Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Контакти
Брояч

 2 153 743 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Ииссиидиологията е „компютър“, който трябва да се научите да използвате
 

Ииссиидиологията е „компютър“, който трябва да се научите да използвате

Орис

− Ииссиидиологията като цяло е насочена към това с помощта на ииссиидиологическите знания да се самоусъвършенстваме.

Не, това не е така. Нейното предназначение е напълно да измени парадигмата на колективното съзнание. И ако изхождаме от това, което казахте,  то това няма да е Ииссиидиология – ще бъде егоистично възприятие на окръжаващия свят.

Ние през цялото време искаме да изменим живота си чрез промяна на нашето съзнание посредством Ииссиидиологическите знания. А съществуват ли изобщо практика, метод, има ли такава възможност да отидем в хуманитарно общество с помощта на нашите творци и куратори чрез изменение на сценариите – поне малко (спрямо най-негативното), да се подобрят, да се облекчат тези сценарии?

Има фокусна динамика във всеки от нас. И ние – чрез тази фокусна динамика, която е структурирана от нашите интереси – струва ни се, че не ни се иска да пребиваваме в този сценарий, но всъщност, като се замислите и анализирате своите интереси, вие ще видите, че огромно количество от всичко, ви задържа тук. На вас тук ви е интересно. Поради това има и различни привързаности към различни хора, различни обстоятелства, ситуации, преживявания. На вас ви е интересно да бъдете тук. И докато тук ви е наистина интересно да се вкопчите, вие за нещо, ще бъдете в тези сценарии.

Сценариите вече съществуват –  това е скруулертна система, която съществува голохромно симултанно, тоест едновременно едномоментно. И единственото, което го има във всеки от нас и в колективните съзнания, това е фокусната динамика. Тази фокусна динамика се изменя в зависимост от степента на структурирането й от едни или други представи, от едни или други интереси.  Защото интереса се предава чрез представи.

И вие сте в състояние да променяте тези сценарии, тоест представете си – всички те са разхвърляни, всичките ги има. И вие можете - последователно преминавайки, губейки интерес към едни реализации и чувствайки (не измисляйки ги, защото да си ги измислиш, да излъжеш себе си е невъзможно), да промените тези сценарии. Например си казваш: „Не искам да съм тук – искам да съм в бъдещето, бъдещето мен повече ме интересува“. Добре, интересува те, но конкретно какво те интересува в по-голяма степен. Казвате: „интересуват ме  по-благоприятните сценарии“. Но какво конкретно там повече ви интересува?

Започнете да структурирате това бъдеще със своето внимание, със своите представи (представи за самия себе си и окръжаващата ви действителност там, в бъдещето). И когато оструктурирате това бъдеще ясно в своите представи – вие ще бъдете конкретни и ще казвате: „това трябва да го има, това не трябва да го има, това ще е така, онова ще е така“.

Тогава ще бъде необходимо в тази формо-структура   още да уредите взаимовръзките, защото може да се окаже така, че вие не можете  да се префокусирате  там  по силата на това, че онова, което сте настроили за себе си, не се връзва с конфигурацията на вашето самосъзнание, защото то е останало егоистично. Вашето състояние не съответства на това обстоятелствата около вас да са такива благоприятни – да благоприятстват вашето егоистично развитие, и вие сте си нарисували нереално бъдеще. По-точно то е реално,но вие трябва да бъдете там, да съответствате на цялото това благоприятстване, което искате да получите, което сте създали като свой интерес. И докато самите вие не се измените като център на това да оструктурирате – „това трябва да е така, това – така, не трябва да има войни, не трябва да има това, икономическите отношения трябва да са такива“. Ако не трябва да има никаква политика, значи политика не трябва да има – а какво трябва да има вместо политика тогава? Религия не трябва да има – а какво трябва да има вместо нея? Тоест вашите представи трябва да бъдат конкретно очертани.

И изменяйки се в съответствие със законите, които също не можете да прекрачите (тоест подобното привлича подобно), вие трябва да намерите тогава вече начин да се префокусирате там, където сте си набелязали.

А да направи това вместо вас някой друг не може, защото ви има само вас – единствено вас, който структурира всичко, който избира от цялото мироздание това, което ви е необходимо. Но избирайки, трябва самият вие да се променяте в съответствие с това, което избирате. Мнозина се възмущават и казват: „Защо не става нещо по-добро край мен? Аз не искам да живея тук – аз съм добър, аз съм такъв и такъв“.

Но когато започнеш да разглеждаш човека подробно, ти чувстваш, че неговото отношение към това не може да се прояви в по-качествени обстоятелства, неговото отношение към това – също. И така разбираш, че по своята същност човека е много егоистичен. И за да попадне в други, по-благоприятни сценарии на развитие, трябва да се избави преди всичко от тази егоистичност. А тя се анихилиира с помощта на установяването на по-коварлертни взаимовръзки – по-съвместими взаимовръзки с другите хора,  тоест толерантност, търпимост, милосърдие, съчувствие трябва да присъства във вашите избори. И тогава, в съответствие с тази активност, ще започне да се изменя и трансформира и вашето окръжение. В тези конфигурации, които назоваваме – съчувствие, милосърдие по отношение сега към вас самите, по отношение на това, което вие си представяте.  

 А просто така да кажете и твърдите за себе си: „Аз съм добър, а всички останали са лоши и окръжаващия свят е недостоен за мен“ – според мен дори самата тази позиция, сама по себе си,  е нереална. Тя представлява илюзия на съществуването.

Доколкото разбирам, на нас са ни достъпни само изменения посредством нашите префокусировки и тези съответстващи им избори, които правим.

– Аз още тук ще отговоря. Ииссиидиологията дава възможност, че ако направите така – ще стане така и как и защо се прави това. Извършва се структуризация на вашите представи за това, че ако искате нещо да направите, ще стане така и така посредством такива, такива и такива стъпки и такива преобразувания. А останалото зависи само от вас самите. Тоест получил си механизмите, но трябва още и да се научиш да се ползваш от тези механизми.

Това е все едно, че сте получили много сложно устройство  – например компютър. Получили сте възможност да влизате с него в Интернет, но вие не знаете нито как да го използвате, нито нищо. Всичко има там – програми, всичко, но вие нищо не знаете за това и искате, щом имате компютър, веднага всичко да ви се получи. И Интернет ви е станал достъпен, и всичко, но да се учите на това вие не искате. Имате компютър и край. И според вас само това е важно. Имате Ииссиидиологията, това знание, и край – и смятате, че това вече е залог за това, че ще бъдете в по-добри светове. Не – научете се да я използвате – така на вас ще ви бъде достъпен Интернет, а там има всичко, което искате. Всичко, което може да отговаря на всяко от вашите състояния. Тоест даден ви е само механизма – принципът на работа на механизма на вашето самосъзнание, принципът на взаимодействие на вашето самосъзнание с окръжаващия ви свят, който се проявява като следствие, като резултат от работата именно на вашето самосъзнание. Окръжаващия ви свят  е резултат от взаимодействието на вашата фокусна динамика със законите, които са структурирали скруулертната система, тоест цялото мироздание, всички вселени, всички континууми.

- Докато се намираме в стадия на животинското съзнание, никой няма да ни облекчава с оглед тези сценарии.

Не, няма никой, който да ги облекчи, освен вас. Няма никого. Вие сте сам.

- Да, но някой е сътворил тези сценарии – творците, които са могли да създадат тези сценарии

Именно вие сте създали тези сценарии, само че вие – по-качествения. Вие сте този, който сега интерпретираме като светове.

Аз все пак още веднъж ще заостря вашето внимание на това, че аз съм ви дал компютър с куп програми, натъпкан с куп различни принципи, които дават такива възможности, които в настоящия момент даже не сте и сънували и не можете да ги измислите. Но аз просто съм ви подарил това и толкова. След това вие трябва да се учите и използвате. След това вече всичко зависи от вас.

Можете да сложите всичко това на полицата да си седи там и да събира прах. Или да започнете  да се ориентирате и да мислите : „А как да използвам това, за да изпълня това и това, да стана това и това, да получа ето тези състояния, да преобразувам света по такъв и такъв начин?“ Всичко съществува, всичко е подробно записано – доколкото подробно е можело да бъде записано това, което е невъзможно да се предаде с думи. Но щом това се е получило, значи това е. Щом това се е получило в тези континууми именно така, то да се реши иначе не може; значи изначално именно това е било създадено, изначално именно това се е проецирало тук от флаксовите нива от всички нас. От самите нас. За всичко това може безкрайно да се говори.

Сега всичко зависи от вас. Можете да захвърлите всичко това и по-нататък да си живеете спокойно, нормално, без да се вкопчвате за всички тези сложности, за всички тези тънкости. Живели сте нормално до ииссиидиологията – защо да се мъчите сега да разберете как трябва да постъпвате, защо да се замисляте над тези сложности, да размишлявате защо така, а не иначе. Винаги имате възможност да захвърлите това, да се откажете да търсите – никой никого не задължава, никой никого не насилва.

Аз просто на всеки от вас съм подарил тази възможност. Подарил съм ви механизъм. Но аз не мога да вляза във всеки от вас, за да може той така, както аз мога това, да използва  този механизъм. Вие сами трябва да стигнете до това състояние, което аз сега притежавам, но да стигнете до него последователно. И да стигнете до него можете как – дълбоко изучавайки Ииссиидиологията, защото тя принадлежи към бъдещите светове, които са по-качествени, където вие самите вече притежавате тези състояния. Ето тази е единствена зацепка – единствената,която във вас я има. Трябва да си кажете: „В бъдещето аз вече дълбоко разбирам това, аз – бъдещия, който вече притежава способностите, които Орис (днешния) още не е постигнал, значи аз мога (посредством постепенно вклиняване в тези Сфуурмм-форми, в тези представи), постепенно да вляза в тази конфигурация и фактически да стана този бъдещия, който съм.

Но да си представяте себе си бъдещия така, че ще бъдете в прекрасното бъдеще, но да си оставате такъв, какъвто сте, със същите привързаности към тези сценарии тук – не може,това е някакво разтегляне.

Всичко е построено много рационално – на принципа на резонанса. Колкото повече във вас (тукашните) започнат да присъстват елементите, които са свойствени за вас там, в бъдещето (и които ще резонират помежду си), толкова повече и по-чист поток ще се установява между вас (тези, бъдещите, които вече ги има и вас днешните), и колкото по-стабилна е тази връзка, колкото повече са тези зацепки – толкова по-бързо ще протича този процес на амицерация, на префокусировка.    

                                                                                                                                                                      www.iskri.net/zefiraСъздадено: 17/12/2017 : 16:11
Обновено : 28/04/2020 : 23:04
Категория : Орис
Страницата е посетена 905 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^