Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 420 всичко

 4 посетители онлайн

Тайните на изцелението - Стойността на Завета с Бога
  
Стойността на Завета с Бога
 
Джон Лейк
 
Искам да ви дам няколко факти от Писанието потвърждаващи стойността на Завета с Бога. Като тематично място от Писанието ще използвам откъс от книгата Изход, 15:26.
 
Бог създава специална връзка със Своя народ - Завет. Заветът е нещо повече от договор. Договорът е съглашение между две страни. Заветът предполага по-голяма отговорност от договора. Например, в Южна Каролина не дават право на развод, тъй като бракът в този щат е не само юридически заверен договор. Това е завет. Ето как се тълкува смисъла на завета. Мъжът и жената встъпват  в Завет с Всемогъщия Бог, за да живеят заедно като съпруг и съпруга. Впоследствие мъжът и жената могат да променят своето решение, но законът гласи, че Бог, който е едната от страните на този закон, не променя Своето решение. Той е първата страна, а мъжът с жената - втората. Едната страна сама по себе си не може да наруши съглашението. Заветът може да бъде разтрогнат само по взаимно съгласие на двете страни.
 
 
Бог е една от страните  в завета за изцеление
 
Искам да разберете, че Бог е една от страните в Завета за изцелението. Божият ред е вечен и неизменен. Бог е сключил Завет с народа на Израел след като го извел от земята на Египет. Той установил ред за приемане на израелците от другите хора. Всички, които желаят да станат част от Израел, трябвало да се подчинят на условията на първоначалния Завет на Бога с Авраам (Изход 12: 48,49).
 
Библията говори за случаи на нарушаването на Завета и за последиците от тези нарушения. Синовете на Яков сключили Завет със Сихемитите, за да дадат своята сестра за жена на принца на Сихем. Заветът бил скрепен с обряда на обрязването. Но вместо да се придържат към условията на Завета, Симеон и Левий в гнева си взели мечовете си и убили всички мъже в град Сихем и взели тяхното имущество. В резултат на това братята попаднали под Божие осъждане. Старейшината Яков, пророкувайки в Духа, казал:
"Проклет гневът им, защото беше свиреп,
И яростта им, защото бе жестока!
Ще ги разделя в Якова,
И ще ги разпръсна в Израиля.
Битие (49:7)
 
Нарушавайки Завета с Бога, хората неизбежно си навличат проклятие.Пророчеството на Яков се изпълнило. Левий и Симеон нарушили Завета с Бога и старият пророк, гледайки напред през вековете, видял какво ги очаква в бъдеще и в своя смъртен час разказал каква ще бъде присъдата на Божия съд за този грях. Затова искам точно и ясно да осъзнаете колко важно е в Завета с Бога да останете верни на своята дума.
 
 
Завет и изцеление
 
Изцеление - Завет, сключен между Бога и човека. Заветът за Изцелението е известен в Писанието като Завет на Йехова-Рафа, което означава „Господ е твоят Изцелител”. Ще го намерите в Изход 15:26. 
26. Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог,
и вършиш онова, което Му е угодно,
и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления,
то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.
 
Искам да разберете, че когато хората започнат да вярват във вечния Бог, явил се в лицето на Иисус Христос и да Го молят за изцеление, те сключват с него Завет. Това е свещен съюз, в който Бог е вписал Своето ИМЕ, обещавайки завинаги да остане верен на този съюз. Всеки от нас може да стане, заедно с Него, страна в този Завет.
 
Заветът дава повече от просто изцеление по време на болест.
 
Завета за Изцеление означава не просто това, че Господ ще дойде и ще ни изцели, когато сме болни или умираме. Това е само една малка част от Завета за Изцелението. Той включва три велики принципа: 
    1. Първият принцип - божествено изцеление. 
    2. Вторият принцип е повече от божествено изцеление - божествено здраве. Ако Бог осигурява на вашето семейство, град или страна Божествено Здраве, то вече няма необходимост от Божествено Изцеление. 
    3. Трети принцип - божествен живот. Божественият Живот е повече от Божественото Изцеление и Здраве. Божественият Живот - това е Завет на човека с Бога, в който човекът приема да живее угоден на Бога живот.
 
 
Нечестивото братство
 
Съществуват също така и три дълбоки аспекта на тема изцеление. Това са: грях, болест и смърт - своего рода нечестиво братство, представители на царството на тъмнината. Те са деца на дявола и непослушанието. Кои са родителите им - Сатана е техен баща, а непослушанието - тяхна майка. В Божието Слово се казва, че тези трима са врагове на Бога. Точно както Бог мрази греха и смъртта, така мрази Той и болестта, защото болестта е започваща смърт.
Крайният резултат от изкуплението на Иисус Христос ще бъде унищожаването на тримата врагове на Бога, на този триумвират на тъмнината! Целият християнски свят знае, че Иисус е дошъл да изкупи света от греха. Вярващите могат да спорят за Неговите методи, но те са на едно мнение, когато става въпрос за това, че Иисус Христос е Изкупител от греха.
 
Мненията се различават по въпроса за това, че Иисус е Изцелител. Било е време, когато тази тема не е предизвиквала разногласия в Църквата. В първите векове от историята на Църквата не е имало други методи на изцеление сред християните, освен изцелението чрез вяра в Господ Иисус Христос. В коментарите си към Новия Завет във връзка с Посланието на Яков, 5: 14-16, Джон Уесли казва: "Единствената система за лечение, известна в историята на ранната Църква в течение на 400 години, е била молитва на вярата за болния."
Слава Богу, че първите Християни са имали такова средство като вечния, жив Дух Христов, към когото се обръщали, когато се нуждаели от изцеление. Божието средство за спасение е неговата личност, не материално средство. То не е "то" и "Той". Приемете Божия Дух в своите сърца, в своя живот, в своето естество.
 
Вездесъщността на Бога
Никой не е дал такова определение на "Вездесъщ", каквото използваме ние, за да изразим една от особеностите на Божието естество : "присъствие в еднаква степен навсякъде" Вездесъщ означава присъстващ в еднаква степен навсякъде. Следователно няма такова място, където човек може да избяга от Божието присъствие. Цар Давид е изразил тази истина във великолепна форма:
 
7. Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна? 8. Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. 9. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, 10. и там ще ме води ръката Ти, и Твоята десница ще ме държи. (Пс.139: 7-10).
Понякога хората си мислят, че единственото място на Божието присъствие е църквата или техния дом. Един човек отишъл да се моли в конюшната. Бог му се явил там и той осъзнал собственото си спасение. След това, когато искал да спаси някой друг, той водел човека в конюшнята. Трябва да разберем, че Бог може да се яви на човека където и да се намира той. Да бъде благословен Господ!
Трябва да приемете Христос като свой Спасител, а не като експеримент. Доверявали ли сте се на Господ напълно като на свой изцелител? Ако да, Той ще реши всички ваши въпроси относно уповаването в други средства за изцеление.
 
 
Лично свидетелство
 
Девет години страдах от мъчително заболяване. Една сутрин започнах да си спомням колко различни лекарства съм пробвал напразно. Но не можех да си спомня нито един случай някой от семейството ми или от семейството на баща ми да се е изцелил с тяхна помощ. Ние погребахме четирима братя и четири сестри. Четирима други членове на семейството ми имаха хронични заболявания. И така, на мен ми предстоеше да реша въпрос на живот и смъртВ душата ми се появи вяра. Неочаквано реших, че от сега нататък ще се уповавам само на Господ.
 
Тогава не можех напълно да осъзная, че вземайки такова решение, аз завинаги се отказвам от помощта на хората. Аз реших да се посветя на Бога - вече нямаше към кого другиго да се обърна. Това решение стана своего рода молитва към Бога. Отдадох се изцяло на своите задачи и веднъж, за своя огромна изненада, открих, че съм напълно здрав. Нямах никаква представа кога е станало това. Изцелението беше настъпило постепенно, така че аз не забелязах нищо. Това са резултатите от моето посвещаване на Бога.
 
По повод посвещаването на здравето ни на Бога, A. Б. Симпсън казва: "То трябва да е напълно осъзнато и окончателно и по своята същност - такова, че да не е необходимо да се повтаря." Вие се посвещавате на Иисус Христос като нза ваш Изцелител завинаги. Ако мъжът се посвети на жената веднъж завинаги, той се жени за нея. Ако се посветите на Иисус като на свой Изцелител, това става веднъж завинаги. Както А. Б. Симпсън казва: "Подобно на церемонията на бракосъчетанието, такова посвещение е символ на сключването на велик съюз и стойността на посвещаването зависи от трайността на съюза."
 
 
Един случай от Англо-Бурската война
 
По време на Англо-Бурската война в Южна Африка, когато трябвало да се завземе един хълм, офицерите не искали да изпращат войниците си на сигурна смърт, затова започнали да събират доброволци - онези, които желаели доброволно да участват в атаката, излезли напред и се оставили в ръцете на съдбата и удържали победа. Хората се жертвали заради някакъв хълм.
Този военен епизод показва, че хората са готови да рискуват живота си в името на някои неща. Да се посветим на Иисус Христос трябва да означава за нас много повече. Това е  съзнателна и много сериозна стъпка. И с Божията Благодат аз се опитвам да донеса до вашите сърца тази прекрасна истина.
Ако сте се отнасяли несериозно към изцелението и само сте експериментирали с Бога - сложете край на това. С вяра и любов завинаги посветете себе си на Иисус Христос като на ваш изцелител - така всеки път ще се срещате с Бога и ще получавате Неговите благословения.
 


 
 
 

Създадено: 12/12/2016 : 23:24
Обновено : 09/06/2020 : 23:01
Категория : Тайните на изцелението
Страницата е посетена 1662 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^