Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 422 всичко

 2 посетители онлайн

Тайните на изцелението - Специфични принципи за изцеление
 
 
Специфични принципи за изцеление
 
Джон Лейк
 
    В Божието Слово за изцелението се говори с надграждане: от обещания за изцеление в Битие, до ясни принципи, установени от Господ в книгата Откровението на Йоан. 
    Според Библията, истински скок на служенията за изцеление настъпил след кръщението със Святия Дух на Петдесетница, когато Духът на живия Бог изпълнил вярващите. 
 
                                                                                                    Целта на Иисус Христос 
 
    Животът на Иисус на земята, Неговата смърт на кръста, Неговото погребение, възкръсване от мъртвите и Неговото възнасяне на Божия престол имали една цел - Иисус Христос, Синът Божий, да получи Дара на Светия Дух и да има правото, като Спасител на хората, да го предава на Своите последователи.
    Без това възнасяне към Божия Престол всичко останало би загубило стойност. Обещанието на Небесния Отец да изпрати Святия Дух се изпълнява в самия Иисус Христос. Като Спасител и Изкупител на човечеството Иисус Христос започнал да служи свише на Своите последователи, прилагайки Божията сила - Святия Дух. 
 
                                                                Изцелението, известно в епохата на патриарсите на вярата 
 
    От патриарсите на вярата и до Мойсей хората знаели за изцелението така, както и ние знаем за него. Хората се уповавали на Бога от незапомнени времена. Първото споменаване за изцеление се отнася до Авимелех, чиято съпруга и роби Бог изцелил в отговор на молитвата на Авраам. Друг пример е изцелението на безплодието на Сара, когато тя била на 90 години. Това не било обикновено изцеление, а творческа работа на Бога. Естествените процеси в нея били възстановени от действието на Всемогъщия Бог и тя можела да ражда деца на 90 години. Рахил е друг пример за изцеляване от безплодие в книгата Битие. 
 
                                                                                            Посвещаване според Завета 
 
    В Книгата Изход се разказва за нов период на божествени изцеления. Израилтяните излезли от Египет, прекосили Червено море и дошли в пустинята. Сега вече те били свободни от земни грижи и несправедливи закони. В наше време мнозина християни все още не са достигнали такова ниво на разбиране на свободата. Тяхната вяра не е достигнала до жизнено, практическо ниво. Те вярват, че душата им ще бъде спасена след смъртта. Но спасението на Христос ще върши чудесна работа още докато сте живи! За нашия живот на небесата нека се грижи Бог, а земния живот ни е даден, за да могат Неговите обещания да се изпълняват в Него днес. 
    В 15-та глава на Изход четем за това как целия народ, наброяващ два и половина милиона души - сивокоси старци, войни, момчета, жени и деца - сключил Завет с Бога да нямат друг изцелител освен Него. 
    Нито един човек на възраст над двадесет години към момента на излизането от Египет не е влязъл в Ханаан, с изключение на Иисус Навин и Халев. Влезлите в обещаната земя били народ роден в завета с вечния Бог. Те не знаели друга система за изцеление освен чрез вяра в Бога. Този завет бил даден след особено изпитание при водоизточника Мера. 
  23. После дойдоха в Мера, но не можеха да пият от водата на Мера защото беше горчива; (затова се наименува Мера {Т.е., Горчивина.}*).
  24. Тогава людете роптаеха против Моисея, казвайки: Що да пием?
  25. А той извика към Господа, и Господ му показа дърво; и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита, като рече:
  26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.

                                                                                          Изцеляване на горчивите води
                                                                                                        (Изход 15: 23-25.)
 
 
    Бог с чудо превел израилтяните през Червено море. Те излезли като нов народ. Облакът спрял при източника на вода Мера, което означава "горчив". Водата в източника се оказала горчива. Израелтяните били разочаровани. Представете си състоянието на майките, които искали да напоят своите деца. Представете си удивлението на старците, изгарящи от жажда, когато облакът спрял при водоизточника на негодната за пиене вода. 
    Хората започнали да роптаят против Мойсей, макар че той бил истински герой. Край вас винаги ще има недоволни хора, които се оплакват от вас, а против Мойсей постоянно роптаели два и половина милиона човека. Мисля, че представителите на народа са го следвали по петите непрестанно засипвайки го с въпроси,: "Моисей, защо спираме тук? Защото тук е облакът? "" Нещо не е наред с неговия механизъм. Може да се е счупил. Бог не може да спре тук. " Може да са му предлагали да изгради нова пробивна машина или да изпрати съгледвачи, за да намерят наблизо друг източник. Мисленето на хората винаги е ограничено.
    Мойсей знаел как да се измъкне от трудна ситуация. Докато всички останали сърдито роптаели, той отишъл да се помоли и пообщува с Бога. Много хора се молят, но не общуват с Бога. Те използват механизма на молитвата едностранно затова не получават никакъв отговор от Бога. Истинската молитва е диалог с Бога. Това не е просто изговаряне на думи, но и получаване на отговор от небето. "...Молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца" (Яков 5:15). Бог никога не е обещавал изцеление чрез друга молитва освен чрез молитвата на вярата. Мнозина четат молитви. Ние сме добри молители, но лоши вярващи. И да се обясни тази истина е по-трудно на добропорядъчния старомоден Християнин. 
    Веднъж седях до леглото на една възрастна жена от Методистката църква - добра жена, в спасяването на което не се съмнявах. Но когато коленичих, за да се моля за нея, всичко, което тя говореше, беше: "О, Господи, изцели ме, о, ИИисус, изцели ме." И го повтаряше, докато не ми се стори, че това отегчи дори Господ. Опитах се да я извадя от такава "молитва". Казах й: "Уважаема сестро, не е нужно да молиш Бога за изцеление за себе си. Той умря, за да можеш да го получиш. Той чака, за да може да се заеме с твоето изцеляване. " Тя въздъхна дълбоко и каза: "Какво да правя?" Аз казах: "Спри да молиш Бога, просто Му повярвай и гледай какво ще се случи." 
    Възлюбени, дали ще получите отговор от Бог или не, това зависи от нагласата на вашата душа. Когато сърцето ви е утвърдено в Бога и  свързано с Него чрез жива вяра, ще стават чудеса. Според законите на химията, преди да се извърши реакция, трябва да стане свързване на вещества. Апостол Павел пише: 
    " 2. ... словото, което те чуха, не ги ползува, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха." (Евреи 4: 2).  
    Духът на Бога - е Божията съставка в реакцията. Духът на вярата в сърцето на човека е човешката съставка, необходима, за да се запали Божия Дух и да го накара да действа в душата ви. 
    "... Без вяра е невъзможно да се угоди Богу ..." (Евреи 11: 6). 
    Бог изисква вяра. Изцеляващото действие на Божия Дух във вашата душа ще зависи повече или по-малко от степента на вярата в нея. Слаба вяра - частично изцеление; силна вяра - пълно изцеление; липса на вяра - липса на изцеление (освен когато вярващ християнин се моли за него). Такъв е принципът.
 
На кого Ииисус възлага отговорността
 
    Някои учители са склонни да поставят цялата тежест на отговорността на болния. Бог не го прави. Библията съдържа много примери за истинска смелост. Христос възложи отговорността на Своите ученици. Когато виждал вяра в хората, той похвално говорел за нея. Той казал на Своите ученици: "Ето, давам ви власт и ..." и "Изпращам ви да изцелявате болните и да изгонвате бесове", след което те ходели и изцелявали хората. 
    На седемдесетте ученици, Той казал: "Идете в близките градове, изцелявайте болните и провъзгласявайте:". Наближи до вас Царството Небесно". Вярвам, че един ден ще имаме армия мисионери, изпълнени със силата на Бог, която ще отиде да изцелява езичниците, ще разкрие Божията сила и власт на онези народи, които все още ги нямат. Бог, неспособен да изцели тялото на невярващия, е малко вероятно да бъде в състояние да спаси неговата душа.     
      Пол Райдър проповядвал в бедняшки квартали на Портланд, когато няколко видни проповедници дошли да го чуят. Те били толкова доволни от неговото проповядване, че решили да го поканят да проповядва в една от техните големи църкви. И той произнесъл проповед със същата сила, както го правел в гетата. Той бил поканен на църковен събор и му казали: "Райдър, там, в гетата, това беше чудесно. Вашата проповед докосна сърцата на хората, но има и друга категория хора и ние не мисля, че на тях трябва да се проповядва в същия дух. " Един от членовете на съвета бил лекар. Рейдър му казал: "Докторе, когато имате случай на дифтерия в градските гета, и другаде, различава ли се лечението на пациентите " "Не, - каза докторът - Предписвам им едно и също. " "Точно така и аз вярвам, че ако болестта е същата, за да се излекува, ще трябва едно и също лекарство," - казал Райдър. 
 
                                                                                               Божието лекарство 
 
    Бог има едно единствено лекарство. Божието лекарство е Господ Иисус Христос. Господ Иисус Христос, Който чрез Святия Дух служи на вашата душа, е единствената сила, способна да изкупи вашата душа от греха и Бог никога не е имал друг лек за болестта. Това лекарство е Господ Иисус Христос, Който със Светия Дух служи на физическото тяло на човека. 
    И всички тези хора, наброяващи два и половина милиона души, се събрали при водоизточниците на Мера. Бог извършил чудо и водата станала сладка. Той го направил първо като пример за Своята Сила. И торо, за да засили вярата в хората, за да могат те да се уповават на Него винаги и при всички обстоятелства. 
 
                                                                              Доверете на Бога своя дух и тяло 
 
    Опитвали ли сте някога да говорите със спиритисти и да ги доведете до спасение? Те се забавляват, общувайки с духовете, докато не бъдат обладани от демони и бесове и не попаднат в болница за психично болни. След това молят за освобождение. За тези хора е най-трудно да останат непоколебими в Бога и се придържат към основите на Християнската вяра. Те се отварят широко за всякакви нечисти духове, докато истинският Християнин трябва да пази себе си свободен от всякаква нечиста сила. Не позволявайте на нищо от онова, което влиза в ушите ви, да ви обладае. Поставете ключалки на душата си и не пускайте нищо, което не е свято, чисто и истинно. Отворете съзнанието си към Светия Дух, истината и любовта на Бога, отворете сърцето си само за Бога, а всичко останало оставете извън вас. 
    Много християни държат в близост до себе си малкия бог - лекарството и всеки път, когато имат болки в стомаха, изпитват същото изкушение като спиритистите. Те са толкова свикнали да пускат своя лекарствен Бог вътре, че едва ли могат да се справят без него. На тези хора всеки път се налага да благославят и буквално да изтръгват от тях старите навици, докато не започнат да се надяват на Живия Бог. 
    Ще попитате какво имам право да говоря така? В петнадесетата глава на Книгата Изход, Завет за Изцеление който Бог сключил с народа на Израел, след като те прекосили Червено море и дошли до водоизточника Мера. 
    Всемогъщият Бог сключил този Завет като Йехова-Рафа, което означава "Господ - Целителят твой" Божият народ живял много години по този завет. В продължение на векове Израел не е имал други лекари. Хора благородни и низши по произход, богати и бедни, царе и служители, са се уповавали на Живия и Вечен Бог. В Библията се среща само един случай, когато човек е нарушил Завет с Бога. Този човек бил Аса, цар на юдеите. Той страдал от заболяване на краката. Той не вярвал в Бога, и поискал лекари, затова "заспа с бащите си" (2 Лет. 16:13). 
    Не е добре да се смесвате с невярващи, защото тогава няма да сте в състояние да поддържате духа на своята вяра. Когато цар Соломон решил да се ожени, той отишъл в Египет и си взел няколко жени-египетянки. Те донесли със себе си в Иерусалим езически лекари, които показали на Израел медицинската практика. С течение на времето цар Аса е престанал да се уповава  на Бога и се е доверил на езическия метод на лечение. Лекарството винаги е било средство за изцеление за невярващите. Но Бог винаги е бил и си остава единственото реално средство за лечение за Християните. 
    На Цар Давид принадлежат най-забележителните думи за изцеление на хора: 
    "… И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя. " (Пс 105:37). 
    Народът не боледувал, слава Богу! Сключвайки завета, Бог казал: "Докато го спазвате - ще бъдете благословени, но щом го нарушите - на вас ще се стоварят естествени последици" Естествени последици - това са проклятия, физическо стареене на организма, болести. 
 
                                                                      Пример за велико божествено изцеление 

    Аз присъствах на едно голямо служение за изцеление при доктор Дауи в неговото Чикагско Събрание. Десет хиляди човека станаха и свидетелстваха за своето изцеление - в пет огромни кошници лежаха бележки с имената на шестдесет хиляди човека изцелени от Бога. Докато десет хиляди човека свидетелстваха за Божията сила, Дауи обърна тези кошници, което прави общо седемдесет хиляди свидетелства за изцеление. 
    Каквото и да говорят за последователите на Дауи, статистиката за раждаемостта и смъртността в техния град Сион за 1923г свидетелства, че нивото на смъртността там е по-ниска, отколкото в който и да е друг град със същия брой население. Този факт показва, че човекът, който се уповава на Бога, и само на Него, се ръководи от здравия разум. 
    Защо идвате при Бога в покаяние и чистота на сърцето - за да станете свободен от греха. Защо чрез молитва, духовна работа и сълзи се стремите да запазите живота си чист от всякакво оскверняване от греха - защото чрез Божията благодат можете да призовавате в живота си все повече и повече от Неговото присъствие и сила.
    Християните винаги са разглеждали изцелението като Божия благодат без да осъзнават, че това не е само благодат, но и наука. Аз казвам на хората, че съществува не е само благодат на изцеление, но и изкуство на изцеление. Това е благодат, защото изцелението принадлежи на Бога и инструмента за изцеление е Духа на Живия Бог. Изкуството на изцелението предполага, че човек знае как да застане открито пред Бога, за да позволи на потока на божия живот да тече през него към другите хора. Покаянието и всичко, което е свързано с него, е необходимо, за да се отворят сърцата ни колкото може по-широко. 
 
                                                                              Обезщетението носи изцеление 
 
    Един ден един човек дойде при мен с диабет. Той ми показа медицинския си картон, в който беше описано състоянието му през последните няколко месеца. Човекът каза: "Не искам да умра. Дойдох при вас за помощ. " Коленичихме и започнахме да се молим. Докато се молехме получих видение. Казах: "Братко, какви са тези пет хиляди долара, които постоянно се появяват пред мен? Да не сте ги откраднали, "той тъжно отговори:" Да, това е моя проблем. Откраднах пет хиляди долара от вдовицата на брат ми, когато той умря. " Попитах: "Имате ли такава сума в банката?" Той отговори: "Да." "Преди колко време се случи това?" - Попитах аз. "Преди осем години и три месеца," - каза той. Аз му казах: "Ако искате да се лекувате, напишете чек за тази сума заедно с лихвите." Той написа чека и аз се разпоредих да бъде изпратен по пощата. Казах му: "Сега се приберете вкъщи. Ще видите, че имате вяра в Бога. " Той си тръгна просълзен. Преди да си тръгне той отново коленичи, за да се моли, но това вече беше друга молитва. Сега този човек е напълно здрав и стана един от най-добрите ми приятели. 
    Слава Богу! Ако искате да получите благословение от Бога, бъдете честен във взаимоотношенията си с Него и с хората - и Той ще ви благослови. 
    Изцелението не винаги се дава чрез молитви. То се придобива и чрез послушание на Бога. Той иска Християните да си изработят свой собствен стандарт за праведност, като се ръководят от Божието Слово и живеят според този стандарт. Църквата, която не признава тази истина, почти напълно е пренебрегнала ученията и поуките от Стария завет и до ден днешен не разбира какви са проблемите. 
    Преди време Британското правителство се опитало да намери истинската причина за проблемите и бедите в страната. След прочитане на Стария Завет и сравняването му със законите за здравеопазване парламентът стигнал до следния извод: Ние сме наследили проклятието, но сме пропуснали благословенията". Парламентаристите започнали да мислят какво да направят, за да върнат благословенията и  да се избавят от проклятията. Трудовото законодателство било несъвършено. Законите за земята не работели, а съдилищата били пълни с дела за нарушаване на правата на личността. Правителството и Парламента решило да назначи комисия за проучване на този въпрос, но започнала Първата световна война и, за съжаление, всичко си останало на рафта. Възлюбени, ако искаме да имаме божествено здраве в своето тяло и в своя живот, трябва да се върнем към "старомодното" послушание на Божието Слово. 
 
                                                                                             Имунитет от болести 

    Ние започнахме да се уповаваме на Бога за изцелениео преди малко повече от двадесет и пет години. Жена ми и аз вярвахме, че когато се разболеем, Господ ще ни излекува. По време на епидемия от морбили нашите деца се разболяха. Господ ги изцели. Няколко години минаха и една вечер, когато се върнах у дома установих, че две от нашите деца са заразени с едра шарка. Това беше прекалено. Мразех едрата шарка. Ние извикахме Божието обещание: "... нито ще се приближи язва до шатъра ти" (Псалм 91:10) и по този начин предотвратихме влизането на болестта в нашия дом. 
    Благословенното Божие Слово разказва за много удивителни примери за живот в добро здраве в историята на Израел. Но има пример, който превъзхожда всички останали. Има се предвид ранната Християнска църква. През първите три века милиони Християни, нуждаещи се от лечение, се надявали само на Бога. 
 
                                                                                                Научно потвърждение
                                                                                    на съществуването на Божия Дух
 
 
    Ако хората разбираха огромното значение на Божия Дух, те щяха да установят, че изцелението не е само вяра и Божия благодат - съществуването на Божия Дух има и научно потвърждение (Духът Божий понякога се усеща като електричество), но това усещане не е задължително, защото Вие приемате Божия Дух чрез вяра и молитва, зареждате се с Него и служите на другите хора чрез Духа. Древните апостоли вземали кърпи и престилки и ги държали в ръцете си докато те се изпълнят с Божия Дух. След това ги изпращали на болните, за да се излекуват и получат освобождение от зли духове (Деян. 19:12).
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Създадено: 15/12/2016 : 18:04
Обновено : 09/06/2020 : 23:01
Категория : Тайните на изцелението
Страницата е посетена 1913 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^