Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 395 всичко

 5 посетители онлайн

Операция Тера - Операция Тера - том 2


www.opwrationterra.com
 

Операция Тера 

ТОМ ВТОРИ 

 

Послание 20: 

ПЛУВАЙТЕ С ПОТОКА
 

Станете едно с Разума на Бог 

26 март, 2001

 

Искахме да ви говорим днес, защото има някои неща, за които ви липсва разбиране, а считаме, че е важно да бъдат разбрани преди да продължите понататък със собствената си трансформация. Бихме казали, че можете да се трансформирате без това разбиране, но ще ви е по­-лесно да сътрудничите с промените, ако ги разберете предварително така, че когато нещата започнат да се случват да можете да кажете "А, значи това било!" ­ това ще ви улесни във връзка с преживяванията ви, тъй като познатото никога не е така плашещо, както непознатото. 

И така, къде сте сега в този процес? Къде сте от гледна точка на всички тези изявления, измествания, портали и други подобни? Ако изберете да се фокусирате върху тези явления, ще изпуснете главното. А главното е какво става под повърхността ­ скрито от любопитни погледи, надеждно прибрано в най­-дълбоките нива на вашето собствено "аз". Точно там, във вашия таен храм е мястото, където можете да се срещнете със Създателя необезпокоявани, непрекъсвани и лице в лице. Бихме искали да култивирате това като ваше място за среща. 

Със сигурност е от полза, когато преминаваш през толкова много промени, ­ (особено онези, които не разбираш) ­ естествено и разбираемо е, че ще провериш и при другите, за да видиш дали само ти преживяваш подобни неща. И когато откриеш, че си в добра компания, можеш да се отпуснеш и да кажеш "А, значи не съм само аз". Както казахме преди, обаче, има само ЕДНО същество, което преживява всичко това и част от вашето изместване към Тера е да започнете да преживявате това ­ не като концепция, а като нещо, което чувствате вътре в себе си и което е реално. 

Забелязали ли сте тези дни известно чувство на нереалност? Гледали ли сте от различна гледна точка? Нещата изглеждат ли ви нереални? Добре. Тогава всичко е както трябва. Започвате да виждате нещата като проекции, каквито те са. Да се върнем назад към холограмата, за която говорихме преди известно време. Холограма се създава от два лъча кохерентна светлина. Единият се нарича контролен и е постоянен, а другият се нарича "работен" и показва различни неща по контролния лъч. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО между тези два лъча създава шаблони от светлина и мрак, които са резултат от лъчите, ­ независимо дали става въпрос за прибавянето им един към друг (във фаза), или за изваждането им един от друг (извън фаза) до една или друга степен. Ако двата лъча са напълно във фаза ­ има увеличаване на светлината, а ако тези два лъча са напълно извън фаза ­ има премахване на светлината. Взаимоотношенията между тези две крайности дават в резултат светлина с различна сила, или това, което бихте нарекли сенки. 

Контролният лъч на всичко сътворено е Източника. Той е постоянен и е единственият Абсолют който съществува. Всичко друго е ОТНОСИТЕЛНО спрямо този контролен лъч и взаимодейства с него, ­ за да създаде шаблоните на формата, която възприемате със своите сетива. Създателят проектира "другия", който също е част от Създателя, но осигурява механизъм за взаимодействие с контролния лъч така, че да бъдат преживени всички варианти. До степента, до която някой е изравнен със Създателя (контролния лъч), до тази степен получените в резултат шаблони за светлината и сянката се намаляват, докато работния и контролния лъч влязат напълно във фаза и всичко, което е, се окаже светлина. На другия край ще бъде енергия или сила или същност, която е напълно извън фаза със Създателя и резултатът ще бъде премахване на светлината или пълна липса на светлина -­ това, което наричате мрак. Много малко неща могат да се открият сега във вашата реалност, които да са чиста светлина или пълна липса на светлина. Повечето са някъде по средата. 

Вие сте на път да се изравните напълно със Създателя. Затова Тера ще бъде каквато ще бъде -­ всичко на нея ще е в пълно единство със Създателя. Всяка частица материя ще е в единство със Създателя. Няма да има преживяване на отделяне ­ ще има само Волята на Създателя, проявяваща се в своето съвършенство. Ето защо вашата клетъчна памет постепенно се пречиства, ­ за да се освободят всички връзки с вашия опит от отделеността ­ по всякакъв начин ­ от всеки и от всичко друго. Всички "сенки" във вас биват заливани със светлина от най-­висшия източник и всичко, което не е подравнено със Създателя се промива, в резултат на което количеството светлина във вашите тела нараства. Излъчванията от вашето слънце са един от начините да се добави повече светлина, съдържаща се в материята, която изгражда Земята и нейните  обитатели. Слънцето функционира като лещи, които спускат стъпаловидно по­-висшата светлина и действат като депо за енергия за известно време ­ докато се достигне определен праг, след който става изригване, което изпраща нов импулс от светлина към планетата и я насочва в дълбочина към атомната структура на всички форми, съществуващи на и около планетата. Това поглъщане на енергия в атомите евентуално ще доведе до онова, което се нарича квантов скок:­ електроните ще прескочат орбити и ще освободят фотони и материята ще бъде трансформирана в по­-високочестотен пояс от реалността. 

По пътя до тази величествена експлозия всичко, което не е в съзвучие със Създателя ще бъде пречистено. Крайните етапи от трансформацията на Земята няма да позволят сегашните жизнени форми да съществуват на нея така, че те ще бъдат или физически вдигнати или отстранени по други начини ­ например през портала на физическата смърт (изоставяне на физическото тяло), или чрез механизма на паралелните светове. Онези, които не отиват на Тера и които не са предопределени да умрат по това време ще преживеят други неща на други паралелни "Земи" и за вас не е необходимо да знаете за всички тези други пътища. Необходимо е единствено да приемете своята собствена трансформация и промяната в съзнанието, която ще я придружава. 

Сега искаме да ви дадем възможност да надзърнете какво ще бъде, за да можете да свързвате всичко друго с промяната, която правите ­ от същество, което преживява отделеност към същество, което е в пълно единство с цялото Творение. Представете си гъста течност ­ такава, която няма собствена форма, но която има достатъчно субстанция, за да се трупа на дебели купове. Сега си представете безкрайно голям контейнер, разпрострян във всички посоки ­ докъдето ви виждат очите. Не можете да видите далечните краища на контейнера, а само това, че е голям. Сега си представете как тази гъста течност е в състояние да приеме всякаква форма каквато си представите, единствено чрез акта на представата. Това ще започне да ви дава известно чувство как Създателя твори. 

Създателят съществува като гъста матрица, която прониква и подчертава всяка форма. Вашите физически сетива и инструменти не могат да я измерят или забележат пряко, но когато сте в своето ново съзнание ще преживеете себе си като някой, който я НОСИ, както бихте носили голямата купа с гъста течност, от която ВИЕ се появявате като подобно течно същество.

 Вашите метафизични учения твърдят, че докато някой се изкачва по честотната скала, материалната субстанция става все по-­фина и по­-фина и това е истина. Съществува обаче и ДУХОВНА маса, включена в нея, която е в обратна връзка с материалната маса. Докато материалната маса НАМАЛЯВА, духовната маса НАРАСТВА. На нивото на Създателя, не съществува НИЩО освен дух ­ или интелигентна енергия ­ и няма "съвсем нищо" друго. Вероятно сте запознати с уравнението за преобразуване на масата в енергия (Е=МС2). То показва, че има огромно количество енергия, съдържащо се в дадена единица материална маса. Когато сравняваме ДУХОВНАТА маса с материалната обаче, съществува виртуален ОКЕАН от енергия, който е в наличност за всяка миниатюрна частица материална форма, тъй като всичко е свързано и всяка отделна контролна точка е просто една частица, ­ плуваща в океана на съзнанието, който съдържа и обгражда ВСИЧКИ форми. В този океан няма прекъсвания така, че целия океан е в наличност и на разположение на всяка дадена точка в него през цялото време. 

На Тера вие ще преживявате себе си И целия океан едновременно. В известен смисъл вече сте започнали да преживявате това ­ може би в своите медитации или мечти, може би, ако сте поглъщали някои химикали, които са оказвали влияние върху филтрите във вашия мозък така, че да можете да забелязвате неща отвъд ограниченията на своите физически сетива. Ще бъдете в пълно единство с контролния лъч и ще съществувате само, когато този лъч играе по вашия екран за сетивно възприемане. Това и сега е така до известна степен, но там ще бъде пълно, съзнателно (вместо  възприемано несъзнателно и мъгляво) и трайно състояние на съществуване. 

Всичко ще бъде много течно и подобно на гел. Ще има поток, но няма да има "остри ръбове". Границите, на които сега разчитате, няма да съществуват. Вие нямате дори представа колко много разчитате на тези граници и линии и на другите демаркационни черти, за да сте в състояние да кажете какво къде е и как да се отнесе към него. Вие дефинирате себе си като контейнер обвързан от кожата ви. Гледате в огледалото и дефинирате себе си чрез това, което виждате ­ в противен случай, изображението няма никакъв смисъл за вас. Отнасяте се към нещата, които си променят формата със страхопочитание, дискомфорт или страх, защото разчитате толкова много на илюзията за фиксираната реалност. Вашите физически сетива ви заблуждават да мислите, че ако не можете да докоснете и почувствате нещо с ръка, то не е реално. Вашата култура ви контролира и държи в клетка, като обявява уловеното от фините ви сетива за "резултат единствено на вашето въображение" или дори по-­лошо ­ като го обявява за патологично, ­ за "заболяване", което трябва да бъде лекувано чрез изрязване (лоботомия), затваряне (опиати и успокоителни), или изолация (институционализация) ­ всички средства за подтискане и отричане на онова, което е вашия естествен начин на съществуване. 

Ние сме тук, за да ви кажем, че светът който ще наследите е естественото състояне на същност с изцяло Божествено съзнание, независимо дали самата тя е скала, дърво, птица, цвете, или човешко същество. Учили са ви, че другите жизнени форми са "по­-низши" и че нямат душа или съзнание. Ние ви казваме точно обратното. ВСИЧКИ форми са "информирани" от Духа посредством матрицата на Божествения Разум. Всички форми са съзнателни и съществуват в океан от съзнание и всичко проучва живота, само че по различни начини и с различни темпове. Животът на една скала е много дълъг и процесите свързани с нея са сравнително бавни. Животът на дървото е по-­кратък от този на скалата, а на човека е още по-­кратък. Но всяко от тези неща е съзнателно и има свой план на съществуване. Цялото Творение взаимодейства със себе си, танцувайки с всички останали части, както огледалата отразяват светлината помежду си. Именно този танц и тези отражения предизвикват различните шаблони на светлина и сянка, които представят изражението на всички потенциали така, че всички пътища, всички възможности в даден пакет параметри да бъдат проучени. 

Сега вие се подготвяте да преминете към следващото ниво, където воалите ви  ще бъдат свалени и ще преживеете себе си в истинската си природа ­ като съзнателни проекции на Разума на Създателя, като съзнателни съществувания на Волята на Създателя и като радостни участници в танца на Творението, напълно подравнени с Бог и изцяло от светлина. Няма да има вече сенки на илюзорния екран на материалната реалност! Вие се връщате в къщи ­ към своето истинско състояние и ще празнувате богатствата на кралството: мир, радост и любов са вашето истинско наследство и вие ще имате тези неща, ­ а и не само тях ­ в безгранично изобилие. Докато продължавате към следващите стъпки на своята трансформация, вашето разбиране ще започне да се измества дори повече, отколкото досега. Вярвайте на този процес и не го приемайте само като нещо, което трябва непременно да бъде "фиксирано". Вие преминавате от "фиксирана" реалност в течна, където всички потенциали съществуват едновременно, затова ще трябва да оставите процеса и да се предавате на този процес все повече и повече докато нещата напредват. Мислете за себе си като за коркова тапа, плуваща в океан от съзнание, окъпвана в любов и светлина и изпълнена с милосърдие. Оставете се и почувствайте мира и благословията, която съпътстват това оставяне и отпускане. Оставете се да бъдете повдигани и носени, оставете се да се разтопите и да станете като ясен поток от най-­чиста вода. Не питайте докъде ще ви доведе вашето пътешествие, а просто станете потока и всичко ще се разгърне перфектно за вас и за всички. Плувайте с потока.

Amen, Adony Sabayot. Ниe смe Райското Войнство.

Цялата книга може да изтеглите от http://www.iskri.net/zefira/file/tera2.zip


Създадено: 28/10/2011 : 15:59
Обновено : 10/02/2020 : 21:21
Категория : Операция Тера
Страницата е посетена 16 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^