Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 179 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Всеки от нас има огромно количество съдби
                                                     

                                                 Всеки от нас има огромно количество съдби

Орис

 10.11650. Да използваме като пример седящия тук с нас Зааомми. Ако имаше възможност да се съберат тук абсолютно всички Стерео-Типи, които, както и той, са се родили при „едни и същи“ родители, в „едно и също“ време, в „едно и също“ място и са получили едно и също име – Павел Сидорин, то нямаше да стигне мястото нито в нашия духовен център Айфаар, нито в Синия Залив, за да се поберат всичките, дори стоейки плътно един до друг и така да докажат факта на своето едновременно съществуване. Обърнете внимание, всеки от тях има „своя собствена“ Съдба, „своя индивидуална“ история на Живота, която започва от бебешката възраст и завършва с момента, който „тече сега“. Огромен брой от тях вече са „умрели или загинали“ на различна възраст, като за някои това се е случило в първите дни след раждането. „Онези“, които теоретично са успели да се съберат тук, са доживели до 28-годишна възраст, „някои“ от тях ще „умрат“ утре или в близките дни, месеци, години, а някои ще осъзнават себе си като живи и след 20, и след 50 и даже след 100 години. Един от цялото множество на тези „Павловци Сидорини“, който седи „сега“ до нас и който е сменил даденото му по рождение име Павел Сидорин с името Зааомми, изобщо няма и понятие, че в същото това време, някъде „съвсем наблизо“, в „малко“ по-други Светове „той“ съществува и като някой друг. 

10.11651. Поради това, че такова огромно множество и разнообразие на „ние“ съществува едновременно, всички хора имат фактически безпределни възможности за множество префокусировки на принципа на „резонирането на вибрациите“ във всеки един момент на заплаха от загуба на „текущата“ Форма! Например в момента на която и да било от своите „Смърти“ ти много естествено и с лекота – за сметка на устойчива фокусировка в най-качествените Нива на своето Самосъзнание – можеш да продължиш своето осъзнато съществуване като Зааомми, който живее в Айфаар. 

10.11652. Поради някои по-малко качествени и тясноспецифични диапазони на своите вибрации, според характера на по-малко качествени (например, битови) нива на своите житейски Убеждения, Подбуди и Намерения, ти ще влезеш в резонанс в най-голяма степен с Конфигурацията на Самосъзнанието на един от множеството „Павловци Сидорини“, който, например, след отказа от свръхсрочна военна служба постъпва в строителен институт и в момента на някоя „твоя Смърт“ работи като архитект в строителна фирма. Независимо от това, че през по-голямата част от времето си е зает с основната си професия, той живо се интересува от всичко, което и за теб е било интересно преди „Смъртта“: активно сваля от интернет всичко, което Орис пише в Айфаар (на онзи Айфаар няма Зааомми!), стреми се да разбере ИССИИДИОЛОГИЯТА, има силното желание да дойде в Айфаар, но поради някакви битови егоистични Убеждения, Подбуди и Намерения (които „току-що умрелия“  Зааомми е успял частично да преодолее) той все още се въздържа да пътува. Следователно, нищо не може да ти попречи в момента на „Смъртта“ си като  Зааомми, веднага да започнеш да осъзнаваш себе си като архитекта с името Павел Сидорин. 

ВЪПРОС: Но как мога да осъзная себе си като Павел, ако вече се знам като Зааомми?

10.11653. Да, всичко е правилно, скъпи Зааомми! В твоето Самосъзнание алтернативния факт на префокусировка в по-малко качествена група от твоите Стерео-Типи може да протече на принципа на „присаждане”, тоест с прехвърляне на цялата предишна Информация за събитията в твоя Живот (тя се съдържа във „времевата етерна напълваща на умрялата личност“) в Нивата на Подсъзнанието на живата „личност“, към която се осъществява „присаждането". Но ти ще осъзнаваш себе си изцяло и комфортно като тази „личност“ - архитекта Павел Сидорин. Впоследствие тази подсъзнателна Информация, съдържаща в себе си Опита и по-качествените (за живата „личност“) Избори, може да окаже съществено положително влияние върху решенията, взимани от „личността“, в чиито НУУ-ВВУ ти се префокусираш след „Смъртта на Зааомми“. Това ще доведе до последващи префокусировки в по-качествени „ротационни Цикли“ и, следователно, до удължаване на сроковете на Живот.

10.11654. Сега нека разгледаме твоите убеждения по повод на това, че след своята „Смърт“ вече не можеш да се осъзнаваш като „Павел“, тъй като в своето Самосъзнание се асоциираш само  със „Зааомми“, при това само с онзи от всички възможни „варианти на Зааомми“, чиито Живот е тясно свързан с Айфаар, с Творчеството на живия (а не на „умрелия“) Орис. В момента на „Смъртта“ протича автоматична диференциация на Информацията от „времевата етерна напълваща“ на Самосъзнанието на „личността“ на съставните й части: всички УУ-ВВУ-копия, които в по-голяма степен се асоциират с качеството на някакви отделни предишни избори на дадената „личност“, по естествен път препроецират цялата си Творческа Активност в онези от живите  НУУ-ВВУ-Форми (на същата Стерео-Форма, или на който и да било друг Формо-Тип, или даже на друга Прото-Форма), които - съгласно резонационния принцип, съответстват в най-голяма степен на качествеността на вълновите Конфигурации и ще се отъждествяват изцяло само с тези „личности“.

10.11655.  Така цялото съдържание на „дълговременната памет“ (на „изживяната“, тоест на вече „разпакованата“ и „разгърната“ в Самосъзнанието част от „времевата етерна напълваща“) на току-що „умрялата личност“  се разпределя мигновено между няколко разнокачествени групи на образуващите я УУ-ВВУ-копия – тяснофункционални конгломерати на „чакрамните личности“, субективно принадлежащи на едни или други Нива на Творческата Активност на „кармичните Канали“ на ИИССИИДИ-Центровете. Самосъзнанието на най-качествените от тези УУ-ВВУ-копия е структурирано от Информацията за най-качествените Избори, направени от „умрялата личност“ в продължение на целия й самосъзнателен Живот. Следователно, на тези УУ-ВВУ-копия не им струва нищо да заемат, както и в миналото, присъщите на техните качества „факторни оси“ на същата, но продължаваща да живее в други, дувуйллерртно по-качествени „ротационни Цикли“ „личност“, като продължават естествено и непрекъснато да се асоциират именно с най-качествените показатели на „текущите“ Стерео-Форми.

 10.11656.  Този вариант на „безкрайна асоциативна самоидентификация“ с най-качествените Нива на жизненото Творчество у „вас“ винаги има  „място за съществуване“ във всеки, изначално програмиран в „сценария“, момент на „Смъртта“ на всяка от НУУ-ВВУ-Формите, с чиито индивидуални характеристики субективно се отъждествявате в този момент. В този случай цялото съдържание на „вашата времева етерна напълваща“ се запазва без промени (променят се само субективните акценти върху някои житейски приоритети) и „вие“ продължавате съществуването си в други, по-качествени „ротационни Цикли“, без да сте осъзнали дори и за една секунда, че буквално току-що в някой от „ротационните Цикли“ „вие“ вече сте „умрели“.

 10.11657. Вие просто продължавате да се реализирате по-нататък в същите Направления на Синтеза на Аспектите на Качествата, при същите обстоятелства и условия на Живот, в които сте се намирали до момента на вашата неосъзната „Смърт“. Но вие трябва да разбирате, че по-нататъшните ваши възможности за по-обширни и разнокачествени префокусировки се ограничават значително: кръгът от Стерео-Типи, чиято честота е също така съществена динамична част от вашата обща Конфигурация и които са готови - според Конфигурациите на своите Самосъзнания, да сменят „вашата умряла“ НУУ-ВВУ, се стеснява значително поради високата степен на идентичност на техните „времеви етерни напълващи“.

 10.11658. Вие вече не можете да се префокусирате в „ротационните Цикли“ на онези групи Стерео-Типи, чието информационно съдържание на паметта се отличава по нещо, дори и това да е най-дребен детайл, от вашия, дори и техните „сценарии на развитие“ да са разчетени за по-продължителни, отколкото вашия настоящ, срок на Живот. По същата причина вие не можете да се префокусирате и в онези от вашите Стерео-Типи, които се намират в значително (по същество) по-малко качествени Формо-системи на Световете, в които „вие“ мислите по различен начин, по-егоистичен, и сте строго ограничени в своето Възприятие от всевъзможни рамки, забрани, невежество или стремеж към реализация на вашите низши желания.

10.11659. Разбира се, вие можете да се препроецирате чрез своя „Фокус“ и там, но само последователно във Времето като променяте дувуйллерртно качествеността на вашите „текущи“ характеристики (възраст, нрав, вкусове, темперамент, Представи, принципи), преминавайки през множество свои осъзнати егоистични избори, всеки от които трябва конкретно да остане задълго в паметта ви. Ако между тясноспецифичните вибрации на Конфигурациите на вашата НУУ-ВВУ и вибрациите на някоя от „най-близките“ до вашия „ротационен Цикъл“ групи Стерео-Типи не възниква почти абсолютен „резонанс“, това означава, че вие просто не сте съвместими с тях в дадения „Цикъл“.

 10.11660. Следователно, най-близката възможна перспектива за вашето по-нататъшно естествено (но като че ли „следсмъртно“) съществуване като субективно „една и съща личност“, се намира само в тези от „ротационните Цикли“ на Световете, чиито „сценарии на развитие“ са максимално близки помежду си и се отличават потенциално само в най-близките по честота диапазони на „скррууллерртните системи“ по степента на Синтез или на малко по-качествени Нива, или – обратното.

Всичко това се отнася до онези моменти на вашата „Смърт“, които фактически ви се случват постоянно, които вие – по различни обективни причини  - никога не осъзнавате, като след всеки такъв момент продължавате да живеете както обикновено и да се реализирате по-нататък.

 10.11661. Тази Илюзия за непрекъснатост на вашето съществуване се поддържа в структурите на вашето Самосъзнание от никога, нито за миг, не спиращият механизъм (процес) на автоматична префокусировка в най-качествените и идентични дувуйллерртни групи Стерео-Типи, чиито „ротационни Цикли“ имат устойчива тенденция към повишаване на качествеността на всички синтетични процеси.

 10.11662. Тоест, ако вие постоянно се отъждествявате с най-качествените Избори и правите всичко, за да ги осъществите на практика, въпреки все още съществуващите във вашето Самосъзнание егоистични тенденции, то вашите „Фокуси“ постоянно ще принадлежат само на този непрекъснат процес и, следователно, вие ще можете винаги да се самоосъзнавате като жив, като  стремително се префокусирате само в онези Формо-системи на Световете, чиито „сценарии на развитие“ могат реално да ви осигурят това.

 10.11663. А Съдбата на останалите, по-малко качествени, УУ-ВВУ-копия в момента на „Смъртта“ се подрежда по съвсем различен начин. Така например, по-малко качествените, но съхранили в своето Самосъзнание неоспоримата приоритетност на по-качестевните Избори, съдържащи в себе си в допустими граници (за дадената Реалност!) както в достатъчна степен алтруистичен, така и в достатъчна степен егоистичен Опит, мигновено попадат под въздействието на „резонационния“ принцип, който им позволява относително комфортно да се съвместяват с Конфигурацията на Самосъзнанието на всяка друга „личност“, представляваща група Стерео-Типи на същата Стерео-Форма.

 10.11664. Тоест те, благодарение на съществената „кастрация“ на тяхната „времева етерна напълваща“, веднага започват да се осъзнават като някой от другите „личности“ на своята Стерео-Форма и, не забелязвайки собствената си „Смърт“, продължават да живеят по-нататък в състава на Конфигурацията на Самосъзнанието на другата „личност“. Само понякога нещо далечно и близко, но съвсем незабележимо и неконкретно може  изведнъж да изплува асоциативно от недрата на Подсъзнанието,  хвърляйки „новата личност“ в състояние на неосъзната и безпричинна тъга, непонятна носталгия или даже депресия.

10.11665. Истинската причина за всички тези състояния, които като че ли от „нищо“ не са мотивирани, се крие в това, че  УУ-ВВУ на „умрялата личност“, имащи в своята Конфигурация Опита на по-качествени творчески реализации, много искат, но все пак по различни индивидуални причини, заключаващи се в особеностите на Самосъзнанието на „новата личност“, не могат да използват своята Творческа Активност за нещо по-съществено и пълноценно, за нещо по-полезно за другите, за нещо, което излиза далеч отвъд пределите на егоистичните стремежи на „новата личност“.

 10.11666. Така в подсъзнателните Нива тези  УУ-ВВУ-копия на „умрялата личност“ ще започнат – така или иначе – полека-лека да коригират Творческата Активност на „новата личност“ в посока на повишаване качествеността на нейните Избори и постепенно ще започнат да препроецират „Фокусите“ на нейното Самосъзнание в онези Нива на жизненото Творчество, които са били свойствени за предишната („умрялата“) „личност“ в последния период на нейния Живот, преди момента на „Смъртта“. Подчертавам, че в процеса на „следсмъртните“ префокусировки най-важна и определяща е степента на честотното резониране на Конфигурациите на Самосъзнанието (ННААССММ) на „умрелия“ с Конфигурациите на другите възможни Форми на по-нататъшното съществуване на неговите УУ-ВВУ-копия. 

Орис 

откъс от Том 10 на поредицата „Ииссииди”

„Безсмъртието е достъпно всекиму” 

 

www.iskri.net/zefira

Създадено: 15/10/2016 : 16:11
Обновено : 09/06/2020 : 22:56
Категория : Орис
Страницата е посетена 1792 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^