Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 820 всичко

 5 посетители онлайн

Орис - Паралелните реалности, свободата на избора и времевите примки
 

Паралелните реалности, свободата на избора и времевите примки

от гледна точка на Ииссиидиологията

 

Случайностите не са случайни    

Не става дума за абсолютна предопределеност в съдбата; избор е имало и винаги ще има. Единственото, в което нямаме избор, е да предпочетем смъртта пред живота. Тук вече ние сме просто задължени, може да се каже „обречени“ на вечен живот. 

Многомирието

 Идеята за  наличието на множество светове не е нова. За какво става дума?

Представете си един от миговете на своите безкрайни избори. Избирате в кое висше заведение да постъпите или какъв чай да си купите. Да вземем примера с чая. Стоите пред витрината и трябва да изберете един от предлаганите в магазина различни видове чай. Избирате един от тях – изборът е направен и във вашата лична история-памет има отметка на варианта, че е купен именно този вид чай. Но според теорията за многомирието (наличието на много светове или на т. нар. паралелни реалности) или за наличието на множество сценарии, от всички предложени ви избори ще бъдат реализирани всички възможни варианти, тоест на практика едновременно с този избор, (в съседен сценарий) ви има вас, купуващ друг вид чай, в следващ сценарий ви има купуващ трети вид чай, и т. н. Тоест от един общ за вас, в някакъв момент, сценарий, е станало разклоняване на сценариите, в които има множество ваши (но не напълно еднакви) копия − приличащи си един на друг хора (по един от вас във всеки сценарий), но вече с неголеми различия – защото различните избори са повлекли отличаващи се реакции на централната нервна система, отделили са се различни хормони, осъществили са се асоциативни процеси на мислене, във всеки случай носещи индивидуален характер и множество други дълбоки (в това число и неосъзнати), преживявания и реакции. Като цяло са се получили множество различни вас в съответните сценарии, които (отначало) все още се намират в сходни условия и състояния, но с понататъшното им развитие, тази неголяма (за дадения момент) разлика, вие − купилите различни чайове, може да се окажете в съвършено различни обстоятелства на живот. При това всяка от тези личности  продължава да възприема себе си като една единствена и дори понятие няма за това, че в паралелните светове съществува пак тя, но извършила друг избор − било то физическо действие или мислечувствена активност.

Например асоциативната памет, пускайки определени механизми на симпатия и антипатия, ще ви наведе на мисълта за това, че би било добре да поседите, както преди, с приятелка на чашка зелен чай, а в съседния сценарий асоциативността ще ви предложи друг човек. Различни хора ще внесат във вашия живот различна информация, която по-нататък ще окаже влияние на предишната поредица избори, а това – разбира се, ще повлече промени продължаващи да различават вас, купилите различни чайове. Но, както разбрахте, това е само една от потенциалните възможности, а по принцип ситуациите са безкрайно множество и са разнообразни.

Разбира се, в действителност процесът е крайно сложен, нееднозначен и безпределно дълбок по своята същност – та нали подобно разклоняване на сценариите или съдбите се извършва ежемигновено, с всяко (дори най-малко) реагиране на централната нервна система.

И представете си това огромно множество вас, което се появява още в първата секуда на раждането и даже по-рано. Затова представената по-горе схема на развитие на изборите е много, много далечна от съвършенството, но все пак, надявам се, ще ни позволи да се хванем за някои особености на процеса (ще го наречем префокусировъчен, тоест префокусиране от един сценарий в друг, от осъзнаване на себе си като човека избиращ чай и по-нататък, като човека избрал, а след това пиещ чай, и така, безкрайно, по всички интересуващи ни обстоятелства на живота), за да можем въз основа на него да разберем как подобно обстоятелство на нашето с вас съществуване не ни позволява да „умрем“ в каквато и ситуация да се окажем.  

Възможно е ВСИЧКО!!!

   Тук обърнете внимание на това, че в определен спектър на множеството сценарии, личността, макар и да не възприема другите себе си от алтернативните варианти на реалностите, но при все това има с тях обширни сходни характерни черти – това са и представи за живота, и психически реакции, и цели и желания, тоест съществува достатъчно дълъг списък с качествени съставляващи, по който твърде голямо „количество от един и същи човек“ от паралелните реалности може условно да се причисли към една реализационна област на пространство-времето.

Това означава, че ако започнем да сравняваме и да общуваме, да речем, с нашите познати, премествайки се  по „паралелните светове“, то след като пообщуваме с десетина такива алтернативни вариации на една личност, може да решим, че, по принцип, всички наши „паралелни познати“ са много сходни помежду си. Сега, обаче, излизайки отвъд пределите на тази област и разглеждайки безкрайната личност на нашия приятел (при което ще си представим, че можем да правим това и напред и назад във времето), ние ще видим, че нашият човек започва съществено да се отличава от този, когото сме свикнали да виждаме в своя живот (макар че, разбира се, както вече се досетихте, редом с нашите „алтернативни“ приятели, ще се появим и „алтернативните“ ние), и на определени етапи на движение по безкрайните паралелни мрежи от светове, разделени от същото безкрайно количество разнообразни избори, ние ще видим съвършено непознат ни човек…, макар че (по същността си), това ще бъде все същата една глобална личност.

Та нали някога, например, неговото семейство е можело да реши  да се премести да живее в друга страна, или в резултат от някакви хормонални флуктуации на майката се е родило момиченце, а не момченце, или обратно, а това, съгласете се, съществено променя нещата. Така нашите избори ни променят, увличайки ни напред по вечния еволюционен път.

Тоест, макар че ние не сме в състояние съзнателно да възприемаме другите себе си от съседни сценарии (между другото, далечните сценарии на нас ние понякога наричаме минали животи), но между тях съществува много тясна взаимовръзка и взаимозависимост. Това означава, че в определен диапазон линиите на поведение на съседно-сценарните личности оказват непосредствено влияние един на друг. Отвъд пределите на този диапазон, влиянието отслабва. Имам предвид това, че именно някои сходни характерни черти на нас от алтернативните проявления се явяват тези фактори, които правят едно множество нас по-взаимосвързано, отколкото друго, ръководещо се в своя живот от различаващи се ценности и приоритети.

Сега да разгледаме процеса на порастване на човека от момента на раждането му и явно изразената трансформация, свързана с неговата физическа и психологическа съставляващи. Същността е в това, че и миналите, и настоящите, и бъдещите личности съществуват едновременно и вечно, в своите локални точки на пространство-времето, а ние – съзнанието, „самото човешко същество“, като че ли се плъзгаме по вече готови шаблони на обвивки или тела на проявление, за да получим недостигащия ни опит, който е мотивиран от вътрешна съзнателна и (в още по-голяма степен) подсъзнателна активност.

И се получава така, че след поредния избор ние съществуваме вече в друго „тяло“, което (по получения и потенциално желан опит) в най-голяма (от всички възможни) степен съответства на нас. Всеки миг изборът ще ни проявява в строго съответстваща на този избор обвивка или конфигурации, каквито съществуват в огромно множество – от най-примитивни, до свръхгениални и божествени. Възможността да почувстваме себе си като някаква конкретна личност, за да се докоснем до уникалния, „програмиран“ в нея опит, ние придобиваме благодарение на съпътстващите избори, организиращи нашето жизнено творчество  в посока именно към дадената конфигурация и към целите, в които тя се реализира. От това следва, че нашата способност за трансформация и самоусъвършенстване е безгранична. Ако не ви устройват вашите сегашни възможности, никой няма да ви забрани да направите поредица избори, което, при определено търпение и упорство, след известно време задължително ще ви доведе до желания резултат, тъй като – напомням ви, в безкрайното множество светове вас вече ви има като абсолютно всякакъв.

Както се казва – имало е човек – и ще го има!

Сега да поговорим за „смъртта“ – за това, което го няма. По-горе се опитах да обясня факта, че в момента на поредния си избор ние винаги се намираме в окръжението на  множество алтернативни сценарии и на други нас, които едновременно се реализират в цялата множественост на алтернативното жизнено творчество (макар че по отношение на нас те могат да се намират на половин секунда, секунда или още по-далеч напред или назад). Ако този сценарий (който сме избрали за получаване на недостигащ опит) предвижда т. нар. „смъртен изход“, то ние автоматически, в момента на тъкмо надигащото се произшествие, ще изберем алтернативен „паралелен“ сценарий, който е програмиран за благополучно разрешаване на дадената ситуация. И така е постоянно – избира се само живота – няма шанс да усетите себе си „умрял“, защото такова психическо състояние просто не съществува. А ако видим труп, то съзнанието на човека отдавна не е там, а самата личност даже не се досеща за това, че тя, привидно, е умряла, и продължава своето жизнено творчество съгласно формираните в нея за дадения момент представи за света и за себе си – та нали за това тя има безбройно множество варианти.

Например има случаи, когато човекът, по щастлива случайност, е избегнал попадане под колелата на автомобил или, както казват, а-ха да попадне под колелата, но в последния момент е отскочил встрани. В контекста на нашата тема това означава, че в множество най-близолежащи сценарии това произшествие се е случило и окръжаващите хора са видели там труп. Но, тъй като в т.нар.“ умряло“ тяло човекът няма никаква възможност да осъзнае себе си, то автоматически (подсъзнателно), той (миг преди критичния резултат), се препроецира (префокусира) в сценарий с благополучен изход (чийто диапазон също е широк – от тежки осакатявания и леки драскотини чак до момента, в който сме решили да минем по съвсем друг път).

Да, ние можем да останем в сценарии (по същността си избирайки ги сами), където наш скъп и близък нам човек отсъства, но тук вече въпросът е към самия себе си – защо е станало това с мен и какъв урок е необходимо да си извлека, защото всяка ситуация се прави за това, за да ни направи еволюционно по-зрели, за да приближи към поставената цел и заветната ни мечта; затова добре си помислете, когато си поставяте цели – какви последици ще повлече това след себе си, когато вече в следващия момент вашето желание започне своето постепенно въплъщение и материализация.

Времевите примки като получаване на недостигащ опит чрез непосредствено участие в процеса

И така, сега, усещайки своята „вечна безсмъртна същност“, ще се опитам да поразмишлявам над това кое е добро и кое – лошо, а фактически ще поговорим за времевите примки. Стигнахме до момента, където ще се опитаме да определим как на практика може да се реализира знанието на подобна информация и каква „така да се каже изгода“ за себе си може да извлече човек. Като знаем, че нас ни има различни в някакво множество сценарии, трябва само да разберем какво разделя мен от този, който вече е намерил себе си в новото качество и е постигнал желаното. Тези две конфигурации ги разделя разликата в енергоинформационното съдържание или опит; очевидно, че за да станеш лекар, инженер или музикант, е необходимо да изразходваш доста време за обучение. Ще добавя, че още щом започнете да желаете нещо, то веднага пространството се организира така, че ви предлага варианти за уникални по своя род избори, постепенно изпълващи ви с необходимия опит за постигане на каквото и да било − трябва само внимателно и търпеливо да действате и да не изпускате предоставяните ви от живота възможности. И единствено недостигът на усърдие, търпение и решителност може да ви попречи за постигането на целта, или пък съществено да увеличи времето, което ще е необходимо за това.

Какво се случва с тези нас, които по някакви причини не са успели навреме да реагират на ситуацията в нужното направление (например не са отишли на възможната среща с нужния човек, защото са били увлечени от още нещо). Не става нищо особено – просто това множество личностни интерпретации на нас, които все пак са взели участие в дадената среща и са успели правилно да подредят приоритетите (в посока дадената цел, тъй като другите увлечения също са своего рода приоритети по отношение на други цели) съществено са се доближили до реализацията на изначално набелязаното, а останалите по-далеч − тяхното време за постигане на замисленото е нараснало, образувала се е т. нар. времева примка, помагаща за набиране на необходимия опит, възползвайки се от който ние ще съумеем да не допускаме подобни пропуски.

     От всичко това следва едно много съществено допълнение: на всяко желание или цел съответства строго определено състояние на опита, характера и останалите качества, съставящи личността, която се е сдобила с него, или иначе казано – вашата цел ви създава – каквато е тя – такива сте и вие. Всяка такава реализирана и стремяща се към нещо личност, осъзнава себе си в строго определен именно за нейната конфигурация сценарий, оформен от съответстващото окръжение, технологии, устройство на обществото и такива варианти за развитие на едно и също общество съществуват безкрайно множество. Качеството на нашата конфигурация определя качествеността на света, който я заобикаля – колкото по-добри сме ние – толкова по-съвършено е всичко край нас.

По същността си, както вече вероятно сте се досетили, в това едновременно съществуващо Всичко във Всичко и Винаги (тоест в безкрайността), както по пространството, така и по времето на огромния свят, всички ние се намираме във времеви примки по отношение на тези нас, които вече, в същия този момент, са постигнали поставените задачи. Те, на свой ред, вече са набелязали нови цели и се намират във времеви примки по отношение на тези себе си, които в същия този момент вече са постигнали поставените цели и така продължава до безкрайност.

Човешката свобода на избора

Въпросът е в това какво трябва да правим, за да се научим осъзнато да управляваме своята свобода на избора в постигането на практически всякакви цели и, както се казва, да не губим време напразно. Та нали съществува изобилие от времеви примки, които се прилагат към всеки по-малко качествен избор (ще напомня, че това са избори встрани от изначално поставената цел), а и при това конфигурацията на човешката същност предполага някои особености и приоритети в избора на поставената цел – като че ли тя (целта) вече е вплетена в човешката ДНК; плюс, както е известно, съществуват сценарии на живота, където има и болести, и травми, и осакатявания – но в свободата на избора в тях също присъства необходимост – в противен случай, за желаещите подобни преживявания и получаване на недостигащия съответен опит не би имало никакъв шанс. С това искам да кажа, че страданията и болката изобщо не са безсмислени, а еволюционно оправдани и поискани; ние само сме в правото си да се съгласяваме или отказваме от осъзнаване на себе си в такива сценарии. Затова съществуват подсказки от хора, които вече имат необходимия опит, помагащ да се избягват нежелани ситуации и, макар че разбира се, това не пази от проблеми (заработване на личен опит), но може съществено да ускори процеса и да заобиколи ненужните примки.

Става дума за това, че за човека има определени категории в поведението, които активизират най-благоприятните сценарии – това е уреждане на отношенията и решаване на проблемите със здравето и т. н. Как трябва да се постараем да се държим с окръжаващия свят и от какво да се ръководим?

За да се отнесем към свободата на избора по-отговорно, предлагам да обърнем внимание още ето на какво. Когато ние всеки миг осъзнаваме себе си в, така да се каже, нова конфигурация (тяло + съзнание), то тази конфигурация се явява неотменима част от новия сценарий, който в нашето възприятие се определя като окръжаващ свят. Той, на свой ред, е структуриран от множество конфигурации на разнообразни форми на самосъзнание, също извършващи свои уникални, само на тях присъщи, избори. И общото качество на изборите на окръжаващите ви същества е толкова по-високо, колкото по-висши са вашите собствени избори – цели и действия. Получава се, че усъвършенствайки себе си в посока на по-голямата човечност в отношенията с всички проявления на света и неговите обитатели, вие можете за кратки срокове да осъзнаете себе си като живеещ на Земята в Човешко общество без болести, страдания и друг подобен багаж, изначално прилаган за малкоопитни цивилизации и отделните нейни представители. Или, обратно, да се изместите в светове, които по своето ниво на развитие могат да се сравнят със стогодишна давност или още по-рано. Това става, когато наши далечни от съвършенство избори резонират с подобни избори на останалите и ние започваме да виждаме как наоколо, например, се обострят отношенията между страните, назряват конфликти и така нататък, чак до сериозни разрушения, в това число и на заработения научен потенциал. Обърнете внимание, че ние нищо не изменяме в пространството, а избираме от вече готовото изобилие на самосъзнателни форми.

В свободата на избора е възможно всичко

Нашите действия са много по-важни, отколкото можем да предположим. И ако ни се струва, че постъпвайки така или иначе, в общи черти, наоколо нищо не се изменя, то ние дълбоко се заблуждаваме. Променя се, и още как! Проблемът е в това, че ние виждаме само един сценарий и няма с какво да сравняваме. Тоест от нашите избори се изменя целия проявен (за нас) свят, а това вече е истински важно.

   При това няма никаква обективна трагедия − та нали разрушенията са само част от сценариите, в които присъстват не най-качествените ние, набавящи недостигащия опит, фактически ставайки по-мъдри и вече по-близо, по-човешки подреждащи жизнените приоритети. Едновременно с това живее огромно множество нас не попаднали в такива изключителни обстоятелства, а благополучно осъзнаващи себе си в по-хармонично съвместно съществуване с другите хора. А там и нравствеността, и технологиите са на висота, следователно, хората повече се отвличат не по процеси, свързани с оцеляването, а са заети в най различни области на творчество, в това число и космическо. 

Как трябва да се постараем да проявим себе си в този живот?

   Трябва да се държим просто «по-човешки», към това отдавна призовават всички мъдри хора. Човекът е така устроен, че именно подобни качества на характера откриват пред нас и хармония, и радост, и щастие, именно тук ДНК-структурите започват да еволюират най-активно. Трябва да построиш своя живот на избори, в които присъстват алтруизъм, интелект, отговорност, милосърдие, целеустременост, търпимост, миролюбие, великодушие, единство, благоразумие, позитивизъм, разбиране. И, независимо от това, че често такива съставляващи катастрофално не ни достигат, все пак, понякога, с последни сили трябва да ги намерим в себе си и вместо груби думи, да подкрепим някого с добри думи, вместо да злорадстваме – да се порадваме за някого. А след това, току-виж, това се превърне в наш навик!

Описаните тук процеси (паралелни сценарии и времеви примки) в реалностите са много по-сложни по своята същност и съвсем не са така еднозначни. Съществува изобилие от нюанси, които е трудно да се опишат накратко.

 

www.iskri.net/zefira

 

 


Създадено: 05/12/2017 : 16:46
Обновено : 10/06/2020 : 01:36
Категория : Орис
Страницата е посетена 883 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^