Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 834 всичко

 11 посетители онлайн

Орис - Как се регулира числеността на хората?
 

 

Как по естествен начин се регулира числеността на хората

в различните сценарии?

Орис

 11 ноември, 2015

 

- Как цялото човечество ще отиде в световете, в които Ииссиидиологията ще бъде интересна на повечето хора?

Вие си мислите, че всичко става по естествен път - човек, който не се е интересувал, ще започне да се интересува, ще започне да проявява себе си именно в това качество, в което проявява себе си в бъдещите светове, но всъщност това изобщо не става така. Има космически принципи и закони, на които са подложени всички космически обекти, планетарни същности, звездни същности, галактически същности и всички форми на самосъзнание, които се намират вътре в тези същности, които структурират тази материална част на тези същности - материална с различни позиции на плътност  и тези закони изискват определени механизми, които функционално отговарят всеки за своето ниво на проявление в живота като форми на самосъзнание в едно или друго ниво на съществуване на една или друга планета, на един или друг космически обект било то звезда или по-глобална същност като галактическа, галактика, или други системи за космическо творчество и така нашата слънчева система, както и много други резониращи с нея по определени признаци системи, в настоящия момент са се приближили към реализация на определени емоционални механизми, които спомагат за регулация на взаимовръзките между формите на самосъзнание, които структурират тези формо-системи. [Вж. «Универсални закони» на стр. 2 от «Сливане на реалностите» от 1999 година, б.пр.] Нашата планетарна същност - тя отива в общата система, в Слънчевата система, която не се ограничава само с тези планети, които се въртят около слънцето - там са включени още стотици обекти, които се намират отвъд предела на визуалната видимост, визуалното възприятие, отвъд предела на оптическия диапазон, но също играят не по-малко важна роля в съществуването и функционирането на тази система. 

Работата е там, че сега нашият континуум много силно е бухнал, намира се в особено състояние - стадият, на който се намира континуума на нашето колективно съзнание на човечеството може да се сравни със стадий на предмитоза, когато се извършва непряко деление на клетката, но тук става дума за деление не на две части, а на множество части, тоест тази континуумна митоза се извършва по множество различни направления и в зависимост от състоянието на самосъзнанието, в което се намира формата. 

В какво се изразява така наречената разбухнатост на нашия Континуум - в това, че са се образували, организирали системи самосъзнание, които вече се намират в стадий на несъвместимост помежду си, тоест 1/3 от човечеството се намира в крайно ниско състояние на личностно самосъзнание - това са хора с примитивно мислене, с примитивни потребности, в чиято фокусна динамика преобладават животински инстинкти, страхове, агресия, нерационалност, неразсъдъчност, или примитивна разсъдъчност. Половината са такива, които вече са прекрачили прага на разсъдъчността, които могат да се проявяват разумно, държат се разумно, но чиито интереси са напълно погълнати от материалността - хора в голяма степен егоистични, техните интереси не се разпространяват по-далеч от някаква неголяма клетка - на семейството, рода, племето, в най-добрия случай на нацията и целта на съществуването на които е оцеляване, комфортно съществуване за сметка на другите и т.н. В тях преобладава основно животинска интуиция, стомашно-чревна и целта на съществуването им се свежда до това да имат тук и сега колкото може повече и те нищо друго не знаят, тяхната информираност е много ниска, слаба, интелектът им фактически не е развит, интуицията на нивото на подсъзнанието им не е развита, те се страхуват от новото, от непонятното и нямат никакво желание и интерес да развиват себе си духовно, в плана на саморазвитието. 

Има около 10-15%, които вече са достигнали достатъчно високо ниво на интелектуално развитие, но те се отличават с това, че в тях преобладава ниво на технократско развитие, те имат технократска представа за развитието на човечеството в някой от вариантите, където интелекта, разума преобладават над всичко останало, където рационализма, целесъобразността фактически се свежда до цинизъм, до бездушие, до много груби отношения  и желания само за интелектуално развитие. 

Има и други 10-15 % - това са хора, които имат достатъчно високо интелектуално ниво на  развитие, но които разбират, че без сърдечност, без душевност, без развитие на чувственост интелектът се превръща в мощно разрушително оръжие по отношение към колективното съзнание на човечеството. 

Как първите две части могат да се съединят с последната, да могат да живеят едновременно и да построят хармонично едно съобщество - никак. За да разпределят тези форми на самосъзнание по различни континууми, които повече съответстват на техните конфигурации има такива механизми, които ние наричаме пандемии, тоест вируси, микроби, бактерии, които - реагирайки на определена енергийна активност на фокусната динамика на проявлението на личността, се привличат към конфигурацията на тази личност, внедряват се в нейното биологическо тяло и започват да създават съответстващи им манипулации на клетъчно ниво, тоест да преструктурират не само самата клетка - нейната цитоплазмена структура, но и да се внедряват в генома и така - за сметка на мутации, да създават изменения в самосъзнанието на личността - за сметка на това започват да се създават множество ревитализации (така наречените „смърти”), в резултат от които се извършва префокусировка на личността в следваща, повече съответстваща й формо-система от светове, в континуум, който в по-голяма степен отговаря на нейните интереси и в който тя може да реализира това, което е свойствено за нея във всеки миг от нейното съществуване. 

Така при пандемии възниква разпределяне на хората по различни типове континууми. Хора интелектуално развити и склонни към някакви рационалистически реализации се префокусират в свойствени на тях континууми, където те намират възможност за собствена реализация; хора, чиито представи са свързани с развитието на интелектуално-алтруистични отношения се префокусират в тези сценарии и континууми, където намират възможност за прилагане на своите представи, на своите интереси; хората, които са завързани на материалност, на меркантилност, на някакви тесни интереси, на егоизъм, се префокусират в своите континууми; примитивните хора, на които са свойствени животински инстинкти, егоизъм, егоцентризъм, след ревитализацията („смъртта”) си, преминавайки през поредица от такива ревитализации започват да се осъзнават в по-свойствени за тях условия за съществуване. 

И така, бъдещите континууми, към които всички вие се стремите, човешките светове, където интелекта и алтруизма намират най-голямо отражение в динамиката на населението - там, където Ииссиидиологията и науката са дълбоко обединени и взаимно се допълват по различни направления на развитие - поне в този момент, който мога да си спомня, съществуват не повече от един и половина милиарда човека, но всички те са хора, които са обединени помежду си от множеството общи техни интереси, общи за тях направления на развитие, синтез, творческа реализация, които са надарени със способности да организират окръжаващата действителност значително по-ефективно от това, което сега ни е позволено, което сега ни е дадено и те строят - кои са те? - това е тази част от нас, която е продължила да изучава Ииссиидиологията, която продължава айфааровския начин на живот, която независимо от всичко продължава да строи МИЦИАР и АЙФААР по земното кълбо - това са тези ние, които са могли да преодолеят всички тези препятствия и които са успели да се обединят в такова колективно съзнание, което в значително по-голяма степен има по-хармонична структура и по-хармонични енергии за своето съзидателно творчество, отколкото тази, която ние сега имаме възможност да наблюдаваме.

Рационалистите също, интелектуалците, се префокусират в своите континууми - част от тях не са такива фанатици на рационалното, технократско развитие, една част се намира на границата на тези континууми, при които стават ревитализации или в един, или в друг континуум, постепенно фокусната динамика се стабилизира или в единия, или в другия континуум на съзнанието и една част от тях също преминават - интелектуално алтруистичните преминават в технократския, а  оттам - тук. 

Преходите в различни континууми, преразпределенето на това количество неравномерно развити хора, противостоящи един на друг по силата на своите конфигурации, по нивото на своето развитие, се осъществува и на принципа на инерционно-лъчеви префокусировки, тоест упражнява се мощно въздействие отвън - настъпва момент, когато се упражнява мощно въздействие от космоса, мощен поток определени вибрации спомага за активизация на едни нива на самосъзнание - отново на принципа на пандемии, вируси, бактерии, само че както вирусите резонационно синхронно проникват в биологическото тяло, така и лъчите стимулират  развитие в нашето самосъзнание на едни или други нива на нашите Ииссииди центрове и възниква мигновен ефект, мигновени ревитализационни преобразувания, тоест в някой от сценариите се наблюдава това, което наричаме „смърт”, а в някои от сценариите нищо не става - възникват само други усещания, друго чувстване, друго самоосъзнаване на себе си и на окръжаващата действителност като по-качествени, по-високи, по-хармонични и автоматически се проявяват способности. Тъй като се извършва синхронизация  на определени участъци от полушарията на мозъка и те започват активно взаимодействие помежду си, активизират се съответстващите центрове, които преди това не са имали възможност да се реализират поради отсъствие на активност в определени нива и в резултат и обществото започва да се организира по съвсем друг начин, и икономиката е друга, и отношението към труда е различно, и техниката, и методите за реализация са съвършено различни. 

Така че тази утопия, за която мнозина питат без да разбират същността на това как ще стане всичко това, тя няма място за своето съществувание, тоест никога няма да се получи така, че постепенно всички части на населението на земята да отидат на такива високи нива на съществуване, за да взаимодействат хармонично един с друг - твърде голяма  е разликата в интересите - твърде голяма е разликата във възможностите, в творческия потенциал между мнозинството от населението и онази част, която вече е смогнала да си изработи някакви признаци за по-висока нравственост, по-висок интелект и по-високи представи за себе си. 

Тук голяма роля играе хормоналната активност към момента - ние не знаем кога ще стане тази инерционно-лъчева префокусировка, но тя ще става на принципа на наличие във вашия организъм на стабилна концентрация на някакви хормонални вещества. Например човек, привикнал към стреса, към агресията, към негативното възприятие - при него в кръвта постоянно има повишено съдържание на тестостерон, адреналин, норадреналин, кортизол и всяко от тези вещества има своята вибрация, своя енерго-информационна конфигурация и по време на инерционно-лъчевата префокусировка активността  именно на тези вибрации, която е характерна за тези хормони, ще има решаващ фактор за качествеността на вашата префокусировка, тоест за това къде ще попаднете - в кой от световете, в кой от континуумите вие автоматически ще се определите. По-позитивната и хармонична дейност, човешкият тип реализация, ще спомагат за отделянето и наличието в кръвта на повишено съдържание на окситоцин, допамин, серотонин, ендорфини, тоест човек се намира в спокойно състояние, възприема своето окръжение позитивно, уравновесено, нестресово и така-  в момента на инерционно-лъчевата префокусировка, в неговите конфигурации най-голяма активност ще имат именно тези високочестотни вибрации на тези хормонални вещества и съответно и ревитализацията ще стане в континууми, където тези хормонални вещества са стабилизирани в нашата фокусна динамика, където окситоцина, допамина, ендорфините и други нови вещества - хормонални и трансмитерални, са характерни за нашата бъдеща природа и по съответстващ начин определят нашето съществуване. 

Какво мога да ви посъветвам? Бих ви посъветвал да обърнете внимание на хормоналната активност, на това, че всякакви непозитивни реакции, непозитивни състояния провокират наличие във вашата кръв на достатъчно висок потенциал адреналин, норадреналин, кортизол и тестостерон. И ако в това време се случи инерционно-лъчева префокусировка, вие сами себе си ще поставите в този вариант, където светът около вас ще се окаже още по-лош от този, който сега наблюдавате. Защо? Защото ще се окажете там, където тези вибрации на тези хормонални вещества могат да се реализират в деструкции, в някакви агресивни действия и т.н. По-спокойното, позитивно, хармонично отношения към всичко, което става около вас и с вас, стремежът да поддържате постоянно и да се стабилизирате в тези състояния, ще индуцира във вашия мозък, във вашия организъм по-високочестотни вещества, които ще определят качествеността на вашата ревитализация по време на инерционно-лъчевата префокусировка.

           

www.iskri.net/zefira

Създадено: 17/10/2016 : 14:29
Обновено : 09/06/2020 : 22:57
Категория : Орис
Страницата е посетена 1640 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^