Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 055 всичко

 8 посетители онлайн

Орис - Безсмъртието и Ииссидиологията
 

Безсмъртието и Ииссиидиологията 

 

За да се стремите към безсмъртие, трябва ясно да си представите защо ви е необходимо, как да го използвате, какво ще правите през цялото това време. Това, че все още не сме достигнали безсмъртието показва, че целите и изборите на човечеството все още не са толкова висококачествени. Ииссиидиологията (учението за паралелните реалности Б.пр.), обаче, помага да си спомним, че всички ние сме безсмъртни високо развити същества. Но можем да придобием безсмъртие само ако се научим да обичаме и приемаме безусловно всичко и всички.

Ако хората нямат радост в живота, ако имат много проблеми, които не искат да разрешат, те най-вероятно много рядко се замислят за безсмъртие. Само чрез запълване на живота ни с по-значими цели, правейки го много по-радостен, ние все повече ще искаме да живеем и все по-малко ще мислим за смъртта. Да станеш безсмъртен има смисъл само ако човека е готов да се отърве от страха от смъртта, да развие в себе си по-добри качества, живот за доброто на другите.

Постепенно разширявайки своето енергоинформационно взаимодействие с всичко, което съществува, ние ще се префокусираме в световете с най-благоприятни условия за живот. За да достигнем по-качествени състояния е необходимо постоянно да запазваме необходимата мотивация, да изпълваме своите мисли и чувства с радост, с алтруизъм. А за това трябва да познавате все по-задълбочено себе си и своето самосъзнание, неговата структура и принципи. Това изисква най-висока степен на осъзнатост, но осъзнатостта трябва да бъде подплатена с  висококачествено знание − такова знание е иисдидиологията. Това знание дава отговори на въпросите защо трябва да живеем дълго. С това то се различава от другите теории, които не казват какво лично може да направи самият човек, за да постигне безсмъртие.

   Според  иисидиологията  принципът на човешкото безсмъртие се основава на осъзнаването на безкрайната множественост и едномоментност на съществуване на неговите форми. Смъртта на личността е само "илюзия " за загуба на формата, но в действителност това е просто префокусировка на самосъзнанието на личността в друга, по-подходяща форма, която не забелязва своята смърт и продължава непрекъснато да живее и да получава опит в една от формите.

Префокусирането се извършва в съответствие с резонанса на доминиращите състояния (доминиращи  УУ-ВВУ-формата в самосъзнанието на личността) с конкретна форма, за която такива състояния са норма на живот.

Префокусиране може да се извърши както в по-качествено, така и в по-малко качествено състояние. Именно съвкупността от нашите представи  са онези мисли и чувства, които определят нивото на качество на нашето възприятие и доминиращите състояния, благодарение на които попадаме в определен стерео-тип и сценарий за развитие на света.

   За пълно осъзнаване на безсмъртието и за да се научите да използвате механизма на префокусировките, трябва да излезете на нивото на извънличностното възприятие (състояние на разширено или изменено съзнание, състояние на повишена осъзнатост). Когато тези състояния започнат по-често да се проявяват в нашето самосъзнание и станат по-достъпни за вземане на решения, тогава осъзнаването и разбирането на всички принципи и Космически Закони, описани в ииссиидиологията, ще започнат все повече да ни помагат в нашето развитие. Осъзнавайки своето личностно безсмъртие, ще можем да преодолеем страха от смъртта, да се избавим от негативните мисли и чувства, свързани с този страх. Това ще ни даде възможност да организираме по нов начин своето жизнено творчество, да започнем да си поставяме по-перспективни цели, да се заемаме с по-сложни задачи. В по-благоприятните човешки континууми, където ииссиидиологията вече е станала основен метод за научното познание, отсъстват страха от смъртта и другите страхове, негативните преживявания и агресивните реализации, които сега са свойствени както за всеки от нас, така и за човечеството като цяло.

   С помощта на осъзнати префокусировки можете да попаднете в световете на своето по-добро бъдеще, където има друга продължителност на живота и напреднали технологии, с които можете да се подмладите. За да започнете своето пътуване към безсмъртието не е нужно да чакате най-новите научно-технически разработки. Можете още сега да промените своите предишни представи за смъртта с позитивните мисли за своето продължително висококачествено жизнено творчество. С помощта на иисдидиологическото знание ние ще можем устойчиво да се префокусираме  в направления, които са все по-близки до околочовешкото, а след това и до човешкото (ллууввумическото). В това ще ни помагат иисидиологическите инструменти − Високочувствения Интелект и Високоинтелектуалния Алтруизъм. В зависимост от интензивността и степента на качественост на измененията, стабилно осъществявани във фокусната динамика на нашето самосъзнание, ще се появяват все по-благоприятни условия за нашето развитие като Хора. 

Изводи 

   Въпросите за подмладяване, удължаване на живота и безсмъртие са достатъчно актуални в наше време. Както показва практиката, удължаването на живота зависи главно от самия човек, от начина му на живот и от мирогледа му. Благодарение на високи технологии като наномедицината, генното инженерство, биотехнологиите, хората получават възможността да останат в състояние на физическо и умствено здраве колкото е възможно по-дълго и да удължат живота си с няколко десетилетия. Технологиите на бъдещето ще правят това още по-ефективно  и още по-надеждно. Продължавайки своя живот, ние получаваме големи възможности за самопознание, за развитие на навици и способности, творчество, отдих, общуване и много друго. Много е важно, обаче, да разберете, че трябва да работите не само с тялото, но и да промените самосъзнанието си. Изучаването на нови теории и концепции, в частност изучаването на ииссиидиологията, позволява да разширите нивото си на самосъзнание, да се избавите от страха от смъртта и по този начин да се префокусирате в светове, където продължителността на живота е по-висока, а технологиите – по-съвременни. Извършвайки високоинтелектуални и високоалтруистични избори, ние можем още сега да започнем своето пътуване в човешкото (ллуу-ввуу-мическо) направление на развитие, което е най-качественото от всички варианти.

 

                                                                                                                         www.iskri.net/zefiraСъздадено: 22/11/2017 : 10:00
Обновено : 10/06/2020 : 01:34
Категория : Орис
Страницата е посетена 1014 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^