Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 512 всичко

 10 посетители онлайн

Орис - За донорството
 

За донорството

Орис

 

3.0998. Доколкото цялото психоментално напълване на всяка "личност", което може да се реализира посредством физиологически (невронни) взаимовръзки между Фокусните Динамики на генните Формо-Творци на различните Прото-Форми се обезпечава чрез етерните Конфигурации не само на низшите Канали, но и чрез останалите ДУУ-ЛЛИ на първата двойка ИИССИИДИ-центрове (а при развитите "личности" и чрез 1-6 ДУУ-ЛЛИ на втората двойка), то при успешно прихващане на присадения орган от реципиента, заедно с него се наследява и определена част от присъщите му етерни взаимовръзки между Формо-Творците на Формите на Самосъзнание на донора, които и след присаждането в новия организъм продължават активно да взаимодействат помежду си в множество други сценарии, където другите "личностни" Интерпретации на донора са, както и преди, живи и се развиват в съответствие със свойствените им Интереси. Така ─ ни най-малко не изгубвайки своята активност, Формо-Творците и био-Творците на донора започват устойчиво да влияят и коригират вече заработените в мозъка на болния човек вериги от невронни взаимодействия, натрапвайки на неговите био-Творци собствените си варианти на избори.

93.0999. Ако био-Творците на нервната система на реципиента не е в състояние да се подтисне транслационната дейност на био-Творците на Колективното Съзнание на донорския орган, които продължават да генерират в съответните участъци от мозъка на своя нов "стопанин" свойствените им СФУУРММ-Форми, то такава "личност" скоро може коренно да смени не само своите предишни битови привички и професионални навици, но даже забележимо да се измени психически ─ в творчески възгледи, политически убеждения, направления на духовно развитие и др., отразявайки, по такъв начин, мирогледа, който е бил присъщ на донора.

Когато чуждите тенденции и СФУУРММ-Форми във Фокусната Динамика на био-Творците се оказват по-силни от някои съществуващи в мозъка невронни вериги, то с времето се извършва тяхна замяна, в резултат от която в реципиента може кардинално да се измени не само предишната линия на поведение, но също така да той да направи радикално преразглеждане на предишните си интереси, приоритети, ценности, което ─ на безсъзнателно ниво на Възприятие, да окаже влияние на неговите навици, характер, наклонности и даже на инвидидуалните черти на лицето му, на конституцията на биологическото му тяло, по непостижим начин "вклинявайки" в съществуващата ф-Конфигурация някои от характерните признаци на донора.

3.1000.Това се отнася не само за био-Творците на сърцето или отделните му клапани, но също така и за био-Творците на другите жизнено важни органи (клетки, тъкани, бели дробове, черен дроб, бъбреци, задстомашна жлеза, стомашно-чревен тракт, жлези с вътрешна секреция и други), чрез специфичните ф-Конфигурации на Формите на Колективните Съзнания на които Формо-Творците на различните ИИССИИДИ-Центрове реализират своята Фокусна Динамика в свойствените само на тях диапазони на чувстване, мислене, физическа дейност на всяка конкретна "личност" (включително нейната склонност към доброжелателност или повишена агресивност, симпатии и антипатии, привързаности и наклонности, битови привички, творчески навици и много други).

Например, ако донора се окаже самоубиец,насилник, рецидивист или екзекутиран убиец, то някои от най-активните и свойствени за неговия начин на живот склонности, психически реакции, стремежи и възгледи, могат да станат за реципиентите трудно преодолими фобии и комплекси, които чрез специфичните СФУУРММ-Форми на субтеррансивната ОДС на донора мощно ще се намесват във Фокусната Динамика на Формо Творците на Самосъзнанието на болния човек.

---------- -----

ДУУ-ЛЛИ — динамичните етерни енергоинформационни структури («кармическите Канали») на ИИССИИДИ-Центровете, посредством които се извършва творческото взаимодействие в структурите на съвкупното Съзнание на ЛЛУУ-ВВУ- Формите (едновременно чрез Конфигурациите от Стерео-Типи на всички нейни Формо-Типи) на цялото множество «чакрамни личности» на различните Формо-системи от Светове.

ЛЛУУ-ВВУ-Форма ─  човешка форма

СФУУРММ-Форми –«сумарно» проявление, в структурата на Самосъзнанието, на множество реализационни Форми на «индивидуално» творчество.

ОДС (ОЛЛАКТ-ДРУОТММ-система) ─ универсална електромагнитна съставляваща на Формо-системите от Светове и Континууми, проявени в диапазона до ±4 измерност. (Всяка Формо-система на 3-4 измерни Светове, в които се осъществяват нашите «ротационни Цикли», е структурирана от собствени универсални ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ-системи).

                                                                                                                                                      www.iskri.net/zefiraСъздадено: 02/11/2017 : 07:22
Обновено : 15/03/2019 : 01:00
Категория : Орис
Страницата е посетена 1020 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^