Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 736 всичко

 4 посетители онлайн

В името на Иисус Христос - Закон за живота и закон за смъртта
 

Закон за живота и закон за смъртта

Джон Лейк

„ 1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].  2. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” (Рим. 8:1,2).

  Съществуват три закона: 

първо - закона на плътта 

второ - закона за смъртта

трето - това е Той, Духът на живота в Христос Иисус, който освобождава от закона за греха и смъртта 

Човекът е принуден да признае, че неговото тяло е подвластно на действието на закона за смъртта. Косата посивява, очите помътняват, но не поради това, че човека е болен, а поради това, че в него действа закона за смъртта. На лицето му се появяват бръчки и всичко това свидетелства за действието на закона за смъртта, който въздейства на всичко човешко.

  Законът за смъртта действа на всеки човек и е единствения непобедим враг на човешкия род. На земята действа закона за смъртта, претендиращ за живота на всеки човек.

Душата и закона за смъртта

  Ние знаем че хората умират, но искам да привлека вашето внимание към духовната страна на този въпрос. Така, както съществува закон за смъртта, който претендира за вашето тяло, съществува и закон за смъртта, който претендира за вашата душа. Законът за смъртта неизбежно ще претендира за вашата душа така, както и за вашето тяло, независимо от всички ваши усилия.

  Някои смятат че само ужасните грешници ще загубят своята душа.  Но това не е така. Да допуснем че живеете като животните. Мнозина, без да се замислят, водят точно такъв живот. Какво ви очаква след това? Вашето тяло ще умре, но ще умре и вашата душа. И то не поради това, че сте били разбойник, а поради това, че  не сте си направили труда да отидете при Христос, за да получите спасение от Него -  единственото, което може да предотврати смъртта на вашата душа.

  Законът за смъртта и започва да действа след като първият човек, Адам, е съгрешил, проявявайки непослушание пред Бога. Преди грехопадението на човека смърт не е имало.  Но грехът влязъл в света, а с греха - и смъртта. 

Божията противоотрова

  За най-силната отрова - греха,  съществува противоотрова. Христос е дошъл, за да даде на хората нещо способно да спре греха, да анулира неговото действие и да избави хората от смъртта.

  Вашата душа умира по една единствена причина - непослушание пред Бога. Поради това, че вашият живот се подчинява на закона за смъртта, вие бавно умирате. Смъртта неизбежно ще дойде при вас, ако не решите да живеете в съответствие с друг закон - закона за живота в Иисус Христос.

  Никой, освен вас, не може да направи това. Никой от хората не може да ви приведе в хармония с този закон. Само Неговият Дух може да ви даде живот. Ето защо апостол Павел е писал: «… законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. » (Рим. 8:2).

Работата на страха във физическия свят

  Законът за страха работи във физическия свят така, както и в духовния. Човекът живее в състояние на страх. Страхът принуждава вашия разум да се намира в подчинение. Когато ви изпълва страх, порите на вашето тяло всмукват в себе си всичко, което ви окръжава. Именно така хората се заразяват с болести.

  Служих в област, където свирепстваше бубонна чума. Но не се заразих.

Действие на закона за живота

  Обърнете внимание на действието на закона за живота. Основата на този закон е вярата. Вярата е пълната противоположност на страха. Следователно, тя води към противоположния ефект в духа, душата и тялото на човека в сравнение с това, което прави в него страха. Вярата кара човешкия дух да придобива увереност, а това привежда разума на човека в състояние на покой - неговите мисли стават позитивни. Така излъчването на Светия Дух разрушава болестотворните микроби.

  Затова работихме с хора заразени с бубонна чума - защото знаехме, че законът за живот в Христос ни защитава. Знаехме, че този закон работи. Когато човекът, със съдействието на своята воля, съзнателно влиза в съприкосновение с Бога, вярата овладява неговото сърце и променя състоянието на неговата природа. В резултат неговия дух активно противостои на всяка болест. Духът на Иисус Христос изпълва цялото естество на този човек: неговите ръце, сърце, всяка клетка на неговото тяло.  

Защо полагаме ръце на болните, когато се молим за изцеление? - За да може духът на живота в Иисус Христос, който е във всеки християнин, да протича чрез нашите ръце в тялото на болния. Вчера се молихме за една болна жена и аз почувствах присъствието на Божия Дух, който премина през нея като удар от мълния. Аз знаех, че жената, за която се молихме, чувстваше същото.

«… законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Иисуса от закона на греха и на смъртта.» (Рим. 8:2).

  Какво, според вас, би направил човек уверено вървящ по пътя, ако знаеше, че в края на този път той не само ще легне в гроба, но и ще загуби душата си? Благоразумният човек би се спрял. На мен ми е интересно какво кара човека постоянно да се въздържа от здравото чувство за самосъхранение? Очевидно има реална сила, която го кара да се държи така, сякаш някой го държи на каишка. Неговата душа спи. Такъв човек се намира под контрола на дявола.

  Нито един здравомислещ човек не иска да загуби своята душа. Мнозина не виждат опасността и продължават да спят. Тяхната душа е в състояние на духовен ступор. Затова проповядваме - за да събудим хората от техния летаргичен сън. Божието слово казва:

«14. Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите,
…» (Еф. 5: 14).

  Нима не виждате, че щом хората обърнат своите лица към небесата и потърсят спасение от Господ Иисус Христос, те веднага влизат в съприкосновение със закона на живота, в  резултат от което осъзнават собственото си спасение.

 Във физическия свят съществува велик закон, наречен гравитация, който принуждава всички физически тела да се движат към центъра на земята. Ако хвърлите във въздуха някакъв предмет, той отново ще падне на земята. Съществува и друг закон, наричан левитация - благодарение на могъщото действие на този закон ние ще можем да се издигнем, за да се срещнем с Бога във въздуха.

  В Иисус Христос действа закон, който ни издига нагоре точно така, както във физическата сфера на живота съществува закон, който ни тегли надолу. Християнството и спасението - това е съзнателно освобождаване на самия себе си от действието на закона за смъртта, пълно подчиняване на властта на закона за живота.

 «… законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.» (Рим. 8:2).

  Искам тези думи за божията благодат да останат записани на скрижалите на вашата душа. Вярата не е въпрос на чувства и не е въпрос на усещания. Това е неизбежен закон, реалността на който ние осъзнаваме и който е утвърден навеки. Ако вървите по пътя на тъмнината, вие ще се спускате все по-надолу и по-надолу, защото в края на този път очаква смъртта. Позволете на своя дух да се устреми нагоре, да прегърне Господ Иисус Христос, и тогава неговият жив дух ще обхване вашата душа, и вие по най-естествен начин ще се издигнете към небесата.

  Ужасно е да гледаш лицата на убити от мъката хора. Днес посетих един близък,   чиято душа се намираше в областта на тъмнината и тъгата, защото в неговото сърце нямаше Божи живот и небесна светлина. Той се намираше под властта на закона за смъртта.

  Веднъж един човек ми се оплака: „Господин Лейк, преследват ме. Общувах с лоши хора, които - по мое мнение, бяха обладани от демони. Сега, когато вървя по улицата ми се струва, че орди от бесове ме окръжават. Виждам ги. Те се смеят и ме дразнят.  Казах му: „Братко, ще се помоля за теб. Обърнах се към Бога и го помолих да изгони тези бесове от своя живот и да ги върже и върне обратно в ада, или там, откъдето са дошли. След като се помолихме, той каза: „O, аз съм свободен!” Казах му: „Братко, ти излезе от духовната тъмнина, греха и ада. Христос и Светият Дух те доведоха до Бога. Сега си под властта на закона на Животворящия Дух. Трябва да виждаш Божиите ангели толкова ясно, колкото ясно виждаше бесовете.

  На следващия ден той се върна при мен радостен и започна да ми разказва: „Преди да вляза в банката видях ангел. Когато вървях по улицата, редом с мен вървеше ангел.

Божествената защита

  По време на епидемията от чума лекари ме питаха: „Какво използвахте за собствена защита? Отговорих: „Закона за духа на живота в Христос Иисус. Вярвам, че докато моята душа се намира в съприкосновение с живия Бог и Неговия Дух, който може да тече в моята душа и в моето тяло, нито един микроб няма да може да се прилепи към мен, защото Божият Дух ще го убие. Попитаха ме: „Не мислите ли, че щеше да е добре да си направите ваксина? Отговорих: „Не, не мисля, но ако искате да проверите,  вземете пияна от един от умрелите и я сложете под микроскоп. Ще видите там маса живи микроби. Ще установите, че те остават живи продължително време след смъртта на човека. Сложете ги на моята ръка, ще я държа под микроскопа и ще видите, че тези микроби веднага ще умрат.” Те провериха и се убедиха в моето твърдение. „Но как е възможно това?” - изумено попитаха те. Отговорих им: „Това е действието на закона за духа на живота в Христос. Когато духът и тялото на човека се изпълнят благословеното Божие присъствие, Неговият дух преминава през порите на вашата плът и убива микробите”.

  Но ако аз се намирах под закона за смъртта, ако пребивавах в тъмнина и страх, резултатът щеше да е противоположен. Моето тяло щеше да всмуче тези микроби и в резултат щях да заболея от чума и да умра.

    На тези от вас, които са болни: „Влезте в съприкосновение с  Божия закон за живота. Четете Божието слово, за да просветите своето сърце, за да гледате на Бога с голяма увереност, за да Му вярвате. Молете се Божият Дух да влезе във вашата душа, да овладее вашето тяло и тогава Неговата сила ще ви изцели. Такова е действието на закона за живота в Христос Иисус.

« самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада (Рим. 8:16).

  Иисус е закона за живота. Животът идва от Неговата душа. Той я вдъхва във вашето сърце, внася я във вашето естество, предава я на вашето тяло. Всичко това прави човека здрав.

www.iskri.net/zefira

 


Създадено: 17/12/2016 : 21:02
Обновено : 17/12/2016 : 21:02
Категория : В името на Иисус Христос
Страницата е посетена 1810 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^