Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 176 всичко

 7 посетители онлайн

Приложна кинезиология - Примитивните рефлекси

 

ПРИМИТИВНИТЕ РЕФЛЕКСИ

ПРИЛОЖНА КИНЕЗИОЛОГИЯ

Л. Ф. Васильева
 

Оказва се, че когато в човека възниква патологична активност на висцеро-моторните рефлекси, в него се изменя регулиращата роля на нервната система. Когато детето се ражда, неговата основна нервна система, която управлява движенията му, е вегетативната – то все още няма централна нервна система. Него го управляват вегетативните рефлекси. Тези рефлекси позволяват на детето да оживее. Затова всяко докосване до детето предизвиква генерализирани моторни отговори. Тези вегетативни рефлекси са много мощни. Те се съпътстват с огромно изхвърляне на хормони, минерали, микроелементи, ферменти, и детето изпада или в гняв - рефлекса на Моро, или в рефлекса страх и парализиране при страх.

Но когато човек пораства, вегетативните рефлекси се снижават и се включват соматическите рефлекси. Включват се периферната нервна система, централната и нашите движения стават обмислени. Тоест в отговор на механичното въздействие, аз мисля: „А как да отговоря на този човек? Целта е да има икономия на движения, икономия на енергия, икономия на хормоналното развитие. Но когато нервната система в нас угасва, когато се уморим, какво става? Отново угасва периферната централна система и се активизира вегетатиката. В резултат ние започваме да мислим и реагираме като деца. Тоест на механичните въздействия ние реагираме не с мускулите си, не с периферната или централната нервна система, а със симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Така се изхвърлят излишно хормони, микроелементи, ферменти и човек бързо се изтощава и старее. Как да узнаем това?

Ако в човека работят периферната и централната нервна система, то когато рязко мушна човека в ребрата ето така – тя ме погледна леко удивена, отдръпна се – направи крачка встрани от мен и остана на необходимото безопасно разстояние, след това видя, че аз все пак съм разумен човек и повече няма да правя така и отново се върна при мен. Това е адекватна реакция на външно въздействие.

Заповядайте вие – какво са вегетативните рефлекси? Това е, когато човека са го настъпили в метрото оня ден, а той три дни след това не може да се успокои. Когато гневът го задушава до невъзможност. Знаете такива пациенти – идва и казва: „ходих навсякъде и при всички. Никой не ми помогна. И вие няма да ми помогнете. Иска ми се да късам и хвърлям, да късам и хвърлям.“ Приятели, това е вегетативен пациент с преобладаваща активност на симпатиковата нервна система. Него трябва да го лекувате висцерално, а не механически.

А друг казва: „страхувам се от всички. Ето моята папка – имам 6 папки с мои анализи. Изследвах си всичко, което може да се изследва. Моля ви, не крийте от мен страшната истина.“ Ама на вас ви няма нищо. – „Не, аз чувствам, че ми има нещо. Просто вие не ме преглеждате добре.“ – това е преобладаваща активност на парасимпатиковата нервна система, рефлекс парализиране при страх.

Да видим как реагира пациента на моето въздействие – реагира с рязко вдигане на ръката и отваряне на устата – ако нямаше камера, тя щеше да ми каже всичко, което мисли за мен. „Ама аз съм възпитан човек“. – Казва: „аз съм възпитан човек“ – разбирате ли, когато в човека преобладават вегетативните рефлекси, той на външните въздействия реагира емоционално. Ако дойде пациент и започне да ви дразни, вината не е на пациента – това става, защото във вас се активизират вегетативните рефлекси. Ако чувствате, че е трябвало да се извърши някакво бързо действие, а сте спрели, не сте виновни вие – виновни са вашите вегетативни рефлекси и е важно да установите това навреме. Да направите специална гимнастика за конвертиране на един рефлекс в друг. Днес ще разгледаме всички рефлекси, а след това ще направим тази гимнастика. Защото ако вашата нервна система се управлява от вегетатиката, дълго няма да живеете. Защо? Защото в отговор на някакво бутване възниква генерализиран отговор, зачервяване, температура, сърцебиене, възниква огромен необоснован излив на ферменти, минерали, микроелементи и човекът дълго не може да се успокои, затова възниква рязко изтощаване.    

Какво е рефлекс на парализа при страх? Това е, когато човекът се бои от всичко. Кой от вас е изпълнен със страх? Елате тук. При мен идва пациент; питам я: „Какво ви боли?“, а тя: „Всичко ме боли. А като ви видя ми става още по-зле. Даже си нося листче, за да ви продиктувам какво ме безпокои, защото като ви видя - забравям всичко. “

Гледаме как човекът стои – млада красива девойка. Главата наклонена към рамото, то е повдигнато и има изразен болеви синдром при натиск. Изпитва силна болка при натиск отпред - от двете страни на раменете. Девойката реагира на натиска рязко и експанзивно.

Според вас това нормална реакция ли е? Ето какво е нормална реакция – при друга девойка – като я натиснеш, реагира спокойно – да, нещо тук-там наболява, докато я натискам, но не подскача. Но когато натиснете човека и той реагира със силен вик или писък, с резки излишни движения, когато всичко му подскача и трепери, това е неадекватна реакция на вегетатиката. Защо ви показвам този пациент? Защото него не трябва да го преглеждате механически. Всяко механично въздействие за него е травма. Как ще узная това? Легнете, ако обичате. Такава красива и млада девойка трябва да има добър тонус, нали? Трябва да прелива от жизнена енергия. (Пациентката вдига вертикално ръка, лекторът я натиска в посока от главата към краката, а тя успешно й противостои. Същото е и с другата й ръка. Същото се повтаря последователно с двата крака – след сгъване на съответния крак в коляното, лекторът натиска надолу „към стъпалата“, а пациентът противодейства успешно.)

Изглежда, че човекът е здрав, но аз правя лека провокация – лекичко я мушвам от двете страни на ребрата. И отново проверявам ръцете и краката – коренна разлика, мускулите са отпуснати. Възникнала е рязка хипотония. Такъв пациент на механично лечение ще реагира неадекватно. Ще каже „докторе, снехте ми блока, сега ми се вие свят, не мога нито да стана, нито да седна. Защо такъв пациент не трябва да го лекувате механически? Трябва да откриете защо при нея има такава парализа при страх. Най-честата причина за това е компресията на блуждаещия нерв. Блуждаещият нерв излиза от черепа, лежи на мускулите на шията, преминава надолу през гръдния отдел на гръбначния стълб и излиза в гръдно-хранителното отверстие.  И често бива притиснат и в пациента възниква вегетативна реакция. За да помогнете на пациента трябва да намерите нивото на компресия на блуждаещия нерв. Мога отново да я мушна в ребрата, да получа хипотония и да видя къде е най-вероятно да се локализира това – на нивото на самото отверстие. Пациентката притиска отдясно с ръка мястото, където излиза блуждаещия нерв, а лекторът проверява отново рефлекса на лявата й ръка, но няма промяна. Натискът на пациента върху блуждаещия нерв се премества към основата на шията отдясно и при поредния тест на лявата й ръка, тя вече е стегната. Масажира се мястото едновременно и от двете страни на шията.

Поработих с ресничните мускули, възстанових функцията на блуждаещия нерв и тя вече няма да има такава вегетативна реакция. Ето защо е много важно да се работи с вегетативните рефлекси. 

 

Рефлекс на Моро

Обратна връзка с организма – нашите очи

Когато лекуваме пациента като невролог, като мануален терапевт, като гастроентеролог, като терапевт, ниe сме като слепци, които опипват тялото на слон и се опитват да го опишат. Важното е да обединим своите усилия, а за целта ни трябват рефлексите на организма.

Виждате какви прекрасни рефлекси.  И най-добрият обратен рефлекс се явява оценка на неврологическия рефлекс ─ не в покой и с чукчето, а рефлекса при натоварване. За мен е важно да разбера как реагира човекът като стои прав и мога да проверя това под натоварване (ако той си протегне ръката и аз я натисна надолу, а той противостои на този натиск).  Интересува ме какво става с този рефлекс, когато човекът върви и аз го проверя. Ако в положение прав на едно място тонусът на мускулите му е добър, но веднага се нарушава и спада щом пациента пристъпи напред, това означава, че при него е нарушен оптималния вървеж – на такъв пациент не трябва да му назначавате упражнения. Ако човекът не е готов за натоварване, то натоварването го разрушава и кинезитерапията ще се превърне в кинези-разрушаване. Трябва да търсите причината – защо той при пристъпване напред разрушава себе си, а не да го принуждавате да прави упражнения, които съзнателно го разрушават. Време е за новата медицина, която строго се основава на биологически обратните връзки, на рефлексите, които се проверяват не в покой, а под натоварване. Тогава мога ясно да разбера какво именно в пациента е нарушено и кой точно мускул страда и защо е нарушен тонуса му при движение.  

                                                                                                                                                                         www.iskri.net/zefiraСъздадено: 12/08/2017 : 09:58
Обновено : 09/06/2020 : 23:15
Категория : Приложна кинезиология
Страницата е посетена 1570 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^