосъзнание, постепенно запълвайки със свойствената им позитивна динамика цялото ваше психичесто естество и напълно изтласквайки от активните нива на Конфигурациите предишните несъвършени СФУУРММ-Форми, които са ограничавали всички ваши Представи за Себе си.

Постепенно и безвъзвратно, с все по-голямото задълбочаване и укрепване на това Знание, всички ваши предишни честолюбиви стремежи и егоистични тенденции ще отслабнат, ще преминат на задния план на вашите жизнени интереси, загубвайки своята предишна насъщност. Вместо тях всички ваши Мисли и Чувства ще започне да запълва безусловна и непреходна жажда за безкористно Служене не само на „хората“, но и на Всичко Останало в цялата негова Цялостност и неделимост. Ще се появи неудържимо Желание да приобщите към този благодатен Поток от Уникална информация колкото може повече хора“, които, разбирайки и осъзнавайки я, също ще могат да станат активни и съзнателни Творци на по-качествени, хармонични и съвършени Светове.

15.16941. Тези ваши все по-вкореняващи се и стабилизиращи се позитивно-алтруистични вътрешни състояния дотолкова мощно ще повишат качествената динамика на Фокусите на Творческа Активност на вашите Самосъзнания, че за поддържане в себе си на абсолютно спокойствие и увереност даже в най-критичните ситуации вече няма да ви е необходимо да хабите големи психически усилия, тъй като вашата Убеденост и Увереност във възможността за съхраняване на „личностното“ си Безсмъртие ще станат вече просто непоколебими, всеки път все повече и повече потвърждавайки се не само от усвоеното от Ииссиидиологията, но и от полученото от личен Опит благополучно оцеляване даже в най-„смъртно опасните“  жизнени обстоятелства. И тогава в структурите на вашето Самосъзнание ще започнат да се разкриват и активизират нови екстрасензорни възможности, които ще ви позволят „самолично“ да се убедите в истинността на ииссидиологическите Знания.

Тогава вие, като видите как във „вашия“ Свят „умира“ някой от добрите и алтруистични „хора“, веднага ще можете „с очите си“ да се убедите в това, че в множество други – по-качествени сценарии за развитие, критичните обстоятелства внезапно се подреждат за него по по-благоприятен начин, а самият „загинал“ или „умрял“ продължава, сякаш нищо не е станало, както преди да живее и твори, без даже да подозира това, че за по-малко качествените негови Интерпретации дадената ситуация е завършила трагично.

15. 16942. Благодарение на постепенното и все по-активно проявление във вашия Живот на тези способности вие ще можете естествено да преминете на нови, по-качествени, творчески Нива на осъзнато Служене на цялото „човечество“, с искрена радост и душевна щедрост отдавайки на „хората“ всичко най-хубаво, което вече сте могли да синтезирате в своето Самосъзнание, при това вече нищо не искайки в замяна на своята Любов и дълбоко осъзнавайки, че именно самата възможност да живееш и да се префокусираш в Сетове с още по-големи възможности за Служене се явява най-добрата за вас Награда.

Тогава просто ще изчезне поради непотребност днешният ваш навик постоянно да се оглеждате встрани и да се грижите за това кой и какво ще каже по ваш адрес, кой и как ще оцени вашите действия и ще отреагира на вашата принципна позиция, кой и какво ще си мисли за вас, дали ще ви обичат или ненавиждат, дали ще ви хвалят или ругаят, осъждат или позорят. Независимо от всичко, не обръщайки внимание на никакви препятствия и прегради, вие – с качествеността на вашите нови Представи – уверено ще избирате от цялото множество всевъзможни Предложения на окръжаващата действителност и стабилно ще се префокусирате само в по-хармонични Формо-системи от Светове, достоверно знаейки и осъзнавайки какво лежи пред вас – Безкрайност и Безсмъртие, които са неподвластни на никакви невежи съждения и ничии ограничени оценки.

15.16943. Щом дълбоко осъзнаете истинската Същност на ииссидиологическото Знание и в своите избори започнете да разчитате само на неговите универсални Представи, вие ще станете вечни свидетели на това как всички онези, които не съответстват на повишените качествени критерии на вашите индивидуални Светове, които злобно, истерично и усърдно са ви заклеймявали, които са рафинирани в интригите и безсрамно са изкривявали всяка ваша дума, които подло са вредили и жестоко са осквернявали всичко, което вие с Любов и безкористие сте предлагали на „хората“ – всички те неизбежно и незабележимо ще си отиват от вашия Живот, напускайки чрез „Смърт“ и тежки болести арената на своята ожесточена и безкомпромисна борба с вас, с разпространяваната от вас новопоявила се Истина, изпълнена с нови, по-качествени тенденции и духовни проявления, които вие търпеливо, неуморно и непреклонно ще започнете да структурирате чрез фокусираните от вас Светове. И това ще бъде справедливо, защото е невъзможно да минат през „иглено ухо“ тези, които с качеството на своите Форми на проявление изобщо не съответстват на много по-фините Конфигурации на човешките Континууми.

15.16944. Но ако вашите Мисли и Чувства са примитивни и груби, ако вашите Цели и Стремежи са изпълнени с егоизъм и алчност, то без упорита и старателна работа над себе си с помощта на ииссидиологическите Представи, за вас е глупаво и безсмислено даже да мечтаете за префокусировки в по-качествените Формо-системи от Светове, които, включвайки в себе си целия Опит от синтетичните процеси на по-примитивните Нива, изцяло са лишени от всякакви възможности за реализация на подобна динамика.

Най-големият ви проблем се заключава в това, че повечето от вашите днешни Представи се отнасят към най-труднопреодолимите препятствия на пътя на освобождаването на вашето Самосъзнание от  безбройното множество дискретни и лъжливи Форми, моделирани и усърдно насаждани в Самосъзнанията на всички „хора“ от Творците на двата низши Ииссииди-Центъра (т.е. първите 2 чакри) с една единствена цел: строго да ограничат вашите познания за себе си и за Световете само в примитивните сфери на грубоматериално Творчество, надеждно лишаващи ви даже от най-малката възможност да усетите себе си, в своето жизнено Творчество, значително по-високо от Нивата, представляващи Сферите на реализационните Интереси на самите тези Формо-Творци.

                                                                                                                                                             www.iskri.net/zefiraСъздадено: 10/01/2018 : 02:30
Обновено : 10/06/2020 : 01:40
Категория : Орис
Страницата е посетена 844 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^